source: spip-zone/_core_/plugins/mediabox/lang/mediabox_sk.php @ 58479

Last change on this file since 58479 was 58479, checked in by salvatore@…, 9 years ago

langues (mediabox)

File size: 2.2 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.org/tradlang_module/mediabox?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // B
11        'bouton_reinitialiser' => 'Obnoviť',
12        'boxstr_close' => 'Zatvoriť',
13        'boxstr_current' => '{teraz}/{celkom}',
14        'boxstr_next' => 'Ďalšia',
15        'boxstr_previous' => 'Predchádzajúca',
16        'boxstr_slideshowStart' => 'Prezentácia',
17        'boxstr_slideshowStop' => 'Zastaviť',
18        'boxstr_zoom' => 'Lupa',
19
20        // E
21        'explication_selecteur' => 'Uveďte cieľový prvok, ktorý bude ovládať box. (jQuery alebo výraz CSS)',
22        'explication_selecteur_galerie' => 'Uveďte cieľové prvky, ktoré majú byť zaradené do galérie. (jQuery alebo výraz CSS)',
23        'explication_splash_url' => 'Zadajte adresu média, ktoré sa má automaticky zobraziť v boxe pri prvej návšteve verejne prístupnej stránky.',
24        'explication_traiter_toutes_images' => 'Urobiť rám okolo všetkých obrázkov?',
25
26        // L
27        'label_active' => 'Aktivovať Multimediálny box na verejne prístupnej stránke',
28        'label_apparence' => 'Vzhľad',
29        'label_aucun_style' => 'Nepoužívať rám ako predvolenú možnosť',
30        'label_choix_transition_elastic' => 'Elastický',
31        'label_choix_transition_fade' => 'Prelínačka',
32        'label_choix_transition_none' => 'Bez efektu prechodu',
33        'label_maxheight' => 'Maximálna výška (% alebo px)',
34        'label_maxwidth' => 'Maximálna šírka (% alebo px)',
35        'label_minheight' => 'Minimálna výška (% alebo px)',
36        'label_minwidth' => 'Minimálna šírka (% alebo px)',
37        'label_opacite' => 'Priehľadnosť pozadia',
38        'label_selecteur_commun' => 'Všeobecné',
39        'label_selecteur_galerie' => 'V režime Galéria',
40        'label_skin' => 'Vzhľad',
41        'label_slideshow_speed' => 'Trvanie zobrazenia fotografií v prezentácii (v ms)',
42        'label_speed' => 'Rýchlosť prechodu (v ms)',
43        'label_splash' => 'Úvodná obrazovka',
44        'label_splash_url' => 'Adresa, ktorá sa má zobraziť',
45        'label_traiter_toutes_images' => 'Obrázky',
46        'label_transition' => 'Prechod medzi dvoma zobrazeniami',
47
48        // T
49        'titre_menu_box' => 'Multimediálny box',
50        'titre_page_configurer_box' => 'Nastavenia Multimediálneho boxu'
51);
52
53?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.