source: spip-zone/_plugins_/clevermail/trunk/lang/clevermail_sk.php @ 88772

Last change on this file since 88772 was 77685, checked in by jrynik@…, 7 years ago

[Salvatore] clevermail Export depuis http://trad.spip.net de la langue sk

File size: 14.9 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/clevermail?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // A
11        'a_partir_csv' => 'Zo súboru CSV:',
12        'abonne' => 'abonent',
13        'abonne_ajoute' => 'Abonent pridaný',
14        'abonne_aucune_lettre' => 'Neodoberať žiaden informačný materiál',
15        'abonne_inconnu' => 'Neznámy abonent',
16        'abonne_lettres' => 'Prihlásiť sa na odber informačných materiálov',
17        'abonne_maj' => 'údaje o abonentovi boli aktualizované',
18        'abonnes' => 'abonenti',
19        'abonnes_ajoutes' => 'abonenti pridaní',
20        'abonnes_maj' => 'údaje o abonentoch boli aktualizované',
21        'abonnes_majuscule' => 'Abonenti',
22        'actions' => 'Akcie',
23        'actualiser' => 'Aktualizovať',
24        'administration' => 'CleverMail',
25        'ajouter_abonnes' => 'Pridať abonentov',
26        'annuler' => 'Zrušiť',
27        'apercu' => 'Ukážka',
28        'apercu_html' => 'Ukážka HTML',
29        'apercu_texte' => 'Textová ukážka',
30        'aucun_abonne' => 'žiaden abonent',
31        'aucun_abonne_ajoute' => 'žiaden abonent nebol pridaný',
32        'aucun_message' => 'žiadna správa',
33        'aucun_message_en_attente' => 'žiadna správa nečaká',
34        'aucun_message_en_cours_envoi' => 'žiadna správa sa neposiela',
35        'aucun_message_envoye' => 'žiadna odoslaná správa',
36        'aucun_message_queue_envoye' => 'žiadna správa nebola odoslaná',
37        'aucun_nouvel_abonne' => 'žiaden nový abonent',
38        'aucun_resultat' => 'Žiaden výsledok',
39        'aucune_inscription' => 'Tieto údaje neobsahuje žiadne prihlásenie.',
40        'aucune_liste' => 'Prosím, vyberte si aspoň jeden informačný materiál',
41        'auto_erreur_ce_jour_mois_existe_pas' => 'Tento deň v tomto mesiaci neexistuje.',
42        'auto_erreur_ce_jour_mois_pas_possible' => 'Výber tohto dňa nie je možný.',
43        'auto_erreur_ce_jour_semaine_existe_pas' => 'Tento deň neexistuje v tomto týždni.',
44        'auto_erreur_ce_mode_automatisation_existe_pas' => 'Tento spôsob automatizácie neexistuje.',
45        'auto_erreur_cette_heure_existe_pas' => 'Taká hodina neexistuje.',
46        'auto_erreur_choisir_un_jour_minimum' => 'Musíte vybrať aspoň jeden deň.',
47        'auto_heure_creation' => 'Hodina vytvorenia správy',
48        'auto_heure_creation_explication' => 'Správy budú vytvorené teraz a priamo budú vložené do radu na odoslanie.',
49        'auto_heure_creation_minutes' => 'h00',
50        'auto_jours_semaine_explication' => 'Správy budú vytvorené v týchto dňoch.',
51        'auto_mode' => 'Režim',
52        'auto_mode_day' => 'Zásielok denne',
53        'auto_mode_month' => 'Zásielok mesačne',
54        'auto_mode_none' => 'Žiadna automatizácia',
55        'auto_mode_week' => 'Zásielok týždenne',
56        'auto_month_day' => 'Deň v mesiaci',
57        'auto_month_day_explication' => 'V ponuke sú iba dni od 1 do 28, aby sa predišlo problémom pri mesiacoch, ktoré majú menej ako 31 dní.',
58        'auto_subscribers' => 'Automatické pridávanie abonentov',
59        'auto_subscribers_explication' => 'Tento materiál bude automaticky raz denne odoslaný na adresy, ktoré sa nachádzajú v tomto vzdialenom súbore.',
60        'auto_subscribers_mode' => 'Režim prihlásenia na odber',
61        'auto_subscribers_url' => 'URL súboru s adresami',
62        'auto_week_day_friday' => 'Piatok',
63        'auto_week_day_monday' => 'Pondelok',
64        'auto_week_day_saturday' => 'Sobota',
65        'auto_week_day_sunday' => 'Nedeľa',
66        'auto_week_day_thursday' => 'Štvrtok',
67        'auto_week_day_tuesday' => 'Utorok',
68        'auto_week_day_wednesday' => 'Streda',
69        'auto_week_days' => 'Deň/dni v týždni',
70        'automatisation' => 'Zautomatizovanie odoslania',
71
72        // B
73        'bouton_inscription' => 'Zaregistrovať sa',
74
75        // C
76        'ce_champ_est_obligatoire' => 'Toto pole je povinné.',
77        'cette_adresse_email_n_est_pas_valide' => 'Táto e-mailová adresa nie je platná.',
78        'changements_mode_abonnement' => 'zmeny v odoberaní materiálov',
79        'changer_mode' => 'Zmeniť režim',
80        'choix_toutes_les_listes' => 'Všetky zoznamy',
81        'choix_version_html' => 'HTML',
82        'choix_version_texte' => 'iba text',
83        'clevermail' => 'CleverMail',
84        'configuration_generale' => 'Všeobecné nastavenia',
85        'confirmation_desinscription' => 'Potvrdenie odhlásenia odoslané e-mailom',
86        'confirmation_inscription' => 'Potvrdenie prihlásenia odoslané e-mailom',
87        'confirmation_inscription_multiple' => 'Potvrdenie prihlásenia na odoberanie viacerých materiálov odoslané e-mailom',
88        'confirmation_votre_desinscription' => 'Potvrdenie vášho odhlásenia',
89        'confirmation_votre_desinscription_text' => '
90Dobrý deň,
91
92svoje odhlásenie, prosím, potvrďte kliknutím
93na tento odkaz:
94
95 @@URL_CONFIRMATION@@
96
97Ďakujeme
98',
99        'confirmation_votre_inscription' => 'Potvrdenie registrácie',
100        'confirmation_votre_inscription_multiple' => 'Potvrdenie registrácie',
101        'confirmation_votre_inscription_text' => '
102Dobrý deň,
103
104na potvrdenie svojej registrácie na odoberanie informačného materiálu @@NOM_COMPLET@@ vo formáte @@FORMAT_INSCRIPTION@@, prosím, kliknite na tento odkaz:
105
106 @@URL_CONFIRMATION@@
107
108Ďakujeme
109',
110        'confirmation_votre_inscription_text_multiple' => 'Dobrý deň,
111
112na potvrdenie svojej registrácie na odoberanie týchto informačných materiálov
113
114 @@NOM_COMPLET@@
115
116prosím, kliknite na tento odkaz:
117
118 @@URL_CONFIRMATION@@
119
120Ďakujeme
121',
122        'confirme_desabonnement_multiple_lettre' => 'Chystáte sa odhlásiť niekoľkých používateľov z odoberania tohto materiálu. Určite to chcete urobiť?',
123        'confirme_suppression_multiple_base' => 'Chystáte sa vymazať databázu odberateľov. Určite to chcete urobiť?',
124        'corps_mail_mod' => 'Dobrý deň,
125
126túto správu ste dostali ako moderátor materiálu @@NOM_LETTRE@@.
127
128Na potvrdenie registrácie na odoberanie tohto materiálu pre e-mailovú adresu @mail@, prosím, kliknite na tento odkaz:
129
130 @@URL_CONFIRMATION@@.
131
132Ďakujeme',
133        'cree' => 'Vytvorený',
134        'creer' => 'Vytvoriť',
135        'creer_lettre' => 'Vytvoriť informačný materiál',
136        'creer_message' => 'Vytvoriť správu',
137        'creer_nouveau_message' => 'Vytvoriť novú správu',
138
139        // D
140        'deja_inscrit' => 'Zaregistrovali ste sa na odoberanie informačného materiálu "@lst_name@". Váš spôsob registrácie bol aktualizovaný.',
141        'deja_validee' => 'Táto operácia už bola potvrdená. Je mi to ľúto.',
142        'demande_transmise' => 'Vaša žiadosť o registráciu na odoberanie materiálu "@lst_name@" bude skontrolovaná tak skoro, ako to bude možné.',
143        'desabonner' => 'Odhlásiť z odoberania',
144        'desabonner2' => 'odhlásiť z odoberania',
145        'desabonner_abonnes' => 'Odhlásiť vybraných abonentov z odoberania',
146        'desabonner_confirmer' => 'Určite chcete odhlásiť tohto človeka z odoberania materiálov?',
147        'description' => 'Opis',
148        'desinscription_confirmation_debut' => 'Odhlásiť sa z odoberania materiálu',
149        'desinscription_confirmation_fin' => 'sa vyžaduje. Dostanete správu so žiadosťou o potvrdenie.',
150        'desinscription_validee' => 'Vaše odhlásenie z odoberania materiálu "@lst_name@" bolo potvrdené. Do skorého videnia.',
151
152        // E
153        'editer_lettre' => 'Upraviť informačný materiál',
154        'email_administrateur' => 'E-mail administrátora',
155        'email_expediteur' => 'E-mail odosielateľa (from a reply-to)',
156        'email_moderateur' => 'E-mail od moderátora',
157        'email_non_valide' => 'Adresa neplatná.',
158        'email_return_path' => 'E-mail návratu pri chybách (return-path)',
159        'emails' => 'E-maily',
160        'envoye' => 'Odoslané',
161        'envoyer' => 'Poslať',
162        'envoyer_non_aucun_abonne' => 'Nedá sa odoslať, žiaden abonent',
163        'erreur' => 'Chyba',
164        'erreur_contenu_vide' => 'Novú správu nemožno vytvoriť kvôli nedostatku obsahu.',
165        'et_ou_saisir_des_adresses' => '...a/lebo zadať adresy.',
166        'exporter' => 'Exportovať zoznam abonentov',
167
168        // F
169        'front_clevermail_action_validation' => 'Potvrdenie operácie',
170        'front_clevermail_unsubscription_query' => 'Žiadosť o odhlásenie z odoberania',
171
172        // I
173        'importer' => 'Nahrať',
174        'info_parametres' => 'E-mail administrátora sa používa ako predvolený e-mail moderátora pri vytváraní informačného materiálu',
175        'infolettres' => 'Informačné materiály',
176        'informations' => 'Informácie',
177        'inscription_deja_abonne_autre_mode' => 'Ak ste sa na odoberanie materiálu "@lst_name@" zaregistrovali iným spôsobom, nastala zmena.',
178        'inscription_deja_abonne_meme_mode' => 'Na odoberanie materiálu "@lst_name@" ste sa zaregistrovali rovnakým spôsobom. Oceňujeme však vaše zanietenie.',
179        'inscription_encours' => 'Vaša žiadosť o registráciu na odoberanie materiálu @nom_lettre@ sa kontroluje. Ďakujeme vám za trpezlivosť.',
180        'inscription_mok' => 'Vaša žiadosť o registráciu na odoberanie materiálu "@lst_name@" bola odoslaná moderátorovi. O jeho rozhodnutí vás budeme informovať.',
181        'inscription_nok' => 'Na odoberanie tohto informačného materiálu nie je povolená registrácia',
182        'inscription_ok' => 'Dostanete správu so žiadosťou o potvrdenie svojej registrácie na odoberanie materiálu "@lst_name@".',
183        'inscription_ok_multiple' => 'Dostanete správu so žiadosťou o potvrdenie svojej registrácie na odoberanie materiálu "@lst_name@".',
184        'inscription_validee' => 'Vaša registrácia na odoberanie materiálu "@lst_name@" bola potvrdená. Ďakujeme.',
185
186        // L
187        'label_contenu_html' => 'Text v HTML',
188        'label_contenu_text' => 'Obyčajný text',
189        'label_inscription_email' => 'Vaša e-mailová adresa:',
190        'label_inscription_lettres' => 'Vyberte si z týchto informačných materiálov:',
191        'label_inscription_version' => 'Typ správy:',
192        'le_format_des_adresses_email_ne_semble_pas_bon' => 'Zdá sa, že formát e-mailových adries nie je správny.',
193        'lettre_meme_nom' => 'Materiál s takým názvom už existuje',
194        'lettre_sans_nom' => 'Materiál musí mať názov',
195        'lettres_information' => 'Informačné materiály',
196        'lettres_non_classees' => 'Nezotriedené materiály',
197        'lire_en_ligne' => 'Prečítať si správu na stránke.',
198        'liste_abonnes' => 'Zoznam abonentov',
199        'liste_lettres' => 'Zoznam informačných materiálov',
200        'liste_lettres_aucune' => 'Ešte ste nevytvorili informačný materiál.',
201        'liste_messages' => 'Správy',
202
203        // M
204        'mail_info_desinscription_corps' => 'Upozornenie odoslané cez zásuvný modul CleverMail zo stránky @nom_site@ (@url_site@):
205
206Odhlásenie @sub_email@ z odoberania materiálu "@lst_name@"',
207        'mail_info_inscription_corps' => 'Varovanie odoslané cez zásuvný modul CleverMail zo stránky @nom_site@ (@url_site@):
208
209Registrácia @sub_email@ na odoberanie materiálu "@lst_name@"',
210        'mail_info_inscription_sujet' => 'Registrácia @sub_email@',
211        'mail_inscription_multiple' => 'Dobrý deň,
212
213na potvrdenie svojej registrácie na odoberanie týchto informačných materiálov:
214
215 @@NOM_COMPLET@@
216
217= prosím, kliknite na tento odkaz:
218
219 @@URL_CONFIRMATION@@
220
221Ďakujeme',
222        'maj_inscription' => 'údaje o registrácii boli aktualizované',
223        'maj_inscriptions' => 'údaje o registráciách boli aktualizované',
224        'mauvais_affichage' => 'Ak sa vám tento e-mail nezobrazil správne, prečítajte si ho na stránke',
225        'mauvais_identifiant_lettre' => 'Nesprávny identifikátor informačného materiálu',
226        'message' => 'správa',
227        'message_queue_attente' => 'čakajúca správa',
228        'message_queue_envoye' => '@nb@ odoslaná správa',
229        'messages' => 'správy',
230        'messages_attentes' => 'Čakajúce správy',
231        'messages_attentes_text' => 'Tu je zoznam správ, ktoré zaradené na odoslanie',
232        'messages_cours_envoi' => 'Správy, ktoré sa posielajú',
233        'messages_cours_envoi_text' => 'Tu je zoznam správ, ktoré sú pripravené na odoslanie,  podľa príjemcu jedna za druhou',
234        'messages_envoyes' => 'Odoslané správy',
235        'messages_envoyes_text' => 'Tu je zoznam správ, ktoré boli úspešne odoslané',
236        'messages_queue_attente' => 'Čakajúce správy',
237        'messages_queue_envoye' => 'odoslaných správ: @nb@',
238        'mod_closed' => 'Uzavretý',
239        'mod_email' => 'E-mail',
240        'mod_explication' => 'Nižšie sú opísané rôzne režimy spravovania.',
241        'mod_explication_closed' => 'Uzavretý: nikto sa nemôže zaregistrovať',
242        'mod_explication_email' => 'E-mail: po overení e-mailu sa môže zaregistrovať každý',
243        'mod_explication_mod' => 'Moderovaný: registráciu musí potvrdiť moderátor',
244        'mod_explication_open' => 'Otvorený: každý sa môže zaregistrovať  bez potvrdzovania',
245        'mod_mod' => 'Moderovaný',
246        'mod_open' => 'Otvorený',
247        'mode' => 'Režim',
248        'moderation' => 'Správa registrácií',
249        'modifie' => 'Zmenené',
250        'modifier' => 'Zmeniť',
251        'modifier_abonne' => 'Upraviť údaje o abonentovi',
252        'modifier_message' => 'Upraviť správu',
253        'modifier_submit' => 'Upraviť',
254
255        // N
256        'n_nouveaux_abonnes' => 'noví abonenti',
257        'nettoyer_abonnement' => 'Vyprázdniť abonentov, ktorí čakajú viac ako mesiac',
258        'news1' => 'Novinky č. 1',
259        'news_depuis' => 'Novinky od',
260        'nom' => 'Meno',
261        'nom_formulaire_clevermail' => 'Registračný formulár do e-mailovej konferencie',
262        'nombre_messages' => 'Počet správ na odoslanie',
263        'nouveau_message' => 'nová správa',
264        'nouveaux_abonnes_et' => ' a ',
265        'nouveaux_messages' => 'Nové správy',
266        'nouveaux_messages_text' => 'Tu je zoznam správ, ktoré ešte neboli odoslané',
267
268        // P
269        'parametres' => 'Vlastnosti',
270        'plusieurs_messages_en_attente' => 'čaká: @nb@',
271        'plusieurs_messages_en_cours_envoi' => 'posiela sa: @nb@',
272        'plusieurs_messages_envoyes' => 'odoslaných: @nb@',
273        'prefixer_messages' => 'Prefix',
274        'prefixer_messages_explication' => 'Použiť názov informačného materiálu ako prvú časť predmetu správ',
275        'procedure_termine' => 'Na ukončenie operácie kliknite sem',
276        'proprietes' => 'Vlastnosti',
277
278        // R
279        'resultats' => 'výsledky',
280
281        // S
282        'selection_des_listes' => 'Výber zoznamov',
283        'send_error' => 'Chyba pri odosielaní správy so žiadosťou o potvrdenie registrácie, prosím, skúste to znova.',
284        'source_des_abonnes' => 'Vytvoriť zoznam abonentov',
285        'statistiques' => 'Štatistiky',
286        'sujet' => 'Predmet',
287        'sujet_mail_inscription_multiple' => 'Potvrdenie vašej registrácie',
288        'sujet_mail_mod' => 'Moderovanie materiálu @nom_lettre@',
289        'sujet_message' => 'Predmet správy',
290        'sujet_vide' => 'Predmet nemôže byť prázdny',
291        'supprimer' => 'Odstrániť',
292        'supprimer_abonne_base' => 'Natrvalo vymazať tohto abonenta z databázy',
293        'supprimer_abonnes' => 'Odstrániť vybraných abonentov',
294        'supprimer_confirmer' => 'Určite chcete odstrániť?',
295
296        // T
297        'tags_specifiques' => 'Špecifické tagy',
298
299        // U
300        'un_message_en_attente' => '1 čaká',
301        'un_message_en_cours_envoi' => '1 sa posiela',
302        'un_message_envoye' => '1 odoslaná',
303        'url_templates' => 'URL vygenerovaných šablón',
304        'url_templates_explication' => 'Uveďte internetovú adresu vzdialenej stránky, alebo názov lokálnej šablóny SPIPu bez prípony .html. CleverMail ponúka predvolenú šablónu <code>clevermail_nouveautes_html.</code>',
305
306        // V
307        'version_html' => 'HTML verzia',
308        'version_txt' => 'Textová verzia',
309        'version_txt_explication' => 'Ak necháte tento parameter, textová verzia sa vytvorí automaticky z verzie HTML. CleverMail ponúka predvolenú šablónu <code>clevermail_nouveautes_text.</code>',
310        'veuillez_corriger_votre_saisie' => 'Prosím, opravte to, čo ste zadali.',
311        'vous_devez_choisir_au_moins_une_liste' => 'Musíte si vybrať aspoň jedno písmeno.',
312        'vous_devez_choisir_un_fichier' => 'Musíte vytrať súbor...'
313);
314
315?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.