source: spip-zone/_plugins_/saisies/trunk/lang/saisies_ca.php @ 118431

Last change on this file since 118431 was 118431, checked in by salvatore@…, 13 months ago

[Salvatore] saisies Export depuis http://trad.spip.net

File size: 6.9 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/saisies?lang_cible=ca
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // B
13        'bouton_parcourir_docs_article' => 'Fullejar l’article',
14        'bouton_parcourir_docs_breve' => 'Fullejar la breu',
15        'bouton_parcourir_docs_rubrique' => 'Fullejar la secció',
16        'bouton_parcourir_mediatheque' => 'Fullejar la mediateca',
17
18        // L
19        'label_annee' => 'Any',
20        'label_jour' => 'Dia',
21        'label_mois' => 'Mes',
22
23        // O
24        'option_attention_explication' => 'Un missatge més important que l’explicació.',
25        'option_attention_label' => 'Advertència',
26        'option_cacher_option_intro_label' => 'Amagar la primera elecció buida',
27        'option_choix_destinataires_explication' => 'Un o diversos autors, d’entre els quals hi ha l’usuari, podrà fer la seva tria. Si no hi ha res seleccionat, és l’autor que ha instal·lat el lloc el que serà escollit.',
28        'option_choix_destinataires_label' => 'Possibles destinataris',
29        'option_class_label' => 'Classes CSS suplementàries',
30        'option_cols_explication' => 'Amplada del bloc en número de caràcters. Aquesta opció no s’aplica sempre ja que els estils CSS del vostre lloc el poden anul·lar.', # MODIF
31        'option_cols_label' => 'Amplada',
32        'option_datas_explication' => 'Heu d’especificar una opció per línia en la forma "cle|Label du choix"', # MODIF
33        'option_datas_label' => 'Llista d’eleccions possibles',
34        'option_defaut_label' => 'Valor per defecte',
35        'option_disable_avec_post_explication' => 'Idèntic que l’opció anterior però tanmateix envia el valor dins d’un camps amagat.',
36        'option_disable_avec_post_label' => 'Desactivar però enviar',
37        'option_disable_explication' => 'El camp no pot obtenir el focus.',
38        'option_disable_label' => 'Desactivar el camp',
39        'option_explication_explication' => 'Si és necessari, una frase curta descriu l’objecte del camp.',
40        'option_explication_label' => 'Explicació',
41        'option_groupe_affichage' => 'Visualització',
42        'option_groupe_description' => 'Descripció',
43        'option_groupe_utilisation' => 'Utilització',
44        'option_groupe_validation' => 'Validació',
45        'option_info_obligatoire_explication' => 'Podeu, per defecte, modificar la indicació d’obligació: <i>[Obligatoire]</i>.', # MODIF
46        'option_info_obligatoire_label' => 'Indicació d’obligació',
47        'option_inserer_barre_choix_edition' => 'barra d’edició completa',
48        'option_inserer_barre_choix_forum' => 'barra dels fòrums',
49        'option_inserer_barre_explication' => 'Insereix una barra d’eines del portaplomes si aquest està activat.',
50        'option_inserer_barre_label' => 'Inserir una barra d’eines',
51        'option_label_case_label' => 'Etiqueta situada al costat de la casella',
52        'option_label_explication' => 'El títol que es mostrarà.',
53        'option_label_label' => 'Etiqueta',
54        'option_maxlength_explication' => 'L’usuari no podrà escriure més caràcters que aquest nombre.',
55        'option_maxlength_label' => 'Número màxim de caràcters',
56        'option_nom_explication' => 'Un nom informàtic que identificarà el camp. Ha de contenir només caràcters alfanumèrics minúsculs o el caràcter "_".', # MODIF
57        'option_nom_label' => 'Nom del camp',
58        'option_obligatoire_label' => 'Camp obligatori',
59        'option_option_intro_label' => 'Etiqueta de la primera elecció buida',
60        'option_pliable_label' => 'Plegable',
61        'option_pliable_label_case' => 'El grup de camps es podrà replegar.',
62        'option_plie_label' => 'Ja plegat',
63        'option_plie_label_case' => 'Si el grup de camps és plegable, ja estarà plegat a la visualització del formulari.',
64        'option_previsualisation_explication' => 'Si el portaplomes està activat, afegit una pestanya per fer una visualització prèvia del text introduït. ',
65        'option_previsualisation_label' => 'Activar la visualització prèvia',
66        'option_readonly_explication' => 'El camp es pot llegir, seleccionar, però no modificar.',
67        'option_readonly_label' => 'Només lectura',
68        'option_rows_explication' => 'Alçada del bloc en número de línies. Aquesta opció no es pot aplicar sempre ja que els estils CSS del vostre lloc el poden anul·lar.',
69        'option_rows_label' => 'Número de línies',
70        'option_size_explication' => 'Amplada del camp en número de caràcters. Aquesta opció no es pot aplicar sempre ja que els estils CSS del vostre lloc el poden anul·lar. ',
71        'option_size_label' => 'Mida del camp',
72        'option_type_choix_plusieurs' => 'Permetrà a l’usuari escollir <strong>diversos</strong> destinataris.', # MODIF
73        'option_type_choix_tous' => 'Posar <strong>tots</strong> aquests autors com a destinataris. L’usuari no tindrà cap tria.',
74        'option_type_choix_un' => 'Permetre a l’usuari escollir <strong>un únic</strong> destinatari.', # MODIF
75        'option_type_explication' => 'En mode "amagat", el contingut del camp no serà visible.',
76        'option_type_label' => 'Tipus del camp',
77        'option_type_password' => 'Amagat', # MODIF
78        'option_type_text' => 'Normal',
79
80        // S
81        'saisie_case_explication' => 'Permet activar o desactivar alguna cosa.',
82        'saisie_case_titre' => 'Casella única',
83        'saisie_checkbox_explication' => 'Permet escollir diverses opcions amb caselles.',
84        'saisie_checkbox_titre' => 'Caselles a marcar', # MODIF
85        'saisie_destinataires_explication' => 'Permet escollir un o diversos destinataris entre els autors seleccionats prèviament.',
86        'saisie_destinataires_titre' => 'Destinataris',
87        'saisie_explication_explication' => 'Un text explicatiu general.',
88        'saisie_explication_titre' => 'Explicació',
89        'saisie_fieldset_explication' => 'Un quadre que podrà englobar diversos camps.',
90        'saisie_fieldset_titre' => 'Grup de camps',
91        'saisie_file_explication' => 'Enviament d’un arxiu ',
92        'saisie_file_titre' => 'Arxiu',
93        'saisie_hidden_explication' => 'Un camp omplert prèviament que l’usuari no podrà veure.',
94        'saisie_hidden_titre' => 'Camp amagat',
95        'saisie_input_explication' => 'Una simple línia de text, que podrà ser visible o estar amagada (contrasenya).',
96        'saisie_input_titre' => 'Línia de text',
97        'saisie_oui_non_explication' => 'Si o no, està clar? :)',
98        'saisie_oui_non_titre' => 'Si o no ',
99        'saisie_radio_defaut_choix1' => 'Un',
100        'saisie_radio_defaut_choix2' => 'Dos',
101        'saisie_radio_defaut_choix3' => 'Tres',
102        'saisie_radio_explication' => 'Permet escollir una opció entre les diverses disponibles.',
103        'saisie_radio_titre' => 'Botons ràdios',
104        'saisie_selection_explication' => 'Escollir una opció en una llista desplegable.', # MODIF
105        'saisie_selection_multiple_explication' => 'Permet escollir diverses opcions amb una llista.',
106        'saisie_selection_multiple_titre' => 'Selecció múltiple',
107        'saisie_selection_titre' => 'Llista desplegable',
108        'saisie_textarea_explication' => 'Un camp de text en diverses línies.',
109        'saisie_textarea_titre' => 'Bloc de text',
110
111        // T
112        'tous_visiteurs' => 'Tots els visitants (fins i tot els no registrats)',
113
114        // V
115        'vue_sans_reponse' => '<i>Sense resposta</i>', # MODIF
116
117        // Z
118        'z' => 'zzz'
119);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.