Changeset 110098 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
May 4, 2018, 3:37:22 AM (22 months ago)
Author:
salvatore@…
Message:

[Salvatore] escal Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'de' devrait être supprimée car trop peu traduite (20.25 %)
La langue 'eo' devrait être supprimée car trop peu traduite (18.11 %)
La langue 'es' devrait être supprimée car trop peu traduite (20.38 %)
La langue 'ja' devrait être supprimée car trop peu traduite (20.38 %)
La langue 'lv' devrait être supprimée car trop peu traduite (20.00 %)
La langue 'nl' devrait être supprimée car trop peu traduite (20.38 %)
La langue 'ru' devrait être supprimée car trop peu traduite (25.03 %)
La langue 'sq' devrait être supprimée car trop peu traduite (20.13 %)
La langue 'uk' devrait être supprimée car trop peu traduite (24.91 %)

Location:
_squelettes_/escal/trunk/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _squelettes_/escal/trunk/lang/escal.xml

  r110073 r110098  
  2020        <langue code="ru" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/escal?lang_cible=ru" total="795" traduits="199" relire="0" modifs="0" nouveaux="596" pourcent="25.03">
  2121        </langue>
   22        <langue code="sq" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/escal?lang_cible=sq" total="795" traduits="160" relire="0" modifs="0" nouveaux="635" pourcent="20.13">
   23                <traducteur nom="jcvilleneuve" lien="https://trad.spip.net/auteur/jcvilleneuve" />
   24        </langue>
  2225        <langue code="uk" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/escal?lang_cible=uk" total="795" traduits="198" relire="0" modifs="0" nouveaux="597" pourcent="24.91">
  2326        </langue>
 • _squelettes_/escal/trunk/lang/escal_sq.php

  r110086 r110098  
  11<?php
  2 
  3 if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
   2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
   3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/escal?lang_cible=sq
   4// ** ne pas modifier le fichier **
   5
   6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
   7        return;
   8}
  49
  510$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
  611
  7 // fichier de langue albanais pour le squelette Escal - Traduit par Amilcar
  8 
  9 // *************************************
  10 // chaines de langue pour l'espace prive
  11 // *************************************
  12 
  13 // menu de configuration
  14 
  15 
  16 
  17 // descriptifs des mots-clés
  18 
  19 
  20 
  21 // **************************************
  22 // chaines de langue pour l'espace public
  23 // **************************************
  24 
  25 // A
  26 'acces_direct' => 'qasje të drejtpërdrejtë',
  27 'accueil' => 'i mirëpritur ',
  28 'actus' => 'lajm',
  29 'adresse_non' => 'ky autor nuk ka dhënë adresën e tij të postës elektronike',
  30 'agenda' => 'ditar',
  31 'alerte_javascript' => 'Kjo faqe nuk mund të funksionojë si duhet pa JavaScript. Ju lutem ri',
  32 'annuaire' => 'drejtori',
  33 'annuaire_invitation' => 'Ju përdorni ESCAL?<br />Pastaj shtoni faqen tuaj në këtë faqe.',
  34 'alt_telechargements' => 'Shkarkime',
  35 'article' => 'artikull',
  36 'articles' => 'mall',
  37 'article_archive' => 'Mos harroni!',
  38 'article_forum' => 'Forumi Neni',
  39 'articles_associes' => 'Shih artikuj në lidhje me',
  40 'articles_associes_mot' => 'Artikuj që lidhen me fjalën',
  41 'articles_auteur' => 'Ky autor ka shkruar :',
  42 'articles_autres' => 'dhe të tjera',
  43 'article_dernier' => 'Artikulli i fundit:',
  44 'articles_derniers' => 'Artikujt e fundit',
  45 'article_imprimer' => 'shtyp',
  46 'article_licence' => 'leje :',
  47 'article_mise_en_ligne' => 'Neni regjistrimit online' ,
  48 'article_modifie' => 'Rifreskimi i fundit' ,
  49 'article_trouve' => 'Artikulli gjetur',
  50 'articles_trouves' => 'artikujt gjetur',
  51 'article_une' => 'Vendos këtë artikull për një',
  52 'a_decouvrir' => 'për të zbuluar',
  53 'a_telecharger' => 'A télécharger',
  54 'aujourdhui'  => 'sot:',
  55 'auteurs' => 'autorët',
  56 'avec' => 'me',
  57 'avec_le_squelette' => 'me shtylla kurrizore',
  58 
  59 // B
  60 'bandeau' => 'rrip',
  61 'bienvenue' => 'i mirëpritur',
  62 
  63 // C
  64 'calendrier' => 'kalendar',
  65 'clic_telechargement' => 'Klikoni për të parë apo të pa',
  66 'collegues' => 'Të gjithë kolegët',
  67 'commentaires' => 'komente',
  68 'comments_derniers' => 'Latest',
  69 'contact' => 'kontakt',
  70 'contact_bienvenue' => 'Për referencë teknike,
   12        // A
   13        'a_decouvrir' => 'për të zbuluar',
   14        'a_telecharger' => 'A télécharger',
   15        'acces_direct' => 'qasje të drejtpërdrejtë',
   16        'accueil' => 'i mirëpritur ',
   17        'actus' => 'lajm',
   18        'adresse_non' => 'ky autor nuk ka dhënë adresën e tij të postës elektronike',
   19        'agenda' => 'ditar',
   20        'alerte_javascript' => 'Kjo faqe nuk mund të funksionojë si duhet pa JavaScript. Ju lutem ri',
   21        'alt_telechargements' => 'Shkarkime',
   22        'annuaire' => 'drejtori',
   23        'annuaire_invitation' => 'Ju përdorni ESCAL?<br />Pastaj shtoni faqen tuaj në këtë faqe.',
   24        'article' => 'artikull',
   25        'article_archive' => 'Mos harroni!',
   26        'article_dernier' => 'Artikulli i fundit:',
   27        'article_forum' => 'Forumi Neni',
   28        'article_imprimer' => 'shtyp',
   29        'article_licence' => 'leje :',
   30        'article_mise_en_ligne' => 'Neni regjistrimit online',
   31        'article_modifie' => 'Rifreskimi i fundit',
   32        'article_trouve' => 'Artikulli gjetur',
   33        'article_une' => 'Vendos këtë artikull për një',
   34        'articles' => 'mall',
   35        'articles_associes' => 'Shih artikuj në lidhje me',
   36        'articles_associes_mot' => 'Artikuj që lidhen me fjalën',
   37        'articles_auteur' => 'Ky autor ka shkruar :',
   38        'articles_autres' => 'dhe të tjera',
   39        'articles_derniers' => 'Artikujt e fundit',
   40        'articles_trouves' => 'artikujt gjetur',
   41        'aujourdhui' => 'sot:',
   42        'auteurs' => 'autorët',
   43        'avec' => 'me',
   44        'avec_le_squelette' => 'me shtylla kurrizore',
   45
   46        // B
   47        'bandeau' => 'rrip',
   48        'bienvenue' => 'i mirëpritur',
   49
   50        // C
   51        'calendrier' => 'kalendar',
   52        'clic_telechargement' => 'Klikoni për të parë apo të pa',
   53        'collegues' => 'Të gjithë kolegët',
   54        'commentaires' => 'komente',
   55        'comments_derniers' => 'Latest',
   56        'contact' => 'kontakt',
   57        'contact_alerte_domaine' => 'Emri i domain është i pavlefshëm',
   58        'contact_alerte_entete' => 'input juaj përmban lëshime apo gabime!',
   59        'contact_alerte_interdit' => ' Mesazhi juaj përmban karaktere të paligjshme',
   60        'contact_alerte_mail' => 'Adresa juaj e emailit nuk është e saktë.',
   61        'contact_alerte_message' => ' Ju nuk keni dialed mesazh! Distracted (e)?',
   62        'contact_bienvenue' => 'Për referencë teknike,
  7163                          <br />ju lutemi plotësoni të gjitha fushat në këtë formë.',
  72 'contact_nom' => 'Emri juaj:',
  73 'contact_prenom' => 'Emri:',
  74 'contact_mail' => 'e-mail juaj:',
  75 'contact_motif' => 'Arsyeja për mesazhin tuaj:',
  76 'contact_motif1' => 'informacion',
  77 'contact_motif2' => 'regjistrim',
  78 'contact_motif3' => 'problem teknik',
  79 'contact_motif4' => 'Mendimi juaj në faqen e internetit',
  80 'contact_motif5' => 'tjetër',
  81 'contact_message' => 'Mesazhi juaj:',
  82 'contact_interdit' => 'karaktere të ndaluara:',
  83 'contact_envoyer' => 'dërgoj',
  84 'contact_alerte_entete' => 'input juaj përmban lëshime apo gabime!',
  85 'contact_alerte_mail' => 'Adresa juaj e emailit nuk është e saktë.',
  86 'contact_alerte_domaine' => 'Emri i domain është i pavlefshëm',
  87 'contact_alerte_message' => ' Ju nuk keni dialed mesazh! Distracted (e)?',
  88 'contact_alerte_interdit' => ' Mesazhi juaj përmban karaktere të paligjshme',
  89 'contact_retour_commentaire' => 'Mesazhi juaj u dërgua me webmaster
   64        'contact_envoyer' => 'dërgoj',
   65        'contact_interdit' => 'karaktere të ndaluara:',
   66        'contact_mail' => 'e-mail juaj:',
   67        'contact_message' => 'Mesazhi juaj:',
   68        'contact_motif' => 'Arsyeja për mesazhin tuaj:',
   69        'contact_motif1' => 'informacion',
   70        'contact_motif2' => 'regjistrim',
   71        'contact_motif3' => 'problem teknik',
   72        'contact_motif4' => 'Mendimi juaj në faqen e internetit',
   73        'contact_motif5' => 'tjetër',
   74        'contact_nom' => 'Emri juaj:',
   75        'contact_prenom' => 'Emri:',
   76        'contact_retour_commentaire' => 'Mesazhi juaj u dërgua me webmaster
  9077                                                                <br/>i cili do të përgjigjet sa më shpejt të jetë e mundur në:',
  91 'contenu_site' => 'Kjo faqe përfshijnë: ',
  92 'copyright' => 'Të gjitha të drejtat e rezervuara',
  93 
  94 // D
  95 'dans_site' => 'Kjo faqe',
  96 // E
  97 'en_ligne' => 'Aktualisht Online:',
  98 'envoi_mail_nom' => 'Emri:',
  99 'envoi_mail_prenom' => 'Emri i parë:',
  100 'envoi_mail_motif' => 'Arsyeja:',
  101 'envoi_mail_message' => 'mesazh:',
  102 'envoyer_message' => 'Dërgo një mesazh',
  103 'erreur404' => 'gabim 404',
  104 'erreur404_message' => 'Faqja që kërkohet nuk ekziston ose më shumë në vend.
   78        'contenu_site' => 'Kjo faqe përfshijnë: ',
   79        'copyright' => 'Të gjitha të drejtat e rezervuara',
   80
   81        // D
   82        'dans_site' => 'Kjo faqe',
   83
   84        // E
   85        'en_ligne' => 'Aktualisht Online:',
   86        'envoi_mail_message' => 'mesazh:',
   87        'envoi_mail_motif' => 'Arsyeja:',
   88        'envoi_mail_nom' => 'Emri:',
   89        'envoi_mail_prenom' => 'Emri i parë:',
   90        'envoyer_message' => 'Dërgo një mesazh',
   91        'erreur404' => 'gabim 404',
   92        'erreur404_message' => 'Faqja që kërkohet nuk ekziston ose më shumë në vend.
  10593                                                Nëse ju mendoni se ka një gabim në faqen e internetit,
  10694                                                ju mund të raportoni problemin që webmasteri duke përdorur [Kontaktoni | faqen e kontaktit -> @ url @]
  10795                                                e kësaj faqe interneti.',
  108 'espace_redacteurs' => 'redaktorët zonë ',
  109 'escal' => 'Escal',
  110 'et' => 'dhe',
  111 'evenements' => 'Ngjarje të ardhshme ',
  112 'evenements_ajouter' => 'Shto ngjarje<br />(qasje të kufizuar)',
  113 'evenements_non' => 'Ka evenimente te ardhshme ',
  114 
  115 // F
  116 'fleche' => 'shigjetë ',
  117 'fois' => 'kohë ',
  118 'form_pet_envoi_mail_confirmation' => 'Një email konfirmimi është dërguar webmasteri i faqes, në mënyrë që të vërtetoni regjistrimin tuaj. ',
  119 'format' => 'formati:',
  120 'forum' => 'Forum',
  121 'forum_trouve' => 'esazhi forumi gjetur',
  122 'forums_trouves' => 'mesazhi forum gjetur',
  123 
  124 // G
  125 'gros_jour' => 'ditë e më e madhe',
  126 
  127 // H
  128 'haut_page' => 'më i lartë',
  129 'hebergeur' => 'host:',
  130 
  131 // I
  132 'identification' => 'identifikim',
  133 
  134 // J
  135 'jours' => 'ditë',
  136 
  137 // L
  138 'le' => 'le',
  139 'lire_article' => 'Lexoni artikullin ...',
  140 'lire_suite' => 'Lexo më shumë ...',
  141 
  142 // M
  143 'menu' => 'Në menynë',
  144 'mentions' => 'ngulit',
  145 'message_non' => '(Nuk ka mesazh për momentin)',
  146 'meteo_titre_conditions' => 'kushtet aktuale',
  147 'mots_cles' => 'Keyword',
  148 'mots_clefs' => 'Keyword',
  149 'mots_clefs_associes' => 'Keywords ngjashme',
  150 'moyenne_visites' => 'mesatarisht që nga viti',
  151 
  152 // P
  153 'pages' => 'Faqet',
  154 'page_auteur' => 'Page Author' ,
  155 'page_contact' => 'Faqe kontakt' ,
  156 'page_contact2' => 'Page Kontakt' ,
  157 'pages_vues' => 'Numri i faqeve të vizituara:',
  158 'photos_hasard' => 'Disa fotografi<br />në mënyrë të rastësishme',
  159 'plan_site' => 'sitemap',
  160 'poster_message' => 'Posto një mesazh të ri',
  161 'premier_visiteur' => 'Ju jeni të parët!',
  162 'publie' => 'botuar',
  163 'puce' => 'patate të skuqura',
  164 
  165 // R
  166 'rappel_discussion' => 'Reminder e diskutimit',
  167 'recherche' => 'kërkim',
  168 'recherche_multi' => 'Kërko<br />multi-kriteret',
  169 'recherche_multi_resultat' => 'Rezultati i kërkimit:',
  170 'rechercher' => 'Kërko ...',
  171 'recherche_articles_non' => 'Nuk ka artikuj gjetur për këtë kërkim',
  172 'recherche_forum_non' => 'Asnjë mesazh i forumit gjetur për këtë kërkim',
  173 'recherche_resultat' => 'Rezultatet e kerkimit per',
  174 'recherche_rubriques_non' => 'Nuk ka gjetur për këtë kërkim seksion',
  175 'recherche_sites_non' => 'Asnjë faqe gjeti për këtë kërkim',
  176 'repondre_message' => 'Përgjigje për këtë post',
  177 'rubriques' => 'seksione',
  178 'rubrique_articles' => 'Artikujt në këtë seksion',
  179 'rubrique_contenu' => 'Ky seksion përmban',
  180 'rubrique_sites_references' => 'Faqet e përmendura në këtë seksion',
  181 'rubrique_sous_rubriques' => 'Nën-seksionet e këtij seksioni',
  182 'rubrique_trouvee' => 'tema',
  183 'rubriques_trouvees' => 'tema',
  184 
  185 // S
  186 'sites' => 'Sites',
  187 'sites_favoris' => 'Faqe të preferuar',
  188 'site_realise_avec' => 'Site krijuar me',
  189 'site_reference' => 'faqe referohet',
  190 'sites_references' => 'faqet e cekura',
  191 'sous_rubrique' => 'titull',
  192 'sous_rubriques' => 'nën-kategori',
  193 'statistiques' => 'Statistikat e Faqes',
  194 'sujets' => 'tema',
  195 'sur_forum' => 'Në forum është:',
  196 'sur_web' => 'Në web',
  197 
  198 // T
  199 'taille_augmenter' => 'Rritja e madhësinë e shkronjave',
  200 'taille_diminuer' => 'Të ulur madhësinë e shkronjave',
  201 'taille_fichier' => 'Madhësia e dokumentit:',
  202 'telechargement' => 'Files për të shkarkuar:',
  203 'telechargements' => 'Files për të shkarkuar:',
  204 'title_articles_derniers' => 'Shkrimet e fundit ',
  205 'title_contact' => 'Kontakt ekspert teknik ',
  206 'title_espace_redacteurs' => 'Zona private të autorëve dhe administratorëve ',
  207 'title_haut_page' => 'shkoni krye të faqes ',
  208 'title_escal' => 'Link në faqen zyrtare Escal ',
  209 'title_mentions' => 'Site Imprint ',
  210 'title_w3c' => 'Site XHTML valide 1.0 Strict ',
  211 'top_articles' => 'opular Products ',
  212 'total_visites' => 'Numri total i vizitave:',
  213 'traductions_article' => 'Përkthime të këtij neni:',
  214 
  215 // V
  216 // 'video' => 'Vidéo',
  217 'visites_jour' => 'vizita në ditë',
  218 'visiteur' => 'vizitorët',
  219 'visiteurs' => 'vizitorët',
  220 'votre_nom' => 'Emri juaj?',
  221 'vu' => 'parë',
  222 
  223 // W
  224 'webmestre' => 'Webmaster',
  225 
   96        'escal' => 'Escal',
   97        'espace_redacteurs' => 'redaktorët zonë ',
   98        'et' => 'dhe',
   99        'evenements' => 'Ngjarje të ardhshme ',
   100        'evenements_ajouter' => 'Shto ngjarje<br />(qasje të kufizuar)',
   101        'evenements_non' => 'Ka evenimente te ardhshme ',
   102
   103        // F
   104        'fleche' => 'shigjetë ',
   105        'fois' => 'kohë ',
   106        'form_pet_envoi_mail_confirmation' => 'Një email konfirmimi është dërguar webmasteri i faqes, në mënyrë që të vërtetoni regjistrimin tuaj. ',
   107        'format' => 'formati:',
   108        'forum' => 'Forum',
   109        'forum_trouve' => 'esazhi forumi gjetur',
   110        'forums_trouves' => 'mesazhi forum gjetur',
   111
   112        // G
   113        'gros_jour' => 'ditë e më e madhe',
   114
   115        // H
   116        'haut_page' => 'më i lartë',
   117        'hebergeur' => 'host:',
   118
   119        // I
   120        'identification' => 'identifikim',
   121
   122        // J
   123        'jours' => 'ditë',
   124
   125        // L
   126        'le' => 'le',
   127        'lire_article' => 'Lexoni artikullin ...',
   128        'lire_suite' => 'Lexo më shumë ...',
   129
   130        // M
   131        'mentions' => 'ngulit',
   132        'menu' => 'Në menynë',
   133        'message_non' => '(Nuk ka mesazh për momentin)',
   134        'meteo_titre_conditions' => 'kushtet aktuale',
   135        'mots_clefs' => 'Keyword',
   136        'mots_clefs_associes' => 'Keywords ngjashme',
   137        'mots_cles' => 'Keyword',
   138        'moyenne_visites' => 'mesatarisht që nga viti',
   139
   140        // P
   141        'page_auteur' => 'Page Author',
   142        'page_contact' => 'Faqe kontakt',
   143        'page_contact2' => 'Page Kontakt',
   144        'pages' => 'Faqet',
   145        'pages_vues' => 'Numri i faqeve të vizituara:',
   146        'photos_hasard' => 'Disa fotografi<br />në mënyrë të rastësishme',
   147        'plan_site' => 'sitemap',
   148        'poster_message' => 'Posto një mesazh të ri',
   149        'premier_visiteur' => 'Ju jeni të parët!',
   150        'publie' => 'botuar',
   151        'puce' => 'patate të skuqura',
   152
   153        // R
   154        'rappel_discussion' => 'Reminder e diskutimit',
   155        'recherche' => 'kërkim',
   156        'recherche_articles_non' => 'Nuk ka artikuj gjetur për këtë kërkim',
   157        'recherche_forum_non' => 'Asnjë mesazh i forumit gjetur për këtë kërkim',
   158        'recherche_multi' => 'Kërko<br />multi-kriteret',
   159        'recherche_multi_resultat' => 'Rezultati i kërkimit:',
   160        'recherche_resultat' => 'Rezultatet e kerkimit per',
   161        'recherche_rubriques_non' => 'Nuk ka gjetur për këtë kërkim seksion',
   162        'recherche_sites_non' => 'Asnjë faqe gjeti për këtë kërkim',
   163        'rechercher' => 'Kërko ...',
   164        'repondre_message' => 'Përgjigje për këtë post',
   165        'rubrique_articles' => 'Artikujt në këtë seksion',
   166        'rubrique_contenu' => 'Ky seksion përmban',
   167        'rubrique_sites_references' => 'Faqet e përmendura në këtë seksion',
   168        'rubrique_sous_rubriques' => 'Nën-seksionet e këtij seksioni',
   169        'rubrique_trouvee' => 'tema',
   170        'rubriques' => 'seksione',
   171        'rubriques_trouvees' => 'tema',
   172
   173        // S
   174        'site_realise_avec' => 'Site krijuar me',
   175        'site_reference' => 'faqe referohet',
   176        'sites' => 'Sites',
   177        'sites_favoris' => 'Faqe të preferuar',
   178        'sites_references' => 'faqet e cekura',
   179        'sous_rubrique' => 'titull',
   180        'sous_rubriques' => 'nën-kategori',
   181        'statistiques' => 'Statistikat e Faqes',
   182        'sujets' => 'tema',
   183        'sur_forum' => 'Në forum është:',
   184        'sur_web' => 'Në web',
   185
   186        // T
   187        'taille_augmenter' => 'Rritja e madhësinë e shkronjave',
   188        'taille_diminuer' => 'Të ulur madhësinë e shkronjave',
   189        'taille_fichier' => 'Madhësia e dokumentit:',
   190        'telechargement' => 'Files për të shkarkuar:',
   191        'telechargements' => 'Files për të shkarkuar:',
   192        'title_articles_derniers' => 'Shkrimet e fundit ',
   193        'title_contact' => 'Kontakt ekspert teknik ',
   194        'title_escal' => 'Link në faqen zyrtare Escal ',
   195        'title_espace_redacteurs' => 'Zona private të autorëve dhe administratorëve ',
   196        'title_haut_page' => 'shkoni krye të faqes ',
   197        'title_mentions' => 'Site Imprint ',
   198        'title_w3c' => 'Site XHTML valide 1.0 Strict ',
   199        'top_articles' => 'opular Products ',
   200        'total_visites' => 'Numri total i vizitave:',
   201        'traductions_article' => 'Përkthime të këtij neni:',
   202
   203        // V
   204        'visites_jour' => 'vizita në ditë',
   205        'visiteur' => 'vizitorët',
   206        'visiteurs' => 'vizitorët',
   207        'votre_nom' => 'Emri juaj?',
   208        'vu' => 'parë',
   209
   210        // W
   211        'webmestre' => 'Webmaster'
  226212);
  227 ?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.