source: spip-zone/_plugins_/tickets/trunk/lang/tickets_sk.php

Last change on this file was 108071, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] tickets Export depuis http://trad.spip.net

File size: 14.8 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/tickets?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'afficher_tickets' => 'Zobraziť lístky',
14        'ajout_deux_points' => '@texte@: ',
15        'assignation_attribuee_a' => 'Lístok bol priradený k @nom@.',
16        'assignation_attribuee_a_personne' => 'Lístok nebol priradený žiadnemu človeku.',
17        'assignation_mail_titre' => 'Zmena priradenia lístka',
18        'assignation_modifiee' => 'Priradenie bolo aktualizované',
19        'assignation_non_modifiee' => 'Priradenie nebolo aktualizované',
20        'assignation_supprimee' => 'Priradenie tohto lístka bolo odstránené.',
21        'assigne_a' => 'Priradené komu:',
22        'assigne_a_th' => 'Priradený (komu)',
23        'assignes_a' => 'Priradené komu',
24        'autres_tickets_ouverts' => 'Ďalšie otvorené lístky',
25
26        // C
27        'cfg_bouton_radio_aucune_colonne' => 'Žiaden stĺpec',
28        'cfg_bouton_radio_desactiver_forum_public' => 'Deaktivovať používanie verejných diskusných fór.',
29        'cfg_bouton_radio_une_colonne_par_groupe' => 'Jeden stĺpec so skupinou slov',
30        'cfg_bouton_radio_une_colonne_par_groupe_important' => 'Jeden stĺpec s  dôležitou skupinou slov',
31        'cfg_bouton_radio_une_colonne_pour_tous_les_groupes' => 'Jeden stĺpec, v ktorom sú všetky skupiny slov',
32        'cfg_bouton_tickets' => 'Lístky',
33        'cfg_descr_autorisations' => 'Táto stránka s nastaveniami vám umožňuje nastaviť povolenia na zápis, upravovanie, priradenie lístkov a na písanie komentárov k lístkom. Inštalácia zásuvného modulu <a href="@url@">Autorita</a> ponúka prístup k ďalším nastaveniam, ako napríklad umožnenie autorovi komentára upraviť komentár po jeho publikovaní.',
34        'cfg_descr_general' => 'Táto stránka s nastaveniami vám umožňuje nastaviť oznamy, kontrolu komentárov, pridávanie súborov, a i.',
35        'cfg_descr_typologie' => 'Táto stránka s nastaveniami vám umož­ňu­je vytvoriť systém trie­de­nia vašich lístkov pomo­cou kľúčo­vých slov  SPIPu.',
36        'cfg_explication_cacher_moteurs' => 'Kešovať lístky vyhľadávačov s požiadavkou, aby neidexovali text lístkov, keď nie sú zobrazené na verejne prístupnej stránke',
37        'cfg_explication_desactiver_public' => 'Lístky pridávať iba v súkromnej zóne', # MODIF
38        'cfg_explication_formats_documents_ticket' => 'Formáty oddeľte čiarkou',
39        'cfg_explication_readonly' => 'Táto časť nastavení je nastavená inde.',
40        'cfg_form_tickets_autorisations' => 'Povolenia',
41        'cfg_form_tickets_general' => 'Všeobecné nastavenia',
42        'cfg_form_tickets_typologie' => 'Triedenie',
43        'cfg_groupe_versions' => 'Skupina slov k verzii',
44        'cfg_groupe_versions_aucun' => 'Žiadna',
45        'cfg_groupe_versions_explication' => 'Vyberte si skupinu slov, ktorá obsahuje cestnú mapu verzií',
46        'cfg_inf_type_autorisation' => 'Ak si zvolíte podľa stavu alebo autora, budete musieť zadať stav alebo autora.',
47        'cfg_lbl_autorisation_auteurs' => 'Povoliť podľa zoznamu autorov',
48        'cfg_lbl_autorisation_statuts' => 'Povoliť podľa funkcie autora',
49        'cfg_lbl_autorisation_webmestre' => 'Povoliť iba webmasterom',
50        'cfg_lbl_autoriser_modifier' => 'Tí, ktorí môžu upraviť lístok',
51        'cfg_lbl_autoriser_modifier_case' => 'Poveriť tých, ktorí majú možnosť upraviť lístok (vrátane autora a tých, ktorým bol lístok priradený)',
52        'cfg_lbl_cacher_moteurs' => 'Schovať vyhľadávače',
53        'cfg_lbl_case_joindre_fichiers' => 'Povoliť pripájanie súborov k lístkom',
54        'cfg_lbl_case_notification_publique' => 'Oznamovať cez verejne prístupnú stránku namiesto súkromnej zóny',
55        'cfg_lbl_colonnes_groupesmots' => 'Zobraziť kľúčové slová v tabuľkách',
56        'cfg_lbl_colonnes_groupesmots_explication' => 'Zvoľte si, ako sa majú zobraziť skupiny slov priradené k lístkom (<strong>@groupes@</strong>) v zoznamoch lístkov',
57        'cfg_lbl_desactiver_public' => 'Deaktivovať verejný prístup',
58        'cfg_lbl_formats_documents_ticket' => 'Akceptované formáty dokumentov',
59        'cfg_lbl_forums_publics' => 'Komentáre na lístky',
60        'cfg_lbl_joindre_fichiers' => 'Pripojiť jeden súbor alebo viac',
61        'cfg_lbl_lier_mots' => 'Priradenie kľúčových slov',
62        'cfg_lbl_lier_mots_aucun' => 'žiadna skupina',
63        'cfg_lbl_lier_mots_explication' => 'Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať priradenie kľúčových slov k lístkom, prejdite na stránku s nasta­veniami každej skupiny slov. Momen­tálne sú k lístkom prirade­né tieto skupiny: <strong>@groupes@</strong>',
64        'cfg_lbl_liste_auteurs' => 'Autori stránky',
65        'cfg_lbl_notif_destinataires' => 'Adresáti oznamu o vytvorení',
66        'cfg_lbl_notification_publique' => 'Verejný oznam',
67        'cfg_lbl_selecteur_navigateur' => 'Vybrať prehliadač',
68        'cfg_lbl_statuts_auteurs' => 'Možné funkcie',
69        'cfg_lbl_type_autorisation' => 'Spôsob overenia totožnosti',
70        'cfg_lgd_autorisation_assigner' => 'Priradiť lístky',
71        'cfg_lgd_autorisation_assigneretre' => 'Priradiť k lístku moje meno',
72        'cfg_lgd_autorisation_commenter' => 'Okomentovať lístky',
73        'cfg_lgd_autorisation_ecrire' => 'Napísať lístok',
74        'cfg_lgd_autorisation_epingler' => 'Pripnúť lístky',
75        'cfg_lgd_autorisation_modifier' => 'Upraviť lístky',
76        'cfg_lgd_champs_options_autres' => 'Ďalšie možnosti',
77        'cfg_lgd_commentaires' => 'Komentáre',
78        'cfg_lgd_fichiers' => 'Pripojené súbory',
79        'cfg_lgd_mots' => 'Priradenie kľúčových slov',
80        'cfg_lgd_notifications' => 'Oznamy',
81        'cfg_lgd_notifs_forums' => 'Diskusné fóra a oznamy',
82        'cfg_lgd_objets' => 'Priradenie k iným objektom',
83        'cfg_notif_admin' => 'Všetci správcovia stránky',
84        'cfg_notif_assigne' => 'Iba človeka priradeného k lístku',
85        'cfg_notif_auteur' => 'Všetci autori stránky',
86        'cfg_notif_liste' => 'Zoznam autorov',
87        'cfg_notif_liste_auteurs' => 'Zoznam autorov, ktorí dostávajú oznamy',
88        'cfg_notif_webmestre' => 'Všetci webmasteri',
89        'cfg_titre_tickets' => 'Lístky – nastavenia zásuvného modulu',
90        'champ_assigne' => 'Priradená osoba:',
91        'champ_assigner' => 'Priradiť komu:',
92        'champ_composant_th' => 'Obsahuje',
93        'champ_createur' => 'Vytvoril(a):',
94        'champ_date' => 'Dátum:',
95        'champ_date_debut' => 'Od:',
96        'champ_date_fin' => 'Až do:',
97        'champ_date_modif' => 'Zmenené',
98        'champ_date_th' => 'Dátum',
99        'champ_description' => 'Opis lístka',
100        'champ_exemple' => 'Príklad:',
101        'champ_fichier' => 'Pripojiť súbor',
102        'champ_id' => 'Číslo',
103        'champ_id_assigne' => 'Priradený k:',
104        'champ_id_auteur' => 'Autor:',
105        'champ_jalon_th' => 'Míľnik',
106        'champ_maj' => 'AKTUALIZÁCIA:',
107        'champ_maj_long' => 'Dátum aktualizácie',
108        'champ_maj_th' => 'MAJ',
109        'champ_mots_th' => 'Kľúčové slová',
110        'champ_navigateur' => 'Prehliadač',
111        'champ_nouveau_commentaire' => 'Nový komentár',
112        'champ_projet_th' => 'Projekt',
113        'champ_recherche' => 'Vyhľadávanie:',
114        'champ_severite_th' => 'Závažnosť',
115        'champ_statut' => 'Stav:',
116        'champ_statut_th' => 'Štádium',
117        'champ_sticked' => 'Prilepený:',
118        'champ_texte' => 'Text',
119        'champ_titre' => 'Zhrnutie',
120        'champ_titre_th' => 'Súhrn',
121        'champ_titre_ticket' => 'Názov lístka',
122        'champ_type_th' => 'Typ',
123        'champ_url_exemple' => 'URL príkladu',
124        'champ_version_th' => 'Verzia',
125        'changement_statut_mail' => 'Stav tohto lístka sa zmenil z(o) "@ancien@" na "@nouveau@".',
126        'classement_assigne' => 'Lístky podľa priradenia',
127        'classement_asuivre' => 'Lístky na sledovanie',
128        'classement_groupe' => 'Lístky – @groupe@',
129        'classement_termine' => 'Ukončené lístky',
130        'classement_version' => 'Lístky podľa verzie',
131        'commentaire' => 'komentár',
132        'commentaire_aucun' => 'Žiaden komentár',
133        'commentaires' => 'komentárov',
134        'commenter_ticket' => 'Okomentovať tento lístok',
135        'creer_et_associer_un_ticket' => 'Vytvoriť a priradiť lístok',
136        'creer_ticket' => 'Vytvoriť lístok',
137
138        // D
139        'date_creation' => 'Vytvorené @date@',
140        'date_creation_auteur' => 'Lístok vytvoril(a) <strong>@nom@</strong> <strong>@date@</strong>',
141
142        // E
143        'erreur_date_saisie' => 'Tento dátum je neplatný',
144        'erreur_date_saisie_superieure' => 'Maximálny dátum musí byť väčší ako minimálny dátum',
145        'erreur_texte_longueur_mini' => 'Minimálna dĺžka textu je @nb@ znakov.',
146        'erreur_verifier_formulaire' => 'Skontrolujte si svoj formulár',
147        'explication_autoriser_modifier_base' => 'Automaticky autor lístka a používateľ, ku ktorému je lístok priradený, ho môže upravovať. Ďalšie nastavenia vám umožňujú určiť ďalších používateľov, ktorí môžu upravovať lístky.',
148        'explication_champ_sticked' => 'Lístky budú vždy zobrazené najprv ako prilepené, a to bez ohľadu na ich stav.',
149        'explication_description_ticket' => 'Problém alebo potrebu opíšte tak presne, ako sa len dá.
150        Uveďte najmä to, či sa problém vyskytuje pravidelne alebo iba príležitostne.
151        Ak ide o problém so zobrazením, uveďte, s ktorým prehliadačom ste mali problém.',
152        'explication_description_ticket_ss_nav' => 'Problém alebo potrebu opíšte tak presne, ako sa len dá.
153        Uveďte najmä to, či sa problém vyskytuje pravidelne alebo iba príležitostne.',
154        'explication_fichier' => 'Pridajte súbor k svojmu lístku.',
155        'explication_notif_destinataire' => 'Autor lístka a človek priradený k lístku dostanú oznam automaticky.',
156        'explication_redaction' => 'Keď dopíšete lístok, vyberte stav "otvorený a diskutovaný".',
157        'explication_url_exemple' => 'Sem uveďte internetovú adresu stránky, ktorá sa týka tohto lístka.',
158
159        // I
160        'icone_modifier_ticket' => 'Upraviť tento lístok',
161        'icone_retour_ticket' => 'Vrátiť sa k lístku',
162        'info_commentaire' => 'Komentár #@id@:',
163        'info_demande' => '@nb@ požiadavka',
164        'info_demande_fermee' => '@nb@ uzavretý',
165        'info_demande_ouverte' => '@nb@ otvorený',
166        'info_demande_resolue' => '@nb@ vyriešený',
167        'info_demandes' => '@nb@ požiadaviek',
168        'info_demandes_fermees' => '@nb@ uzavretých',
169        'info_demandes_ouvertes' => '@nb@ otvorených',
170        'info_demandes_resolues' => '@nb@ vyriešených',
171        'info_document_ajoute' => 'Pridaný:',
172        'info_liste_tickets' => 'Lístok',
173        'info_numero_ticket' => 'LÍSTOK ČÍSLO:',
174        'info_page_configurer' => 'Modul Lístky ponúka niekoľko stránok s nastaveniami na nastavenie povolení, oznamov, komentárov, systému triedenia lístkov, ako aj nastavenie iných vecí.',
175        'info_retirer_ticket' => 'Odstrániť tento lístok',
176        'info_retirer_tickets' => 'Odstrániť všetky lístky',
177        'info_sans' => 'Nezadané',
178        'info_sans_version' => 'Bez verzie',
179        'info_ticket_1' => '1 lístok',
180        'info_ticket_aucun' => 'Žiaden lístok',
181        'info_ticket_nb' => 'lístkov: @nb@',
182        'info_tickets' => 'Lístky',
183        'info_tickets_cles_association' => 'Lístky sa môžu priradiť:',
184        'info_tickets_ouvert' => 'otvorené a diskutované',
185        'info_tickets_redac' => 'upravuje sa',
186
187        // L
188        'label_mots' => 'Priradiť k lístku kľúčové slová',
189        'label_paginer_par' => 'Stránkovať od:',
190        'label_vue_liste_tickets' => 'Zmeniť vzhľad zoznamu:',
191        'lien_ajouter_ticket' => 'Priradiť tento lístok',
192        'lien_filtrer' => 'Rozriediť lístky',
193        'lien_identification' => '<a href="@url@" class="spip_in">Prihláste sa.</a>',
194        'lien_reponse_ticket' => 'Reakcia na lístok',
195        'lien_supprimer_filtres' => 'Odstrániť všetky filtre',
196        'lien_vue_roadmap' => 'Cestovná mapa',
197        'lien_vue_tous' => 'Celý zoznam',
198
199        // M
200        'mail_texte_message_auto' => 'Toto je automatická správa. Neodpovedajte na ňu.',
201        'message_aucun_ticket_recherche' => 'Podmienkam vyhľadávania nevyhovuje žiaden lístok',
202        'message_automatique' => 'Toto je automatická správa. Neodpovedajte na ňu.',
203        'message_page_publique_indisponible' => 'Táto stránka je nedostupná. Skontrolujte, či je ZPIP aktivovaný a vaše nastavenia zásuvného modulu Lístky povoľujú prístup verejnosti.',
204        'message_zpip_inactif' => 'Táto funkcia je deaktivovaná, lebo si vyžaduje zásuvný modul ZPIP.',
205        'mots_aucun' => 'Žiadne kľúčové slovo',
206
207        // N
208        'no_assignation' => 'Hocikto',
209        'non_assignes' => 'Nepriradené',
210        'nouveau_commentaire_mail' => 'Nový komentár na lístok',
211        'nouveau_ticket' => 'Nový lístok',
212
213        // O
214        'option_intro' => '—',
215        'option_navigateur_autre' => 'Iný',
216        'option_navigateur_tous' => 'Všetky prehliadače',
217
218        // P
219        'page_titre' => 'Lístky, systém na sledovanie chýb',
220
221        // R
222        'revenir_gestion' => 'Späť na riadenie lístkov',
223
224        // S
225        'severite_bloquant' => 'Zablokovaný',
226        'severite_important' => 'Dôležitý',
227        'severite_normal' => 'Bežný',
228        'severite_peu_important' => 'Menej dôležitý',
229        'sinscrire' => 'Zaregistrovať sa',
230        'statut_ferme' => 'Uzavretý',
231        'statut_ferme_long' => 'Všetky uzavreté lístky',
232        'statut_inchange' => 'Stav sa nezmenil.',
233        'statut_mis_a_jour' => 'Stav bol aktualizovaný',
234        'statut_ouvert' => 'Otvorený a diskutovaný',
235        'statut_poubelle' => 'Do koša',
236        'statut_redac' => 'Upravuje sa',
237        'statut_resolu' => 'Vyriešený',
238        'statut_resolu_long' => 'Všetky vyriešené lístky',
239        'suivre_tickets_assignes_a' => 'Lístky pripojené k @nom@',
240        'suivre_tickets_comments' => 'Sledovať komentáre k lístkom',
241        'suivre_tickets_comments_rss' => 'Sledovať tieto komentáre cez RSS',
242        'suivre_tickets_de' => 'Lístky @nom@',
243        'suivre_tickets_id' => 'Sledovať lístok #@id@ : @titre@',
244        'suivre_tickets_rss' => 'Sledovať tieto lístky cez RSS',
245        'suivre_tickets_rss_unique' => 'Sledovať tento lístok cez RSS',
246        'suivre_tickets_statut' => 'Lístky so stavom/stavmi:',
247        'suivre_tickets_tous' => 'Všetky lístky',
248        'syndiquer_ticket' => 'Syndikovať lístok:',
249        'syndiquer_tickets' => 'Syndikovať lístky zo stránky',
250
251        // T
252        'texte_ticket_statut' => 'Stav lístka:',
253        'ticket' => 'Lístok',
254        'ticket_enregistre' => 'Uložený lístok',
255        'tickets' => 'Lístky',
256        'tickets_autorisations' => 'Povolenia',
257        'tickets_derniers_commentaires' => 'Najnovšie komentáre',
258        'tickets_en_cours_auteur' => 'Lístky @nom@, ktoré sa spracúvajú',
259        'tickets_general' => 'Všeobecné nastavenia',
260        'tickets_sticked' => 'Prilepené lístky',
261        'tickets_sur_inscription' => 'Písať lístky alebo komentáre môžu iba prihlásení používatelia.',
262        'tickets_sur_inscription_droits' => 'Práva, ktoré máte, nie sú dostatočné.',
263        'tickets_traites' => 'Všetky spracované lístky',
264        'tickets_tries' => 'Lístky, ktoré vyhovujú vašim kriktériám',
265        'tickets_typologie' => 'Triedenie',
266        'titre' => 'Lístky, sledovanie chýb',
267        'titre_ajouter_un_ticket' => 'Priradiť lístok',
268        'titre_identification' => 'Prihlásenie',
269        'titre_liste' => 'Zoznam lístkov',
270        'titre_objets_lies_ticket' => 'Ľudia priradení k lístku:',
271        'tous_tickets_en_redaction' => 'Všetky lístky, ktoré sa upravujú',
272        'tous_tickets_ouverts' => 'Všetky otvorené lístky',
273        'tous_vos_tickets' => 'Všetky vaše lístky',
274        'type_amelioration' => 'Vylepšenie',
275        'type_probleme' => 'Problém',
276        'type_tache' => 'Úloha',
277
278        // V
279        'vos_tickets_assignes' => 'Lístky, ktoré boli priradené vám',
280        'vos_tickets_assignes_auteur' => 'Lístky @nom@, ktoré boli priradené vám',
281        'vos_tickets_en_cours' => 'Vaše otvorené lístky'
282);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.