source: spip-zone/_plugins_/mailman_popup/lang/listes_eu.php @ 58646

Last change on this file since 58646 was 58646, checked in by salvatore@…, 9 years ago

langues (listes)

File size: 1.4 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.org/tradlang_module/listes?lang_cible=eu
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // A
11        'ajoutee' => 'Egiaztatu ondonan <@var_email@> helbidea <@liste@> zerrendan gehitua izanen da. Igorria izan zaizun mezuari erantzutea eskertzen zaitugu.',
12
13        // C
14        'confirm' => 'Egiaztatze eskaera bat helbide honetara igorria izan da :<@var_email@>.',
15
16        // D
17        'deja' => '&lt;@var_email@&gt; : &lt;@liste@&gt; zerrendan jadanik harpidetua zira.',
18        'desabo' => 'Harpidetza ezeztatua da.',
19
20        // F
21        'fermer' => 'hetsi',
22
23        // I
24        'inscription' => '<@liste@> zerrendara harpidetza',
25
26        // M
27        'mail_removed' => '
28
29<@var_email@> helbidea @liste@ zerrendatik kendua izan da.
30
31Arazo bat balitz edo ez badezu zu honek harpidetza hori ezeztatzea eskatu,
32<@responsable@>-i idaztea eskertzen dizugu.
33
34Agur eta milesker.
35',
36        'merci' => 'Milesker.',
37
38        // P
39        'pasabo' => '<@var_email@> helbidea ez da <@liste@> zerrendari harpidetua.',
40        'patientez' => 'Igurikatu mesedez...',
41
42        // Q
43        'quitter' => 'Harpidetza ezeztatu',
44
45        // S
46        'subject_removed' => 'Zure helbidea @liste@ zerrendatik kendua izan da.',
47
48        // T
49        'titrefenetre' => 'Harpidetza',
50
51        // V
52        'veuillez' => 'Zure helbidea zehaztea eskertzen dizugu.',
53        'votreemail' => 'Zure emaila :'
54);
55
56?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.