source: spip-zone/_plugins_/contacts_et_organisations/trunk/lang/contacts_sk.php @ 103886

Last change on this file since 103886 was 103886, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] contacts Export depuis http://trad.spip.net

File size: 11.5 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/contacts?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'annuaire' => 'Adresár',
14        'annuaire_ajouter' => 'Pridať adresár',
15        'annuaire_aucun' => 'Žiaden adresár',
16        'annuaire_champ_descriptif_label' => 'Opis',
17        'annuaire_champ_identifiant_label' => 'Identifikátor',
18        'annuaire_champ_titre_label' => 'Nadpis',
19        'annuaire_creer' => 'Vytvoriť nový adresár',
20        'annuaire_creer_associer' => 'Vytvoriť a priradiť nový adresár',
21        'annuaire_editer' => 'Upraviť tento adresár',
22        'annuaire_logo' => 'Logo tohto adresára',
23        'annuaire_supprimer' => 'Vymazať adresár',
24        'annuaire_un' => '1 adresár',
25        'annuaires' => 'Adresáre',
26        'annuaires_nb' => '@nb@ adresárov',
27        'annuaires_tout' => 'Všetky adresáre',
28        'aucun_contact' => 'Neexistuje žiaden kontakt!',
29        'aucune_organisation' => 'Neexistuje žiadna organizácia!',
30        'auteur_associe_est_a_la_poubelle' => 'Autor je zaradený v smetnom koši! Tento autor bude odstránený za niekoľko dní.',
31        'auteur_associe_inexistant' => 'Priradený autor neexistuje! Pravdepodobne bol už premiestnený do smetného koša a odstránený.',
32        'auteur_lie' => 'Id pripojeného autora',
33
34        // B
35        'bouton_contacts' => 'Kontakty na ľudí',
36        'bouton_contacts_organisations' => 'Kontakty na ľudí a organizácie',
37        'bouton_organisations' => 'Organizácie',
38        'bouton_rechercher' => 'Vyhľadať',
39        'bouton_repertoire' => 'Adresár',
40
41        // C
42        'cfg_activer_squelettes_publics_zpip1' => 'Verejné šablóny ZPIPu v1',
43        'cfg_activer_squelettes_publics_zpip1_explication' => 'Aktivovať verejné šablóny pre ZPIP vo verzii 1,
44                ktoré umožňujú prehliadať kontakty a organizácie na verejne prístupnej stránke?', # MODIF
45        'cfg_afficher_infos_sur_auteurs' => 'Podrobné zobrazenie autorov?',
46        'cfg_afficher_infos_sur_auteurs_explication' => 'Zobraziť kontaktné údaje organizácie
47                aj na stránkach autorov v súkromnej zóne?', # MODIF
48        'cfg_associer_aux_auteurs' => 'Pripojiť autorov?',
49        'cfg_associer_aux_auteurs_explication' => 'Umožňuje prepájať kontakty na ľudí a organizácie s autormi. Pridá formulár na prepojenie autora na stránky s kontaktmi na ľudí alebo organizácie,
50                a aj opačne pridá formulár na prepojenie kontaktov na ľudí alebo organizácie so stránku s autormi.', # MODIF
51        'cfg_lier_contacts_objets_label' => 'Priradiť kontakty',
52        'cfg_lier_organisations_objets_label' => 'Priradiť organizácie',
53        'cfg_relations_avec_auteurs' => 'Vzťah k autorom',
54        'cfg_relations_avec_objets' => 'Vzťahy s redakčnými objektami (okrem autorov)',
55        'cfg_supprimer_reciproquement_auteurs_et_contacts' => 'Vymazať kontakty na autorov, ktoré sa opakujú?',
56        'cfg_supprimer_reciproquement_auteurs_et_contacts_explication' => 'Ak aktivujete túto možnosť, pri vymazaní kontaktu na osobu (alebo  organizáciu) autor priradený k tomuto kontaktu  bude presunutý do koša. Podobne pri vymazaní autora bude vymazaný aj kontakt naňho. To môže pomôcť k tomu, aby sa nehromadili neaktuálne kontakty, ale pozor: vymazanie je definitívne a autor bude presunutý do koša aj vtedy, ak napísal nejaké články.', # MODIF
57        'cfg_utiliser_annuaires_label' => 'Používať viac adresárov',
58        'cfg_utiliser_organisations_arborescentes_label' => 'Pri organizáciách používať stromovú štruktúru',
59        'changer' => 'Zmeniť',
60        'chercher_contact' => 'Vyhľadať',
61        'chercher_organisation' => 'Vyhľadať',
62        'chercher_statut' => 'Stav',
63        'confirmer_delier_contact' => 'Určite chcete zrušiť prepojenie tejto organizácie s týmto kontaktom?',
64        'confirmer_delier_organisation' => 'Určite chcete zrušiť prepojenie tohto kontaktu s touto organizáciou?',
65        'confirmer_delier_organisation_rubrique' => 'Určite chcete zrušiť prepojenie tejto organizácie s touto rubrikou?',
66        'confirmer_supprimer_contact' => 'Určite chcete zmazať všetky údaje o tomto kontakte?', # MODIF
67        'confirmer_supprimer_organisation' => 'Určite chcete zmazať všetky údaje o tejto organizácii?', # MODIF
68        'contact' => 'Kontakt',
69        'contact_ajouter' => 'Pridať kontakt',
70        'contact_ajouter_lien' => 'Pridať tento kontakt',
71        'contact_associe_a_auteur_numero' => 'Prepojiť s autorom číslo',
72        'contact_associer_a_auteur' => 'Prepojiť s autorom',
73        'contact_aucun' => 'Žiaden kontakt',
74        'contact_creer' => 'Vytvoriť kontakt',
75        'contact_creer_associer' => 'Vytvoriť kontakt a prepojiť',
76        'contact_creer_dans_cet_annuaire' => 'Vytvoriť kontakt z tohto adresára',
77        'contact_editer' => 'Upraviť tento kontakt',
78        'contact_logo' => 'Logo kontaktu',
79        'contact_nouveau_titre' => 'Nový kontakt',
80        'contact_numero' => 'Kontakt číslo',
81        'contact_retirer_lien' => 'Odstrániť kontakt',
82        'contact_retirer_tous_lien' => 'Odstrániť všetky kontakty',
83        'contact_un' => 'Jeden kontakt',
84        'contact_voir' => 'Zobraziť',
85        'contacts' => 'Kontakty',
86        'contacts_nb' => '@nb@ kontaktov',
87        'contacts_tout' => 'Všetky kontakty',
88        'creer_auteur_contact' => 'Zapísať nového autora a prepojiť ho s týmto kontaktom',
89        'creer_auteur_organisation' => 'Vytvoriť nového autora a prepojiť ho s touto organizáciou',
90
91        // D
92        'definir_auteur_comme_contact' => 'Označiť ako kontakt',
93        'definir_auteur_comme_organisation' => 'Označiť ako organizáciou',
94        'delier_cet_auteur' => 'Zrušiť prepojenie',
95        'delier_contact' => 'Zrušiť prepojenie',
96        'delier_organisation' => 'Zrušiť prepojenie',
97
98        // E
99        'erreur_annuaire_identifiant_existant' => 'Tento identifikátor už pri jednom zo svojich adresárov používate.',
100        'est_un_contact' => 'Tento autor je nastavený ako kontakt',
101        'est_une_organisation' => 'Tento autor je nastavený ako organizácia.',
102        'explication_activite' => 'Činnosť organizácie: mimovládna organizácia, vzdelávanie, publikovanie a pod.',
103        'explication_contacts_ou_organisations' => 'Tohto autora môžete označiť ako kontakt alebo ako organizáciu.  Ďalšie polia potom môžete vyplniť na stránke Upraviť autora.', # MODIF
104        'explication_identification' => 'Identifikátor organizácie, napr. IČO DIČ, IČ DPH, a pod.',
105        'explication_statut_juridique' => 'a. s., s. r. o., o. z., a t. ď.',
106        'explication_supprimer_contact' => 'Vymazaním tohto kontaktu vymažete všetky ďalšie údaje, ktoré boli vyplnené na stránke autora.', # MODIF
107        'explication_supprimer_organisation' => 'Odstránením tejto organizácie odstránite všetky ďalšie údaje, ktoré boli vyplnené na autorskej stránke.', # MODIF
108        'explications_page_contacts' => 'Stránka sa rekonštruuje.<br /><br />Plánované akcie:<ul>
109<li>zobraziť všetky kontakty,</li><li>zmeniť autorov v kontaktoch,</li><li>nahrať kontakty,</li><li>li>...</li></ul><br />Ďakujeme vám za podnety na  <a href="http://contrib.spip.net/Plugin-Contacts-Organisations#pagination_comments-list">diskuskom fóre;-)</ a>', # MODIF
110        'explications_page_organisations' => 'Stránka sa rekonštruuje. <br /> <br /> Plánované akcie:
111 <ul>  <li> zobraziť všetky organizácie, </ li> upraviť autorov v organizáciách, </ li> nahrať organizácie, </ li> ...</ li> </ ul> <br / > Ďakujeme vám za podnety na <a href="http://contrib.spip.net/Plugin-Contacts-Organisations#pagination_comments-list"> diskusnom fóre;-) </ a>', # MODIF
112
113        // I
114        'info_contacts_organisation' => 'Kontakty organizácie',
115        'info_nb_contacts' => 'Prepojené kontakty',
116        'info_organisation_appartenance' => 'Členstvo v organizácii',
117        'info_organisations_appartenance' => 'Členstvo v organizáciách',
118        'info_organisations_filles' => 'Podradené organizácie',
119        'info_organisations_meres' => 'Nadradené organizácie',
120        'info_tous_contacts' => 'Všetky kontakty',
121        'info_toutes_organisations' => 'Všetky organizácie',
122        'infos_contacts_ou_organisations' => 'Kontakty na ľudí a organizácie',
123
124        // L
125        'label_activite' => 'Aktivita',
126        'label_civilite' => 'Pohlavie',
127        'label_date_creation' => 'Dátum vytvorenia',
128        'label_date_naissance' => 'Dátum narodenia',
129        'label_descriptif' => 'Opis',
130        'label_email' => 'E-mail',
131        'label_fonction' => 'Funkcia',
132        'label_identification' => 'Identifikácia',
133        'label_nom' => 'Meno',
134        'label_nom_organisation' => 'Organizácia',
135        'label_organisation' => 'Prepojená organizácia',
136        'label_organisation_parente' => 'Nadradená organizácia',
137        'label_prenom' => 'Krstné meno',
138        'label_prenom_nom' => 'Meno a priezvisko',
139        'label_pseudo' => 'Prezývka',
140        'label_recherche_auteurs' => 'Vyhľadať v autoroch',
141        'label_recherche_contacts' => 'Vyhľadať v kontaktoch na ľudí',
142        'label_recherche_organisations' => 'Vyhľadať v organizáciách',
143        'label_statut_juridique' => 'Právna forma',
144        'label_telephone' => 'Telefón',
145        'label_type_liaison' => 'Odkaz',
146        'lier_ce_contact' => 'Pripojiť tento kontakt',
147        'lier_cet_auteur' => 'Odkaz',
148        'lier_cette_organisation' => 'Pripojiť túto organizáciu',
149        'lier_contact' => 'Pripojiť kontakt',
150        'lier_organisation' => 'Pripojiť organizáciu',
151        'liste_contacts' => 'Zoznam kontaktov na ľudí',
152        'liste_organisations' => 'Zoznam organizácií',
153
154        // N
155        'nb_contact' => '1 kontakt',
156        'nb_contacts' => '@nb@ kontaktov',
157        'nom_contact' => 'Meno',
158        'nom_organisation' => 'Názov',
159        'non_renseigne' => 'Neznámy',
160
161        // O
162        'organisation' => 'Organizácia',
163        'organisation_ajouter' => 'Pridať organizáciu',
164        'organisation_ajouter_lien' => 'Pridať túto organizáciu',
165        'organisation_associe_a_auteur_numero' => 'Prepojené s autorom číslo',
166        'organisation_associer_a_auteur' => 'Prepojiť s autorom',
167        'organisation_aucun' => 'Žiadna organizácia',
168        'organisation_creer' => 'Zapísať organizáciu',
169        'organisation_creer_associer' => 'Vytvoriť a pripojiť organizáciu',
170        'organisation_creer_dans_cet_annuaire' => 'Vytvoriť organizáciu z tohto adresára',
171        'organisation_creer_fille' => 'Zapísať podradenú organizáciu',
172        'organisation_editer' => 'Upraviť túto organizáciu',
173        'organisation_logo' => 'Logo organizácie',
174        'organisation_nouveau_titre' => 'Nová organizácia',
175        'organisation_numero' => 'Organizácia číslo',
176        'organisation_retirer_lien' => 'Odstrániť organizáciu',
177        'organisation_retirer_tous_lien' => 'Odstrániť všetky organizácie',
178        'organisation_un' => 'Jedna organizácia',
179        'organisation_voir' => 'Zobraziť',
180        'organisations' => 'Organizácie',
181        'organisations_nb' => '@nb@ organizácií',
182        'organisations_tout' => 'Všetky organizácie',
183
184        // P
185        'prenom' => 'Krstné meno',
186
187        // R
188        'recherche_de' => 'Vyhľadať "@recherche@"',
189        'rechercher' => 'Vyhľadať',
190        'resume_annuaire' => 'Výpis z vášho adresára',
191        'resume_annuaires' => 'Výpis z vašich adresárov',
192
193        // S
194        'statut_juridique' => 'Právna forma',
195        'suppression_automatique_de_organisation_prochainement' => 'Aktuálne nastavenia
196zásuvného modulu Kontakty na ľudí a organizácie budú mať za následok automatické vymazanie tejto organizácie.', # MODIF
197        'suppression_automatique_du_contact_prochainement' => 'Bez vášho zásahu
198sa za niekoľko dní automaticky vymažú
199súčasné nastavenia zásuvného modulu Kontakty a nštitúcie.
200                ', # MODIF
201        'supprimer_contact' => 'Odstrániť tento kontakt',
202        'supprimer_organisation' => 'Odstrániť túto organizáciu',
203
204        // T
205        'titre_contact' => 'Kontaktné údaje',
206        'titre_organisation' => 'Informácie o organizácii',
207        'titre_page_configurer_contacts_et_organisations' => 'Nastaviť Kontakty na ľudí a organizácie',
208        'titre_page_contacts' => 'Riadenie kontaktov',
209        'titre_page_organisations' => 'Riadenie organizácií',
210        'titre_page_repertoire' => 'Adresár',
211        'titre_parametrages' => 'Nastavenie parametrov',
212        'tous' => 'Všetko'
213);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.