source: spip-zone/_plugins_/mailman_popup/lang/listes_pl.php @ 58646

Last change on this file since 58646 was 58646, checked in by salvatore@…, 9 years ago

langues (listes)

File size: 1.4 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.org/tradlang_module/listes?lang_cible=pl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // A
11        'ajoutee' => 'Adres &lt;@var_email@&gt; zostanie dodany do listy &lt;@liste@&gt; po koniecznej weryfikacji. Prosimy o odpowiedź na wiadomość, która właśnie została do Ciebie wysłana.',
12
13        // C
14        'confirm' => 'Zapytanie o potwierdzenie zostało zaadresowane do &lt;@var_email@&gt;.',
15
16        // D
17        'deja' => '&lt;@var_email@&gt; : jesteś już zapisany(a) na listę &lt;@liste@&gt;.',
18        'desabo' => 'Adres usunięty z powodzeniem.',
19
20        // F
21        'fermer' => 'zamknij',
22
23        // I
24        'inscription' => 'Zapis na listę &lt;@liste@&gt;',
25
26        // M
27        'mail_removed' => '
28
29Adres <@var_email@> został usunięty z listy @liste@.
30
31W przypadku jakichś problemów, lub jeśli nie prosiłeś o usunięcie,
32prosimy o kontakt z odpowiedzialnym <@responsable@>.
33
34Dziękujemy, miłego dnia.
35',
36        'merci' => 'Dziękujemy.',
37
38        // P
39        'pasabo' => 'Adresu &lt;@var_email@&gt; nie ma na liście &lt;@liste@&gt;.',
40        'patientez' => 'Prosimy o chwilę cierpliwości...',
41
42        // Q
43        'quitter' => 'Usunięcie',
44
45        // S
46        'subject_removed' => 'Twój adres został usunięty z listy @liste@.',
47
48        // T
49        'titrefenetre' => 'Zapisz się',
50
51        // V
52        'veuillez' => 'Prosimy o podanie adresu.',
53        'votreemail' => 'Twój e-mail :'
54);
55
56?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.