source: spip-zone/_plugins_/mailsubscribers/trunk/lang/mailsubscriber_nl.php @ 70427

Last change on this file since 70427 was 70427, checked in by cedric@…, 7 years ago

Mails d'inscription,desinscription,confirmation en HTML. Necessite facteur 2.4.5

File size: 4.6 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3
4if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
5
6
7$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
8
9        // B
10        "bouton_importer" => "importeren",
11        "bouton_previsu_importer" => "Voorbeeld",
12
13        // C
14        "confirmsubscribe_sujet_email" => "[@nom_site_spip@] bevestiging van de inschrijving op de nieuwsbrief",
15        "confirmsubscribe_titre_email" => "Bevestiging van de inschrijving op de nieuwsbrief",
16        "confirmsubscribe_texte_email_1" => "Je vroeg in te schrijven op de nieuwsbrief @nom_site_spip@ met het adres @e-mail@.",
17        "confirmsubscribe_texte_email_2" => "Om uw registratie te bevestigen , dank u klikt op de volgende link :
18@url_confirmsubscribe@",
19        "confirmsubscribe_texte_email_3" => "Als er een fout van onze kant of als u van mening veranderde, dan kunt u dit e-mail : Dit verzoek zal automatisch worden geannuleerd.",
20        "confirmsubscribe_texte_email_envoye" => "Een e-mail is verzonden naar dit adres ter bevestiging .",
21
22        // E
23        "erreur_adresse_existante" => "Dit e-mailadres is al in de lijst",
24        // I
25        "icone_creer_mailsubscriber" => "Voeg een abonnement",
26        "icone_modifier_mailsubscriber" => "Bewerk deze Abonnement",
27        "info_1_mailsubscriber" => "1 ingetekende gebruikersgroepen",
28        "info_aucun_mailsubscriber" => "Geen abonnees",
29        "info_nb_mailsubscribers" => "@nb@ ingeschreven gebruikers",
30        "info_1_adresse_a_importer" => "1 adres om te importeren",
31        "info_nb_adresses_a_importer" => "@nb@ adressen te importeren",
32        "info_statut_prepa" => "niet geregistreerd",
33        "info_statut_prop" => "Wachten",
34        "info_statut_valide" => "geregistreerd",
35        "info_statut_refuse" => "opgeschort",
36        "info_statut_poubelle" => "trash",
37
38        // L
39        "label_listes" => "Lijsten",
40        "label_email" => "E-mail",
41        "label_lang" => "Taal",
42        "label_nom" => "Naam",
43        "label_optin" => "Opt-in",
44        "label_statut" => "Status",
45        "label_mailsubscriber_optin" => "Ik wil de nieuwsbrief ontvangen",
46        "label_file_import" => "Bestand om te importeren",
47        "label_toutes_les_listes" => "Alle",
48        "label_desactiver_notif_1" => "Disable kennisgeving van de inzendingen voor deze invoer",
49        "label_vider_table_1" => "Verwijder alle adressen in deze database voor het importeren",
50
51        // M
52        "mailsubscribers_tous" => "Alle",
53        "mailsubscribers_valide" => "Actieve",
54        "mailsubscribers_prepa" => "Niet geregistreerd",
55        "mailsubscribers_prop" => "To be confirmed",
56        "mailsubscribers_refuse" => "Afgemeld",
57        "mailsubscribers_poubelle" => "verwijderd",
58
59        // S
60        "subscribe_sujet_email" => "[@nom_site_spip@] Abonneer u op onze nieuwsbrief",
61        "subscribe_titre_email" => "Abonneren op de nieuwsbrief",
62        "subscribe_texte_email_1" => "We hebben rekening gehouden met uw registratie voor onze nieuwsbrief met het e-mailadres @e-mail@ .",
63        "subscribe_deja_texte" => "Het e-mailadres @email@ is al in onze mailinglist",
64        "subscribe_texte_email_2" => "Dank u voor de interesse die u toont in @nom_site_spip@.",
65        "subscribe_texte_email_3" => "En cas d'erreur de notre part, ou si vous changez d'avis, vous pouvez vous désinscrire à tout moment au moyen du lien suivant :
66@url_unsubscribe@",
67
68        // U
69        "unsubscribe_sujet_email" => "[@nom_site_spip@] Afmelden nieuwsbrief",
70        "unsubscribe_titre_email" => "Afmelden Nieuwsbrief",
71        "unsubscribe_texte_email_1" => "Het e-mailadres @email@ is verwijderd uit onze mailinglijst.",
72        "unsubscribe_deja_texte" => "Het e-mailadres @email@ is niet in onze mailinglijst.",
73        "unsubscribe_texte_email_2" => "We hopen u snel te zien op @nom_site_spip@.",
74        "unsubscribe_texte_email_3" => "In geval van een fout van onze kant, of als u van gedachten verandert, kunt u zich opnieuw inschrijven op elk gewenst moment via de volgende link:
75@url_subscribe@",
76
77        // T
78        "texte_ajouter_mailsubscriber" => "Voeg onderschrijft de nieuwsbrief",
79        "texte_avertissement_import" => "Een <tt>statuskolom</tt> wordt geleverd , de gegevens worden geïmporteerd zoals het is, overschrijven mensen die al bestaan​voor sommige e-mail.",
80        "texte_changer_statut_mailsubscriber" => "Deze gebruiker is aangemeld voor de nieuwsbrief :",
81        "titre_langue_mailsubscriber" => "Taal van de registrant",
82        "titre_logo_mailsubscriber" => "Logo van de registrant",
83        "titre_mailsubscriber" => "Geregistreerd voor de nieuwsbrief",
84        "titre_mailsubscribers" => "Geregistreerd op zendingen per e-mail",
85        "titre_export_mailsubscribers" => "Export geregistreerd",
86        "titre_export_mailsubscribers_all" => "Exporteer alle adressen",
87        "titre_import_mailsubscribers" => "Import Adressen",
88        "titre_listes_de_diffusion" => "Mailinglijsten",
89
90
91        "texte_statut_pas_encore_inscrit" => "niet geregistreerd",
92        "texte_statut_en_attente_confirmation" => "in afwachting van bevestiging",
93        "texte_statut_valide" => "actieve",
94        "texte_statut_refuse" => "opgeschort",
95
96);
97
98?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.