source: spip-zone/_core_/plugins/urls_etendues/lang/urls_sk.php @ 70322

Last change on this file since 70322 was 70322, checked in by salvatore@…, 7 years ago

langues (urls)

File size: 3.2 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/urls?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // A
11        'actualiser_toutes' => 'Aktualizovať všetky URL',
12        'actualiser_toutes_explication' => 'Vous pouvez recalculer les URLs.
13                Si une URL a changé, une nouvelle entrée sera créée (sans perdre les URLs déjà
14                présentes et sans affecter les URLs définies manuellement.', # NEW
15
16        // B
17        'bouton_supprimer_url' => 'Odstrániť túto URL',
18
19        // E
20        'erreur_arbo_2_segments_max' => 'Pre objekt nemôžete použiť viac ako dve zložky adresy',
21        'erreur_config_url_forcee' => 'Nastavenia internetových adries sú uložené v súbore <tt>mes_options.php</tt>.',
22        'explication_editer' => 'Pokročilé riadenie internetových adries vám umožňuje upravovať internetové adresy (URL) redakčných stránok každého objektu a spravovať históriu ich vývoja.',
23
24        // I
25        'icone_configurer_urls' => 'Nastaviť URL',
26        'icone_controler_urls' => 'Zmysluplné adresy',
27        'info_1_url' => '1 URL',
28        'info_id_parent' => '#parent',
29        'info_nb_urls' => '@nb@ URL',
30        'info_objet' => 'Objekt',
31
32        // L
33        'label_tri_date' => 'Dátum',
34        'label_tri_id' => 'ID',
35        'label_tri_url' => 'URL',
36        'label_url' => 'Nová URL',
37        'label_url_minuscules_0' => 'Veľké/malé písmená ako v nadpise',
38        'label_url_minuscules_1' => 'V URL používať malé písmená',
39        'label_url_permanente' => 'Zamknúť túto URL (žiadne aktualizácie po úprave objektu)',
40        'label_url_sep_id' => 'Znak na oddelenie čísla, ktoré sa pridá v prípade duplikátu',
41        'label_urls_activer_controle_oui' => 'Aktivovať pokročilé riadenie internetových adries',
42        'label_urls_nb_max_car' => 'Maximálny počet znakov',
43        'label_urls_nb_min_car' => 'Minimálny počet znakov',
44        'liberer_url' => 'Potvrdiť',
45        'liste_des_urls' => 'Všetky URL',
46
47        // T
48        'texte_type_urls' => 'Na tomto mieste si môžete vybrať spôsob, akým sa budú vytvárať adresy stránok.',
49        'texte_type_urls_attention' => 'Varovanie: toto nastavenie bude fungovať, iba ak je súbor @htaccess@ správne nainštalovaný v koreňovom adresári stránky.',
50        'texte_urls_nb_max_car' => 'Ak bude názov dlhší, bude skrátený.',
51        'texte_urls_nb_min_car' => 'Ak bude názov kratší, použije sa jeho identifikačné číslo.',
52        'titre_gestion_des_urls' => 'Riadenie internetových adries',
53        'titre_type_arbo' => 'Stromovité URL',
54        'titre_type_html' => 'URL ako objekty HTML',
55        'titre_type_libres' => 'Nezávislé URL',
56        'titre_type_page' => 'URL podľa stránky',
57        'titre_type_propres' => 'Vlastné URL',
58        'titre_type_propres2' => 'Vlastné URL +<tt>.html</tt>',
59        'titre_type_propres_qs' => 'Vlastné URL v reťazci požiadavky',
60        'titre_type_simple' => 'Jednoduché URL',
61        'titre_type_standard' => 'Historické URL',
62        'titre_type_urls' => 'Typ internetových adries',
63        'tout_voir' => 'Zobraziť všetky URL',
64
65        // U
66        'url_ajout_impossible' => 'Došlo k chybe. Táto URL sa nedá zaregistrovať.',
67        'url_ajoutee' => 'Internetová adresa bola pridaná',
68
69        // V
70        'verifier_url_nettoyee' => 'URL bola opravená, môžete ju pred uložením skontrolovať.',
71        'verrouiller_url' => 'Zamknúť'
72);
73
74?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.