source: spip-zone/_plugins_/saisies/trunk/lang/paquet-saisies_nl.php

Last change on this file was 102278, checked in by salvatore@…, 4 years ago

[Salvatore] paquet-saisies Export depuis http://trad.spip.net

File size: 697 bytes
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-saisies?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // S
13        'saisies_description' => 'Deze plugin vereenvoudigt het maken van formuliervelden danzij een code #SAISIE. De gegenereerde HTML is compatibel met die van SPIP formulieren vanaf versie 2.0 en met de configuratie plugin CFG.',
14        'saisies_nom' => 'Saisies (Invoer) voor formulieren',
15        'saisies_slogan' => 'Eenvoudig formuliervelden maken.',
16        'saisies_titre' => 'Invoer voor formulieren'
17);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.