source: spip-zone/_plugins_/sedna/branches/v1/lang/sedna_cpf_hat.php @ 104336

Last change on this file since 104336 was 104336, checked in by spip.franck@…, 3 years ago
File size: 1.2 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/sedna?lang_cible=cpf_hat
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // A
11        'aff_resume' => 'Afiche tout rezime',
12        'afficher_sources' => 'Afiche sous la',
13        'annee' => 'Ane',
14        'articles_recents_court' => 'Tout atik pli frè',
15
16        // C
17        'connexion' => 'Koneksyon',
18
19        // D
20        'deconnexion' => 'Rete Koneksyon',
21        'derniere_syndication' => 'Denyè sendikasyon sit-la te fin fini ',
22        'deuxjours' => 'Dè jour',
23
24        // L
25        'liens' => 'atik',
26        'liens_pluriel' => 'atik yo',
27
28        // M
29        'masquer_resume' => 'Sere tout rezime',
30        'masquer_sources' => 'Sere sous-la',
31        'mois' => 'Mwa',
32
33        // P
34        'pas_articles' => 'Genyen pa oken atik nan péyod sila !',
35        'pas_synchro' => 'Di pa senkwonize',
36        'preferences' => 'Kisa w prefere',
37        'probleme_de_syndication' => 'pwoblèm ak sendikasyon',
38
39        // S
40        'semaine' => 'Semèn',
41        'sources' => 'Tout sous',
42        'synchro' => 'Senkwonize',
43        'synchro_titre' => 'Enskri sou sit sa-a lali atik yo ki pli li',
44        'syndication_ajour' => 'Rafrèchi imedyatman',
45        'syndication_fait' => 'Sendikasyon ki fini',
46
47        // T
48        'toutes' => 'Tout'
49);
50
51?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.