source: spip-zone/_plugins_/tickets/trunk/lang/tickets_nl.php

Last change on this file was 108537, checked in by hanjo.spip@…, 3 years ago

[Salvatore] tickets Export depuis http://trad.spip.net de la langue nl

File size: 14.7 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/tickets?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'afficher_tickets' => 'De tickets weergeven',
14        'ajout_deux_points' => '@texte@: ',
15        'assignation_attribuee_a' => 'De ticket werd toegewezen aan @nom@.',
16        'assignation_attribuee_a_personne' => 'De ticket werd aan niemand toegewezen.',
17        'assignation_mail_titre' => 'Wijziging van toewijzing van de ticket',
18        'assignation_modifiee' => 'Aanpassing toewijzing',
19        'assignation_non_modifiee' => 'Niet aangepaste toewijzing',
20        'assignation_supprimee' => 'De toewijzing van deze ticket werd ongedaan gemaakt.',
21        'assigne_a' => 'Toegewezen aan:',
22        'assigne_a_th' => 'Toegewezen aan',
23        'assignes_a' => 'Toegewezen aan',
24        'autres_tickets_ouverts' => 'De overige open tickets',
25
26        // C
27        'cfg_bouton_radio_aucune_colonne' => 'Geen enkele kolom',
28        'cfg_bouton_radio_desactiver_forum_public' => 'Het gebruik van publieke fora stilleggen.',
29        'cfg_bouton_radio_une_colonne_par_groupe' => 'Een kolom per groep van trefwoorden',
30        'cfg_bouton_radio_une_colonne_par_groupe_important' => 'Een kolom per groep van belangrijke trefwoorden',
31        'cfg_bouton_radio_une_colonne_pour_tous_les_groupes' => 'Een enkele kolom met alle groepen van trefwoorden',
32        'cfg_bouton_tickets' => 'Tickets',
33        'cfg_descr_autorisations' => 'Deze configuratiepagina maakt de instelling van de rechten voor schrijven, aanpassen, toewijzen en bekommentariëren van tickets mogelijk. Installeer de plugin <a href="@url@">Autorité</a> om aanvullende configuratie-opties toe te voegen, om bijvoorbeeld de auteur van een commentaar deze te laten aanpassen na publicatie.',
34        'cfg_descr_general' => 'Deze configuratiepagina maakt de instelling mogelijk van kennisgevingen, het modereren van kommentaar, het toevoegen van bestanden, etc.',
35        'cfg_descr_typologie' => 'Deze configuratiepagina maakt de instelling van een klassificatie van tickets mogelijk door het gebruik van de trefwoorden in SPIP.',
36        'cfg_explication_cacher_moteurs' => 'Verberg tickets voor zoekmachines door ze niet te laten indexeren zolang ze niet op de publieke site zichtbaar zijn.',
37        'cfg_explication_desactiver_public' => 'Toon de tickets uitsluitend in het privé-gedeelte',
38        'cfg_explication_formats_documents_ticket' => 'Scheid de formaten door een komma',
39        'cfg_explication_readonly' => 'Dit deel van de configuratie werd al elders bepaald.',
40        'cfg_form_tickets_autorisations' => 'Autorisaties',
41        'cfg_form_tickets_general' => 'Algemene parameters',
42        'cfg_form_tickets_typologie' => 'Classificatie',
43        'cfg_groupe_versions' => 'Grope van trefwoorden voor versies',
44        'cfg_groupe_versions_aucun' => 'Geen',
45        'cfg_groupe_versions_explication' => 'Kies, waneer deze bestaat, de groep van trefwoorden die de versies voor de roadmap bevat',
46        'cfg_inf_type_autorisation' => 'Wanneer je per status of per auteur kiest, wordt je hieronder om je selectie gevraagd.',
47        'cfg_lbl_autorisation_auteurs' => 'Autoriseren per lijst van auteurs',
48        'cfg_lbl_autorisation_statuts' => 'Autoriseren per status van auteurs',
49        'cfg_lbl_autorisation_webmestre' => 'Autoriseer uitsluitend de webmasters',
50        'cfg_lbl_autoriser_modifier' => 'Zij die het ticket kunnen aanpassen',
51        'cfg_lbl_autoriser_modifier_case' => 'Autoriseer diegenen die de ticket kunnen aanpassen (auteur en de toegewezene)',
52        'cfg_lbl_cacher_moteurs' => 'Verberg voor de zoekmachines',
53        'cfg_lbl_case_joindre_fichiers' => 'Autoriseer het toevoegen van bestanden aan tickets',
54        'cfg_lbl_case_notification_publique' => 'Krijg meldingen in de publieke site in plaats van het privé-gedeelte',
55        'cfg_lbl_colonnes_groupesmots' => 'Toon de trefwoorden in tabellen',
56        'cfg_lbl_colonnes_groupesmots_explication' => 'Kies hoe de groepen van aan een ticket toewijsbare trefwoorden (<strong>@groupes@</strong>) moeten worden weergegeven in de lijst van tickets',
57        'cfg_lbl_desactiver_public' => 'Maak publieke toegang onmogelijk',
58        'cfg_lbl_formats_documents_ticket' => 'Toegelaten documentformaten',
59        'cfg_lbl_forums_publics' => 'Commentaren op tickets',
60        'cfg_lbl_joindre_fichiers' => 'Bestand(en) toevoegen',
61        'cfg_lbl_lier_mots' => 'Trefwoorden koppelen',
62        'cfg_lbl_lier_mots_aucun' => 'geen enkele groep',
63        'cfg_lbl_lier_mots_explication' => 'Ga naar de configuratiebladzijde van iedere groep van trefwoorden om aan te geven of deze met tickets mogen worden gekoppeld.<br/>De groepen van trefwoorden die kunnen worden gekoppeld zijn: <strong>@groupes@</strong>',
64        'cfg_lbl_liste_auteurs' => 'Auteurs van de site',
65        'cfg_lbl_notif_destinataires' => 'Ontvangers van de kennisgeving van een nieuwe ticket',
66        'cfg_lbl_notification_publique' => 'Publieke kennisgeving',
67        'cfg_lbl_selecteur_navigateur' => 'Keuze van browser',
68        'cfg_lbl_statuts_auteurs' => 'Mogelijke statussen',
69        'cfg_lbl_type_autorisation' => 'Autorisatiemethode',
70        'cfg_lgd_autorisation_assigner' => 'De tickets toewijzen',
71        'cfg_lgd_autorisation_assigneretre' => 'Aan een ticket toegewezen worden',
72        'cfg_lgd_autorisation_commenter' => 'Tickets van commentaar voorzien',
73        'cfg_lgd_autorisation_ecrire' => 'Tickets aanmaken',
74        'cfg_lgd_autorisation_epingler' => 'Tickets vastpinnen',
75        'cfg_lgd_autorisation_modifier' => 'Tickets aanpassen',
76        'cfg_lgd_champs_options_autres' => 'Andere opties',
77        'cfg_lgd_commentaires' => 'Commentaren',
78        'cfg_lgd_fichiers' => 'Bijgevoegde bestanden',
79        'cfg_lgd_mots' => 'Trefwoorden koppelen',
80        'cfg_lgd_notifications' => 'Kennisgevingen',
81        'cfg_lgd_notifs_forums' => 'Fora en kennisgevingen',
82        'cfg_lgd_objets' => 'Koppeling met andere objecten',
83        'cfg_notif_admin' => 'Alle beheerders van de site',
84        'cfg_notif_assigne' => 'Uitsluitend de toegewezen persoon',
85        'cfg_notif_auteur' => 'Alle auteurs van de site',
86        'cfg_notif_liste' => 'Een lijst van auteurs',
87        'cfg_notif_liste_auteurs' => 'Lijst van auteurs die kennisgevingen ontvangen',
88        'cfg_notif_webmestre' => 'Alle webmasters',
89        'cfg_titre_tickets' => 'Tickets - Configuratie van de plugin',
90        'champ_assigne' => 'Toegewezen aan:',
91        'champ_assigner' => 'Toewijzen aan:',
92        'champ_composant_th' => 'Onderdeel',
93        'champ_createur' => 'Aangemaakt door:',
94        'champ_date' => 'Datum:',
95        'champ_date_debut' => 'Vanaf:',
96        'champ_date_fin' => 'Tot:',
97        'champ_date_modif' => 'Aangepast op',
98        'champ_date_th' => 'Datum',
99        'champ_description' => 'Omschrijving van de ticket',
100        'champ_exemple' => 'Voorbeeld:',
101        'champ_fichier' => 'Een bestand toevoegen',
102        'champ_id' => 'Nummer',
103        'champ_id_assigne' => 'Toegewezen aan:',
104        'champ_id_auteur' => 'Auteur:',
105        'champ_jalon_th' => 'Markering',
106        'champ_maj' => 'Aangepast:',
107        'champ_maj_long' => 'Aangepast op',
108        'champ_maj_th' => 'AANGEPAST',
109        'champ_mots_th' => 'Trefwoorden',
110        'champ_navigateur' => 'Browser',
111        'champ_nouveau_commentaire' => 'Nieuw commentaar',
112        'champ_projet_th' => 'Project',
113        'champ_recherche' => 'Zoeken:',
114        'champ_severite_th' => 'Ernst',
115        'champ_statut' => 'Status:',
116        'champ_statut_th' => 'Status',
117        'champ_sticked' => 'Vastgepind:',
118        'champ_texte' => 'Tekst',
119        'champ_titre' => 'Samenvatting',
120        'champ_titre_th' => 'Samenvatting',
121        'champ_titre_ticket' => 'Titel van de ticket',
122        'champ_type_th' => 'Type',
123        'champ_url_exemple' => 'URL van voorbeeld',
124        'champ_version_th' => 'Versie',
125        'changement_statut_mail' => 'De status van deze ticket werd aangepast van "@ancien@" in "@nouveau@".',
126        'classement_assigne' => 'Tickets per toewijzing',
127        'classement_asuivre' => 'Op te volgen tickets',
128        'classement_groupe' => 'Tickets per @groupe@',
129        'classement_termine' => 'Beëindigde tickets',
130        'classement_version' => 'Tickets per versie',
131        'commentaire' => 'commentaar',
132        'commentaire_aucun' => 'Geen commentaar',
133        'commentaires' => 'commentaren',
134        'commenter_ticket' => 'Voorzie deze ticket van commentaar',
135        'creer_et_associer_un_ticket' => 'Maak en koppel een ticket',
136        'creer_ticket' => 'Een ticket maken',
137
138        // D
139        'date_creation' => 'Aangemaakt op @date@',
140        'date_creation_auteur' => 'Ticket gemaakt op <strong>@date@</strong> door <strong>@nom@</strong>',
141
142        // E
143        'erreur_date_saisie' => 'Deze datum is ongeldig',
144        'erreur_date_saisie_superieure' => 'De maximale datum moet na de minimale datum liggen',
145        'erreur_texte_longueur_mini' => 'De minimale lengte van een tekst bedraagt @nb@ tekens.',
146        'erreur_verifier_formulaire' => 'Controleer het formulier',
147        'explication_autoriser_modifier_base' => 'Automatisch kunnen de maker en toegewezene de ticket aanpassen. De volgende configuratie laat toe andere gebruikers de tickets te mogen aanpassen.',
148        'explication_champ_sticked' => 'Vastgepinde tickets worden altijd eerst weergegeven, ongeacht hun status.',
149        'explication_description_ticket' => 'Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk de behoefte of het ondervonden probleem.
150        Geef in het bijzonder aan of een probleem zich systematisch of incidenteel voordoet.
151        Gaat het om een probleem in de weergave, geef dan aan welke browser je gebruikt.',
152        'explication_description_ticket_ss_nav' => 'Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk de behoefte of het ondervonden probleem.
153        Geef in het bijzonder aan of een probleem zich systematisch of incidenteel voordoet.',
154        'explication_fichier' => 'Voeg een bestand aan je ticket toe.',
155        'explication_notif_destinataire' => 'De auteur van een ticket en de toegewezen persoon ontvangen systematisch kennisgevingen.',
156        'explication_redaction' => 'Wanneer je klaar bent met het opstellen van je ticket, kies je de status "open en besproken".',
157        'explication_url_exemple' => 'Vermeld hier de URL van een pagina waarop deze ticket betrekking heeft.',
158
159        // I
160        'icone_modifier_ticket' => 'Deze ticket aanpassen',
161        'icone_retour_ticket' => 'Terug naar de ticket',
162        'info_commentaire' => 'Commentaar #@id@:',
163        'info_demande' => '@nb@ verzoek',
164        'info_demande_fermee' => '@nb@ gesloten',
165        'info_demande_ouverte' => '@nb@ open',
166        'info_demande_resolue' => '@nb@ opgelost',
167        'info_demandes' => '@nb@ verzoeken',
168        'info_demandes_fermees' => '@nb@ gesloten',
169        'info_demandes_ouvertes' => '@nb@ open',
170        'info_demandes_resolues' => '@nb@ afgehandeld',
171        'info_document_ajoute' => 'Toegevoegd:',
172        'info_liste_tickets' => 'Tickets',
173        'info_numero_ticket' => 'TICKET NUMMER:',
174        'info_page_configurer' => 'Tickets bevat meerdere cunfiguratiebladzijden om de rechten, kennisgevingen, commentaren, de klassificatie en andere opties in te stellen.',
175        'info_retirer_ticket' => 'Deze ticket intrekken',
176        'info_retirer_tickets' => 'Alle tickets intrekken',
177        'info_sans' => 'Onbepaald',
178        'info_sans_version' => 'Zonder versie',
179        'info_ticket_1' => '1 ticket',
180        'info_ticket_aucun' => 'Geen ticket',
181        'info_ticket_nb' => '@nb@ tickets',
182        'info_tickets' => 'Tickets',
183        'info_tickets_cles_association' => 'De tickets kunnen worden gekoppeld aan:',
184        'info_tickets_ouvert' => 'open en besproken',
185        'info_tickets_redac' => 'in bewerking',
186
187        // L
188        'label_mots' => 'Trefwoorden aan de ticket koppelen',
189        'label_paginer_par' => 'Een bladzijde per:',
190        'label_vue_liste_tickets' => 'Verander het aanzicht van de lijst:',
191        'lien_ajouter_ticket' => 'Deze ticket toevoegen',
192        'lien_filtrer' => 'De tickets filteren',
193        'lien_identification' => '<a href="@url@" class="spip_in">Identificeer jezelf.</a>',
194        'lien_reponse_ticket' => 'Antwoord op ticket',
195        'lien_supprimer_filtres' => 'Alle filters verwijderen',
196        'lien_vue_roadmap' => 'Routemap',
197        'lien_vue_tous' => 'Volledige lijst',
198
199        // M
200        'mail_texte_message_auto' => 'Dit is een automatisch bericht: beantwoord het niet.',
201        'message_aucun_ticket_recherche' => 'Geen enkele ticket voldoet aan je zoekopdracht',
202        'message_automatique' => 'Dit is een automatisch bericht: beantwoord het niet.',
203        'message_page_publique_indisponible' => 'Deze pagina is niet beschikbaar. Controleer of ZPIP is geactiveerd en je plugin Tickets publieke toegang toelaat.',
204        'message_zpip_inactif' => 'Deze optie is zonder de plugin ZPIP niet beschikbaar.',
205        'mots_aucun' => 'Geen enkel tefwoord',
206
207        // N
208        'no_assignation' => 'Niemand',
209        'non_assignes' => 'Niet toegewezen',
210        'nouveau_commentaire_mail' => 'Nieuw commentaar op ticket',
211        'nouveau_ticket' => 'Nieuwe ticket',
212
213        // O
214        'option_intro' => '—',
215        'option_navigateur_autre' => 'Overige',
216        'option_navigateur_tous' => 'Alle browsers',
217
218        // P
219        'page_titre' => 'Tickets, systeem voor het opvolgen van bugs',
220
221        // R
222        'revenir_gestion' => 'Terug naar het beheer van de tickets',
223
224        // S
225        'severite_bloquant' => 'Blokkerend',
226        'severite_important' => 'Belangrijk',
227        'severite_normal' => 'Normaal',
228        'severite_peu_important' => 'Niet erg belangrijk',
229        'sinscrire' => 'Zich inschrijven',
230        'statut_ferme' => 'Gesloten',
231        'statut_ferme_long' => 'Alle gesloten tickets',
232        'statut_inchange' => 'De status werd niet aangepast.',
233        'statut_mis_a_jour' => 'Status aangepast',
234        'statut_ouvert' => 'Open en besproken',
235        'statut_poubelle' => 'Naar de prullenbak',
236        'statut_redac' => 'In bewerking',
237        'statut_resolu' => 'Opgelost',
238        'statut_resolu_long' => 'Alle opgeloste tickets',
239        'suivre_tickets_assignes_a' => 'Tickets toegewezen aan @nom@',
240        'suivre_tickets_comments' => 'Commentaren op tickets opvolgen',
241        'suivre_tickets_comments_rss' => 'Deze commentaren via RSS volgen',
242        'suivre_tickets_de' => 'Tickets van @nom@',
243        'suivre_tickets_id' => 'Opvolgen van ticket #@id@: @titre@',
244        'suivre_tickets_rss' => 'Deze tickets via RSS volgen',
245        'suivre_tickets_rss_unique' => 'Volg deze ticket via RSS',
246        'suivre_tickets_statut' => 'De tickets het status(sen):',
247        'suivre_tickets_tous' => 'Alle tickets',
248        'syndiquer_ticket' => 'Syndicatie van ticket:',
249        'syndiquer_tickets' => 'De tickets van de site syndiceren',
250
251        // T
252        'texte_ticket_statut' => 'Status van de ticket:',
253        'ticket' => 'Ticket',
254        'ticket_enregistre' => 'Ticket geregistreerd',
255        'tickets' => 'Tickets',
256        'tickets_autorisations' => 'Autorisaties',
257        'tickets_derniers_commentaires' => 'De laatste commentaren',
258        'tickets_en_cours_auteur' => 'De tickets in behandeling van @nom@',
259        'tickets_general' => 'Algemene instellingen',
260        'tickets_sticked' => 'Vastgepinde tickets',
261        'tickets_sur_inscription' => 'Alleen aangemelde personen kunnen tickets of commentaren toevoegen.',
262        'tickets_sur_inscription_droits' => 'Je hebt onvoldoende rechten.',
263        'tickets_traites' => 'Alle behandelde tickets',
264        'tickets_tries' => 'Tickets die aan jouw voorwaarden voldoen',
265        'tickets_typologie' => 'Classificatie',
266        'titre' => 'Tickets, opvolgen van bugs',
267        'titre_ajouter_un_ticket' => 'Een ticket toevoegen',
268        'titre_identification' => 'Identificatie',
269        'titre_liste' => 'Lijst van tickets',
270        'titre_objets_lies_ticket' => 'Aan deze ticket gekoppeld:',
271        'tous_tickets_en_redaction' => 'Alle tickets in bewerking',
272        'tous_tickets_ouverts' => 'Alle open tickets',
273        'tous_vos_tickets' => 'Al jouw tickets',
274        'type_amelioration' => 'Verbetering',
275        'type_probleme' => 'Probleem',
276        'type_tache' => 'Taak',
277
278        // V
279        'vos_tickets_assignes' => 'De jou toegewezen tickets',
280        'vos_tickets_assignes_auteur' => 'De jouw toegewezen tickets van @nom@',
281        'vos_tickets_en_cours' => 'Je open tickets'
282);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.