source: spip-zone/_plugins_/depublie/trunk/lang/depublie_nl.php

Last change on this file was 102031, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] depublie Export depuis http://trad.spip.net

File size: 1.7 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/depublie?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // C
13        'cfg_titre_parametrages' => 'Parameters voor depublicatie',
14        'configurer_duree_publication' => 'Geef een publicatieduur aan als de status in gepubliceerd verandert, laat anders leeg.',
15        'configurer_rubrique_depublie' => 'Het weergeven van het depublicatie-formulier vereist de identificatie van een of meerdere hoofd- en subrubrieken, gescheiden door een komma.',
16        'configurer_statut_depublie' => 'Kies de bij depublicatie toe te wijzen status',
17
18        // D
19        'date_depublie' => 'Wijzigt op',
20
21        // E
22        'erreur_date_superieure' => 'De datum van depublicatie moet verder in de toekomst liggen dan de publicatiedatum',
23
24        // I
25        'icone_configurer_depublie' => 'Depublicaties configureren',
26        'icone_voir_depublie' => 'Lijst van depublicaties',
27        'info_1_objet' => 'Een object',
28        'info_nb_objets' => '@nb@ objecten',
29        'info_objet' => 'Object',
30
31        // L
32        'label_jour' => 'Dagen',
33        'label_mois' => 'Maanden',
34        'label_publication_duree' => 'Duur',
35        'label_publication_periode' => 'Periode',
36        'label_rubrique_depublie' => 'Identificatie van subrubriek(en)',
37        'label_secteur_depublie' => 'Identificatie van hoofdrubriek(en)',
38        'label_statut_depublie' => 'Status',
39
40        // S
41        'statut_futur' => 'Status',
42
43        // T
44        'texte_date_depublication' => 'Datum van depublicatie:',
45        'texte_date_depublication_nonaffichee' => 'De datum van depublicatie niet gebruiken',
46        'titre_page_configurer_depublies' => 'Depublicaties configureren',
47        'titre_page_depublies_objets' => 'De objecten die van status gaan veranderen'
48);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.