Changeset 123141 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Mar 26, 2020, 10:15:03 AM (6 months ago)
Author:
Salvatore
Message:

[Salvatore] cfg Export depuis https://trad.spip.net de la langue nl
[Salvatore] cfg Mise a jour du bilan depuis https://trad.spip.net

Location:
_plugins_/cfg/branches/v1
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/cfg/branches/v1

  • Property subgit:lock:46269b0bca6cb0d52a0d23a8d9efe2bba15b6d2b deleted
  • Property subgit:lock:3b9d84434b0a09b745ff6383bda7e2c085696a49 set to 2020-03-26T11:15:09.610
 • _plugins_/cfg/branches/v1/lang/cfg.xml

  r122814 r123141  
  3434        <langue code="it" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/cfg?lang_cible=it" total="33" traduits="33" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00" />
  3535        <langue code="nl" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/cfg?lang_cible=nl" total="33" traduits="33" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   36                <traducteur nom="Hanjo" lien="https://trad.spip.net/auteur/hanjo" />
  3637                <traducteur nom="mpossoz" lien="https://trad.spip.net/auteur/mpossoz" />
  3738        </langue>
 • _plugins_/cfg/branches/v1/lang/cfg_nl.php

  r101990 r123141  
  1919        'choisir_module_a_configurer' => 'Kiest de te configureren module.',
  2020        'config_enregistree' => 'Uitgevoerde registratie van <b>@nom@</b>',
  21         'config_supprimee' => 'Afschaffing van <b>@nom@</b> uitgevoerd ',
   21        'config_supprimee' => 'Verwijdering van <b>@nom@</b> uitgevoerd ',
  2222        'configuration_modules' => 'Configuratie van de modules',
  2323
  2424        // E
  25         'erreur_copie_fichier' => 'Onmogelijk om het bestand @fichier@ aan zijn definitieve plaats tekopiëren',
  26         'erreur_enregistrement' => 'Een fout is bij de registratie van voorgekomen <b>@nom@</b>',
   25        'erreur_copie_fichier' => 'Onmogelijk om het bestand @fichier@ naar zijn definitieve plaats te kopiëren',
   26        'erreur_enregistrement' => 'Er is een fout opgetreden bij de registratie van <b>@nom@</b>',
  2727        'erreur_lecture' => 'Onmogelijk om te lezen @nom@',
  28         'erreur_open_w_fichier' => 'Onmogelijk om het bestand @fichier@ in schrift te openen',
  29         'erreur_suppression' => 'Een fout is bij de afschaffing van voorgekomen <b>@nom@</b>',
  30         'erreur_suppression_fichier' => 'Onmogelijk om het bestand af te schaffen @fichier@.',
  31         'erreur_type_id' => 'Het veld @champ@ moet met een brief of een beginnen onderstreept',
   28        'erreur_open_w_fichier' => 'Onmogelijk om het bestand @fichier@ beschrijfbaar te openen',
   29        'erreur_suppression' => 'Er is een fout opgetreden bij het verwijderen van <b>@nom@</b>',
   30        'erreur_suppression_fichier' => 'Het bestand @fichier@ kan niet worden verwijderd.',
   31        'erreur_type_id' => 'Het veldnaam @champ@ moet met een letter of een liggend streepje beginnen',
  3232        'erreur_type_idnum' => 'Het veld @champ@ moet numeriek zijn',
  33         'erreur_type_pwd' => 'Het veld @champ@ moet meer dan 5 karakters hebben',
   33        'erreur_type_pwd' => 'Het veldnaam @champ@ moet meer dan 5 tekens hebben',
  3434
  3535        // I
  3636        'id_manquant' => 'Ontbrekende identificatie',
  37         'installation_librairies' => 'Download van boekhandels',
  38         'installation_liste_libs' => 'Lijst van de boekhandels',
  39         'installer_dossier_lib' => 'U moet een dossier @dir@ aan de wortel van uw SPIP creëren dat toestemmingen van schrift heeft.',
  40         'installer_lib_192' => 'Om een boekhandel te plaatsen, décompressez manueel zip en kopiëert zijn inhoud in het dossier @dir@.',
   37        'installation_librairies' => 'Download van bibliotheken',
   38        'installation_liste_libs' => 'Lijst van de bibliotheken',
   39        'installer_dossier_lib' => 'Je moet een map @dir@ met schrijfrechten bovenin de structuur van SPIP creëren.',
   40        'installer_lib_192' => 'Om een bibliotheek te plaatsen, pak je het zip-bestand uit en je kopieert de inhoud in map @dir@.',
  4141
  4242        // L
  4343        'label_activer' => 'Activeren',
  44         'label_obligatoire' => 'Verplicht beslag',
   44        'label_obligatoire' => 'Verplichte invoer',
  4545
  4646        // N
  47         'nom_table_manquant' => 'Ontbrekende naam van de tafel SQL',
   47        'nom_table_manquant' => 'De naam van de SQL-tabel ontbreekt',
  4848        'nouveau' => 'Nieuw',
  4949
   
  5656
  5757        // R
  58         'refus_configuration_administrateur' => 'Enkel de beheerders van de plaats worden gemachtigd om deze parameters te wijzigen.',
   58        'refus_configuration_administrateur' => 'Enkel de beheerders van de site zijn gemachtigd om deze parameters te wijzigen.',
  5959        'refus_configuration_webmestre' => 'Enkel webmestres van de plaats worden toegestaan om deze parameters te wijzigen.',
  6060        'reset' => 'Uitwissen',
  6161
  6262        // S
  63         'supprimer' => 'Vervang de standaardwaarden'
   63        'supprimer' => 'Zet de standaardwaarden terug'
  6464);
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.