source: spip-zone/_plugins_/contacts_et_organisations/trunk/lang/contacts_nl.php @ 106188

Last change on this file since 106188 was 102007, checked in by salvatore@…, 4 years ago

[Salvatore] contacts Export depuis http://trad.spip.net

File size: 8.8 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/contacts?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'associe_a' => 'verbonden met :',
14        'associer_a' => 'Te verbinden met :',
15        'aucun_contact' => 'Er is geen contact !',
16        'aucune_organisation' => 'Er is geen organisatie !',
17        'auteur_associe_est_a_la_poubelle' => 'De verbonden auteur wordt weggegooit ! Deze auteur zal binnen enkele dagen uitgewist worden',
18        'auteur_associe_inexistant' => 'De verbonden auteur bestaat niet ! De auteur moest in de vuilbak verwijderd worden en werd verwijderd ',
19        'auteur_lie' => 'Id van de verbonden auteur',
20
21        // B
22        'bouton_contacts' => 'Contacten',
23        'bouton_contacts_organisations' => 'Contacten & Organisaties',
24        'bouton_organisations' => 'Oranisaties',
25        'bouton_rechercher' => 'Opzoeken',
26        'bouton_repertoire' => 'Adresboek',
27
28        // C
29        'changer' => 'Veranderen',
30        'chercher_contact' => 'Zoeken',
31        'chercher_organisation' => 'Zoeken',
32        'chercher_statut' => 'Statuut',
33        'confirmer_delier_contact' => 'Bent u zeker dat u deze orgzanisatie en dit contact wil losbinden ?',
34        'confirmer_delier_organisation' => 'Bent u zeker deze organisatie van deze contactpersoon te willen losbinden?',
35        'confirmer_delier_organisation_rubrique' => 'Bent u zeker deze organisatie van deze rubriek te willen losbinden?',
36        'confirmer_supprimer_contact' => 'Bent u zeker dat u de informaties met betrekking tot dit contact wilt afschaffen ?', # MODIF
37        'confirmer_supprimer_organisation' => 'Bent u zeker dat u de informaties met betrekking tot deze organisatie wilt afschaffen ?', # MODIF
38        'contact' => 'Contact',
39        'contact_ajouter' => 'Een contact toevoegen',
40        'contact_ajouter_associe_a' => 'Een contact verbonden met :     toevoegen',
41        'contact_ajouter_lien' => 'Dit contact toevoegen',
42        'contact_associe_a_auteur_numero' => 'Verbonden met auteur nummer :',
43        'contact_associer_a_auteur' => 'Te verbinden aan een auteur',
44        'contact_aucun' => 'Geen contact',
45        'contact_creer' => 'Een contact aanmaken',
46        'contact_creer_associer' => 'Een contact aanmaken en verbinden',
47        'contact_creer_dans_cet_annuaire' => 'Een contact in dit adresboek oprichten',
48        'contact_editer' => 'Dit contact wijzigen',
49        'contact_logo' => 'Logo van dit contact',
50        'contact_nouveau_titre' => 'Nieuwe contact',
51        'contact_numero' => 'Contact nummer ',
52        'contact_retirer_lien' => 'Dit contact terugtrekken',
53        'contact_retirer_tous_lien' => 'Alle contacten terugtrekken',
54        'contact_un' => 'Een contact ',
55        'contact_voir' => 'Zien',
56        'contacts' => 'Contacten',
57        'contacts_nb' => '@nb@ contacten',
58        'contacts_tout' => 'Alle contacten',
59        'creer_auteur_contact' => 'Nieuwe auteur oprichten en aan dit contact te verbinden',
60        'creer_auteur_organisation' => 'Nieuwe auteur oprichten en aan deze organisatie te verbinden',
61
62        // D
63        'definir_auteur_comme_contact' => 'als contact aanwijzen',
64        'definir_auteur_comme_organisation' => 'als organisatie aanwijzen',
65        'delier_cet_auteur' => 'Losbinden',
66        'delier_contact' => 'Losbinden',
67        'delier_organisation' => 'Losbinden',
68
69        // E
70        'erreur_annuaire_identifiant_existant' => 'Deze identifier werd reeds gebruikt door één van onze ',
71        'est_un_contact' => 'Deze auteur wordt als contact gedefinieerd',
72        'est_une_organisation' => 'Deze auteur wordt als organisatie gedefinieerd',
73        'explication_activite' => 'Activiteit van de organisatie : humanitair, vorming, uigeven',
74        'explication_contacts_ou_organisations' => 'Uw kan deze auteur als contact of organisatie omschrijven.  Deze toewijzingen geven toegang tot aanvullende  in de inlichtingen fiche van de auteur', # MODIF
75        'explication_identification' => 'Identifier v/d organisatie, bij voorbeeld BTW nummer, SIRET, SIRENE',
76        'explication_ouvertures' => 'Dagen, uurroosters, seizoenen',
77        'explication_statut_juridique' => 'BVBA, vzw, …',
78        'explication_supprimer_contact' => 'De afschaffing van het contact zal alle aanvullende informaties gegeven over de auteur afschaffen', # MODIF
79        'explication_supprimer_organisation' => 'De afschaffing van de organisatie zal alle aanvullende informaties gegeven over de auteur afschaffen', # MODIF
80        'exporter_contacts' => 'Deze contacten in een tabel downloaden',
81        'exporter_organisations' => 'Deze organisaties in een tabel downloaden',
82
83        // I
84        'info_contacts_organisation' => 'Contacten van de organisatie',
85        'info_nb_contacts' => 'Verbonden contacten',
86        'info_organisation_appartenance' => 'Bijbehorende organisatie',
87        'info_organisations_appartenance' => 'Bijbehorende organisaties',
88        'info_organisations_filles' => 'Dochterorganisaties',
89        'info_organisations_meres' => 'Moederorganisaties',
90        'info_tous_contacts' => 'Alle contacten',
91        'info_toutes_organisations' => 'Alle organisaties',
92        'infos_contacts_ou_organisations' => 'Contacten en Organisaties',
93
94        // L
95        'label_activite' => 'Activiteit',
96        'label_auteur_associe' => 'Verbonden auteur',
97        'label_civilite' => 'Burgerlijke stand',
98        'label_date_creation' => 'Datum van oprichting',
99        'label_date_naissance' => 'Geboorte datum',
100        'label_descriptif' => 'Beschrijving',
101        'label_email' => 'Email',
102        'label_fonction' => 'Functie',
103        'label_identification' => 'Identificatie',
104        'label_nom' => 'Naam',
105        'label_nom_organisation' => 'Organisatie',
106        'label_organisation' => 'Verbonden organisatie',
107        'label_organisation_parente' => 'Verwant organisatie',
108        'label_ouvertures' => 'Openingsuren',
109        'label_prenom' => 'Voornaam',
110        'label_prenom_nom' => 'Voornaam + Naam',
111        'label_pseudo' => 'Pseudoniem',
112        'label_recherche_auteurs' => 'Zoeken binnen de auteurs',
113        'label_recherche_contacts' => 'Zoeken binnen de contacten',
114        'label_recherche_organisations' => 'Zoeken binnen de organisaties',
115        'label_statut_juridique' => 'Juridisch statuut',
116        'label_tarifs' => 'Tarief',
117        'label_telephone' => 'Tel.',
118        'label_type_liaison' => 'Verbinding',
119        'label_url_site' => 'Website',
120        'lier_ce_contact' => 'Dit contact verbinden',
121        'lier_cet_auteur' => 'Verbinden',
122        'lier_cette_organisation' => 'Deze organisatie verbinden',
123        'lier_contact' => 'Een contact verbinden',
124        'lier_organisation' => 'Een organisatie verbinden',
125        'liste_contacts' => 'Contactenlijst',
126        'liste_organisations' => 'Organisatielijst',
127
128        // N
129        'nb_contact' => '1 contact',
130        'nb_contacts' => '@nb@ contacten',
131        'nom_contact' => 'Naam',
132        'nom_organisation' => 'Naam',
133        'non_renseigne' => 'Niet ingelicht',
134
135        // O
136        'organisation' => 'Organisatie',
137        'organisation_ajouter' => 'Een organisatie toevoegen',
138        'organisation_ajouter_lien' => 'Deze organisatie toevoegen',
139        'organisation_associe_a_auteur_numero' => 'Verbonden met auteursnummer :',
140        'organisation_associer_a_auteur' => 'Aan een auteur verbinden',
141        'organisation_aucun' => 'Geen organisatie',
142        'organisation_creer' => 'Een organisatie oprichten',
143        'organisation_creer_associer' => 'Een organisatie oprichten en verbinden',
144        'organisation_creer_dans_cet_annuaire' => 'Een organisatie in dit adresboek oprichten',
145        'organisation_creer_fille' => 'Een dochterorganisatie oprichten',
146        'organisation_editer' => 'Deze organisatie wijzigen',
147        'organisation_logo' => 'Logo van de organisatie',
148        'organisation_nouveau_titre' => 'Nieuwe organisatie',
149        'organisation_numero' => 'Organisatie nummer ',
150        'organisation_retirer_lien' => 'De organisatie verwijderen',
151        'organisation_retirer_tous_lien' => 'Alle organisaties verwjderen',
152        'organisation_un' => 'Een organisatie in deze repertorium oprichten',
153        'organisation_voir' => 'Zien',
154        'organisations' => 'Organisaties',
155        'organisations_nb' => '@nb@ organisaties',
156        'organisations_tout' => 'Alle organisaties',
157
158        // P
159        'prenom' => 'Voornaam',
160
161        // R
162        'recherche_de' => 'Opzoeken "@recherche@"',
163        'rechercher' => 'Opzoeken',
164        'resume_annuaire' => 'Samenvatting van uw adresboek',
165        'resume_annuaires' => 'Samenvatting van uw adresboeken',
166
167        // S
168        'statut_juridique' => 'Juridische statuut',
169        'suppression_automatique_de_organisation_prochainement' => 'Zonder uw tussenkomst zal de huidige configuratie v/d  plugin Contacten & Organisaties de automatische verwijdering v/d organisatie binnen enkele dagen teweeg brengen. ', # MODIF
170        'suppression_automatique_du_contact_prochainement' => 'Zonder uw tussenkomst zal de huidige configuratie v/d  plugin Contacten & Organisaties de automatische verwijdering v/d organisatie binnen enkele dagen teweeg brengen. ', # MODIF
171        'supprimer_contact' => 'Dit contact afschaffen',
172        'supprimer_organisation' => 'Deze organisatie afschaffen',
173
174        // T
175        'titre_contact' => 'Details van het contact',
176        'titre_contacts' => 'De contacten',
177        'titre_organisation' => 'Details van de organisatie',
178        'titre_organisations' => 'De organisaties',
179        'titre_page_configurer_contacts_et_organisations' => 'Contacten & Organisaties configureren',
180        'titre_page_contacts' => 'Beheer van de contacten',
181        'titre_page_organisations' => 'Beheer van de organisaties',
182        'titre_page_repertoire' => 'Adresboek',
183        'titre_parametrages' => 'Parameters instellen',
184        'tous' => 'Alle'
185);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.