source: spip-zone/_plugins_/langonet/lang/langonet_sk.php @ 59973

Last change on this file since 59973 was 59973, checked in by kent1@…, 8 years ago

langues (langonet)

File size: 15.2 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.org/tradlang_module/langonet?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // B
11        'bouton_corriger' => 'Získať opravy',
12        'bouton_generer' => 'Vytvoriť',
13        'bouton_langonet' => 'LangOnet',
14        'bouton_lister' => 'Zobraziť',
15        'bouton_rechercher' => 'Vyhľadať',
16        'bouton_verifier' => 'Potvrdiť',
17        'bulle_afficher_fichier_lang' => 'Zobraziť jazykový súbor vytvorený @date@',
18        'bulle_afficher_fichier_log' => 'Zobraziť protokol @date@',
19        'bulle_corriger' => 'Stiahnuť opravený jazykový súbor',
20        'bulle_telecharger_fichier_lang' => 'Stiahnuť jazykový súbor vytvorený @date@',
21        'bulle_telecharger_fichier_log' => 'Stiahnuť protokol @date@',
22
23        // E
24        'entete_log_avertissement_nonmais' => 'UPOZORNENIE: položky nepatria tomuto modulu',
25        'entete_log_avertissement_peutetre_definition' => 'UPOZORNENIE: položky zrejme nie sú definované',
26        'entete_log_avertissement_peutetre_utilisation' => 'UPOZORNENIE: položky sa zrejme už nepoužívajú',
27        'entete_log_date_creation' => 'Súbor vytvorený @log_date_jour@ o @log_date_heure@.',
28        'entete_log_erreur_definition' => 'CHYBA: položky modulu nie sú definované',
29        'entete_log_erreur_definition_nonmais' => 'CHYBA: položky iných modulov nie sú definované',
30        'entete_log_erreur_fonction_l' => 'CHYBA: ak používate funkciu _L()',
31        'entete_log_erreur_utilisation' => 'CHYBA: položky sa nepoužívajú',
32
33        // I
34        'info_arborescence_scannee' => 'Vyberte si priečinok, do ktorého sa stromová štruktúra naskenuje',
35        'info_bloc_langues_generees' => 'Kliknite na odkaz nižšie a stiahnite si vytvorený jazykový súbor',
36        'info_bloc_logs_definition' => 'Kliknite a stiahnite si najnovší súbor protokolu s overením chýbajúcich definícií jazykového súboru.',
37        'info_bloc_logs_fonction_l' => 'Kliknite na odkaz a stiahnite si najnovší súbor protokolu s overením použití _L() v danej stromovej štruktúre.',
38        'info_bloc_logs_utilisation' => 'Kliknite na odkaz a stiahnite si najnovší súbor protokolu s overením zastaraných definícií jazykového súboru.',
39        'info_chemin_langue' => 'Priečinok, kam ste nainštalovali jazykový súbor (príklad: <em>plugins/rainette/lang/</em> alebo <em>ecrire/lang/</em>)',
40        'info_fichier_liste' => 'Vyberte si jazykový súbor, ktorého položky chcete zobraziť, s pomedzi tých súborov, ktoré sa nachádzajú na stránke.',
41        'info_fichier_verifie' => 'Vyberte si jazykový súbor na schválenie z tých, ktoré sú na stránke.',
42        'info_generer' => 'Táto možnosť vám umožňuje vytvoriť z jazyka originálu jazykový súbor daného modulu pre cieľový jazyk. Ak už cieľový jazyk existuje, jeho obsah sa pri vytváraní nového súboru použije znova.',
43        'info_langue' => 'Skratka jazyka (príklad: <em>fr</em>, <em>en</em>, <em>es</em>, <em>sk</em> atď.)',
44        'info_lister' => 'Táto možnosť vám umožní zobraziť položky jazykového súboru v abecednom poradí ',
45        'info_mode' => 'Zhoduje sa s reťazcom, ktorý bude vložený pri vytváraní novej položky cieľového jazyka.',
46        'info_module' => 'Zhoduje sa s predponou jazykového súboru okrem skratky jazyka (príklad: <em>rainette</em> pre zásuvný modul s rovnakým názvom alebo <em>ecrire</em> pre SPIP)',
47        'info_pattern_item_cherche' => 'Zadajte reťazec, ktorý sa týka celej skratky položky jazyka alebo jej časti. Pri vyhľadávaní sa nikdy nezohľadňujú VEĽKÉ a malé písmená.',
48        'info_pattern_texte_cherche' => 'Zadajte reťazec, ktorý sa týka celého prekladu francúzskeho reťazca alebo jeho časti. Pri vyhľadávaní sa nikdy nezohľadňujú VEĽKÉ a malé písmená.',
49        'info_rechercher_item' => 'Táto možnosť vám umožňuje vyhľadať jazykové položky vo všetkých  jazykových súboroch na stránke. Kvôli výkonu boli zoskenované len francúzske jazykové súbory.',
50        'info_rechercher_texte' => 'Táto možnosť vám umožňuje vyhľadať jazykové položky pomocou ich francúzskeho prekladu v jazykových súboroch  SPIPu <em>ecrire_fr,</em> <em>public_fr</em> a <em>spip_fr.</em> Cieľom vyhľadávanie je pred vytvorením textu skontrolovať, či rovnaký text už v SPIPe neexistuje.',
51        'info_table' => 'Nižšie môžete vidieť abecedný zoznam jazykových položiek súboru <em>"@langue@"</em> (@total@). V každom bloku sú zobrazené položky, ktoré sa začínajú na rovnaké písmeno, skratka tučným písmom a za ňou text. Ak nad začiatočným písmenom prejdete myšou, zobrazí sa príslušný zoznam.',
52        'info_verifier' => 'Táto možnosť vám na jednej strane umožňuje porovnať dve alternatívy v jazykových súboroch modulu. Môžete buď skontrolovať, či jazykové položky, ktoré sa používajú v niekoľkých jazykových súboroch (napríklad v zásuvnom module), sú definované v správnom jazykovom súbore, alebo či sa všetky definované položky stále používajú.<br />Okrem toho si môžete nechať vypísať a opraviť všetky prípady použitia funkcie _L() v súboroch PHP danej stromovej štruktúry.',
53
54        // L
55        'label_arborescence_scannee' => 'Stromová štruktúra, ktorú treba naskenovať',
56        'label_avertissement' => 'Oznamy',
57        'label_chemin_langue' => 'Umiestnenie jazykového súboru',
58        'label_correspondance' => 'Typ zhody',
59        'label_correspondance_commence' => 'Začať od',
60        'label_correspondance_contient' => 'Obsahuje',
61        'label_correspondance_egal' => 'Je rovný',
62        'label_erreur' => 'Chyby',
63        'label_fichier_liste' => 'Jazykový súbor',
64        'label_fichier_verifie' => 'Jazyk na schválenie',
65        'label_langue_cible' => 'Cieľový jazyk',
66        'label_langue_source' => 'Zdrojový jazyk',
67        'label_mode' => 'Spôsob vytvárania nových položiek',
68        'label_module' => 'Modul',
69        'label_pattern' => 'Reťazec, ktorý treba vyhľadať',
70        'label_verification' => 'Typ scvaľovania',
71        'label_verification_definition' => 'Zistenie chýbajúcich definícií',
72        'label_verification_fonction_l' => 'Zisťovanie, či sa používa funkcia _L()',
73        'label_verification_utilisation' => 'Zistenie zastaraných definícií',
74        'legende_resultats' => 'Výsledky schvaľovania',
75        'legende_table' => 'Zoznam položiek vybraného jazykového súboru',
76        'legende_trouves' => 'Zoznam nájdených položiek (@total@)',
77
78        // M
79        'message_nok_aucun_fichier_log' => 'Žiaden súbor protokolu nie je dostupný na stiahnutie',
80        'message_nok_aucune_langue_generee' => 'Žiaden vytvorený jazykový súbor nie je dostupný na stiahnutie',
81        'message_nok_champ_obligatoire' => 'Toto pole je povinné',
82        'message_nok_ecriture_fichier' => 'Jazykový súbor "<em>@langue@</em>" modulu "<em>@module@</em>" sa nepodarilo vytvoriť, pretože pri jeho zápise nastala chyba!',
83        'message_nok_fichier_langue' => 'Vytváranie sa nepodarilo, lebo jazykový súbor <em>"@langue@"</em> modulu <em>"@module@"</em> sa nenašiel v priečinku <em>"@dossier@"!</em> ',
84        'message_nok_fichier_log' => 'Súbor protokolu s výsledkami overovania sa nedá vytvoriť!',
85        'message_nok_fichier_script' => 'Súbor skriptu s príkazmi  na nahradenie funkcií _L za _T sa nepodarilo vytvoriť!',
86        'message_nok_item_trouve' => 'Podmienkam vyhľadávania nevyhovuje žiadna jazyková položka!',
87        'message_ok_definis_incertains_0' => 'Žiadna položka jazyka sa nepoužíva v celom kontexte, napríklad _T(\'@module@:item_\'.$variable).',
88        'message_ok_definis_incertains_1' => 'Táto jazyková položka sa používa v ucelenom kontexte a možno že nie je definovaná v jazykovom súbore  <em>"@langue@".</em> Môžete to skontrolovať:',
89        'message_ok_definis_incertains_n' => 'Týchto @nberr@ jazykových položiek sa používa v ucelenom kontexte a možno že nie je definovaná v jazykovom súbore <em>"@langue@".</em> Môžete to skontrolovať:
90
91',
92        'message_ok_fichier_genere' => 'Jazykový súbor "<em>@langue@</em>" modulu "<em>@module@</em>" bol vytvorený správne.<br />Súbor môžete získať "<em>@fichier@</em>".',
93        'message_ok_fichier_log' => 'Kontrola bola úspešne ukončená. Výsledky si môžete pozrieť vo formulári, ktorý sa nachádza nižšie.<br />Na uloženie týchto výsledkov bol vytvorený súbor <em>"@log_fichier@".</em>',
94        'message_ok_fichier_log_script' => 'Kontrola bola úspešne dokončená. Jej výsledky môžete vidieť vo formulári, ktorý sa nachádza nižšie. <br />Na uloženie týchto výsledkov bol vytvorený súbor <em>"@log_fichier@",</em> ako aj súbor <em>"@script@"</em> s príkazmi na nahradenie _L za _T. ',
95        'message_ok_fonction_l_0' => 'V priečinku <em>@ou_fichier@</em> nebol zistený žiaden prípad použitia funkcie _L() v súboroch PHP.',
96        'message_ok_fonction_l_1' => 'Keď sa v súboroch PHP priečinka <em>"@ou_fichier@"</em> zistí jedno použitie funkcie _L():',
97        'message_ok_fonction_l_n' => 'V súboroch PHP v priečinku <em>@ou_fichier@</em> bol nájdený @nberr@ prípad použitia funkcie _L():',
98        'message_ok_item_trouve' => 'Vyhľadávanie reťazca @pattern@ bolo úspešné.',
99        'message_ok_item_trouve_commence_1' => 'Jazyková položka sa začína hľadaným reťazcom:',
100        'message_ok_item_trouve_commence_n' => 'Na hľadaný reťazec sa začína @sous_total@ položiek:',
101        'message_ok_item_trouve_contient_1' => 'Jazyková položka obsahuje hľadaný reťazec:',
102        'message_ok_item_trouve_contient_n' => 'Les @sous_total@ položiek obsahuje celý hľadaný reťazec:',
103        'message_ok_item_trouve_egal_1' => 'Jazyková položka presne zodpovedá vyhľadávanému reťazcu:',
104        'message_ok_item_trouve_egal_n' => 'Hľadanému reťazcu zodpovedá @sous_total@ položiek:',
105        'message_ok_non_definis_0' => 'Všetky jazykové položky modulu <em>"@module@",</em> ktoré sa používajú v súboroch priečinka <em>"@ou_fichier@",</em> sú správne definované v jazykovom súbore <em>"@langue@".</em>',
106        'message_ok_non_definis_1' => 'Táto jazyková položka modulu <em>"@module@"</em> sa používa v súboroch priečinka <em>"@ou_fichier@",</em> ale nie je definovaná v jazykovom súbore <em>"@langue@":</em>',
107        'message_ok_non_definis_n' => '@nberr@ jazykových položiek modulu <em>"@module@"</em> uvedených nižšie sa používa v súboroch <em>"@ou_fichier@",</em> nie sú však definované v jazykovom súbore <em>"@langue@":</em>',
108        'message_ok_non_utilises_0' => 'Všetky jazykové položky definované v jazykovom súbore <em>"@langue@"</em> sa správne používajú v súboroch priečinka <em>"@ou_fichier@".</em>',
109        'message_ok_non_utilises_1' => 'Táto jazyková položka je správne definovaná v jazykovom súbore <em>"@langue@",</em> ale nepoužíva sa v súboroch priečinka <em>"@ou_fichier@":</em> ',
110        'message_ok_non_utilises_n' => 'Týchto @nberr@ jazykových položiek je správne definovaných v jazykovom súbore  <em>"@langue@",</em> ale nepoužíva sa v súboroch priečinka <em>"@ou_fichier@":</em>',
111        'message_ok_nonmais_definis_0' => 'Súbory priečinka "<em>@ou_fichier@</em>" nepoužívajú žiadnu jazykovú položku, ktorá je správne definovaná v inom module ako "<em>@module@</em>".',
112        'message_ok_nonmais_definis_1' => 'Táto jazyková položka sa správne používa v súboroch priečinka <em>"@ou_fichier@",</em> ale je definovaná v inom module ako <em>"@module@".</em> Môžete to skontrolovať:',
113        'message_ok_nonmais_definis_n' => 'Týchto @nberr@ jazykových položiek sa správne používa v súboroch priečinka <em>"@ou_fichier@",</em> ale tieto položky sú definované v inom module ako <em>"@module@".</em> Môžete to skontrolovať:',
114        'message_ok_nonmaisnok_definis_0' => 'Súbory priečinka "<em>@ou_fichier@</em>" nepoužívajú nesprávne žiadnu jazykovú položku definované v inom module ako "<em>@module@</em>".',
115        'message_ok_nonmaisnok_definis_1' => 'Táto jazyková položka sa používa v súboroch priečinka <em>"@ou_fichier@",</em> ale nie ako položka modulu <em>"@module@".</em> Keďže táto položka nie je definovaná v prílohe k svojmu modulu, skontrolujte ju, prosím:',
116        'message_ok_nonmaisnok_definis_n' => 'Týchto @nberr@ jazykových položiek sa používa v súboroch priečinka <em>"@ou_fichier@",</em> ale tieto položky sa nepoužívajú ako položky modulu <em>"@module@".</em> Keďže nie sú definované v prílohe k svojmu modulu, každú z nich, prosím, skontrolujte:',
117        'message_ok_table_creee' => 'Tabuľka položiek jazykového súboru @langue@ bola úspešne vytvorená.',
118        'message_ok_utilises_incertains_0' => 'V celom kontexte sa nepoužíva žiadna jazyková položka (napríklad:  _T(\'@module@:item_\'.$variable)).',
119        'message_ok_utilises_incertains_1' => 'Jazyková položka sa možno používa v celom kontexte. Pozývame vás, aby ste to skontrolovali:',
120        'message_ok_utilises_incertains_n' => '@nberr@ týchto jazykových položiek sa možno používa v ucelenom kontexte. Môžete to skontrolovať:',
121
122        // O
123        'onglet_generer' => 'Vytvoriť jazyk',
124        'onglet_lister' => 'Zobraziť jazyk',
125        'onglet_rechercher' => 'Vyhľadať položku',
126        'onglet_verifier' => 'Potvrdiť jazyk',
127        'option_aucun_dossier' => 'nevybrali ste žiadnu stromovú štruktúru',
128        'option_aucun_fichier' => 'nevybrali ste žiaden jazyk',
129        'option_mode_index' => 'Položka zdrojového jazyka',
130        'option_mode_new' => 'Iba tag &lt;NEW&gt;',
131        'option_mode_new_index' => 'Pred položkou cieľového jazyka sa nachádza &lt;NEW&gt;',
132        'option_mode_new_valeur' => 'Pred reťazcom v zdrojovom jazyku sa nachádza &lt;NEW&gt;',
133        'option_mode_pas_item' => 'Nevytvoriť položku',
134        'option_mode_valeur' => 'Reťazec v zdrojovom jazyku',
135        'option_mode_vide' => 'Prázdny reťazec',
136
137        // T
138        'test' => 'TEST : Táto položka jazyka slúži na vyhľadávanie skratky a test zhodnosti.',
139        'test_item_1_variable' => 'TEST: Táto jazyková položka je v jazykovom súbore správne definovaná, ale v súboroch skenovaného priečinka sa používa v zloženej forme.',
140        'test_item_2_variable' => 'TEST: Táto jazyková položka je v jazykovom súbore správne definovaná, ale v súboroch skenovaného priečinka sa používa v zloženej forme.',
141        'test_item_non_utilise_1' => 'TEST: Táto jazyková položka je v jazykovom súbore správne definovaná (), ale nepoužíva sa v zoskenovaných súboroch v tomto priečinku ().',
142        'test_item_non_utilise_2' => 'TEST: Táto jazyková položka je dobre definovaná v jazykovom súbore (), ale nepoužíva sa v súboroch naskenovaného priečinka ().',
143        'texte_item_defini_ou' => '<em>definované v:</em>',
144        'texte_item_mal_defini' => '<em>ale nie je definovaná v správnom module:</em>',
145        'texte_item_non_defini' => '<em>ale nikde nie je definovaná!</em>',
146        'texte_item_utilise_ou' => '<em>používa sa v:</em>',
147        'titre_bloc_langues_generees' => 'Jazykové súbory',
148        'titre_bloc_logs_definition' => 'Chýbajúce definície',
149        'titre_bloc_logs_fonction_l' => 'Použitia _L()',
150        'titre_bloc_logs_utilisation' => 'Zastaralé definície',
151        'titre_form_generer' => 'Vytvorenie jazykového súboru',
152        'titre_form_lister' => 'Zobrazenie jazykových súborov',
153        'titre_form_rechercher_item' => 'Vyhľadávanie skratiek v jazykových súboroch',
154        'titre_form_rechercher_texte' => 'Vyhľadávanie v textoch jazykových súborov SPIPu',
155        'titre_form_verifier' => 'Kontrola jazykových súborov',
156        'titre_page' => 'LangOnet',
157        'titre_page_navigateur' => 'LangOnet',
158
159        // Z
160        'z_test' => 'TEST: Táto položka jazyka slúži na vyhľadávanie skratiek a test obsahu.'
161);
162
163?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.