Changeset 32276 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Oct 22, 2009, 8:57:13 AM (11 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (couteau)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/couteau_suisse/lang/couteau_ca.php

  r31740 r32276  
  2929        'lutte_spam' => 'Lluita contra l\'SPAM',
  3030
   31        // M
   32        'maj_actu' => 'Forçar l\'actualització',
   33        'maj_liste' => 'Llista dels plugins detectats: ',
   34        'maj_maj' => 'Actualitzar el plugin seleccionat',
   35        'maj_ok' => 'Aquest [plugin->@zip@] sembla [a dia->@url@].',
   36        'maj_rev' => 'Rév. @revision@',
   37        'maj_rev_ko' => 'La [revisió a distància->@url@] no s\'ha trobat.',
   38        'maj_rev_ok' => 'La revisió [@revision@->@url@] està [disponible->@zip@].',
   39        'maj_svn' => 'Aquest plugin SVN sembla [al dia->@url@].',
   40        'maj_verif' => 'Verifiqueu prèviament l\'arxiu que us convé:',
   41        'maj_verif2' => 'Atenció: després de clicar el botó que hi ha més amunt, verifiqueu bé que l\'arxiu descarregat correspongui al plugin que us calia actualitzar. ',
   42
  3143        // N
  3244        'nom_email_forum' => 'Gràcies per especificar el vostre nom o el vostre correu electrònic!',
   
  5668        'page_precedente' => 'Pàgina enrere',
  5769        'page_suivante' => 'Página endavant',
  58         'plugin_xml' => '<MODIF>Reuneix en un &uacute;nic plugin una llista de petites noves funcionalitats i utilitats que milloren la gesti&oacute; del vostre lloc SPIP.
   70        'plug_actifs' => 'Plugins actius ',
   71        'plug_inactifs' => 'Plugins inactius',
   72        'plugin_xml' => 'Reuneix en un &uacute;nic plugin una llista de petites noves funcionalitats i utilitats que milloren la gesti&oacute; del vostre lloc SPIP.
  5973
  6074Cadascuna d\'aquestes eines pot ser activada o no per l\'usuari a [la p&agrave;gina d\'administraci&oacute; del plugin->./?exec=admin_couteau_suisse] i gestionar un cert nombre de variables: fer un clic a {{Configuraci&oacute;}}, despr&eacute;s escolliu la pestanya {{El Ganivet Su&iacute;s}}.
   
  6276Les categories disponibles s&oacute;n: Administraci&oacute;, Millores tipogr&agrave;fiques, Dreceres tipogr&agrave;fiques, Visualitzaci&oacute; p&uacute;blica, Etiquetes, filtres, criteris.
  6377
  64 Descobriu en aquest plugin les vostres eines favorites: {Suprimir el n&uacute;mero}, {Format dels URLs}, {Exponents tipogr&agrave;fics}, {Cometes tipogr&agrave;fiques}, {Bonics s&iacute;mbols gr&agrave;fics}, {Lluita contra l\'SPAM}, {Encriptaci&oacute; del correu electr&ograve;nic}, {Belles URLs}, {SPIP i els enlla&ccedil;os... externs}, {Emoticones}, {Un sumari pels vostres articles}, {Tallar en p&agrave;gines i pestanyes}, etc., etc.
   78Descobriu en aquest plugin les vostres eines favorites: {Suprimir el n&uacute;mero}, {Format dels URLs}, {Exponents tipogr&agrave;fics}, {Cometes tipogr&agrave;fiques}, {Bonics s&iacute;mbols gr&agrave;fics}, {Lluita contra l\'SPAM}, {Encriptaci&oacute; del correu electr&ograve;nic}, {Bonics URLs}, {SPIP i els enlla&ccedil;os... externs}, {Emoticones}, {Un sumari pels vostres articles}, {Tallar en p&agrave;gines i pestanyes}, etc., etc.
  6579
  6680No dubteu a consultar els articles de la documentaci&oacute; del plugin publicats a: [spip-contrib.net->http://www.spip-contrib.net/Le-Couteau-Suisse].
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.