source: spip-zone/_plugins_/mailman_popup/lang/listes_nl.php @ 58646

Last change on this file since 58646 was 58646, checked in by salvatore@…, 9 years ago

langues (listes)

File size: 1.3 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.org/tradlang_module/listes?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // A
11        'ajoutee' => 'Het adres <@var_email@> zal na verificatie aan de lijst <@liste@> worden toegevoegd. Gelieve het bericht te beantwoorden dat je werd toegestuurd.',
12
13        // C
14        'confirm' => 'Een vraag voor bevestiging is gestuurd naar <@var_email@>.',
15
16        // D
17        'deja' => '&lt;@var_email@&gt; : je bent al ingeschreven op de lijst &lt;@liste@&gt;.',
18        'desabo' => 'Uitschrijving is voltooid.',
19
20        // F
21        'fermer' => 'sluiten',
22
23        // I
24        'inscription' => 'Inschrijving bij <@liste@>',
25
26        // M
27        'mail_removed' => '
28
29Het adres <@var_email@> is van de lijst @liste@ geschrapt.
30
31Bij problemen of indien je de uitschrijving niet hebt gevraagd, kan je <@responsable@> contacteren.
32
33Bedankt en tot ziens.
34',
35        'merci' => 'Bedankt.',
36
37        // P
38        'pasabo' => 'Het adres <@var_email@> is niet ingeschreven op de lijst <@liste@>.',
39        'patientez' => 'Even geduld...',
40
41        // Q
42        'quitter' => 'Uitschrijving',
43
44        // S
45        'subject_removed' => 'Je adres is geschrapt van de lijst @liste@.',
46
47        // T
48        'titrefenetre' => 'Inschrijving',
49
50        // V
51        'veuillez' => 'Gelieve je adres op te geven.',
52        'votreemail' => 'Je e-mail :'
53);
54
55?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.