source: spip-zone/_plugins_/couteau_suisse/lang/couteau_gl.php @ 70368

Last change on this file since 70368 was 70368, checked in by salvatore@…, 7 years ago

langues (couteau)

File size: 6.6 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/couteau?lang_cible=gl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // 2
11        '2pts' => '@objet@ :',
12
13        // A
14        'attente_confirmation' => 'En espera de confirmación',
15
16        // B
17        'base_donnees' => 'Base de datos',
18        'bloc_deplier' => 'Despregar',
19        'bloc_replier' => 'Repregar',
20
21        // C
22        'colorer_fond' => 'Colorear o fondo',
23        'colorer_texte' => 'Colorear o texto',
24        'configurer' => 'Configurar A Navalla Suíza',
25        'connections' => 'Conexións',
26
27        // D
28        'date_court' => '@jour@/@mois@/@annee@',
29        'derniers_connectes' => 'Últimos conectados :',
30
31        // E
32        'email_forum' => 'Grazas por especificar o seu correo',
33        'explique_spam' => 'Atención : vostede utilizou balizas, caracteres ou palabras prohibidas.<br /><br />Volva atrás !',
34
35        // L
36        'lancer_test' => 'Iniciar o test!',
37        'lutte_spam' => 'Loita contra o SPAM',
38
39        // M
40        'maj_actu' => 'Forzar a actualización remota',
41        'maj_archive_ko' => 'Erreur d\'[archive distante->@zip@]. «svn.revision» incomplet ?', # NEW
42        'maj_liste' => 'Lista de módulos detectados :',
43        'maj_maj' => 'Actualizar o módulo selecccionado', # MODIF
44        'maj_ok' => 'Este [módulo->@zip@] parece [actualizado->@url@].',
45        'maj_poursuivre' => 'Temps serveur écoulé : [poursuivre->#].', # NEW
46        'maj_rev' => 'Rev. @revision@',
47        'maj_rev_ko' => 'A [revisión remota ->@url@] non foi posíbel encontrala.',
48        'maj_rev_ok' => 'A revisión [@revision@->@url@] está [dispoñíbel->@zip@].',
49        'maj_spip' => 'Après avoir mis à jour tous vos plugins avec précaution, il est vivement conseillé de mettre à jour SPIP lui-même en cliquant sur le lien ci-dessus et en suivant les instructions proposées.', # NEW
50        'maj_svn' => 'Este módulo SVN parece [actualizado->@url@].',
51        'maj_tiers' => 'Nécessite/Utilise/Procure', # NEW
52        'maj_verif' => 'Verifique previamente o arquivo que corresponda :',
53        'maj_verif2' => 'Atención : despois de ter premido sobre o botón seguinte, comprobe que o arquivo descargado corresponde co módulo que cómpre actualizar.',
54        'maj_zip_ko' => 'O ficheiro .zip remoto non puido ser identificado.',
55        'msg_publies' => 'Unicamente as mensaxes publicadas',
56
57        // N
58        'nom_email_forum' => 'Grazas por especificar o seu nome ou o seu correo !',
59        'nom_forum' => 'Grazas por especificar o seu nome !',
60        'non_confirmes' => 'Non confirmados :',
61
62        // O
63        'objet_article' => 'Artigo',
64        'objet_articles' => 'Artigos',
65        'objet_auteur' => 'Autor',
66        'objet_auteurs' => 'Autores',
67        'objet_breve' => 'Breve',
68        'objet_breves' => 'Breves',
69        'objet_mot' => 'Palabra',
70        'objet_mots' => 'Palabras',
71        'objet_petition' => 'Pedimento',
72        'objet_petitions' => 'Pedimentos',
73        'objet_rubrique' => 'Sección',
74        'objet_rubriques' => 'Seccións',
75        'objet_syndic' => 'Web',
76        'objet_syndics' => 'Webs',
77
78        // P
79        'page_debut' => 'Primeira páxina',
80        'page_fin' => 'Derradeira páxina',
81        'page_lien' => 'Páxina @page@ : @title@',
82        'page_precedente' => 'Páxina anterior',
83        'page_suivante' => 'Páxina seguinte',
84        'plug_actifs' => 'Complementos activos',
85        'plug_inactifs' => 'Complementos inactivos',
86        'plugin_xml' => 'Reúne nun só módulo unha lista de pequenas funcionalidades novas e útiles que melloran a xestión do seu web SPIP.
87
88Cada unha destas ferramentas pode ser activada ou non polo usuario en  [páxina de administración do módulo->./?exec=admin_couteau_suisse] e xestionar un certo número de variables : Premer en {{Configuración}}, logo escoller o separador {{A Navalla Suíza}}.
89
90As categorías dispoñibles son : Administración, Melloras tipográficas, Atallos tipográficos, Presentación pública, Balizas, Filtros, Criterios.
91
92Descubra neste módulo as súas ferramentas favoritas : {Suprimir o numéro}, {Formato dos URL}, {Superíndices  tipográficos}, {Vírgulas tipográficas}, {Viñetas fermosas}, {Loita contra o SPAM}, {URL fermosos} {Mailcrypt}, {SPIP e as ligazóns... externas}, {Emoticonas}, {Un sumario para os seus artigos}, {Partir en páxinas e separadores}, etc., etc.
93
94Non dubide en consultar os artigos de documentación do módulo publicados en  : [spip-contrib.net->http://www.spip-contrib.net/Le-Couteau-Suisse].
95
96Compatibilidade : SPIP todas as versións 1.9x, v2.0 e v2.1.x', # MODIF
97        'pp_autobr' => 'Insérer un bloc où les retours à la ligne sont automatiques', # NEW
98        'pp_blocs_bloc' => 'Inserir un bloque repregado',
99        'pp_blocs_visible' => 'Inserir un bloque despregado',
100        'pp_chatons_inserer' => 'Inserir « @chaton@ »',
101        'pp_chatons_inserer_drop' => 'Inserir un chatón no seu texto',
102        'pp_couleur_fond' => 'Fondo @couleur@',
103        'pp_couleur_icone_fond' => 'F',
104        'pp_couleur_icone_texte' => 'T',
105        'pp_couleur_texte' => 'Texto @couleur@',
106        'pp_couteau_suisse_drop' => 'Usar unha ferramenta da Navalla Suíza',
107        'pp_decoration_inserer' => 'Decoración « @balise@.@racc@ »',
108        'pp_decoration_inserer_drop' => 'Aplicarlle ao texto  « décoration »  personalizada',
109        'pp_decoupe_onglets' => 'Inserir un sistema de separadores',
110        'pp_decoupe_separateur' => 'Inserir un separador de páxina ou de xanela',
111        'pp_filets_inserer' => 'Inserir un filete de estilo « @filet@ »',
112        'pp_filets_inserer_drop' => 'Inserir un filete de separación',
113        'pp_smileys_inserer' => 'Inserir un @smiley@',
114        'pp_un_titre' => 'Un título',
115        'pp_votre_texte' => 'Sitúe o seu texto aquí',
116        'pp_votre_titre' => 'Título @nb@',
117
118        // S
119        'smileys_dispos' => 'Cariñas (emoticon) dispoñibles :',
120        'sommaire_page' => ', p@page@',
121        'sommaire_page_long' => ', page @page@',
122        'sommaire_titre' => 'Sumario',
123        'stats_auteur' => '@icon@ @nom@, o @date@',
124        'stats_date' => '@jour@/@mois@/@annee@ ás @h@h@m@',
125
126        // T
127        'test_base' => 'Proba da base de datos',
128        'test_manuel' => 'Proba manual',
129        'texte_formatspip' => 'TEXTO ORIXINAL EN FORMATO SPIP',
130        'textes_formatspip' => 'TEXTOS ORIXINAIS EN FORMATO SPIP',
131        'titre' => 'A navalla suíza',
132        'tri_auteurs' => 'ORDE DE AUTORES',
133        'tri_descendre' => 'Baixar este autor',
134        'tri_monter' => 'Montar este autor',
135
136        // U
137        'url_verrouillee' => 'URL verrouillée', # NEW
138        'urls_propres_erreur' => 'Este formato non toma en conta os URL propios listados a seguir.',
139        'urls_propres_format' => 'O formato actual dos URL é : {{« @format@ »}}. [<span>[Configuración->@url@]</span>]',
140        'urls_propres_lien' => 'Ligazón pública de acceso',
141        'urls_propres_objet' => 'Son listado aquí os URL propios gardados mercé aos cales os visitantes poderán navegar no seu web.',
142        'urls_propres_titre' => 'URL PROPIOS',
143
144        // V
145        'variable_vide' => '(Baleiro)',
146        'visiteurs_connectes' => 'Visitantes conectados: @nb@',
147
148        // W
149        'webmestres' => 'Webmasters SPIP'
150);
151
152?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.