Changeset 32279 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Oct 22, 2009, 8:57:21 AM (11 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (inscription2)

Location:
_plugins_/inscription2/inscription2_2_0/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/inscription2/inscription2_2_0/lang/inscription2_ca.php

  r31742 r32279  
  1212        'accesrestreint' => 'Accés Restringit',
  1313        'aconfirmer' => 'A confirmar',
  14         'action_adherent' => '<MODIF>Operacions',
   14        'action_adherent' => 'Operacions',
  1515        'activation_compte' => 'Activeu el vostre compte',
  16         'adherents' => '<MODIF>Adherents',
   16        'adherents' => 'Usuaris',
  1717        'admin' => 'Admin',
  1818        'admin_modifier_auteur_supp' => 'Informacions suplement&agrave;ries',
  1919        'adresse' => 'Adre&ccedil;a',
  2020        'adresse_pro' => 'Adre&ccedil;a professional (Pro.)',
  21         'ajouter_adherent' => '<MODIF>Crear un nou usuari',
   21        'ajouter_adherent' => 'Crear un nou usuari',
  2222        'aout' => 'agost',
  2323        'aucun_resultat_recherche' => 'La vostra cerca no ha donat cap resultat.',
   
  3939        'choisir_nouveau_password' => 'Podreu escollir una nova contrasenya clicant al seg&uuml;ent enlla&ccedil;',
  4040        'choisir_zones' => 'Escolliu les zones a les que voleu que els nous adherents estiguin assignats',
   41        'choix_affordance_email' => 'Correu electr&ograve;nic ',
   42        'choix_affordance_login' => 'Login (per defecte a SPIP)',
   43        'choix_affordance_login_email' => 'Login i correu electr&ograve;nic',
  4144        'choix_domaine' => 'Escolliu el vostre domini',
  4245        'civilite' => 'Estat civil',
   
  4548        'commentaire' => 'Comentari',
  4649        'compte_active' => 'El vostre compte a @nom_site@',
  47         'compte_efface' => '<MODIF>El vostre compte ha estat esborrat.',
  48         'conf_plugin' => '<MODIF>Configuraci&oacute; Incripci&oacute;2',
  49         'conf_plugin_page' => '<MODIF>Configuraci&oacute; emmagatzemada del plugin Inscripci&oacute;2',
   50        'compte_efface' => 'El vostre compte ha estat esborrat.',
   51        'conf_plugin' => 'Configuraci&oacute; Inscripci&oacute; 2.0',
   52        'conf_plugin_page' => 'Configuraci&oacute; emmagatzemada del plugin Inscripci&oacute; 2.0',
  5053        'configs' => 'Configuracions',
  51         'configuration' => '<MODIF>Configuraci&oacute;',
   54        'configuration' => 'Configuraci&oacute; dels camps dels usuaris',
  5255        'confirmation' => '<p>Esteu segurs(es) que voleu continuar?</p><p>Totes les modificacions seran irreversibles!!!</p>',
  5356        'contacts_personnels' => 'Contactes personals',
   
  5861        // D
  5962        'decembre' => 'desembre',
  60         'delete_user_select' => '<MODIF>Suprimir els usuaris seleccionats ',
   63        'delete_user_select' => 'Suprimir el(s) usuari(s) seleccionats ',
  6164        'demande_password' => 'La vostra contrasenya:',
  62         'description_cfg' => '<MODIF>Aquest plugin permet ampliar les informacions dels autors i del vostre lloc, podeu escollir aqu&iacute; els camps suplementaris',
   65        'descriptif_plugin' => '<MODIF>Trobareu aqu&iacute; tots els usuaris inscrits al lloc. El seu estatus est&agrave; indicat pel color de la seva icona.<br /><br />Podeu configurar camps suplementaris, proposats en opci&oacute; als visitants al moment de la inscripci&oacute;.',
   66        'description_cfg' => 'Parametritzar els camps suplementaris pels usuaris',
  6367        'description_page' => 'Aqu&iacute; podeu verificar la vostra configuraci&oacute; escollida tal i com est&agrave; emmagatzemada',
  6468        'divers' => 'Divers',
   
  6771
  6872        // E
  69         'editer_adherent' => '<MODIF>Editar adherent',
   73        'editer_adherent' => 'Editar usuari',
  7074        'effacement_auto_impossible' => 'El compte no es pot esborrar autom&agrave;ticament, contacteu-nos.',
  7175        'email' => 'Correu electr&ograve;nic',
   
  7781        'exp_statut' => 'Escolliu l\'estat que voleu atribuir als nous adherents',
  7882        'exp_statut_rel' => 'Camp diferent del estat d\'SPIP, aquest serveix pel control intern d\'una instituci&oacute;',
   83        'explication_affordance_form' => 'Camp mostrat als formularis d\'identificaci&oacute; (#LOGIN_PUBLIC)',
  7984
  8085        // F
   
  8489        'fevrier' => 'febrer',
  8590        'fiche' => 'Fitxa',
  86         'fiche_adherent' => '<MODIF>Fitxa adherent',
  87         'fiche_expl' => '<MODIF>: El camp ser&agrave; visible a la fitxa d\'adherent',
   91        'fiche_adherent' => 'Fitxa usuari',
   92        'fiche_expl' => ': El camp ser&agrave; visible a la fitxa de l\'usuari (espai privat)',
  8893        'fiche_mod' => 'Modificable',
  89         'fiche_mod_expl' => '<MODIF>: El camp ser&agrave; modificable des de la interf&iacute;cie p&uacute;blica per l\'adherent sempre i quan utilitzi el plugin CRAYONS',
   94        'fiche_mod_expl' => ': El camp ser&agrave; modificable des de la interf&iacute;cie p&uacute;blica per l\'usuari sempre i quan utilitzi el plugin #CRAYONS',
  9095        'fonction' => 'Funci&oacute;',
  9196        'form' => 'Formulari',
  92         'form_expl' => '<MODIF>: El camp es mostrar&agrave; al formulari INSCRIPCI&Oacute;2',
   97        'form_expl' => ': El camp es mostrar&agrave; al formulari #INSCRIPTION2',
  9398        'form_oblig_expl' => ': Fer que la introducci&oacute; sigui obligat&ograve;ria al formulari',
  9499        'format' => 'Format',
   
  100105
  101106        // G
  102         'general_infos' => '<MODIF>Informacions Generals',
   107        'general_infos' => 'Informacions generals',
  103108        'geoloc' => 'Geolocalitzaci&oacute;',
  104109        'geomap_obligatoire' => 'Per utilitzar les dades de geolocalitzaci&oacute; de persones, &eacute;s necessari instal&middot;lar el plugin GoogleMapApi...',
  105110        'gerent' => 'Adherent',
  106         'gestion_adherent' => '<MODIF>Gesti&oacute; d\'adherents',
   111        'gestion_adherent' => 'Gesti&oacute; d\'usuaris',
  107112
  108113        // H
   
  110115
  111116        // I
  112         'icone_menu_config' => '<MODIF>Inscripci&oacute;2',
   117        'icone_menu_config' => 'Configuraci&oacute; avan&ccedil;ada d\'usuaris',
   118        'identification' => 'Identificaci&oacute;',
  113119        'info_connection' => 'Informacions de connexi&oacute;',
  114         'info_defaut' => '<MODIF>Informacions per defecte',
  115         'info_defaut_desc' => '<MODIF>Informacions obligat&ograve;ries per defecte',
  116         'info_gener' => '<MODIF>Informacions Generals',
   120        'info_defaut' => 'Informacions obligat&ograve;ries',
   121        'info_defaut_desc' => 'Possibilitat de configuraci&oacute;',
   122        'info_gener' => 'Informacions generals',
  117123        'info_gener_desc' => 'Opcions que es demanaran als nous adherents del lloc',
  118124        'info_internes' => 'Informacions internes',
   
  123129        'infos_adherent' => 'Informacions suplement&agrave;ries',
  124130        'infos_personnelles' => 'Informacions personals',
   131        'inscription2' => 'Inscripci&oacute; 2.0',
  125132        'inscriptions' => 'Inscripcions',
  126133        'inserez_infos' => 'Introdu&iuml;u les informacions demanades',
   
  132139
  133140        // L
   141        'label_affordance_form' => 'Configuraci&oacute; dels formularis d\'identificaci&oacute;',
  134142        'latitude' => 'Latitud',
   143        'legend_affordance_form' => 'Formulari d\'identificaci&oacute;',
   144        'legend_oubli_pass' => 'Sense contrasenya / contrasenya oblidada ',
  135145        'legende' => 'Llegenda',
  136146        'lisez_mail' => 'Us acabem d\'enviar un correu electr&ograve;nic a l\'adre&ccedil;a donada. Per activar el vostre compte seguiu les instruccions.',
  137         'liste_adherents' => '<MODIF>Mostrar els comptes usuaris',
  138         'liste_comptes_titre' => '<MODIF>Llista dels comptes usuaris',
   147        'liste_adherents' => 'Veure la llista d\'usuaris',
   148        'liste_comptes_titre' => 'Llista d\'usuaris',
  139149        'login' => 'Nom d\'usuari (login)',
  140150        'longitude' => 'Longitud ',
   
  154164        // N
  155165        'naissance' => 'Data de naixement',
  156         'nb_users_supprimes' => '<MODIF>@nb@ usuaris s\'han suprimit.',
   166        'nb_users_supprimes' => '@nb@ supressions realitzades.',
  157167        'nettoyer_tables' => 'Netejar les taules',
  158168        'no_user_selected' => 'No heu seleccionat cap usuari.',
   
  171181        // P
  172182        'page_confirmation' => 'P&agrave;gina de confirmaci&oacute; de la vostra inscripci&oacute;',
  173         'par_defaut' => '<MODIF>Aquest camp &eacute;s obligatori',
   183        'par_defaut' => 'Aquest camp &eacute;s obligatori',
  174184        'pass' => 'Contrasenya',
  175185        'pass_egal' => 'Entreu la mateixa contrasenya que abans.',
   
  180190        'pass_minimum' => 'La vostra contrasenya ha de tenir com a m&iacute;nim 5 car&agrave;cters',
  181191        'pass_oubli_mot' => 'Canvi de la vostra contrasenya',
   192        'pass_rappel_email' => 'Recorda: la vostra adre&ccedil;a de correu &eacute;s "@email@".',
   193        'pass_rappel_login_email' => 'Recorda: el vostre login &eacute;s "@login@" i el vostre correu electr&ograve;nic &eacute;s "@email@".',
  182194        'pass_recevoir_mail' => 'Rebreu un correu electr&ograve;nic indicant-vos com modificar el vostre acc&eacute;s al lloc.',
  183195        'password_obligatoire' => 'La contrasenya &eacute;s obligat&ograve;ria.',
   
  197209        'rappel_login' => 'Recorda: el vostre identificador &eacute;s: ',
  198210        'rappel_password' => 'La vostra contrasenya',
  199         'recherche_case' => '<MODIF>Camps de la cerca',
  200         'recherche_utilisateurs' => '<MODIF>Cerca a dins dels usuaris',
  201         'recherche_valeur' => '<MODIF>Contingut cercat',
   211        'recherche_case' => 'En el camp: ',
   212        'recherche_utilisateurs' => 'Cercar un usuari',
   213        'recherche_valeur' => 'Cercar:',
  202214        'redemande_password' => 'Torneu a introduir la vostra contrasenya:',
  203215        'rien_a_faire' => 'Res a fer',
   
  211223        'statut' => 'Estat',
  212224        'statut_rel' => 'Estat intern',
   225        'statuts_actifs' => 'Els colors de les icones corresponen als seg&uuml;ents estatus: ',
  213226        'suppression_faite' => 'La supressi&oacute; de les vostres dades ha estat feta',
  214         'supprimer_adherent' => '<MODIF>Suprimir adherent',
   227        'supprimer_adherent' => 'Suprimir usuaris',
  215228        'supprimer_adherent_red' => 'Sup',
  216229        'surnom' => 'Sobrenom',
   
  218231        // T
  219232        'table' => 'Taula',
  220         'table_expl' => '<MODIF>: El camp es mostrar&agrave; a la llista d\'adherents (espai privat)',
   233        'table_expl' => ': El camp es mostrar&agrave; a la llista d\'usuaris (espai privat)',
  221234        'tel' => 'Tel. ',
  222235        'telephone' => 'Tel&egrave;fon',
  223236        'telephone_pro' => 'Tel&egrave;fon professional ',
  224237        'texte' => 'Text',
  225         'texte_email_confirmation' => '<MODIF>El vostre compte est&agrave; actiu, podeu, a partir d\'ara, connectar-vos al lloc utilitzant els vostres identificadors personals.
  226 
  227 El vostre usuari &eacute;s: @login@
   238        'texte_email_confirmation' => 'El vostre compte est&agrave; actiu, podeu, a partir d\'ara, connectar-vos al lloc utilitzant els vostres identificadors personals.
   239
   240El vostre login &eacute;s: @login@
  228241i acabeu d\'escollir la vostra contrasenya.
  229242
  230243Gr&agrave;cies per la vostra confian&ccedil;a
  231244
  232 L\'equip de @nom_site@ 
  233 ',
  234         'texte_email_inscription' => '<MODIF>esteu a punt de confirmar la vostra inscripci&oacute; al lloc @nom_site@.
   245L\'equip de @nom_site@
   246@url_site@',
   247        'texte_email_inscription' => 'esteu a punt de confirmar la vostra inscripci&oacute; al lloc @nom_site@.
  235248
  236249Cliqueu l\'enlla&ccedil; que hi ha m&eacute;s avall per activar el vostre compte i escollir la vostra contrasenya.
   
  263276        'votre_adresse' => 'La vostra adre&ccedil;a personal',
  264277        'votre_adresse_pro' => 'La vostra adre&ccedil;a (professional)',
   278        'votre_login_mail' => 'El vostre login o correu electr&ograve;nic:',
  265279        'votre_mail' => 'El vostre correu electr&ograve;nic:',
  266280        'votre_nom_complet' => 'El vostre nom complet',
 • _plugins_/inscription2/inscription2_2_0/lang/inscription2_fr.php

  r32135 r32279  
  115115
  116116        // I
   117        'icone_afficher_utilisateurs' => 'Afficher les utilisateurs',
  117118        'icone_menu_config' => 'Configuration avanc&eacute;e des utilisateurs',
  118         'icone_afficher_utilisateurs' => 'Afficher les utilisateurs',
  119119        'identification' => 'Identification',
  120120        'info_connection' => 'Informations de connexion',
   
  141141        // L
  142142        'label_affordance_form' => 'Param&eacute;trage des formulaires d\'identification',
   143        'label_public_reglement' => 'J\'ai lu et j\'accepte le r&egrave;glement',
   144        'label_public_reglement_url' => 'J\'ai lu et j\'accepte le <a href="@url@" class="spip_in reglement">r&egrave;glement</a>',
  143145        'label_reglement' => 'R&egrave;glement &agrave; valider',
  144146        'label_reglement_article' => 'Article original du site correspondant au r&egrave;glement',
  145         'label_public_reglement' => 'J\'ai lu et j\'accepte le r&egrave;glement',
  146         'label_public_reglement_url' => 'J\'ai lu et j\'accepte le <a href="@url@" class="spip_in reglement">r&egrave;glement</a>',
  147147        'label_validation_numero_international' => 'Forcer les num&eacute;ros de t&eacute;l&eacute;phone &agrave; &ecirc;tre sous la forme internationale',
  148148        'latitude' => 'Latitude',
   
  156156        'liste_comptes_titre' => 'Liste des utilisateurs',
  157157        'login' => 'Nom d\'utilisateur (login)',
   158        'logo_auteur' => 'Logo',
  158159        'longitude' => 'Longitude',
  159         'logo_auteur' => 'Logo',
  160160
  161161        // M
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.