source: spip-zone/_plugins_/saisies/trunk/lang/saisies_sk.php @ 109176

Last change on this file since 109176 was 109176, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] saisies Export depuis http://trad.spip.net

File size: 12.6 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/saisies?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // B
13        'bouton_parcourir_docs_article' => 'Prehľadať článok',
14        'bouton_parcourir_docs_breve' => 'Prehľadať novinku',
15        'bouton_parcourir_docs_rubrique' => 'Prehľadať rubriku',
16        'bouton_parcourir_mediatheque' => 'Prehľadať knižnicu multimédií',
17
18        // C
19        'construire_action_annuler' => 'Zrušiť',
20        'construire_action_configurer' => 'Nastaviť',
21        'construire_action_deplacer' => 'Presunúť',
22        'construire_action_dupliquer' => 'Duplikovať',
23        'construire_action_dupliquer_copie' => '(kópia)',
24        'construire_action_supprimer' => 'Odstrániť',
25        'construire_ajouter_champ' => 'Pridať pole',
26        'construire_ajouter_groupe' => 'Pridať skupinu',
27        'construire_attention_enregistrer' => 'Nezabudnite uložiť zmeny!',
28        'construire_attention_modifie' => 'Tento formulár sa odlišuje od pôvodného. Máte možnosť ho obnoviť do stavu pred svojimi zmenami.',
29        'construire_attention_supprime' => 'Medzi vašimi zmenami je vymazanie niekoľkých polí. Potvrďte, prosím, registráciu tejto verzie formulára.',
30        'construire_aucun_champs' => 'V tomto formulári nie je momentálne žiadne pole',
31        'construire_confirmer_supprimer_champ' => 'Chcete odstrániť toto pole?',
32        'construire_info_nb_champs_masques' => '@nb@ skryté (-ých) pole (-í/-ia) času na nastavenie skupiny.',
33        'construire_position_explication' => 'Uveďte akékoľvek ďalšie pole predtým, ako sa vloží.',
34        'construire_position_fin_formulaire' => 'Na koniec formulára',
35        'construire_position_fin_groupe' => 'Na koniec skupiny @groupe@',
36        'construire_position_label' => 'Umiestnenie poľa',
37        'construire_reinitialiser' => 'Znova načítať formulár',
38        'construire_reinitialiser_confirmer' => 'Stratíte všetky svoje zmeny. Určite sa chcete vrátiť na pôvodný formulár?',
39        'construire_verifications_aucune' => 'Žiadne',
40        'construire_verifications_label' => 'Typ overenia, ktorý sa má vykonať',
41
42        // E
43        'erreur_generique' => 'V poliach sú chyby; prosím, skontrolujte údaje, ktoré ste zadali',
44        'erreur_option_nom_unique' => 'Tento názov už používa iné pole, a v tomto formulári musí byť jedinečný.',
45
46        // I
47        'info_configurer_saisies' => 'Testovacia stránka Saisies',
48
49        // L
50        'label_annee' => 'Rok',
51        'label_jour' => 'Deň',
52        'label_mois' => 'Mesiac',
53
54        // O
55        'option_aff_art_interface_explication' => 'Zobrazovať len články v jazyku používateľa',
56        'option_aff_art_interface_label' => 'Viacjazyčné zobrazenie',
57        'option_aff_langue_explication' => 'Pred názvom zobraziť vybratý jazyk článku alebo rubriky',
58        'option_aff_langue_label' => 'Zobraziť jazyk',
59        'option_aff_rub_interface_explication' => 'Zobraziť len rubriky v jazyku používateľa',
60        'option_aff_rub_interface_label' => 'Viacjazyčné zobrazenie',
61        'option_afficher_si_explication' => 'Uveďte podmienky zobrazenia poľa podľa hodnoty iných polí. Čísla iných polí musia byť medzi <code>@</code>. <br />Príklad <code>@selection_1@=="Toto"</code> prikazuje zobraziť pole, ktoré <code>selection_1</code> má hodnotu <code>Toto</code>.', # MODIF
62        'option_afficher_si_label' => 'Podmienené zobrazenie',
63        'option_attention_explication' => 'Správa je dôležitejšia ako vysvetlivka.',
64        'option_attention_label' => 'Varovanie',
65        'option_autocomplete_defaut' => 'Nechať ako predvolené',
66        'option_autocomplete_explication' => 'Pri nahrávaní stránky môže váš prehliadač automaticky vyplniť polia podľa histórie',
67        'option_autocomplete_label' => 'Automaticky vyplniť pole',
68        'option_autocomplete_off' => 'Deaktivovať',
69        'option_autocomplete_on' => 'Aktivovať',
70        'option_cacher_option_intro_label' => 'Skryť prvý prázdny výber',
71        'option_choix_alternatif_label' => 'Nastaviť možnosť vytvárania rozbaľovacích menu',
72        'option_choix_alternatif_label_defaut' => 'Iný výber',
73        'option_choix_alternatif_label_label' => 'Pomenovanie výberu z viacerých možností',
74        'option_choix_destinataires_explication' => 'Jeden autor alebo viacerí, z ktorých si používateľ môže vybrať. Ak nie je vybratý žiaden, vyberie sa autor, ktorý nainštaloval stránku.',
75        'option_choix_destinataires_label' => 'Možní príjemcovia',
76        'option_class_label' => 'Ďalšie triedy CSS',
77        'option_cols_explication' => 'Šírka poľa v znakoch. Táto možnosť sa vždy nepoužíva, lebo štýly CSS na vašej stránke ju môžu prepísať.',
78        'option_cols_label' => 'Šírka',
79        'option_datas_explication' => 'Musíte definovať výber pre každý riadok vo formulári "kľúč|označenie výberu"',
80        'option_datas_label' => 'Zoznam dostupných možností',
81        'option_datas_sous_groupe_explication' => 'Online výber musíte zadať vo forme "kľúč|menovka" výberu. <br />Môžete označiť začiatok podskupiny formulára "*Nadpis podskupiny". Skupinu môžete skončiť na riadku alebo do ďalšieho riadka môžete napísať len "/*".',
82        'option_defaut_label' => 'Predvolená hodnota',
83        'option_disable_avec_post_explication' => 'Rovnaká ako predošlá možnosť, ale hodnotu pošle v skrytom poli.',
84        'option_disable_avec_post_label' => 'Deaktivovať ale poslať.',
85        'option_disable_explication' => 'Na pole sa nedá zacieliť.',
86        'option_disable_label' => 'Deaktivovať pole',
87        'option_erreur_obligatoire_explication' => 'Zobrazovanú chybovú správu môžete upraviť tak, aby označovala povinnosť',
88        'option_erreur_obligatoire_label' => 'Správa s povinnosťou',
89        'option_explication_explication' => 'Ak je to potrebné, krátka veta opisujúca zmysel daného poľa.',
90        'option_explication_label' => 'Vysvetlenie',
91        'option_groupe_affichage' => 'Zobraziť',
92        'option_groupe_description' => 'Opis',
93        'option_groupe_utilisation' => 'Použitie',
94        'option_groupe_validation' => 'Overenie',
95        'option_heure_pas_explication' => 'Pri používaní diára sa zobrazí menu, ktoré vám pomôže zadať hodiny a minúty. Tak môžete vybrať časový interval pre každý údaj (predvolený – 30 min).',
96        'option_heure_pas_label' => 'Interval v minútach v menu pomocníka k zápisu do poľa',
97        'option_horaire_label' => 'Diár',
98        'option_horaire_label_case' => 'Povoliť zápis do diára',
99        'option_id_groupe_label' => 'Skupina slov',
100        'option_info_obligatoire_explication' => 'Môžete zmeniť predvolenú povinnosť vyplniť polia: <i>[Povinné]</i>.',
101        'option_info_obligatoire_label' => 'Označenie povinnosti',
102        'option_inserer_barre_choix_edition' => 'celý editovací panel s nástrojmi',
103        'option_inserer_barre_choix_forum' => 'panel s nástrojmi pre diskusné fóra',
104        'option_inserer_barre_explication' => 'Vložiť panel s nástrojmi porte-plume, ak je tento nástroj aktivovaný.',
105        'option_inserer_barre_label' => 'Vložiť panel s nástrojmi',
106        'option_label_case_label' => 'Označenie sa nachádza pod zaškrtávacím políčkom',
107        'option_label_explication' => 'Zobrazí sa titulok.',
108        'option_label_label' => 'Označenie',
109        'option_maxlength_explication' => 'Používateľ nemôže napísať viac znakov ako určuje toto číslo.',
110        'option_maxlength_label' => 'Maximálny počet znakov',
111        'option_multiple_explication' => 'Používateľ si bude môcť vybrať niekoľko hodnôt',
112        'option_multiple_label' => 'Výber z viacerých možností',
113        'option_nom_explication' => 'Počítačový názov, ktorý pomenúva pole. Môžu v ňom byť malé písmená abecedy alebo podčiarkovník "_".',
114        'option_nom_label' => 'Názov poľa',
115        'option_obligatoire_label' => 'Povinné pole',
116        'option_option_destinataire_intro_label' => 'Pomenovanie prvého prázdneho výberu(ak má formu zoznamu)',
117        'option_option_intro_label' => 'Označenie prvého prázdneho výberu',
118        'option_option_statut_label' => 'Zobraziť stav',
119        'option_pliable_label' => 'Roztiahnuteľné',
120        'option_pliable_label_case' => 'Skupina polí sa dá roztiahnuť alebo stiahnuť.',
121        'option_plie_label' => 'Už stiahnutá',
122        'option_plie_label_case' => 'Ak sa dá skupina polí stiahnuť a roztiahnuť, táto možnosť ju v zobrazeniach formulára nastaví ako už stiahnutú.',
123        'option_previsualisation_explication' => 'Ak je aktivovaný porte-plume, pridať kartu do ukážky vzhľadu zadaného textu.',
124        'option_previsualisation_label' => 'Aktivovať ukážky',
125        'option_readonly_explication' => 'Toto pole môžete zobraziť, vybrať, ale nie upravovať.',
126        'option_readonly_label' => 'Len na čítanie',
127        'option_rows_explication' => 'Výška poľa v riadkoch. Táto možnosť sa nepoužije vždy, pretože  štýly CSS na vašej stránke ju môžu zmeniť.',
128        'option_rows_label' => 'Počet riadkov',
129        'option_size_explication' => 'Šírka poľa v riadkoch. Táto možnosť sa nepoužije vždy, pretože štýly CSS na vašej stránke ju môžu zmeniť.',
130        'option_size_label' => 'Veľkosť poľa',
131        'option_type_choix_plusieurs' => 'Umožní používateľovi vybrať si <strong>mnohých</ strong> príjemcov.',
132        'option_type_choix_tous' => 'Urobiť príjemcov zo <strong>všetkých</ strong> týchto autorov. Používateľ nebude mať na výber.',
133        'option_type_choix_un' => 'Povoliť používateľovi vybrať si <strong>jedného</ strong> príjemcu (vo forme rozbaľovacieho menu).',
134        'option_type_choix_un_radio' => 'Umožniť používateľovi vybrať si <strong>jediného</strong> príjemcu (vo forme zoznamu s odrážkami).',
135        'option_type_explication' => 'V režime hesla sa obsah napísaný do poľa nahradí hviezdičkami.',
136        'option_type_label' => 'Typ poľa',
137        'option_type_password' => 'Skrývaný text pri písaní (napr. heslo)',
138        'option_type_text' => 'Normálny',
139        'option_valeur_non_label' => 'Hodnota nie',
140        'option_valeur_oui_label' => 'Hodnota áno',
141
142        // S
143        'saisie_auteurs_explication' => 'Umožňuje vám vybrať jedného alebo viacerých autorov',
144        'saisie_auteurs_titre' => 'Autori',
145        'saisie_case_explication' => 'Používa sa na aktivovanie alebo deaktivovanie konkrétnej možnosti.',
146        'saisie_case_titre' => 'Jedno zaškrtávacie políčko',
147        'saisie_checkbox_explication' => 'Používa sa na výber niekoľkých možností pomocou zaškrtávacích políčok.',
148        'saisie_checkbox_titre' => 'Zaškrtávacie políčka',
149        'saisie_date_explication' => 'Používa sa na zadávanie dátumu pomocou nástroja kalendára',
150        'saisie_date_titre' => 'Dátum',
151        'saisie_destinataires_explication' => 'Používa sa na výber jedného príjemcu alebo viacerých z dopredu vybraných autorov.',
152        'saisie_destinataires_titre' => 'Príjemcovia',
153        'saisie_email_titre' => 'E-mailová adresa',
154        'saisie_explication_explication' => 'Všeobecný vysvetľujúci text.',
155        'saisie_explication_titre' => 'Vysvetlenie',
156        'saisie_fieldset_explication' => 'Rám, v ktorom môže byť niekoľko polí.',
157        'saisie_fieldset_titre' => 'Skupina polí',
158        'saisie_file_explication' => 'Poslať súbor',
159        'saisie_file_titre' => 'Súbor',
160        'saisie_hidden_explication' => 'Predvyplnené pole, ktoré používateľ nikdy neuvidí.',
161        'saisie_hidden_titre' => 'Skryté pole',
162        'saisie_input_explication' => 'Jednoduchý riadok s textom, ktorý môže byť viditeľný alebo skrytý (heslo).',
163        'saisie_input_titre' => 'Textové pole',
164        'saisie_mot_explication' => 'Jedno alebo viac kľúčových slov zo skupiny slov',
165        'saisie_mot_titre' => 'Kľúčové slovo',
166        'saisie_oui_non_explication' => 'Odpoveď buď Áno alebo Nie',
167        'saisie_oui_non_titre' => 'Áno alebo Nie',
168        'saisie_radio_defaut_choix1' => 'Jeden',
169        'saisie_radio_defaut_choix2' => 'Dva',
170        'saisie_radio_defaut_choix3' => 'Tri',
171        'saisie_radio_explication' => 'Používa sa na výber jednej možnosti z viacerých dostupných.',
172        'saisie_radio_titre' => 'Rádiové gombíky',
173        'saisie_selecteur_article' => 'Zobraziť prehliadač výberu článku',
174        'saisie_selecteur_article_titre' => 'Výber článku',
175        'saisie_selecteur_rubrique' => 'Zobraziť prehliadač výberu rubriky',
176        'saisie_selecteur_rubrique_article' => 'Zobraziť prehliadač výberu článku alebo rubriky',
177        'saisie_selecteur_rubrique_article_titre' => 'Výber článku alebo rubriky',
178        'saisie_selecteur_rubrique_titre' => 'Výber rubriky',
179        'saisie_selection_explication' => 'Vyberte možnosť z rozbaľovacieho zoznamu.',
180        'saisie_selection_multiple_explication' => 'Používa sa na výber niekoľkých možností zo zoznamu.',
181        'saisie_selection_multiple_titre' => 'Výber z viacerých možností',
182        'saisie_selection_titre' => 'Rozbaľovací zoznam',
183        'saisie_textarea_explication' => 'Textové pole s viacerými riadkami.',
184        'saisie_textarea_titre' => 'Blok textu',
185
186        // T
187        'tous_visiteurs' => 'Všetci návštevníci (aj ne­za­re­gis­tro­va­ní)',
188        'tout_selectionner' => 'O(d)značiť všetko',
189
190        // V
191        'vue_sans_reponse' => '<i>Bez reakcie</i>',
192
193        // Z
194        'z' => 'zzz'
195);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.