source: spip-zone/_plugins_/mailman_popup/lang/listes_cpf_hat.php @ 58646

Last change on this file since 58646 was 58646, checked in by salvatore@…, 9 years ago

langues (listes)

File size: 1.3 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.org/tradlang_module/listes?lang_cible=cpf_hat
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // A
11        'ajoutee' => 'Ladres &lt;@var_email@&gt; ka ajoute nan lis sa-a &lt;@liste@&gt; aprè li ki verifye. Mèsi w reponn mesaj ki ap voye a w.',
12
13        // C
14        'confirm' => 'Yon domann w konfime enskripsyon-an ki ap voye w sou ladrès &lt;@var_email@&gt;.',
15
16        // D
17        'deja' => '&lt;@var_email@&gt; : w se deja enskri sou lis-la &lt;@liste@&gt;.',
18        'desabo' => 'Enskripsyon w te fin rete.',
19
20        // F
21        'fermer' => 'fèmen ',
22
23        // I
24        'inscription' => 'Enskripsyon sou <@liste@>',
25
26        // M
27        'mail_removed' => '
28
29Ladres <@var_email@> te sipwime nan lis @liste@.
30
31Si w genyen pwoblèm, osnon rete enskripsyon-an ki pap domann w,
32tanpri kontak <@responsable@>.
33
34Mèsi a w.
35',
36        'merci' => 'Mèsi.',
37
38        // P
39        'pasabo' => 'Ladres <@var_email@> ki pap enskri sou lis la <@liste@>.',
40        'patientez' => 'Tanpri atann...',
41
42        // Q
43        'quitter' => 'Rete lenskripsyon',
44
45        // S
46        'subject_removed' => 'Ladrès w ki te sipwime sou lis-la @liste@.',
47
48        // T
49        'titrefenetre' => 'Enskripsyon',
50
51        // V
52        'veuillez' => 'Tanpri pweziz ladrès w.',
53        'votreemail' => 'Limel a w :'
54);
55
56?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.