source: spip-zone/_plugins_/produits/lang/produits_sk.php @ 70452

Last change on this file since 70452 was 70452, checked in by salvatore@…, 7 years ago

langues (produits)

File size: 2.3 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/produits?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // C
11        'configurer_editer_ttc_explication' => 'U výrobkov sa upravuje sadzba DPH a nie celková suma',
12        'configurer_editer_ttc_label' => 'Upraviť sadzbu výrobkov DPH',
13        'configurer_precision_ttc_explication' => 'Upresniť zaokrúhlenie po desatinnej čiarke pre sadzbu DPH (predvolené 2)',
14        'configurer_precision_ttc_label' => 'Upresnenie sadzby DPH',
15        'configurer_taxe_defaut_explication' => 'Zadajte predvolenú daň na výrobky vo forme 0.196 napríklad pre DPH 19,6 % (túto hodnotu potom môžete pri každom výrobku prepísať).',
16        'configurer_taxe_defaut_label' => 'Predvolená daň',
17        'configurer_titre' => 'Nastavenia výrobkov',
18
19        // I
20        'info_1_produit' => 'Jeden výrobok',
21        'info_aucun_produit' => 'Žiaden výrobok',
22        'info_nb_produits' => '@nb@ výrobkov',
23
24        // L
25        'limiter_ajout_explication' => 'Obmedziť pridávanie výrobkov do jedného sektora alebo viacerých sektorov',
26        'limiter_ajout_label' => 'Obmedziť',
27        'limiter_ident_secteur_explication' => 'Vyberte príslušné sektory',
28        'limiter_ident_secteur_label' => 'Výber',
29
30        // P
31        'produit_bouton_ajouter' => 'Pridať výrobok',
32        'produit_champ_descriptif_label' => 'Krátky popis',
33        'produit_champ_prix_ht_label' => 'Cena bez dane',
34        'produit_champ_prix_ttc_label' => 'Cena s DPH',
35        'produit_champ_reference_label' => 'Referencie',
36        'produit_champ_rubrique_label' => 'Rubrika',
37        'produit_champ_taxe_explication' => 'Predvolená hodnota na tejto stránke: @taxe@. Toto pole môžete nechať prázdne.',
38        'produit_champ_taxe_label' => 'Daň',
39        'produit_champ_texte_label' => 'Text',
40        'produit_champ_titre_label' => 'Nadpis',
41        'produit_editer' => 'Upraviť tento výrobok',
42        'produit_modifier' => 'Upraviť výrobok:',
43        'produit_nouveau' => 'Nový výrobok',
44        'produit_numero' => 'Výrobok č.',
45        'produit_reference' => 'Referencia "@reference@"',
46        'produit_statut' => 'Upraviť stav:',
47        'produits_titre' => 'Výrobky',
48
49        // S
50        'secteurs_autorises' => 'Vyberte rubriku v povolených sektoroch: @secteurs@',
51
52        // T
53        'tous_les_produits' => 'Tous les produits' # NEW
54);
55
56?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.