source: spip-zone/_plugins_/couteau_suisse/lang/couteau_nl.php @ 70368

Last change on this file since 70368 was 70368, checked in by salvatore@…, 7 years ago

langues (couteau)

File size: 6.4 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/couteau?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // 2
11        '2pts' => '@objet@ :',
12
13        // A
14        'attente_confirmation' => 'In wachten van bevestiging',
15
16        // B
17        'base_donnees' => 'Gegevensbestand',
18        'bloc_deplier' => 'Ontvouwen',
19        'bloc_replier' => 'Opvouwen',
20
21        // C
22        'colorer_fond' => 'De bodem kleuren',
23        'colorer_texte' => 'De tekst kleuren',
24        'configurer' => 'Het Zwitserland Mes configureren',
25        'connections' => 'Aansluiten',
26
27        // D
28        'date_court' => '@jour@/@mois@/@annee@',
29        'derniers_connectes' => 'Laatsten aangesloten:',
30
31        // E
32        'email_forum' => 'Bedankt om uw e-mail te specificeren!',
33        'explique_spam' => 'Opgelet: u hebt bakens, verboden karakters of woorden gebruikt. <br /><br /> Terug komen !',
34
35        // L
36        'lancer_test' => 'Start de test !',
37        'lutte_spam' => 'Bestrijding van SPAM',
38
39        // M
40        'maj_actu' => 'Force een refresh op afstand',
41        'maj_archive_ko' => 'Erreur d\'[archive distante->@zip@]. «svn.revision» incomplet ?', # NEW
42        'maj_liste' => 'Lijst van ontdekte plugins :',
43        'maj_maj' => 'Geselecteerde plugin bijwerken', # MODIF
44        'maj_ok' => 'Dit [plugin->@zip@] lijkt [aan dag->@url@].',
45        'maj_poursuivre' => 'Temps serveur écoulé : [poursuivre->#].', # NEW
46        'maj_rev' => 'Rev. @revision@',
47        'maj_rev_ko' => '[Verwijderde revisie->@url@] kon niet gevonden worden.',
48        'maj_rev_ok' => 'De revisie [@revisie@->@url@] is [beschikbaar->@zip@].',
49        'maj_spip' => 'Nadat u uw plugins goed updaten, is het sterk aanbevolen om zichzelf updaten SPIP door te klikken op de link hierboven en volgenen instructies.',
50        'maj_svn' => 'Dit plugin SVN lijkt [aan dag->@url@].',
51        'maj_tiers' => 'Nécessite/Utilise/Procure', # NEW
52        'maj_verif' => 'Controleert van te voren het archief dat u past :',
53        'maj_verif2' => 'Opgelet: na op de knoop geklikt te hebben hierboven, controleert goed dat het gedownloade archief met plugin overeenstemt die hij u nodig is bij te werken.',
54        'maj_zip_ko' => 'Het remote .zip kan worden geïdentificeerd.',
55        'msg_publies' => 'Alleen berichten gepubliceerd',
56
57        // N
58        'nom_email_forum' => 'Bedankt om uw naam of uw e-mail te specificeren !',
59        'nom_forum' => 'Bedankt om uw naam te specificeren !',
60        'non_confirmes' => 'Niet bevestigd :',
61
62        // O
63        'objet_article' => 'Artikel',
64        'objet_articles' => 'Artikelen',
65        'objet_auteur' => 'Auteur',
66        'objet_auteurs' => 'Auteurs',
67        'objet_breve' => 'Kort',
68        'objet_breves' => 'Kort',
69        'objet_mot' => 'Woord',
70        'objet_mots' => 'Woorden',
71        'objet_petition' => 'Petitie',
72        'objet_petitions' => 'Petities',
73        'objet_rubrique' => 'Rubriek',
74        'objet_rubriques' => 'Rubrieken',
75        'objet_syndic' => 'Site',
76        'objet_syndics' => 'Siten',
77
78        // P
79        'page_debut' => 'Eerste bladzijde',
80        'page_fin' => 'Laatste bladzijde',
81        'page_lien' => 'Bladzijde @page@: @title@',
82        'page_precedente' => 'Vorige bladzijde',
83        'page_suivante' => 'Volgende bladzijde',
84        'plug_actifs' => 'Plugins actief',
85        'plug_inactifs' => 'Plugins inactief',
86        'plugin_xml' => 'In slechts één plugin verenigt een lijst van kleine nieuwe en nuttige functies die het beleid van uw SPIP site verbeteren.
87
88Elk van deze werktuigen kan of niet door de gebruiker op geactiveerd worden [de bladzijde van bestuur van plugin->./?exec=admin_couteau_suisse] en een aantal variabele beheren: op {{Configuratie}} klikken, vervolgens de tab kiezen {{Le Couteau Suisse}}.
89
90De beschikbare categorieën zijn: Bestuur, typografische Verbeteringen, typografische Kortere wegen, openbare Display, Bakens, filters, criteria.
91
92Ontdekt in dit plugin uw lievelingswerktuigen: {Typografische Inzenders}, {typografische Aanhalingstekens}, {Mooi chips}, {schaft een overzicht voor uw artikelen}, {Smileys}, {het nummer}, {Mooi URLs}, {SPIP en de band af… externe}, {Niet van onbekende forums}, {Découpe in bladzijdes en tabben}, enz., enz.
93
94Aarzelt niet om de gepubliceerde artikelen van documentatie van plugin over te raadplegen : [spip-contrib.net->http://www.spip-contrib.net/Le-Couteau-Suisse].
95
96Verenigbaarheid: SPIP 1.92x, v2.x.x en v.3.0',
97        'pp_autobr' => 'Plaats een blok waar de regeleinden zijn automatische',
98        'pp_blocs_bloc' => 'Plaats gevouwen een blok',
99        'pp_blocs_visible' => 'Plaats een blok ontvouwd',
100        'pp_chatons_inserer' => 'Plaats de kitten « @chaton@ »',
101        'pp_chatons_inserer_drop' => 'Plaats een kitten in de tekst',
102        'pp_couleur_fond' => 'Achtergrond @couleur@',
103        'pp_couleur_icone_fond' => 'A',
104        'pp_couleur_icone_texte' => 'T',
105        'pp_couleur_texte' => 'Tekst @couleur@',
106        'pp_couteau_suisse_drop' => 'Gebruik een instrument van de Zwitserse zakmes',
107        'pp_decoration_inserer' => 'Decoratie « @balise@.@racc@ »',
108        'pp_decoration_inserer_drop' => 'Toegepast op de tekst individueel « ingericht »',
109        'pp_decoupe_onglets' => 'Plaats een tab',
110        'pp_decoupe_separateur' => 'Plaats een scheidingsteken pagina of tab',
111        'pp_filets_inserer' => 'Plaats een vleugje stijl « @filet@ »',
112        'pp_filets_inserer_drop' => 'Plaats een netto-scheiding',
113        'pp_smileys_inserer' => 'Plaats gezicht @smiley@',
114        'pp_un_titre' => 'Een titel',
115        'pp_votre_texte' => 'Plaats uw tekst hier',
116        'pp_votre_titre' => 'Titel @nb@',
117
118        // S
119        'smileys_dispos' => 'Beschikbare smylies :',
120        'sommaire_page' => ', p@page@',
121        'sommaire_page_long' => ', page @page@',
122        'sommaire_titre' => 'Overzicht',
123        'stats_auteur' => '@icon@ @nom@, het @date@',
124        'stats_date' => '@jour@/@mois@/@annee@ om @h@h@m@',
125
126        // T
127        'test_base' => 'Testen van de databank',
128        'test_manuel' => 'Handmatige test',
129        'texte_formatspip' => 'ORIGINELE TEKST AAN HET SPIP FORMAAT',
130        'textes_formatspip' => 'ORIGINELE TEKSTEN AAN HET SPIP FORMAAT',
131        'titre' => 'Het Zwitserland Mes',
132        'tri_auteurs' => 'ORDE VAN DE AUTEURS',
133        'tri_descendre' => 'Deze auteur naar beneden gaan',
134        'tri_monter' => 'Deze auteur stijgen',
135
136        // U
137        'url_verrouillee' => 'URL geblokkeerd',
138        'urls_propres_erreur' => 'Dit formaat neemt geen rekening van URL eigen hieronder op een lijst gezet.',
139        'urls_propres_format' => 'Het huidige formaat van URLs is: {{« @format@ »}}. [<span>[Configuratie->@url@]</span>]',
140        'urls_propres_lien' => 'Openbare toegang link',
141        'urls_propres_objet' => 'Hier URLs eigen opgeslagen baseert erover op een lijst worden gezet waardoor de bezoekers zullen kunnen varen op uw siten.',
142        'urls_propres_titre' => 'URLS EIGEN',
143
144        // V
145        'variable_vide' => '(Leegte)',
146        'visiteurs_connectes' => 'Aangesloten bezoekers : @nb@',
147
148        // W
149        'webmestres' => 'Webmestres SPIP'
150);
151
152?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.