Ignore:
Timestamp:
Oct 22, 2009, 8:57:28 AM (11 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (soyezcreateurs)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _squelettes_/soyezcreateurs_net/plugins_2.0/plugins/__soyezcreateurs/lang/soyezcreateurs_ca.php

  r31744 r32281  
  5656        'carte_monde' => 'Mapa del món',
  5757        'cfg_affichage_impression' => 'Visualització completa',
  58         'cfg_affichage_impression_label' => '<MODIF>Visualitzaci&oacute; de la secci&oacute; completa:',
   58        'cfg_affichage_impression_label' => 'Visualitzaci&oacute; secci&oacute; completa',
  5959        'cfg_affichage_nouveautes_label' => 'Visualitzaci&oacute; de les novetats per branca',
  6060        'cfg_affichage_plan_label' => 'Mostrar l\'enlla&ccedil; cap el pla anticronol&ograve;gic al cartutx <i>Qu&egrave; hi ha de nou?</i>',
   
  8383        'cfg_bulle_aide_label' => 'Globus d\'ajuda mostrat origin&agrave;riament pel navegador',
  8484        'cfg_cadre_vignettes' => 'Marc miniatures (mode portal)',
   85        'cfg_cartouche' => 'Requadre "Qu&egrave; hi ha de nou", "Contingut"...',
  8586        'cfg_choix_banniere_label' => 'Tria del banner (si no hi ha logotip de canvi d\'imatge pel lloc)',
  8687        'cfg_choix_banniere_tableau' => 'Llista de banners',
   
  9091        'cfg_colonne_date' => 'Publicaci&oacute; al costat de la data d\'actualitzaci&oacute; del lloc',
  9192        'cfg_colonne_sec' => 'Publicaci&oacute; a sota de la columna secund&agrave;ria',
  92         'cfg_contenu' => '<MODIF>Contingut:',
   93        'cfg_contenu' => 'Contingut',
  9394        'cfg_couleurs_css' => 'Configuraci&oacute; dels colors CSS',
  9495        'cfg_couleurs_css_contenu' => 'Configuraci&oacute; dels colors CSS del contingut',
   
  107108        'cfg_feedflare' => 'FeedFlare',
  108109        'cfg_fond' => 'Fons',
  109         'cfg_footer' => '<MODIF>Peu de p&agrave;gina:',
   110        'cfg_footer' => 'Peu de p&agrave;gina',
  110111        'cfg_formulaire_recherche' => 'Formulari de Cerca',
  111112        'cfg_futur_seul' => 'Nom&eacute;s en el futur',
   
  114115        'cfg_haut_footer' => 'Publicaci&oacute; al capdamunt del peu de p&agrave;gina',
  115116        'cfg_hauteur' => 'Al&ccedil;ada',
  116         'cfg_header' => '<MODIF>Cap&ccedil;alera:',
   117        'cfg_header' => 'Cap&ccedil;alera',
  117118        'cfg_identifiant_addthis' => 'Identificador <a href="http://www.addthis.com/">AddThis</a>',
  118119        'cfg_indexation' => 'Indexaci&oacute;',
   
  120121        'cfg_indexation_non' => 'No indexar el lloc als motors de cerca',
  121122        'cfg_indexation_oui' => 'Indexar el lloc als motors de cerca',
   123        'cfg_inf_rainette_ville' => 'Permet mostrar les condicions i les previsions meteorol&ograve;giques d\'una vila francesa gr&agrave;cies a un codi disponible <a href="http://www.weather.com/outlook/weatherbycountry/france?from=enhsearch_reg">al lloc weather.com &reg;</a> .',
  122124        'cfg_info' => 'Configuraci&oacute; de l\'esquelel SigueuCreadors',
  123125        'cfg_largeur' => 'Amplada',
   
  163165        'cfg_mode_portail' => 'Publicaci&oacute; d\'un portal d\'inici',
  164166        'cfg_mode_portail_actu' => 'Visualitzaci&oacute; d\'\'un portal d\'inici orientat a les actualitats',
  165         'cfg_nav' => '<MODIF>Navegaci&oacute;:',
   167        'cfg_nav' => 'Navegaci&oacute;',
  166168        'cfg_nav_p' => 'Navegaci&oacute; principal',
  167169        'cfg_nav_sec' => 'Navegaci&oacute; secund&agrave;ria',
   
  182184        'cfg_pas_ephemeride' => 'Esdeveniment no publicat',
  183185        'cfg_pied' => 'Peu de p&agrave;gina',
  184         'cfg_police_nav' => '<MODIF>Font de la navegaci&oacute;:',
  185         'cfg_police_texte' => '<MODIF>Font de text:',
   186        'cfg_police_nav' => 'Font de la navegaci&oacute;',
   187        'cfg_police_texte' => 'Font de text',
  186188        'cfg_polices_affichage' => 'Configuraci&oacute; de les fonts de visualitzaci&oacute;',
  187189        'cfg_polices_tailles' => 'Configuraci&oacute; de la mida de les fonts',
   
  190192        'cfg_px' => 'en <b>px</b>',
  191193        'cfg_quoideneuf_label' => 'N&uacute;mero qu&egrave; hi ha de nou',
   194        'cfg_rainette_ville' => 'Codi Ciutat (M&eacute;t&eacute;o)',
  192195        'cfg_realisation' => 'Realitzaci&oacute;',
  193196        'cfg_recherche_mot_label' => 'Activar la cerca per paraula clau',
   
  204207        'cfg_texte_police_choisie' => 'Aquest text es mostra en la font seleccionada ',
  205208        'cfg_textesiplanvide' => 'Text si el pla est&agrave; buit',
  206         'cfg_textesiplanvide_label' => '<MODIF>Text en el pla del lloc si el pla est&agrave; buit de contingut:',
   209        'cfg_textesiplanvide_label' => 'Text al mapa del web si aquest no t&eacute; cap contingut',
  207210        'cfg_titraille' => 'Titular',
  208211        'cfg_tous_evenements' => 'Tots els esdeveniments',
   
  211214        'cfg_url_redirection' => 'URL del lloc antic (per redirecci&oacute; 301 si l\'article no existeix)',
  212215        'cfg_url_xiti' => 'URL del vostre marcador Xiti',
  213         'cfg_vignettes' => '<MODIF>Miniatures tipus portal:',
   216        'cfg_vignettes' => 'Miniatures tipus portal',
  214217        'cfg_vignettes_choix_auto' => 'Miniatures calculades autom&agrave;ticament',
  215218        'cfg_vignettes_choix_graphiste' => 'Miniatures lliures (fetes per un grafista)',
  216219        'cfg_vignettesauto' => 'Miniatures:',
   220        'cfg_zone_forum' => 'Configuraci&oacute; textos del f&ograve;rum',
   221        'cfg_zone_forum_invite' => 'Convida a participar al F&ograve;rum',
   222        'cfg_zone_forum_laisser_vide' => 'Deixar buit per utilitzar el text per defecte.',
   223        'cfg_zone_forum_titre' => 'T&iacute;tol de l\'espai F&ograve;rum',
  217224        'cfg_zone_recherche_label' => 'Zona de visualitzaci&oacute; del formulari de cerca',
  218225        'chapitre_complet' => 'Cap&iacute;tol complet per imprimir',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.