Changeset 42267 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Nov 13, 2010, 5:39:24 PM (10 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (couteauprive)

Location:
_plugins_/couteau_suisse/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/couteau_suisse/lang/couteauprive_ca.php

  r41526 r42267  
  1313
  1414        // S
  15         'SPIP_liens:description' => '@puce@ Tout els enllaços del lloc s\'obren per defecte a la mateixa finestra de navegació que esteu. Però pot ser útil obrir els enllaços externs al lloc en una nova finestra --es pot aconseguir afegint {target="_blank"} a totes les etiquetes <a> dotades per SPIP de les classes {spip_out}, {spip_url} o {spip_glossaire}. A vegades pot ser útil afegir una d\'aquestes classes als enllaços de l\'esquelet del lloc (fitxers html) per tal d\'ampliar al màxim aquesta funcionalitat.[[%radio_target_blank3%]]
  16 
  17 @puce@ SPIP permet lligar paraules amb la seva definici&oacute; gr&agrave;cies a la drecera tipogr&agrave;fica <code>[?mot]</code>. Per defecte (o si deixeu buida la casella de m&eacute;s avall), el glossari extern us envia cap a l\'enciclop&egrave;dia lliure wikipedia.org. Us toca a vosaltres decidir quina adre&ccedil;a voleu utilitzar. <br />Enlla&ccedil; de prova: [?SPIP][[%url_glossaire_externe2%]]', # MODIF
   15        'SPIP_liens:description' => '@puce@ Tots els enlla&ccedil;os del lloc s\'obren, per defecte, a la mateixa finestra de navegaci&oacute; que esteu. Per&ograve; pot ser &uacute;til obrir els enlla&ccedil;os externs al lloc en una nova finestra --es pot aconseguir afegint {target="_blank"} a totes les etiquetes &lt;a&gt; dotades per SPIP de les classes {spip_out}, {spip_url} o {spip_glossaire}. A vegades pot ser &uacute;til afegir una d\'aquestes classes als enlla&ccedil;os de l\'esquelet del lloc (fitxers html) per tal d\'ampliar al m&agrave;xim aquesta funcionalitat.[[%radio_target_blank3%]]
   16
   17
   18
   19@puce@ SPIP permet lligar paraules amb la seva definici&oacute; gr&agrave;cies a la drecera tipogr&agrave;fica <code>[?mot]</code>. Per defecte (o si deixeu buida la casella de m&eacute;s avall), el glossari extern us envia cap a l\'enciclop&egrave;dia lliure wikipedia.org. Us toca a vosaltres decidir quina adre&ccedil;a voleu utilitzar. <br />Enlla&ccedil; de prova: [?SPIP][[%url_glossaire_externe2%]]',
  1820        'SPIP_liens:description1' => '@puce@ SPIP ha previst un estil CSS pels enlla&ccedil;os &laquo;~mailto:~&raquo;: un petit sobre hauria d\'apar&egrave;ixer al davant de cada enlla&ccedil; lligat a un correu electr&ograve;nic; per&ograve; com que tots els navegadors no el poden mostrar (sobretot IE6, IE7 i SAF3), us toca a vosaltres decidir si &eacute;s necessari conservar aquest afegit.
  19 _ Enlla&ccedil; de test: [->test@test.com] (recarregueu la p&agrave;gina completament).[[%enveloppe_mails%]]', # MODIF
   21
   22_ Enlla&ccedil; de test: [->test@test.com] (recarregueu la p&agrave;gina completament).[[%enveloppe_mails%]]',
  2023        'SPIP_liens:nom' => 'SPIP i els enlla&ccedil;os externs',
  21         'SPIP_tailles:description' => '@puce@ Amb la finalitat d\'alleugerir la mem&ograve;ria del vostre servidor, SPIP us permet limitar les dimensions (amplada i llargada) i la mida del fitxer de les imatges, logos o documents adjunts als diversos continguts del vostre lloc. Si un fitxer sobrepassa la mida indicada, el formulari enviar&agrave; b&eacute; les dades per&ograve; seran destru&iuml;des  i SPIP no les tindr&agrave; en compte ni a dins del directori IMG/, ni a la base de dades. Llavors s\'enviar&agrave; un missatge d\'advert&egrave;ncia a l\'usuari.
   24        'SPIP_tailles:description' => '@puce@ Per tal d\'alleugerir la mem&ograve;ria del vostre servidor, SPIP us permet limitar les dimensions (amplada i llargada) i la mida del fitxer de les imatges, logos o documents adjunts als diversos continguts del vostre lloc. Si un fitxer sobrepassa la mida indicada, el formulari enviar&agrave; b&eacute; les dades per&ograve; seran destru&iuml;des  i SPIP no les tindr&agrave; en compte ni a dins del directori IMG/, ni a la base de dades. Llavors s\'enviar&agrave; un missatge d\'advert&egrave;ncia a l\'usuari.
   25
   26
  2227
  2328Un valor nul o no informat correspon a un valor il&middot;limitat.
   29
  2430[[Al&ccedil;ada: %img_Hmax% pixels]][[->Amplada: %img_Wmax% pixels]][[->Pes del fitxer: %img_Smax% Ko]]
   31
  2532[[Al&ccedil;ada: %logo_Hmax% pixels]][[->Amplada: %logo_Wmax% pixels]][[->Pes del fitxer: %logo_Smax% Ko]]
   33
  2634[[Pes del fitxer: %doc_Smax% Ko]]
  2735
  28 @puce@ Definiu aqu&iacute; l\'espai m&agrave;xim reservat als fitxer distants que SPIP podria descarregar (de servidor a servidor) i emmagatzemar al vostre lloc. El valor per defecte &eacute;s aqu&iacute; de 16 Mo.[[%copie_Smax% Mo]]
   36
   37
   38@puce@ Definiu aqu&iacute; l\'espai m&agrave;xim reservat als fitxer distants que SPIP podria descarregar (de servidor a servidor) i emmagatzemar al vostre lloc. El valor per defecte &eacute;s aqu&iacute; de 16 Mb.[[%copie_Smax% Mo]]
   39
   40
  2941
  3042@puce@ Per tal d\'evitar un depassament de mem&ograve;ria PHP en el tractament de grans imatges per la llibreria GD2, SPIP prova les capacitats del servidor i, per tant, pot refusar tractar les imatges massa grans. &Eacute;s possible desactivar aquest test definint manualment el nombre m&agrave;xim de p&iacute;xels suportats pels c&agrave;lculs.
  3143
   44
   45
  3246El valor de 1~000~000 p&iacute;xels sembla correcte per una configuraci&oacute; amb poca mem&ograve;ria. Un valor nul o no indicat activar&agrave; el test del servidor.
   47
  3348[[%img_GDmax% p&iacute;xels com a m&agrave;xim]]
  3449
   50
   51
  3552@puce@ La llibreria GD2 permet ajustar la qualitat de la compressi&oacute; de les imatges JPG. Un percentatge elevat equival a una qualitat elevada.
  36 [[%img_GDqual% %]]', # MODIF
   53
   54[[%img_GDqual% %]]',
  3755        'SPIP_tailles:nom' => 'L&iacute;mits de la mem&ograve;ria',
  3856
   
  4462        'attente' => 'Espera...',
  4563        'auteur_forum:description' => 'Incita a tots els autors de missatges p&uacute;blics a omplir (amb una lletra com a m&iacute;nim!) un nom i/o un correu electr&ograve;nic per tal d\'evitar les contribucions totalment an&ograve;nimes. Feixeu-vos que aquesta eina fa una verificaci&oacute; del JavaScript al lloc del visitant.[[%auteur_forum_nom%]][[->%auteur_forum_email%]][[->%auteur_forum_deux%]]
  46  {Alerta: Escollir la tercera opci&oacute; anul&middot;la les 2 primeres. &Eacute;s important verificar que els formularis del vostre esquelet s&oacute;n compatibles completament amb aquesta eina.}', # MODIF
   64
   65{Alerta: Escollir la tercera opci&oacute; anul&middot;la les 2 primeres. &Eacute;s important verificar que els formularis del vostre esquelet s&oacute;n compatibles completament amb aquesta eina.}',
  4766        'auteur_forum:nom' => 'No als f&ograve;rums an&ograve;nims',
  4867        'auteur_forum_deux' => 'O, al menys un dels dos camps precedents',
   
  5170        'auteurs:description' => 'Aquesta eina configura l\'aparen&ccedil;a de [la p&agrave;gina autors->./?exec=auteurs], a la part privada.
  5271
   72
   73
  5374@puce@ Defineix aqu&iacute; el nombre m&agrave;xim d\'autors a mostrar en el quadre central de la p&agrave;gina d\'autors. M&eacute;s enll&agrave;, trobem una paginaci&oacute;.[[%max_auteurs_page%]]
  5475
   76
   77
  5578@puce@ Quins estats d\'autors es poden llistar en aquesta p&agrave;gina?
  56 [[%auteurs_tout_voir%]][[->%auteurs_0%]][[->%auteurs_1%]][[->%auteurs_5%]][[->%auteurs_6%]][[->%auteurs_n%]]', # MODIF
   79
   80[[%auteurs_tout_voir%[[->%auteurs_0%]][[->%auteurs_1%]][[->%auteurs_5%]][[->%auteurs_6%]][[->%auteurs_n%]]]]',
  5781        'auteurs:nom' => 'P&agrave;gina d\'autors',
  5882
   
  6084        'balise_set:description' => 'Per simplificar l\'escriptura del tipus  <code>#SET{x,#GET{x}|un_filtre}</code>, aquesta eina us ofereix la seg&uuml;ent drecera: <code>#SET_UN_FILTRE{x}</code>. El filtre aplicat a una variable passa, per tant, al nom de l\'etiqueta.
  6185
  62 Exemples: <code>#SET{x,1}#SET_PLUS{x,2}</code> o <code>#SET{x,avions}#SET_REPLACE{x,ons,ez}</code>.', # MODIF
   86
   87
   88Exemples: <code>#SET{x,1}#SET_PLUS{x,2}</code> o <code>#SET{x,avions}#SET_REPLACE{x,ons,ez}</code>.',
  6389        'balise_set:nom' => 'Etiqueta #SET ampliada',
  6490        'barres_typo_edition' => 'Edici&oacute; dels continguts',
   
  6995        'blocs:description' => 'Us permet crear blocs que, amb el t&iacute;tol clicable, els pot tornar visibles o invisibles.
  7096
   97
   98
  7199@puce@ {{En els textos SPIP}}: els redactors tenen disponibles les noves etiquetes &lt;bloc&gt; (o &lt;invisible&gt;) i &lt;visible&gt; per utilitzar en el seus textos d\'aquesta manera:
  72100
   101
   102
  73103<quote><code>
   104
  74105<bloc>
  75106 Un t&iacute;tol que esdevindr&agrave; clicable
   107
  76108 
   109
  77110 El text a amagar/mostrar, despr&eacute;s de dos salts de l&iacute;nia...
   111
  78112 </bloc>
   113
  79114</code></quote>
  80115
   116
   117
  81118@puce@ {{En els esquelets}}: teniu disponibles les noves etiquetes #BLOC_TITRE, #BLOC_DEBUT i #BLOC_FIN per utilitzar d\'aquesta manera:
   119
  82120<quote><code> #BLOC_TITRE o #BLOC_TITRE{mon_URL}
   121
  83122 El meu t&iacute;tol
   123
  84124 #BLOC_RESUME    (facultatiu)
   125
  85126 una versi&oacute; resumida del bloc seg&uuml;ent
   127
  86128 #BLOC_DEBUT
   129
  87130 El meu bloc desplegable (que contindr&agrave; el URL al que apunta si &eacute;s necessari)
   131
  88132 #BLOC_FIN</code></quote>
  89  
   133
   134
   135
  90136@puce@ Marcant amb una creu &laquo;si&raquo; m&eacute;s avall, l\'obertura d\'un bloc provocar&agrave; el tancament de tots els altres blocs de la p&agrave;gina, per tal de tenir-ne nom&eacute;s un d\'obert a la vegada.[[%bloc_unique%]]
  91137
   138
   139
  92140@puce@ Marcant amb una creu &laquo;si&raquo; m&eacute;s avall, l\'estat dels blocs enumerats ser&agrave; emmagatzemat a una galeta el temps de la sessi&oacute;, per tal de conservar l\'aspecte de la p&agrave;gina en cas de retorn.[[%blocs_cookie%]]
  93141
   142
   143
  94144@puce@ El Ganivet Su&iacute;s utilitza, per defecte, l\'etiqueta HTML &lt;h4&gt; pel t&iacute;tol dels blocs desplegables. Escolliu aqu&iacute; una altra etiqueta &lt;hN&gt;&nbsp;:[[%bloc_h4%]]
  95145
  96 @puce@ Per tal d\'obtenir un efecte m&eacute;s agradable al moment del clic, els vostres blocs desplegables es poden animar com si "llisquessin".[[%blocs_slide%]][[->%blocs_millisec% millisecondes]]', # MODIF
   146
   147
   148@puce@ Per tal d\'obtenir un efecte m&eacute;s agradable al moment del clic, els vostres blocs desplegables es poden animar com si "llisquessin".[[%blocs_slide%]][[->%blocs_millisec% millisecondes]]',
  97149        'blocs:nom' => 'Blocs Desplegables',
  98150        'boites_privees:description' => 'Tots els quadres descrits m&eacute;s avall apareixen aqu&iacute; o a la part privada.[[%cs_rss%]][[->%format_spip%]][[->%stat_auteurs%]][[->%qui_webmasters%]][[->%bp_urls_propres%]][[->%bp_tri_auteurs%]]
   151
  99152- {{Les revisions del Ganivet Su&iacute;s}}: un quadre a la p&agrave;gina actual de configuraci&oacute;, indicant les &uacute;ltimes modificacions aportades al codi del plugin ([Source->@_CS_RSS_SOURCE@]).
   153
  100154- {{Els articles en format SPIP}}: un quadre desplegable suplementari pels vostres articles que permet con&egrave;ixer el codi font utilitzat pels seus autors.
   155
  101156- {{Els autors en estat}}: un quadre desplegable sobre [la page des auteurs->./?exec=auteurs] que indica els 10 &uacute;ltims connectats i les inscripcions no confirmades. Aquestes informacions nom&eacute;s les veuen els administradors.
   157
  102158- {{Els Webmestres SPIP}}: un quadre desplegable a [la page des auteurs->./?exec=auteurs] que indica els administradors que tenen el nivell de Webmestre SPIP. Nom&eacute;s els administradors veuen aquestes informacions. Si tu mateix ets Webmestre, mira tamb&eacute; l\'eina &laquo;&nbsp;[.->webmestres]&nbsp;&raquo;.
  103 - {{Els URLs propis}}: un quadre desplegable per cada objecte de contingut (article, secci&oacute;, autor,...) indicant el URL propi associat aix&iacute; com el seu &agrave;lies eventual. L\'eina &laquo;&nbsp;[.->type_urls]&nbsp;&raquo; us permet una configuraci&oacute; dels URLs del vostre lloc Web. - {{Les classificacions d\'autors}}: un quadre desplegable pels articles que contenen m&eacute;s d\'un autor i que permet simplement ajustar-ne l\'ordre de visualitzaci&oacute;. ', # MODIF
   159
   160- {{Els URLs propis}}: un quadre desplegable per cada objecte de contingut (article, secci&oacute;, autor,...) indicant el URL propi associat aix&iacute; com el seu &agrave;lies eventual. L\'eina &laquo;&nbsp;[.->type_urls]&nbsp;&raquo; us permet una configuraci&oacute; dels URLs del vostre lloc Web.
   161
   162- {{Les classificacions d\'autors}}: un quadre desplegable pels articles que contenen m&eacute;s d\'un autor i que permet simplement ajustar-ne l\'ordre de visualitzaci&oacute;. ',
  104163        'boites_privees:nom' => 'Requadres privats',
  105164        'bp_tri_auteurs' => 'Les classificacions d\'autors',
   
  123182        'chatons:aide' => 'Emoticones: @liste@',
  124183        'chatons:description' => 'Insereix imatges (o emoticones pels {xats}) en tots els textos on apareix una cadena del tipus <code>:nom</code>.
  125 _ Aquesta eina substitueix aquestes dreceres per les imatges del mateix nom que troba a dins de la vostra carpeta <code>mon_squelette_toto/img/chatons/</code>, o per defecte, la carpeta <code>couteau_suisse/img/chatons/</code>.', # MODIF
   184
   185_ Aquesta eina substitueix aquestes dreceres per les imatges del mateix nom que troba a dins de la vostra carpeta <code>mon_squelette_toto/img/chatons/</code>, o per defecte, la carpeta <code>couteau_suisse/img/chatons/</code>.',
  126186        'chatons:nom' => 'Emoticones',
  127187        'citations_bb:description' => 'Per tal de respectar els usos en HTML a dins dels continguts SPIP del vostre lloc (articles, seccions, etc.), aquesta eina substitueix les etiquetes &lt;quote&gt; per les etiquetes &lt;q&gt; quan no hi ha salt de l&iacute;nia. Efectivament, les citacions curtes han d\'estar envoltades per &lt;q&gt; i les citacions que contenen par&agrave;grafs per &lt;blockquote&gt;.',
   
  130190        'class_spip:description2' => '@puce@ {{Les dreceres d\'SPIP}}.
  131191
  132 Aqu&iacute; podeu definir algunes dreceres d\'SPIP. Un valor buit equival a fer servir el valor per defecte.[[%racc_hr%]][[%puce%]]', # MODIF
   192
   193
   194Aqu&iacute; podeu definir algunes dreceres d\'SPIP. Un valor buit equival a fer servir el valor per defecte.[[%racc_hr%]][[%puce%]]',
  133195        'class_spip:description3' => '
  134196
   197
   198
  135199{Atenci&oacute;: si l\'eina &laquo;&nbsp;[.->pucesli]&nbsp;&raquo; est&agrave; activada, la substituci&oacute; del guionet &laquo;&nbsp;-&nbsp;&raquo; no es far&agrave;; al seu lloc s\'utilitzar&agrave; una llista del tipus &lt;ul>&lt;li>.}
  136200
  137 SPIP utilitza habitualment l\'etiqueta &lt;h3&gt; pels subt&iacute;tols. Escolliu aqu&iacute; un altre empla&ccedil;ament:[[%racc_h1%]][[->%racc_h2%]]', # MODIF
   201
   202
   203SPIP utilitza habitualment l\'etiqueta &lt;h3&gt; pels subt&iacute;tols. Escolliu aqu&iacute; un altre empla&ccedil;ament:[[%racc_h1%]][[->%racc_h2%]]',
  138204        'class_spip:description4' => '
  139205
   206
   207
  140208SPIP ha escollit utilitzar l\'etiqueta &lt;strong> per transcriure les negretes. Per&ograve; &lt;b> tamb&eacute; hauria pogut anar b&eacute;, amb o sense estil. Vosaltres decidiu:[[%racc_g1%]][[->%racc_g2%]]
  141209
   210
   211
  142212SPIP ha escollit utilitzar l\'etiqueta &lt;i> per transcriure les it&agrave;liques. Per&ograve; &lt;em> tamb&eacute; hauria pogut anar b&eacute;, amb o sense estil. Vosaltres decidiu: [[%racc_i1%]][[->%racc_i2%]]
  143213
   214
   215
  144216 Podeu tamb&eacute; definir el codi obrint i tancant per les crides de notas a peu de p&agrave;gina (Atenci&oacute;! Les modificacions nom&eacute;s seran visibles a l\'espai p&uacute;blic: [[%ouvre_ref%]][[->%ferme_ref%]]
   217
  145218 
   219
  146220 Podeu definir el codi obrint i tancant per les notes de peu de p&agrave;gina: [[%ouvre_note%]][[->%ferme_note%]]
  147221
   222
   223
  148224@puce@ {{Els estils d\'SPIP per defecte}}. Fins a la versi&oacute; 1.92 d\'SPIP, les dreceres tipogr&agrave;fiques produeixen etiquetes sistem&agrave;ticament vestides de l\'estil "spip". Per exemple: <code><p class="spip"></code>. Aqu&iacute; podeu definir l\'estil d\'aquestes etiquetes en funci&oacute; dels vostres fulls d\'estil. Una caixa buida significa que no s\'aplicar&agrave; cap estil en particular.
  149225
   226
   227
  150228{Atenci&oacute;: si algunes dreceres (l&iacute;nia horitzontal, subt&iacute;tol, it&agrave;lica, negreta) s\'han modificat m&eacute;s amunt, els estils posteriors no s\'aplicaran.}
  151229
   230
   231
  152232<q1>
   233
  153234_ {{1.}} Etiquetes &lt;p&gt;, &lt;i&gt;, &lt;strong&gt; :[[%style_p%]]
   235
  154236_ {{2.}} Etiquetes &lt;tables&gt;, &lt;hr&gt;, &lt;h3&gt;, &lt;blockquote&gt; i les llistes (&lt;ol&gt;, &lt;ul&gt;, etc.) :[[%style_h%]]
  155237
  156 Anoteu: modificant aquest segon estil, tamb&eacute; perdeu els estils est&agrave;ndards d\'SPIP associats a aquestes etiquetes.</q1>', # MODIF
   238
   239
   240Anoteu: modificant aquest segon estil, tamb&eacute; perdeu els estils est&agrave;ndards d\'SPIP associats a aquestes etiquetes.</q1>',
  157241        'class_spip:nom' => 'SPIP i les seves dreceres…',
  158242        'code_css' => 'CSS',
   
  173257        'couleurs:description' => 'Permet aplicar f&agrave;cilment colors a tots els textos del lloc (articles, breus, t&iacute;tols, f&ograve;rum, …) utilitzant etiquetes entre claud&agrave;tors en dreceres: <code>[couleur]texte[/couleur]</code>.
  174258
   259
   260
  175261Dos exemples id&egrave;ntics per canviar el color del text:@_CS_EXEMPLE_COULEURS2@
  176262
   263
   264
  177265&Iacute;dem per canviar el fons, si la opci&oacute; de m&eacute;s avall ho permet:@_CS_EXEMPLE_COULEURS3@
  178266
   267
   268
  179269[[%couleurs_fonds%]]
   270
  180271[[%set_couleurs%]][[-><set_couleurs valeur="1">%couleurs_perso%</set_couleurs>]]
  181 @_CS_ASTER@El format d\'aquestes etiquetes personalitzades ha de llistar colors existents o definir parelles &laquo;balise=couleur&raquo;, separats tots per comes. Exemples: &laquo;gris, vermell&raquo;, &laquo;fluix=groc, fort=vermell&raquo;, &laquo;baix=#99CC11, alt=marr&oacute;&raquo; o fins i tot &laquo;gris=#DDDDCC, vermell=#EE3300&raquo;. Pel primer i l\'&uacute;ltim exemple, les etiquetes autoritzades s&oacute;n: <code>[gris]</code> i <code>[rouge]</code> (<code>[fond gris]</code> i <code>[fond rouge]</code> si els fons estan permesos).', # MODIF
   272
   273@_CS_ASTER@El format d\'aquestes etiquetes personalitzades ha de llistar colors existents o definir parelles &laquo;balise=couleur&raquo;, separats tots per comes. Exemples: &laquo;gris, vermell&raquo;, &laquo;fluix=groc, fort=vermell&raquo;, &laquo;baix=#99CC11, alt=marr&oacute;&raquo; o fins i tot &laquo;gris=#DDDDCC, vermell=#EE3300&raquo;. Pel primer i l\'&uacute;ltim exemple, les etiquetes autoritzades s&oacute;n: <code>[gris]</code> i <code>[rouge]</code> (<code>[fond gris]</code> i <code>[fond rouge]</code> si els fons estan permesos).',
  182274        'couleurs:nom' => 'Tot en colors',
  183275        'couleurs_fonds' => ', <b>[fond&nbsp;coul]text[/coul]</b>, <b>[bg&nbsp;coul]text[/coul]</b>',
  184276        'cs_comportement:description' => '@puce@ {{Logs.}} Podeu obtenir molta informaci&oacute; sobre el funcionament del Ganivet Su&iacute;s als fitxers {spip.log} que es poden trobar a dins del directori: {<html>@_CS_DIR_TMP@</html>}[[%log_couteau_suisse%]]
  185277
   278
   279
  186280@puce@ {{Opcions SPIP.}} SPIP ordena els connectors en un ordre espec&iacute;fic. Si voleu estar segurs que el Ganivet Su&iacute;s estigui al capdamunt i gestioni abans certes opcions d\'SPIP, marqueu la seg&uuml;ent opci&oacute;. Si els drets del vostre servidor ho permeten, el fitxer {<html>@_CS_FILE_OPTIONS@</html>} ser&agrave; modificat autom&agrave;ticament per incloure el fitxer {<html>@_CS_DIR_TMP@couteau-suisse/mes_spip_options.php</html>}.
   281
  187282[[%spip_options_on%]]@_CS_FILE_OPTIONS_ERR@
  188283
   284
   285
  189286@puce@ {{Peticions externes.}} D\'una banda, el Ganivet Su&iacute;s verifica regularment si existeix una versi&oacute; m&eacute;s recent del seu codi i informa a la seva p&agrave;gina de configuraci&oacute; que hi ha una actualitzaci&oacute; disponible. Per l\'altra, aquest connector necessita per funcionar certes eines que poden necessitar la importaci&oacute; de llibreries distants.
  190287
  191 Si els requeriments externs del vostre servidor us posen problemes o teniu problemes de millora de seguretat, marqueu les seg&uuml;ents caselles.[[%distant_off%]][[->%distant_outils_off%]]', # MODIF
   288
   289
   290Si els requeriments externs del vostre servidor us posen problemes o teniu problemes de millora de seguretat, marqueu les seg&uuml;ents caselles.[[%distant_off%]][[->%distant_outils_off%]]',
  192291        'cs_comportement:nom' => 'Comportaments del Ganivet Su&iacute;s',
  193292        'cs_distant_off' => 'Les verificacions de versions distants',
   
  202301        'decoration:aide' => 'Decoraci&oacute;: <b>&lt;etiqueta&gt;test&lt;/etiqueta&gt;</b>, amb <b>etiqueta</b> = @liste@',
  203302        'decoration:description' => 'De nou estils parametrables a dins dels vostres textos i accessibles gr&agrave;cies a les etiquetes &agrave; chevrons. Exemple:
   303
  204304&lt;lamevaetiqueta&gt;text&lt;/lamevaetiqueta&gt; o : &lt;lamevaetiqueta/&gt;.<br />Definiu m&eacute;s avall els estils CSS que necessiteu, una etiqueta per l&igrave;nia, segons les seg&uuml;ents sintaxis:
   305
  205306- {tipus.lamevaetiqueta = el meu estil CSS}
   307
  206308- {tipus.lamevaetiqueta.class = la meva  classe CSS}
   309
  207310- {tipus.lamevaetiqueta.lang = la meva llengua (ex: ca)}
   311
  208312- {unalies = lamevaetiqueta}
  209313
   314
   315
  210316El par&agrave;metre {tipus} de m&eacute;s amunt pot agafar tres valors:
   317
  211318- {span}: etiqueta a l\'interior d\'un par&agrave;graf (tipus Inline)
   319
  212320- {div}: etiqueta que crea un par&agrave;graf nou (tipus Block)
   321
  213322- {auto}: etiqueta determinada autom&agrave;ticament pel plugin
  214323
  215 [[%decoration_styles%]]', # MODIF
   324
   325
   326[[%decoration_styles%]]',
  216327        'decoration:nom' => 'Decoraci&oacute;',
  217328        'decoupe:aide' => 'Bloc de pestanyes: <b>&lt;pestanyes>&lt;/pestanyes></b><br />Separador de p&agrave;gines o de pestanyes&nbsp;: @sep@',
   
  219330        'decoupe:description' => '@puce@ Talla la visualitzaci&oacute; p&uacute;blica d\'un article en diverses p&agrave;gines gr&agrave;cies a una paginaci&oacute; autom&agrave;tica. Situeu simplement a dins del vostre article quatre signes m&eacute;s consecutius (<code>++++</code>) a l\'indret on s\'hagi de realitzar el tall.
  220331
   332
   333
  221334Per defecte, el Ganivet Su&iacute;s insereix la paginaci&oacute; al capdamunt i al peu de l\'article autom&agrave;ticament. Per&ograve; teniu la possibilitat de situar aquesta paginaci&oacute; all&agrave; on us interessi del vostre esquelet gr&agrave;cies a una etiqueta #CS_DECOUPE que podeu activar aqu&iacute;:
   335
  222336[[%balise_decoupe%]]
  223337
   338
   339
   340
  224341@puce@ Si feu servir aquest separador a l\'interior d\'etiquetes &lt;onglets&gt; i &lt;/onglets&gt; obtindreu aleshores un joc de pestanyes.
  225342
   343
   344
  226345A dins dels esquelets: teniu a la vostra disposici&oacute; les noves etiquetes #ONGLETS_DEBUT, #ONGLETS_TITRE i #ONGLETS_FIN.
  227346
  228 Aquesta eina es pot acompanyar amb &laquo;&nbsp;[.->sommaire]&nbsp;&raquo;.', # MODIF
   347
   348
   349Aquesta eina es pot acompanyar amb &laquo;&nbsp;[.->sommaire]&nbsp;&raquo;.',
  229350        'decoupe:nom' => 'Talla en p&agrave;gines i pestanyes',
  230351        'desactiver_flash:description' => 'Suprimeix els objectes flash de les p&agrave;gines del vostre lloc i les substitueix pel contingut alternatiu associat.',
   
  240361        'detail_raccourcis' => 'Llista de dreceres tipogr&agrave;fiques reconegudes per aquesta eina.',
  241362        'detail_traitements' => 'Tractaments :',
  242         'devdebug:description' => '{{Cet outil vous permet de voir les erreurs PHP &agrave; l\'&eacute;cran.}}<br />Vous pouvez choisir le niveau d\'erreurs d\'ex&eacute;cution PHP qui sera affich&eacute; si le d&eacute;bogueur est actif, ainsi que l\'espace SPIP sur lequel ces r&eacute;glages s\'appliqueront.', # NEW
  243         'devdebug:item_e_all' => 'Tous les messages d&#039;erreur (all)', # NEW
  244         'devdebug:item_e_error' => 'Erreurs graves ou fatales (error)', # NEW
  245         'devdebug:item_e_notice' => 'Notes d&#039;ex&#233;cution (notice)', # NEW
  246         'devdebug:item_e_strict' => 'Tous les messages + les conseils PHP (strict)', # NEW
  247         'devdebug:item_e_warning' => 'Avertissements (warning)', # NEW
  248         'devdebug:item_espace_prive' => 'Espace priv&eacute;', # NEW
  249         'devdebug:item_espace_public' => 'Espace public', # NEW
  250         'devdebug:item_tout' => 'Tout SPIP', # NEW
  251         'devdebug:nom' => 'D&eacute;bogueur de d&eacute;veloppement', # NEW
   363        'devdebug:description' => '{{Aquesta eina us permet veure els errors PHP a la pantalla.}}<br />Podeu escollir el nivell d\'errors d\'execuci&oacute; PHP que es mostrar&agrave; si el depurador est&agrave; actiu, aix&iacute; com l\'espai SPIP sobre el que s\'aplicaran aquests par&agrave;metres.',
   364        'devdebug:item_e_all' => 'Tots els missatges d\'error (all)',
   365        'devdebug:item_e_error' => 'Errors greus o fatals (error)',
   366        'devdebug:item_e_notice' => 'Notes d\'execuci&oacute; (notice)',
   367        'devdebug:item_e_strict' => 'Tots els missatges + els consells PHP (strict)',
   368        'devdebug:item_e_warning' => 'Advert&egrave;ncies (warning)',
   369        'devdebug:item_espace_prive' => 'Espai privat',
   370        'devdebug:item_espace_public' => 'Espai p&uacute;blic',
   371        'devdebug:item_tout' => 'Tot SPIP',
   372        'devdebug:nom' => 'Depurador de desenvolupament',
  252373        'distant_aide' => 'Aquesta eina requereix fitxers distants que han d\'estar correctament instal&middot;lats a la llibreria. Abans d\'activar aquesta eina o d\'actualitzar aquesta casella, assegureu-vos que els fitxers requerits estiguin presents al servidor distant.',
  253374        'distant_charge' => 'Fitxer descarregat correctament i instal&middot;lat a la llibreria. ',
   
  262383        'effaces' => 'Esborrats',
  263384        'en_travaux:description' => 'Durant un per&iacute;ode de manteniment, permet mostrar un missatge personalitzat a tot el lloc p&uacute;blic, eventualment a la part privada.
  264 [[%message_travaux%]][[%titre_travaux%]][[%admin_travaux%]][[-><admin_travaux ', # MODIF
   385
   386[[%message_travaux%]][[%titre_travaux%]][[%admin_travaux%]][[-><admin_travaux valeur="1">%avertir_travaux% ',
  265387        'en_travaux:nom' => 'Lloc en manteniment',
  266388        'erreur:bt' => '<span style=\\"color:red;\\">Atenci&oacute;:</span> la barra tipogr&agrave;fica (version @version@) semble ancienne.<br />El Ganivet Su&iacute;s &eacute;s compatible amb una versi&oacute; superior o igual a @mini@.',
   
  281403        'f_jQuery:description' => 'Impedeix la instal&middot;laci&oacute; de {jQuery} a la part p&uacute;blica per tal d\'economitzar una mica de &laquo;temps m&agrave;quina&raquo;. Aquesta llibreria ([->http://jquery.com/]) aporta nombroses comoditats a la programaci&oacute; de JavaScript i pot ser utilitzada per alguns connectors. SPIP l\'utilitza a la seva part privada.
  282404
  283 Atenci&oacute;: certes eines del Ganivet Su&iacute;s necessiten les funcions de {jQuery}. ', # MODIF
   405
   406
   407Atenci&oacute;: certes eines del Ganivet Su&iacute;s necessiten les funcions de {jQuery}. ',
  284408        'f_jQuery:nom' => 'Desactiva jQuery',
  285409        'filets_sep:aide' => 'L&iacute;nies de Separaci&oacute;: <b>__i__</b> o <b>i</b> &eacute;s un nombre de <b>0</b> a <b>@max@</b>.<br />Altres l&iacute;nies disponibles: @liste@',
  286410        'filets_sep:description' => 'Insereix l&iacute;nies de separaci&oacute;, que es poden personalitzar per fulls d\'estil, a tots els textos d\'SPIP.
  287 _ La sintaxi &eacute;s: "__code__", o "code" representa o b&eacute; el n&uacute;mero d\'identificaci&oacute; (de 0 a 7) de la l&iacute;nia a inserir en relaci&oacute; directa amb els estils corresponents, o b&eacute; el nom d\'una imatge situada a dins de la carpeta plugins/couteau_suisse/img/filets.', # MODIF
   411
   412_ La sintaxi &eacute;s: "__code__", o "code" representa o b&eacute; el n&uacute;mero d\'identificaci&oacute; (de 0 a 7) de la l&iacute;nia a inserir en relaci&oacute; directa amb els estils corresponents, o b&eacute; el nom d\'una imatge situada a dins de la carpeta plugins/couteau_suisse/img/filets.',
  288413        'filets_sep:nom' => 'L&iacute;nies de Separaci&oacute;',
  289414        'filtrer_javascript:description' => 'Per gestionar la inserci&oacute; de JavaScript a dins dels articles, podem fer-ho de tres maneres:
   415
  290416- <i>mai</i> : el JavaScript &eacute;s rebutjat a tot arreu
   417
  291418- <i>defecte</i> : el JavaScript s\'assenyala en vermell a l\'espai privat
   419
  292420- <i>sempre</i> : el JavaScript s\'accepta a tot arreu.
  293421
  294 Atenci&oacute;: a dins dels f&ograve;rums, peticions, flux sindicats, etc., la gesti&oacute; del JavaScript &eacute;s <b>sempre</b> segura.[[%radio_filtrer_javascript3%]]', # MODIF
   422
   423
   424Atenci&oacute;: a dins dels f&ograve;rums, peticions, flux sindicats, etc., la gesti&oacute; del JavaScript &eacute;s <b>sempre</b> segura.[[%radio_filtrer_javascript3%]]',
  295425        'filtrer_javascript:nom' => 'Gesti&oacute; del JavaScript',
  296426        'flock:description' => 'Desactiva el sistema bloqueig de fitxers neutralitzant la funci&oacute; PHP {flock()}. Alguns hostatjadors posen problemes greus fruit d\'un sistema de fitxers inadaptat o a una manca de sincronitzaci&oacute;. No activeu aquesta eina si el vostre lloc funciona normalment. ',
   
  299429        'forcer_langue:description' => 'Imposa el context de llengua pels jocs d\'esquelets multiling&uuml;es que disposen d\'un formulari o d\'un men&uacute; de lleng&uuml;es que sap gestionar la galeta de lleng&uuml;es.
  300430
   431
   432
  301433T&egrave;cnicament, aquesta eina t&eacute; com efecte:
   434
  302435- desactivar la cerca del esquelet en funci&oacute; de la llengua de l\'objecte,
   436
  303437- desactivar el criteri <code>{lang_select}</code> autom&agrave;tic en els objectes cl&agrave;ssics (articles, breus, seccions... ).
  304438
  305 Aleshores, els blocs multi es mostren sempre en la llengua demanada pel visitant.', # MODIF
   439
   440
   441Aleshores, els blocs multi es mostren sempre en la llengua demanada pel visitant.',
  306442        'forcer_langue:nom' => 'Imposa la llengua',
  307443        'format_spip' => 'Els articles en format SPIP',
   
  313449        'glossaire:description' => '@puce@ Gesti&oacute; d\'un glossari intern lligat a un o diversos grups de paraules clau. Inscriviu aqu&iacute; el nom dels grups separant-los per dos punts &laquo;&nbsp;:&nbsp;&raquo;. Deixant buida la casella que segueix (o teclejant "Glossari"), &eacute;s el grup "Glossari" el que es far&agrave; servir.[[%glossaire_groupes%]]
  314450
   451
   452
  315453@puce@ Per cada paraula, teniu la possibilitat d\'escollir el n&uacute;mero m&agrave;xim d\'enlla&ccedil;os creats als vostres textos. Tot valor nul o negatiu implica que es tractaran totes les paraules reconegudes. [[%glossaire_limite% par mot-cl&eacute;]]
  316454
  317 @puce@ S\'ofereixen dues solucions per gestionar la petita finestra autom&agrave;tica que apareix quan hi passes per sobre el ratol&iacute;.  [[%glossaire_js%]]', # MODIF
   455
   456
   457@puce@ S\'ofereixen dues solucions per gestionar la petita finestra autom&agrave;tica que apareix quan hi passes per sobre el ratol&iacute;. [[%glossaire_js%]]',
  318458        'glossaire:nom' => 'Glossari intern',
  319459        'glossaire_css' => 'Soluci&oacute; CSS',
   
  329469        'help2' => 'Versi&oacute; local: @version@',
  330470        'help3' => '<p>Enlla&ccedil;os de documentaci&oacute;:<br />•[Le&nbsp;Couteau&nbsp;Suisse->http://www.spip-contrib.net/?article2166]@contribs@</p><p>Reiniciacions:
   471
  331472_ • [Eines amagades|Tornar a l\'aparen&ccedil;a inicial d\'aquesta p&agrave;gina->@hide@]
   473
  332474_ • [De tot el connector|Tornar a l\'estat inicial del connector->@reset@]@install@
  333 </p>', # MODIF
   475
   476</p>',
  334477        'horloge:description' => 'Eina en curs de desenvolupament. Us ofereix un rellotge JavaScript. Etiqueta: <code>#HORLOGE</code> Model: <code><horloge></code>
  335478
  336 Arguments disponibles: {zona}, {format} i/o {id}.', # MODIF
   479
   480
   481Arguments disponibles: {zona}, {format} i/o {id}.',
  337482        'horloge:nom' => 'Rellotge',
  338483
   
  340485        'icone_visiter:description' => 'Substitueix la imatge del bot&oacute; est&agrave;ndard &laquo;<:icone_visiter_site:>&raquo; (a dalt a la dreta d\'aquesta p&agrave;gina) pel logotip del lloc, si existeix.
  341486
  342 Per definir aquest logotip, dirigiu-vos a la p&agrave;gina &laquo;<:titre_configuration:>&raquo; fent un clic damunt del bot&oacute; &laquo;<:icone_configuration_site:>&raquo;.', # MODIF
   487
   488
   489Per definir aquest logotip, dirigiu-vos a la p&agrave;gina &laquo;<:titre_configuration:>&raquo; fent un clic damunt del bot&oacute; &laquo;<:icone_configuration_site:>&raquo;.',
  343490        'icone_visiter:nom' => '&laquo;&nbsp;<:icone_visiter_site:>&nbsp;&raquo;',
  344491        'insert_head:description' => 'Activa autom&agrave;ticament l\'etiqueta [#INSERT_HEAD->http://www.spip.net/fr_article1902.html] a tots els esquelets, tinguin o no aquesta etiqueta entre &lt;head&gt; i &lt;/head&gt;. Gr&agrave;cies a aquesta opci&oacute;, els plugins podran inserir JavaScript (.js) o fulls d\'estil (.css).',
   
  347494        'insertions:nom' => 'Correccions autom&agrave;tiques',
  348495        'introduction:description' => 'Aquesta etiqueta que cal posar a dins dels esquelets serveix, en general a la p&agrave;gina principal o a les seccions, per fer un resum dels articles, de les notes breus, etc..</p>
   496
  349497<p>{{Atenci&oacute;}}: Abans d\'activar aquesta funcionalitat, verifiqueu b&eacute; que no existeix ja cap funci&oacute; {balise_INTRODUCTION()} al vostre esquelet o als vostres plugins. La sobrec&agrave;rrega produ&iuml;ra un error de compilaci&oacute;.</p>
   498
  350499@puce@ Podeu precisar (en percentatge per relaci&oacute; al valor utilitzat per defecte) la llargada del text a retornar per l\'etiqueta #INTRODUCTION. Cap valor o igual a 100 no modifica l\'aspecte de la introducci&oacute; i utilitza, per tant, els valors per defecte seg&uuml;ents: 500 car&agrave;cters pels articles, 300 per les notes breus i 600 pels f&ograve;rums i les seccions.
   500
  351501[[%lgr_introduction%&nbsp;%]]
   502
  352503@puce@ Per defecte, els punts de continuaci&oacute; afegits al resultat de l\'etiqueta #INTRODUCTION si el text &eacute;s massa llarg s&oacute;n: <html>&laquo;&amp;nbsp;(…)&raquo;</html>. Aqu&iacute; podeu precisar la vostra pr&ograve;pia cadena de car&agrave;cters que indiqui al lector que el text tallat t&eacute; una continuaci&oacute;.
   504
  353505[[%suite_introduction%]]
   506
  354507@puce@ Si l\'etiqueta #INTRODUCTION es fa servir per resumir un article, llavors el Ganivet Su&iacute;s pot fabricar un hipervincle al damunt dels punts de continuaci&oacute; definits m&eacute;s amunt per tal portar al lector cap al text original. Per exemple: &laquo;Llegir la continuaci&oacute; de l\'article…&raquo;
   508
  355509[[%lien_introduction%]]
  356 ', # MODIF
   510
   511',
  357512        'introduction:nom' => 'Etiqueta #INTRODUCTION',
  358513
  359514        // J
  360515        'jcorner:description' => '&laquo;&nbsp;Jolis Coins&nbsp;&raquo; &eacute;s una eina que permet modificar f&agrave;cilment l\'aspecte de les cantonades dels vostres {{requadres acolorits}} a la part p&uacute;blica del vostre lloc. Tot &eacute;s possible, o gaireb&eacute; tot!
   516
  361517_ Podeu veure\'n el resultat a la p&agrave;gina seg&uuml;ent: [->http://www.malsup.com/jquery/corner/].
  362518
   519
   520
  363521Llisteu m&eacute;s avall els objectes del vostre esquelet que cal arrodonir utilitzant la sintaxi CSS (.class, #id, etc. ). Feu servir el signe &laquo;&nbsp;=&nbsp;&raquo; per especificar el comandament jQuery que s\'ha de fer servir i una doble barra inclinada (&laquo;&nbsp;//&nbsp;&raquo;) pels comentaris. En abs&egrave;ncia del signe igual, s\'aplicaran les cantonades rodones (equivalent a: <code>.ma_classe = .corner()</code>).[[%jcorner_classes%]]
  364522
  365 Atenci&oacute;, aquesta eina necessita per funcionar el plugin {jQuery}: {Round Corners}. El Ganivet Su&iacute;s es pot instal&middot;lar directament si marqueu amb una creu la casella seg&uuml;ent. [[%jcorner_plugin%]]', # MODIF
   523
   524
   525Atenci&oacute;, aquesta eina necessita per funcionar el plugin {jQuery}: {Round Corners}. El Ganivet Su&iacute;s es pot instal&middot;lar directament si marqueu amb una creu la casella seg&uuml;ent. [[%jcorner_plugin%]]',
  366526        'jcorner:nom' => 'Jolis Coins',
  367527        'jcorner_plugin' => '&laquo;&nbsp;Round Corners plugin&nbsp;&raquo;',
   
  394554        'label:decoration_styles' => 'Les vostres etiquetes d\'estil personalitzat:',
  395555        'label:derniere_modif_invalide' => 'Tornar a calcular despr&eacute;s d\'una modificaci&oacute;:',
  396         'label:devdebug_espace' => 'Filtrage de l\'espace concern&#233; :', # NEW
  397         'label:devdebug_mode' => 'Activer le d&eacute;bogage', # NEW
  398         'label:devdebug_niveau' => 'Filtrage du niveau d\'erreur renvoy&eacute; :', # NEW
   556        'label:devdebug_espace' => 'Filtrat de la zona afectada:',
   557        'label:devdebug_mode' => 'Activar la depuraci&oacute;',
   558        'label:devdebug_niveau' => 'Filtrat del nivell d\'error retornat:',
  399559        'label:distant_off' => 'Desactivar:',
  400560        'label:doc_Smax' => 'Mida m&agrave;xima dels documents:',
   
  472632        'liens_orphelins:description' => 'Aquesta eina t&eacute; dues funcions:
  473633
   634
   635
  474636@puce@ {{Enlla&ccedil;os correctes}}.
  475637
   638
   639
  476640SPIP t&eacute; per costum inserir un espai abans dels interrogants o dels signes d\'exclamaci&oacute;, la tipografia francesa obliga. Aqu&iacute; teniu una eina que protegeix l\'interrogant als URLs dels vostres textos.[[%liens_interrogation%]]
  477641
   642
   643
  478644@puce@ {{Enlla&ccedil;os orfes}}.
  479645
   646
   647
  480648Substitueix sistem&agrave;ticament tots els URLs deixats en text pels usuaris (sobretot als f&ograve;rums), i que no s&oacute;n clicables, `per enlla&ccedil;os en format SPIP. Per exemple: {<html>www.spip.net</html>} queda substitu&iuml;t per [->www.spip.net].
  481649
   650
   651
  482652Podeu escollir el tipus de substituci&oacute;:
   653
  483654_ • {B&agrave;sic}: s&oacute;n substitu&iuml;ts els enlla&ccedil;os del tipus {<html>http://spip.net</html>} (tot protocol) o {<html>www.spip.net</html>}.
   655
  484656_ • {Extens}: s&oacute;n substitu&iuml;ts a m&eacute;s els enlla&ccedil;os del tipus {<html>moi@spip.net</html>}, {<html>mailto:monmail</html>} o {<html>news:mesnews</html>}.
  485 [[%liens_orphelins%]]_ • {Par defecte): substituci&oacute; autom&agrave;tica d\'origen (a partir de la versi&oacute; 2.0 d\'SPIP).
  486 [[%liens_orphelins%]]', # MODIF
   657
   658_ • {Par defecte): substituci&oacute; autom&agrave;tica d\'origen (a partir de la versi&oacute; 2.0 d\'SPIP).
   659
   660[[%liens_orphelins%]]',
  487661        'liens_orphelins:nom' => 'URLs bonics',
  488662
   
  492666        'maj_auto:description' => 'Aquesta eina us permet gestionar f&agrave;cilment l\'actualitzaci&oacute; dels vostres connectors (plugins), recuperant sobretot el n&uacute;mero de revisi&oacute; que cont&eacute; el fitxer <code>svn.revision</code> i comparant-lo amb el trobat a <code>zone.spip.org</code>.
  493667
   668
   669
  494670La llista de m&eacute;s amunt ofereix la possibilitat de llan&ccedil;ar el proc&eacute;s d\'actualitzaci&oacute; autom&agrave;tic d\'SPIP a cadascun dels connectors (plugins) instal&middot;lats pr&egrave;viament a la carpeta <code>plugins/auto/</code>. El altres plugins que es troben a dins de la carpeta <code>plugins/</code> nom&eacute;s es llisten com a mera informaci&oacute;. Si la revisi&oacute; a dist&agrave;ncia no s\'ha trobat, proveu llavors de fer l\'actualitzaci&oacute; del plugin manualment.
  495671
  496 Nota: com que els paquets <code>.zip</code> no es poden reconstruir instant&agrave;niament, es probable que estigueu obligat a esperar un cert temps abans de poder efectuar l\'actualitzaci&oacute; total d\'un plugin recentment modificat.', # MODIF
   672
   673
   674Nota: com que els paquets <code>.zip</code> no es poden reconstruir instant&agrave;niament, es probable que estigueu obligat a esperar un cert temps abans de poder efectuar l\'actualitzaci&oacute; total d\'un plugin recentment modificat.',
  497675        'maj_auto:nom' => 'Actualitzacions autom&agrave;tiques',
  498676        'masquer:description' => 'Aquesta eina permet amagar al lloc p&uacute;blic, i sense modificar els vostres esquelets, els continguts (seccions o articles) que tinguin la paraula clau definida m&eacute;s avall. Si una secci&oacute; est&agrave; amagada, tamb&eacute; ho estar&agrave; tota la branca. [[%mot_masquer%]]
  499677
  500 Per for&ccedil;ar la publicaci&oacute; de continguts amagats, n\'hi ha prou afegint el criteri <code>{tout_voir}</code> als bucles de la vostra plantilla.', # MODIF
   678
   679
   680Per for&ccedil;ar la publicaci&oacute; de continguts amagats, n\'hi ha prou afegint el criteri <code>{tout_voir}</code> als bucles de la vostra plantilla.',
  501681        'masquer:nom' => 'Amagar el contingut',
  502682        'meme_rubrique:description' => 'Definiu aqu&iacute; la quantitat d\'objectes a llistar en el quadre anomenat  &laquo;<:info_meme_rubrique:>&raquo; i present a algunes p&agrave;gines de l\'espai privat.[[%meme_rubrique%]]',
   
  553733        'pack_descrip' => 'El vostre &laquo;Pack de configuraci&oacute; actual&raquo; reuneix el conjunt dels par&agrave;metres de configuraci&oacute; en curs pel que fa al Ganivet Su&iacute;s: l\'activaci&oacute; d\'eines i el valor de les seves eventuals variables.
  554734
   735
   736
  555737Si els drets d\'escriptura ho permeten, el codi PHP que hi ha m&eacute;s avall es podr&agrave; situar a dins del fitxer {{/config/mes_options.php}} i afegir&agrave; un enlla&ccedil; de tornar a carregar en aquesta p&agrave;gina del pack &laquo;&nbsp;{@pack@}&nbsp;&raquo;. Evidentment, podreu canviar el seu nom.
  556738
  557 Si torneu a carregar el plugin fent un clic sobre un pack, el Ganivet Su&iacute;s es tornar&agrave; a configurar autom&agrave;ticament en funci&oacute; dels par&agrave;metres definits pr&egrave;viament en aquest pack.', # MODIF
   739
   740
   741Si torneu a carregar el plugin fent un clic sobre un pack, el Ganivet Su&iacute;s es tornar&agrave; a configurar autom&agrave;ticament en funci&oacute; dels par&agrave;metres definits pr&egrave;viament en aquest pack.',
  558742        'pack_du' => '• del pack @pack@',
  559743        'pack_installe' => 'Instal&middot;laci&oacute; d\'un pack de configuraci&oacute;',
   
  574758        'previsualisation:description' => 'Per defecte, SPIP permet fer una visualitzaci&oacute; pr&egrave;via d\'un article en la seva versi&oacute; p&uacute;blica i amb estil, per&ograve; nom&eacute;s quan aquest ha estat &laquo;proposat per a ser avaluat&raquo;. Aquesta eina tamb&eacute; permet als autors previsualitzar els articles durant la seva redacci&oacute;. Cadasc&uacute; pot, llavors, previsualitzar i modifica el seu text al seu gust.
  575759
  576 @puce@ Attention: aquesta funcionalitat no modifica pas els drets de previsualitzaci&oacute;. Per tal que els vostres redactors tingui efectivament el dret de previsualitzar els seus articles &laquo;en proc&eacute;s de correcci&oacute;&raquo;, heu d\'autoritzar-los (al man&uacute; {[Configuration&gt;Fonctions avanc&eacute;es->./?exec=config_fonctions]} de l’espai privat).', # MODIF
   760
   761
   762@puce@ Atenci&oacute;: aquesta funcionalitat no modifica pas els drets de previsualitzaci&oacute;. Per tal que els vostres redactors tingui efectivament el dret de previsualitzar els seus articles &laquo;en proc&eacute;s de correcci&oacute;&raquo;, heu d\'autoritzar-los (al men&uacute; {[Configuraci&oacute; Funcions avan&ccedil;ades->./?exec=config_fonctions]} de l’espai privat).',
  577763        'previsualisation:nom' => 'Previsualitzaci&oacute; dels articles',
  578764        'puceSPIP' => 'Autoritzar la drecera &laquo;*&raquo;',
   
  580766        'pucesli:description' => 'Substitueix els car&agrave;cters &laquo;-&raquo; (guionet simple) dels diferents continguts del vostre lloc per llistes numerades &laquo;-*&raquo; (tradu&iuml;des a HTML per: &lt;ul>&lt;li>…&lt;/li>&lt;/ul>) i del qual l\'estil por ser personalitzat f&agrave;cilment amb CSS.
  581767
  582 Per tal de conservar l\'acc&eacute;s al car&agrave;cter imatge original d\'SPIP (el petit triangle), es pot proposar als vostres redactor una nova drecera al comen&ccedil;ament de l&iacute;nia:[[%puceSPIP%]]', # MODIF
   768
   769
   770Per tal de conservar l\'acc&eacute;s al car&agrave;cter imatge original d\'SPIP (el petit triangle), es pot proposar als vostres redactor una nova drecera al comen&ccedil;ament de l&iacute;nia:[[%puceSPIP%]]',
  583771        'pucesli:nom' => 'Car&agrave;cters bonics',
  584772
   
  610798        'smileys:aide' => 'Emoticones: @liste@',
  611799        'smileys:description' => 'Insereix emoticones a tots els textos on apareix una drecera del tipus <code>:-)</code>. Ideal pels f&ograve;rums.
   800
  612801_ Hi ha una etiqueta per mostrar una taula d\'emoticones a les vostres plantilles: #SMILEYS.
  613 _ Dibuixos: [Sylvain Michel->http://www.guaph.net/]', # MODIF
   802
   803_ Dibuixos: [Sylvain Michel->http://www.guaph.net/]',
  614804        'smileys:nom' => 'Emoticones',
  615805        'soft_scroller:description' => 'Ofereix al vostre lloc p&uacute;blic un avan&ccedil;ament endolcit de la p&agrave;gina quan el visitant fa un clic damunt d\'un enlla&ccedil; que apunta a una &agrave;ncora: molt &uacute;til per evitar perdre\'s en una p&agrave;gina complexa o en un text molt llarg...
  616806
   807
   808
  617809Alerta, aquesta eina necessita per funcionar p&agrave;gines al &laquo;DOCTYPE XHTML&raquo; (no HTML!) i dos plugins {jQuery}: {ScrollTo} i {LocalScroll}. El Ganivet Su&iacute;s els pot instal&middot;lar directament si marqueu les caselles seg&uuml;ents. [[%scrollTo%]][[->%LocalScroll%]]
  618 @_CS_PLUGIN_JQUERY192@', # MODIF
   810
   811@_CS_PLUGIN_JQUERY192@',
  619812        'soft_scroller:nom' => '&Agrave;ncores suaus',
  620813        'sommaire:description' => 'Construeix un resum pel text dels vostres articles i les vostres seccions per tal d\'accedir r&agrave;pidament als titulars (balises HTML &lt;h3>Un gran t&iacute;tol/@h3@>) o als subt&iacute;tols SPIP : subt&iacute;tols del tipus: (de sintaxi <code>{{{Un subt&iacute;tol}}}</code>).
  621814
   815
   816
  622817Per informaci&oacute;, l\'eina &laquo;&nbsp;[.->class_spip]&nbsp;&raquo; permet escollir l\'etiqueta &lt;hN> utilitzada pels subt&iacute;tols d\'SPIP.
  623818
   819
   820
  624821@puce@ Podeu definir aqu&iacute; la profunditat que es tindr&agrave; en compte pels subt&iacute;tols per construir el resum (1 = &lt;@h3@>, 2 = &lt;@h3@> et &lt;@h4@>, etc.) :[[%prof_sommaire%]]
  625822
   823
   824
  626825@puce@ Definiu aqu&iacute; el n&uacute;mero m&agrave;xim de car&agrave;cters que es tindran en compte pel subt&iacute;tol:[[%lgr_sommaire% caract&egrave;res]]
  627826
   827
   828
  628829@puce@ Les &agrave;ncores del resum es poden calcular a partir del t&iacute;tol i no assemblar-se a: {outil_sommaire_NN}. Aquesta opci&oacute; permet accedir tamb&eacute; a la sintaxi <code>{{{Mon titre<mon_ancre>}}}</code> que permet escollir l\'&agrave;ncora utilitzada.[[%jolies_ancres%]]
  629830
  630 @puce@ Tamb&eacute; podeu fixar el comportament del connector pel que fa a la creaci&oacute; del resum:
   831
   832
   833@puce@ Fixeu aqu&iacute; el comportament del connector pel que fa a la creaci&oacute; del resum:
   834
  631835_ • Sistem&agrave;tic per cada article (una etiqueta <code>@_CS_SANS_SOMMAIRE@</code> situada a qualsevol lloc o a l\'interior del text de l\'article crear&agrave; una excepci&oacute;).
   836
  632837_ • Nom&eacute;s pels articles que continguin l\'etiqueta <code>@_CS_AVEC_SOMMAIRE@</code>.
  633838
   839
   840
  634841[[%auto_sommaire%]]
  635842
   843
   844
  636845@puce@ Per defecte, el Ganivet Su&iacute;s insereix autom&agrave;ticament el resum a la cap&ccedil;alera de l\'article. Per&ograve; vosaltres teniu la possibilitat de situar-lo a qualsevol indret a dins de la vostra plantilla gr&agrave;cies a una etiqueta #CS_SOMMAIRE.
   846
  637847[[%balise_sommaire%]]
  638848
  639 Aquest resum es compatible amb &laquo;&nbsp;[.->decoupe]&nbsp;&raquo; i &laquo;&nbsp;[.->titres_typo]&nbsp;&raquo;.', # MODIF
   849
   850
   851Aquest resum es compatible amb &laquo;&nbsp;[.->decoupe]&nbsp;&raquo; i &laquo;&nbsp;[.->titres_typo]&nbsp;&raquo;.',
  640852        'sommaire:nom' => 'Resum autom&agrave;tic',
  641853        'sommaire_ancres' => '&agrave;ncores escollides: <b><html>{{{Mon Titre&lt;mon_ancre&gt;}}}</html></b>',
   
  645857        'spam:description' => 'Intenta lluitar contra els enviaments de missatges autom&agrave;tics i mal&egrave;vols a la part p&uacute;blica. Algunes paraules, com les etiquetes en clar &lt;a>&lt;/a>, estan prohibides: animeu als vostres redactors a fer servir les dreceres d\'enlla&ccedil;os en format SPIP.
  646858
   859
   860
  647861@puce@ Llisteu aqu&iacute; les seq&uuml;&egrave;ncies prohibides separant-les per espais.[[%spam_mots%]]
   862
  648863<q1>• Per una expressi&oacute; amb espais, poseu-la entre cometes.
   864
  649865_ • Per especificar una paraula sencera, poseu-la entre par&egrave;ntesi. Exemple~:~{(asses)}.
  650 _ • Per una expressi&oacute; regular, verifiqueu b&eacute; la sintaxi i poseu-la entre barres inclinades i entre cometes. Exemple~:~{<html>"/@test.(com|fr)/"</html>}.
   866
   867_ • Per una expressi&oacute; regular, verifiqueu b&eacute; la sintaxi i poseu-la entre barres inclinades i entre cometes.
   868
   869_ Exemple~:~{<html>"/@test.(com|fr)/"</html>}.
   870
  651871_ • Per una expressi&oacute; regular que tingui efecte sobre els car&agrave;cters HTML, situeue el test entre &laquo;&amp;#&raquo; et &laquo;;&raquo;.
   872
  652873_ Exemple~:~{<html>"/&amp;#(?:1[4-9][0-9]{3}|[23][0-9]{4});/"</html>}.</q1>
  653874
   875
   876
  654877@puce@ Algunes adreces IP es poden bloquejar tamb&eacute; a la font. Sapigueu, no obstant, que al darrera d\'aquestes adreces (sovint variables), pot haver-hi diversos usuaris, una xarxa sencera.[[%spam_ips%]]
  655 <q1>• Utilitzeu el car&agrave;cter &laquo;*&raquo; per diverses xifres, &laquo;?&raquo; per nom&eacute;s una i els claud&agrave;tors per les classes de xifres.</q1>', # MODIF
   878
   879<q1>• Utilitzeu el car&agrave;cter &laquo;*&raquo; per diverses xifres, &laquo;?&raquo; per nom&eacute;s una i els claud&agrave;tors per les classes de xifres.</q1>',
  656880        'spam:nom' => 'Lluita contra l\'SPAM',
  657881        'spam_ip' => 'Bloqueig IP de @ip@ :',
   
  662886        'spip_cache:description' => '@puce@ La mem&ograve;ria cau ocupa un cert espai de disc i SPIP pot limitar-me la import&agrave;ncia. Un valor buit o igual a 0 significa que no s\'aplica cap quota.[[%quota_cache% Mo]]
  663887
   888
   889
  664890@puce@ Quan s\'ha fet una modificaci&oacute; del lloc, SPIP invalida immediatament la mem&ograve;ria cau sense esperar el c&agrave;lcul peri&ograve;dic seg&uuml;ent. Si el vostre lloc t&eacute; problemes de presentaci&oacute; com a conseq&uuml;&egrave;ncia d\'una c&agrave;rrega molt elevada, podeu marcar &laquo;&nbsp;non&nbsp;&raquo; en aquesta opci&oacute;. [[%derniere_modif_invalide%]]
  665891
   892
   893
  666894@puce@ Si l\'etiqueta #CACHE no es troba als vostres esquelets locals, SPIP considera per defecte que la mem&ograve;ria cau d\'una p&agrave;gina t&eacute; una validesa de 24 hores abans de tornar-la a calcular. Per tal de gestionar millor la c&agrave;rrega del vostre servidor, podeu modificar aqu&iacute; aquest valor.[[%duree_cache% heures]]
  667895
  668 @puce@ Si teniu diversos llocs mutualitzats, podeu especificar aqu&iacute; el valor per defecte que es tindr&agrave; en compte per tots els llocs locals (SPIP 2.0 mini).[[%duree_cache_mutu% heures]]', # MODIF
   896
   897
   898@puce@ Si teniu diversos llocs mutualitzats, podeu especificar aqu&iacute; el valor per defecte que es tindr&agrave; en compte per tots els llocs locals (SPIP 2.0 mini).[[%duree_cache_mutu% heures]]',
  669899        'spip_cache:description1' => '@puce@ Per defecte, SPIP calcula totes les p&agrave;gines p&uacute;bliques i les col&middot;loca a la mem&ograve;ria cau per tal d\'accelerar-ne la consulta. Desactivar temporalment la mem&ograve;ria cau pot ajudar al desenvolupament del lloc Web.[[%radio_desactive_cache3%]]',
  670900        'spip_cache:description2' => '@puce@ Quatre opcions per orientar el funcionament de la mem&ograve;ria cau d\'SPIP : <q1>
   901
  671902_ • {&Uacute;s normal}: SPIP calcula totes les p&agrave;gines publiques i les posa a la mem&ograve;ria cau per tal d\'accelerar-ne la consulta. Despr&eacute;s d\'un cert termini, la mem&ograve;ria cau es calcula de nou i s\'emmagatzema.
   903
  672904_ • {Mem&ograve;ria cau permanent}: els terminis d\'invalidaci&oacute; de la mem&ograve;ria cau s\'ignoren.
   905
  673906_ • {Sense mem&ograve;ria cau}: desactivar temporalment la mem&ograve;ria cau pot ajudar al desenvolupament del lloc Web. Aqu&iacute;, no s\'emmagatzema res al disc.
  674 _ • {Control de la mem&ograve;ria cau}: opci&oacute; id&egrave;ntica a l\'anterior, amb una escriptura al disc de tots els resultats per tal de poder, eventualment, controlar-los.</q1>[[%radio_desactive_cache4%]]', # MODIF
   907
   908_ • {Control de la mem&ograve;ria cau}: opci&oacute; id&egrave;ntica a l\'anterior, amb una escriptura al disc de tots els resultats per tal de poder, eventualment, controlar-los.</q1>[[%radio_desactive_cache4%]]',
  675909        'spip_cache:nom' => 'SPIP i la mem&ograve;ria cau…',
  676910        'spip_ecran:description' => 'Determina l\'amplada de la pantalla imposada a tots a la part privada. Una pantalla estreta presentar&agrave; dues columnes i una pantalla ampla en presentar&agrave; tres. &eacute;sentera trois. La configuraci&oacute; per defecta deixa que l\'usuari trii, emmagatzemant en una galeta la tria feta.[[%spip_ecran%]]',
   
  689923        'titre_parent:description' => 'Al si d\'un bucle, &eacute;s corrent voler mostrar el t&iacute;tol del parent de l\'objecte en curs. Tradicionalment, n\'hi hauria prou utilitzant un segon bucle, per&ograve; aquesta nova etiqueta #TITRE_PARENT alleugerar&agrave; l\'escriptura dels vostres esquelets. El resultat que torna &eacute;s: el t&iacute;tol del grup d\'una paraula clau o el de la secci&oacute; parenta (si existeix) de qualsevol altre objecte (article, secci&oacute;, breu, etc.).
  690924
   925
   926
  691927Anoteu: Per les paraules clau, un &agrave;lies de #TITRE_PARENT &eacute;s #TITRE_GROUPE. El tractament SPIP d\'aquestes noves etiquetes &eacute;s similar al de #TITRE.
  692928
   929
   930
  693931@puce@ Si treballeu sota SPIP 2.0, llavors teniu aqu&iacute;, a la vostra disposici&oacute;, tot un conjunt d\'etiquetes #TITRE_XXX que podran donar-vos el t&iacute;tol de l\'objecte \'xxx\', a condici&oacute; que el camp \'id_xxx\' estigui present a la taula en curs (#ID_XXX utilitzable en el bucle en curs).
  694932
   933
   934
  695935Per exemple, en un bucle sobre (ARTICLES), #TITRE_SECTEUR donar&agrave; el t&iacute;tol del sector en el que est&agrave; situat l\'article en curs, ja que l\'identificador #ID_SECTEUR (o el camp \'id_secteur\') est&agrave; disponible en aquest cas.
  696936
  697 La sintaxi <html>#TITRE_XXX{yy}</html> se suporta igualment. Exemple: <html>#TITRE_ARTICLE{10}</html> retornar&agrave; el t&iacute;tol de l\'article #10.[[%titres_etendus%]]', # MODIF
   937
   938
   939La sintaxi <html>#TITRE_XXX{yy}</html> se suporta igualment. Exemple: <html>#TITRE_ARTICLE{10}</html> retornar&agrave; el t&iacute;tol de l\'article #10.[[%titres_etendus%]]',
  698940        'titre_parent:nom' => 'Etiqueta #TITRE_PARENT/OBJET',
  699941        'titre_tests' => 'El Ganivet Su&iacute;s - P&agrave;gina de proves…',
  700         'titres_typo:description' => 'Transforma tots els subt&iacute;tols <html>&laquo; {{{Mon intertitre}}} &raquo;</html> en imatge tipogr&agrave;fica amb par&agrave;metres.[[%i_taille% pt]][[%i_couleur%]][[%i_police%
   942        'titres_typo:description' => 'Transforma tots els subt&iacute;tols <html>&laquo;{{{El meu subt&iacute;tol}}}&raquo;</html> en imatge tipogr&agrave;fica amb par&agrave;metres.[[%i_taille% pt]][[%i_couleur%]][[%i_police%
   943
   944
  701945
  702946Fonts disponibles : @_CS_FONTS@]][[%i_largeur% px]][[%i_hauteur% pt]][[%i_padding% px]][[%i_align%]]
  703947
  704 Aquesta eina &eacute;s compatible amb: &laquo;&nbsp;[.->sommaire]&nbsp;&raquo;.', # MODIF
   948
   949
   950Aquesta eina &eacute;s compatible amb: &laquo;&nbsp;[.->sommaire]&nbsp;&raquo;.',
  705951        'titres_typo:nom' => 'Subt&iacute;tols en imatge',
  706952        'tous' => 'Tots',
   
  708954        'toutmulti:aide' => 'Blocs multiling&uuml;es&nbsp;: <b><:trad:></b>',
  709955        'toutmulti:description' => 'De manera semblant al que ja podeu fer en els vostres esquelets, aquesta eina us permet utilitzar lliurement les cadenes de lleng&uuml;es (d\'SPIP o dels vostres esquelets) en tots els continguts del vostre lloc Web (articles, t&iacute;tols, missatges, etc.) amb l\'ajuda de la drecera <code><:chaine:></code>.
   956
  710957 
   958
  711959Consulteu [aqu&iacute; ->http://www.spip.net/ca_article2191.html] la documentaci&oacute; d\'SPIP que fa refer&egrave;ncia a aquest tema.
  712960
  713 Aquesta eina accepta igualment els arguments introdu&iuml;ts per SPIP 2.0. Per exemple, la drecera <:ma_chaine{nom=Charles Martin, age=37}:></code> permet passar dos par&agrave;metres a la seg&uuml;ent cadena: <code>\'ma_chaine\'=>"Bonjour, je suis @nom@ et j\'ai @age@ ans\\"</code>.
   961
   962
   963Aquesta eina accepta igualment els arguments introdu&iuml;ts per SPIP 2.0. Per exemple, la drecera <code><:ma_chaine{nom=Charles Martin, age=37}:></code> permet passar dos par&agrave;metres a la seg&uuml;ent cadena: <code>\'ma_chaine\'=>"Bonjour, je suis @nom@ et j\'ai @age@ ans"</code>.
   964
   965
  714966
  715967La funci&oacute; SPIP utilitzada en PHP &eacute;s <code>_T(\'chaine\')</code> sense argument, i <code>_T(\'chaine\', array(\'arg1\'=>\'un texte\', \'arg2\'=>\'un autre texte\'))</code> amb arguments.
  716  
  717 Per tant, no oblideu verificar que la clau  <code>\'chaine\'</code> est&agrave; ben definida en els fitxers de lleng&uuml;es. ', # MODIF
   968
   969
   970
   971Per tant, no oblideu verificar que la clau  <code>\'chaine\'</code> est&agrave; ben definida en els fitxers de lleng&uuml;es. ',
  718972        'toutmulti:nom' => 'Blocs multiling&uuml;es',
  719973        'travaux_masquer_avert' => 'Amagar el requadre indicant al lloc p&uacute;blic que s\'est&agrave; fent un manteniment.',
  720974        'travaux_nom_site' => '@_CS_NOM_SITE@',
  721975        'travaux_prochainement' => 'Aquest lloc es restablir&agrave; ben aviat.
  722 _ Gr&agrave;cies per la vostra comprensi&oacute;.', # MODIF
   976
   977_ Gr&agrave;cies per la vostra comprensi&oacute;.',
  723978        'travaux_titre' => '@_CS_TRAVAUX_TITRE@',
  724979        'tri_articles:description' => 'Podeu personalitzar la navegaci&oacute; a la part privada i quan SPIP ho permet, escolliu aqu&iacute; la tria que es far&agrave; servir per mostrar certs tipus d\'objectes.
  725980
   981
   982
  726983Les propostes que hi han m&eacute;s avall estan basades en la funcionalitat SQL \'ORDER BY\': nom&eacute;s utilitzeu la opci&oacute; personalitzada si sabeu qu&egrave; feu (camps disponibles, per exemple, pels articles: {id_article, id_rubrique, titre, soustitre, surtitre, statut, date_redac, date_modif, lang, etc.})
  727984
   985
   986
  728987@puce@ {{Ordre dels articles a l\'interior de les seccions}} [[%tri_articles%]][[->%tri_perso%]]
  729988
  730 @puce@ {{Ordre dels grups en el formulari per afegir paraules clau}} [[%tri_groupes%]][[->%tri_perso_groupes%]]', # MODIF
   989
   990
   991@puce@ {{Ordre dels grups en el formulari per afegir paraules clau}} [[%tri_groupes%]][[->%tri_perso_groupes%]]',
  731992        'tri_articles:nom' => 'Les classificacions d\'SPIP',
  732993        'tri_groupe' => 'Classificaci&oacute; sobre l\'id del grup (ORDER BY id_groupe)',
   
  737998        'trousse_balises:description' => 'Eina en curs de desenvolupament. Us ofereix algunes etiquetes molt simples per&ograve; alhora molt pr&agrave;ctiques per millorar la llegibilitat dels vostres esquelets.
  738999
   1000
   1001
  7391002@puce@ {{#BOLO}}: genere un text fals d\'uns 3000 car&agrave;cters ("bolo" ou "[?lorem ipsum]") a l\'esquelet mentre el posem a punt. L\'argument opcional d\'aquesta funci&oacute; especifica la llargada que volem del text. Exemple: <code>#BOLO{300}</code>. Aquesta etiqueta accepta tots els filtres d\'SPIP. Exemple : <code>[(#BOLO|majuscules)]</code>.
   1003
  7401004_ Tamb&eacute; teniu disponible un model pels vostres continguts: situeu <code><bolo300></code> a qualsevol zona del text (cap&ccedil;alera, descripci&oacute;, text, etc.) per obtenir 300 car&agrave;cters de text fals.
  7411005
   1006
   1007
  7421008@puce@ {{#MAINTENANT}} (o {{#NOW}}): ens torna simplement la data del moment, com: <code>#EVAL{date(\'Y-m-d H:i:s\')}</code>. L\'argument opcional d\'aquesta funci&oacute; especifica el format. Exemple : <code>#MAINTENANT{Y-m-d}</code>. Tal i com amb #DATE, personalitzeu la publicaci&oacute; gr&agrave;cies als filtres d\'SPIP. Exemple: <code>[(#MAINTENANT|affdate)]</code>.
  7431009
   1010
   1011
  7441012@puce@ {{#CHR<html>{XX}</html>}}: etiqueta equivalent a <code>#EVAL{"chr(XX)"}</code> i pr&agrave;ctica per codificar car&agrave;cters especials (el salt de l&iacute;nia, per exemple) o dels car&agrave;cters reservats pel compilador d\'SPIP (els claud&agrave;tors o les claus).
  7451013
  746 @puce@ {{#LESMOTS}}: ', # MODIF
   1014
   1015
   1016@puce@ {{#LESMOTS}}: ',
  7471017        'trousse_balises:nom' => 'Joc d\'etiquetes',
  7481018        'type_urls:description' => '@puce@ SPIP ofereix la possibilitat d\'escollir entre diversos jocs d\'URLs per fabricar els enlla&ccedil;os d\'acc&eacute;s a les p&agrave;gines del vostre lloc:
  7491019
   1020
   1021
  7501022M&eacute;s informacions a: [->http://www.spip.net/ca_article2237.html]. L\'eina &laquo;&nbsp;[.->boites_privees]&raquo; us permet veure a la p&agrave;gina de cada objecte SPIP el URL pr&ograve;pia associada.
   1023
  7511024[[%radio_type_urls3%]]
   1025
  7521026<q3>@_CS_ASTER@per utilitzar els formats {html}, {propre}, {propre2}, {libres} o {arborescentes}, torneu a copiar el fitxer "htaccess.txt" del directori de base del lloc SPIP amb el nom ".htaccess" (alerta a no esborrar altres ajustos que pogu&eacute;ssiu haver posat a dins d\'aquest fitxer) ; si el vostre lloc est&agrave; en un "subdirectori", haureu tamb&eacute; d\'editar la l&iacute;nia "RewriteBase" a aquest fitxer. Els URLs definit seran dirigits llavors cap els fitxer d\'SPIP.</q3>
  7531027
   1028
   1029
  7541030<radio_type_urls3 valeur="page">@puce@ {{URLs &laquo;page&raquo;}} : aquests s&oacute;n els enlla&ccedil;os per defecte que utilitza SPIP a partir de la seva versi&oacute; 1.9x.
   1031
  7551032_ Exemple : <code>/spip.php?article123</code>[[%terminaison_urls_page%]][[%separateur_urls_page%]]</radio_type_urls3>
  7561033
   1034
   1035
  7571036<radio_type_urls3 valeur="html">@puce@ {{URLs &laquo;html&raquo;}} : els enlla&ccedil;os tenen la forma de les p&agrave;gines html cl&agrave;ssiques.
   1037
  7581038_ Exemple : <code>/article123.html</code></radio_type_urls3>
  7591039
   1040
   1041
  7601042<radio_type_urls3 valeur="propres">@puce@ {{URLs &laquo;propres&raquo;}} : els enlla&ccedil;os es calculen gr&agrave;cies al t&iacute;tol dels objectes demanats. Marcadors (_, -, +, @, etc.) emmarquen els t&iacute;tols en funci&oacute; del tipus d\'objecte.
   1043
  7611044_ Exemples : <code>/Mon-titre-d-article</code> ou <code>/-Ma-rubrique-</code> ou <code>/@Mon-site@</code>[[%terminaison_urls_propres%]][[%debut_urls_propres%]][[%marqueurs_urls_propres%]][[%url_max_propres%]]</radio_type_urls3>
  7621045
   1046
   1047
  7631048<radio_type_urls3 valeur="propres2">@puce@ {{URLs &laquo;propres2&raquo;}} : l\'extensi&oacute; \'.html\' s\'afegeix als enlla&ccedil;os {&laquo;propis&raquo;}.
   1049
  7641050_ Exemple : <code>/Mon-titre-d-article.html</code> ou <code>/-Ma-rubrique-.html</code>
   1051
  7651052[[%debut_urls_propres2%]][[%marqueurs_urls_propres2%]][[%url_max_propres2%]]</radio_type_urls3>
  7661053
   1054
   1055
  7671056<radio_type_urls3 valeur="libres">@puce@ {{URLs &laquo;libres&raquo;}}: els enlla&ccedil;os s&oacute;n {&laquo;propis&raquo;}, per&ograve; sense marcadors que dissoci&iuml;n els objectes (_, -, +, @, etc.).
   1057
  7681058_ Exemple : <code>/Mon-titre-d-article</code> ou <code>/Ma-rubrique</code>
   1059
  7691060[[%terminaison_urls_libres%]][[%debut_urls_libres%]][[%url_max_libres%]]</radio_type_urls3>
  7701061
   1062
   1063
  7711064<radio_type_urls3 valeur="arbo">@puce@ {{URLs &laquo;arborescentes&raquo;}} : els enlla&ccedil;os s&oacute;n {&laquo;propis&raquo;}, per&ograve; de tipus arborescent.
   1065
  7721066_ Exemple : <code>/secteur/rubrique1/rubrique2/Mon-titre-d-article</code>
   1067
  7731068[[%url_arbo_minuscules%]][[%urls_arbo_sans_type%]][[%url_arbo_sep_id%]][[%terminaison_urls_arbo%]][[%url_max_arbo%]]</radio_type_urls3>
  7741069
   1070
   1071
  7751072<radio_type_urls3 valeur="propres-qs">@puce@ {{URLs &laquo;propres-qs&raquo;}} : aquest sistema funciona en "Query-String", &eacute;s a dir sense utilitzar d\'.htaccess; els enlla&ccedil;os s&oacute;n {&laquo;propis&raquo;}.
   1073
  7761074_ Exemple : <code>/?Mon-titre-d-article</code>
   1075
  7771076[[%terminaison_urls_propres_qs%]][[%url_max_propres_qs%]]</radio_type_urls3>
  7781077
   1078
   1079
  7791080<radio_type_urls3 valeur="propres_qs">@puce@ {{URLs &laquo;propres_qs&raquo;}} : aquest sistema funciona en "Query-String", &eacute;s a dir sense la utilitzaci&oacute; d\'.htaccess ; els enlla&ccedil;os s&oacute;n {&laquo;propis&raquo;}.
   1081
  7801082_ Exemple : <code>/?Mon-titre-d-article</code>
   1083
  7811084[[%terminaison_urls_propres_qs%]][[%marqueurs_urls_propres_qs%]][[%url_max_propres_qs%]]</radio_type_urls3>
  7821085
   1086
   1087
  7831088<radio_type_urls3 valeur="standard">@puce@ {{URLs &laquo;standard&raquo;}} : aquests enlla&ccedil;os, a partir d\'ara obsolets, eren utilitzats per SPIP fins a la seva versi&oacute; 1.8.
   1089
  7841090_ Exemple : <code>article.php3?id_article=123</code>
   1091
  7851092</radio_type_urls3>
  7861093
  787 @puce@ Si utilitzeu el format {page} que hi ha m&eacute;s amunt o si l\'objecte demanat no &eacute;s reconegut, &eacute;s possible llavors escollir {{l\'script de crida}} a SPIP. Per defecte, SPIP escull {spip.php}, per&ograve; {index.php} (exemple de format : <code>/index.php?article123</code>) o un valor buit (format: <code>/?article123</code>) tamb&eacute; funcionen. Per qualsevol altre valor, heu de crear for&ccedil;osament el fitxer corresponent a l\'arrel d\'SPIP, semblant al que ja existeix: {index.php}.
  788 [[%spip_script%]]', # MODIF
   1094
   1095
   1096@puce@ Si utilitzeu el format {page} que hi ha m&eacute;s amunt o si l\'objecte demanat no &eacute;s reconegut, &eacute;s possible llavors escollir {{l\'script de crida}} a SPIP. Per defecte, SPIP escull {spip.php}, per&ograve; {index.php} (exemple de format: <code>/index.php?article123</code>) o un valor buit (format: <code>/?article123</code>) tamb&eacute; funcionen. Per qualsevol altre valor, heu de crear for&ccedil;osament el fitxer corresponent a l\'arrel d\'SPIP, semblant al que ja existeix: {index.php}.
   1097
   1098[[%spip_script%]]',
  7891099        'type_urls:description1' => '@puce@ Si voleu fer servir un format a base d\'URLs &laquo;pr&ograve;pies&raquo; ({propres}, {propres2}, {libres}, {arborescentes} o {propres_qs}), el Ganivet Su&iacute;s pot:
  790  <q1>• Assegurar-se que l\'URL produ&iuml;da estigui totalment {{en min&uacute;scules}}.</q1>[[%urls_minuscules%]]
   1100
   1101<q1>• Assegurar-se que l\'URL produ&iuml;da estigui totalment {{en min&uacute;scules}}.</q1>[[%urls_minuscules%]]
   1102
  7911103<q1>• Provocar l\'afegit sistem&agrave;tic de {{l\'id de l\'objecte}} al seu URL (en sufix, en prefix, etc.).
  792 _ (exemples: <code>/El-meu-t&iacute;tol-d-article,457</code> o <code>/457-El-meu-t&iacute;tol-d-article</code>)</q1>', # MODIF
   1104
   1105_ (exemples: <code>/El-meu-t&iacute;tol-d-article,457</code> o <code>/457-El-meu-t&iacute;tol-d-article</code>)</q1>',
  7931106        'type_urls:nom' => 'Format dels URLs',
  7941107        'typo_exposants:description' => '((Textos francesos)): millora el retorn tipogr&agrave;fic de les abreviacions corrents, exposant els elements necessaris (aix&iacute;, {<acronym>Mme</acronym>} esdev&eacute; {M<sup>me</sup>}) i corregint-ne els errors normals ({<acronym>2&egrave;me</acronym>} o  {<acronym>2me</acronym>}, per exemple, esdevenen {2<sup>e</sup>}, &uacute;nica abreviaci&oacute; correcta).
  7951108
   1109
   1110
  7961111Les abreviacions obtingudes s\'ajusten a les de la Impremta nacional tal com s\'indiquen al {L&egrave;xic de les regles tipogr&agrave;fiques en &uacute;s a la Impremta nacional} (article &laquo;&nbsp;Abr&eacute;viations&nbsp;&raquo;, presses de l\'Imprimerie nationale, Paris, 2002).
  7971112
   1113
   1114
  7981115Tamb&eacute; es tracten les seg&uuml;ents expressions: : <html>Dr, Pr, Mgr, m2, m3, Mn, Md, St&eacute;, &Eacute;ts, Vve, Cie, 1o, 2o, etc.</html>
  7991116
   1117
   1118
  8001119Podeu escollir aqu&iacute; de posar en exponent algunes dreceres suplement&agrave;ries, malgrat la opini&oacute; desfavorable de la Impremta nacional:[[%expo_bofbof%]]
  8011120
  802  {{Textos anglesos}} : posar en exponent els n&uacute;meros ordinals: <html>1st, 2nd</html>, etc.', # MODIF
   1121
   1122
   1123{{Textos anglesos}}: posar en exponent els n&uacute;meros ordinals: <html>1st, 2nd</html>, etc.',
  8031124        'typo_exposants:nom' => 'Super&iacute;ndexs',
  8041125
   
  8491170        'version_update_title' => 'Descarrega l\'&uacute;ltima versi&oacute; del plugin i comen&ccedil;ar la seva actualitzaci&oacute; autom&agrave;tica',
  8501171        'verstexte:description' => '2 filtres pels vostres esquelets, permetent produir p&agrave;gines m&eacute;s lleugeres.
   1172
  8511173_ version_texte: extreu el contingut text d\'una p&agrave;gina html excepte algunes etiquetes elementals.
  852 _ version_plein_texte : extreu el contingut text d\'una p&agrave;gina html per retornar text brut. ', # MODIF
   1174
   1175_ version_plein_texte : extreu el contingut text d\'una p&agrave;gina html per retornar text brut. ',
  8531176        'verstexte:nom' => 'Versi&oacute; text',
  8541177        'visiteurs_connectes:description' => 'Ofereix una petita eina pel vostre esquelet que mostra el n&uacute;mero de visitants que hi ha connectats al vostre lloc p&uacute;blic.
  8551178
  856 Afegiu simplement <code><INCLURE{fond=fonds/visiteurs_connectes}></code> a les vostres p&agrave;gines.', # MODIF
   1179
   1180
   1181Afegiu simplement <code><INCLURE{fond=fonds/visiteurs_connectes}></code> a les vostres p&agrave;gines.',
  8571182        'visiteurs_connectes:nom' => 'Visitants connectats',
  8581183        'voir' => 'Veure: @voir@',
   
  8621187        'webmestres:description' => 'Un {{webmestre}} en el sentit d\'SPIP &eacute;s un {{administrador}} que t&eacute; acc&eacute;s a l\'espai FTP. Per defecte i a partir d\'SPIP 2.0, &eacute;s l\'administrador <code>id_auteur=1</code> del lloc. Els webmestres definitis aqu&iacute; tenen el privilegi de no estar obligats a passar pel FTP per validar les operacions sensibles del lloc, com l\'actualitzaci&oacute; de la base de dades o la restauraci&oacute; d\'un dump.
  8631188
   1189
   1190
  8641191Webmestre(s) actual(s): {@_CS_LISTE_WEBMESTRES@}.
   1192
  8651193_ Administrador(s) elegible(s): {@_CS_LISTE_ADMINS@}.
  8661194
  867 Vosaltres mateixos, com a webmestres, teniu els drets de modificar aquesta llista d\'ids -- separats pels dos punts &laquo;&nbsp;:&nbsp;&raquo; si s&oacute;n diversos. Exemple: &laquo;1:5:6&raquo;.[[%webmestres%]]', # MODIF
   1195
   1196
   1197Vosaltres mateixos, com a webmestres, teniu els drets de modificar aquesta llista d\'ids -- separats pels dos punts &laquo;&nbsp;:&nbsp;&raquo; si s&oacute;n diversos. Exemple: &laquo;1:5:6&raquo;.[[%webmestres%]]',
  8681198        'webmestres:nom' => 'Llista de webmestres',
  8691199
 • _plugins_/couteau_suisse/lang/couteauprive_en.php

  r41526 r42267  
  1515        'SPIP_liens:description' => '@puce@ By default, all links on the site open in the current window. But it can be useful to open external links in a new window, i.e. adding {target="_blank"} to all link tags bearing one of the SPIP classes {spip_out}, {spip_url} or {spip_glossaire}. It is sometimes necessary to add one of these classes to the links in the site\'s templates (html files) in order make this functionality wholly effective.[[%radio_target_blank3%]]
  1616
  17 @puce@ SPIP provides the shortcut <code>[?word]</code> to link words to their definition. By default (or if you leave the box below empty), wikipedia.org is used as the external glossary. You may choose another address. <br />Test link: [?SPIP][[%url_glossaire_externe2%]]', # MODIF
   17@puce@ SPIP provides the shortcut <code>[?word]</code> to link words to their definition. By default (or if you leave the box below empty), wikipedia.org is used as the external glossary. You may choose another address. <br />Test link: [?SPIP][[%url_glossaire_externe2%]]',
  1818        'SPIP_liens:description1' => '@puce@ SPIP includes a CSS style for email links: a little envelope appears before each "mailto" link. However not all browsers can display it (IE6, IE7 and SAF3, in particular, cannot). It is up to you to decide whether to keep this addition.
  19 _ Test link:[->test@test.com] (Reload the page to test.)[[%enveloppe_mails%]]', # MODIF
   19
   20_ Test link:[->test@test.com] (Reload the page to test.)[[%enveloppe_mails%]]',
  2021        'SPIP_liens:nom' => 'SPIP and external links',
  2122        'SPIP_tailles:description' => '@puce@ In order to lighten the memory load on your server, SPIP allows you to restrict the dimensions (height and width) and the file sizes for images, logos or documents attached to the various contents of your site. If a given file exceeds the specified size, the form will still return the data in question but they will be destroyed and SPIP will not retain them for reuse, neither in the IMG/ directory nor in the database. A warning message will then be sent to the user.
  2223
   24
   25
  2326A null or blank value indicates an unlimited value.
   27
  2428[[Height: %img_Hmax% pixels]][[->Width: %img_Wmax% pixels]][[->File size: %img_Smax% KB]]
   29
  2530[[Height: %logo_Hmax% pixels]][[->Width: %logo_Wmax% pixels]][[->File size: %logo_Smax% KB]]
  2631[[File size: %doc_Smax% KB]]
  2732
  28 @puce@ enter here the maximum space reserved for remote files that SPIP will be able to download (from server to server) and store on your site. The default value here is 16 MBo.[[%copie_Smax% MB]]
   33@puce@ Enter here the maximum space reserved for remote files that SPIP will be able to download (from server to server) and store on your site. The default value here is 16 MBo.[[%copie_Smax% MB]]
   34
   35
  2936
  3037@puce@ In order to avoid PHP memory overloads in processing large images with the GD2 library, SPIP tests the server capacities and can then refuse to process images that are too large. It is possible to deactivate this test by manually defining the maximum number of pixels supported for the calculation processes.
  3138
   39
   40
  3241The value of 1,000,000 pixels appears to be reasonable for a configuration with little available memory. A null or blank value will mean that the testing will occur on the server.
  33 [[%img_GDmax% maximum pixels]]', # MODIF
   42
   43[[%img_GDmax% maximum pixels]]
   44
   45
   46
   47@puce@ The GD2 library is used to modify the compression quality of the JPG images. A high percentage corresponds to better quality.
   48
   49[[%img_GDqual% %]]',
  3450        'SPIP_tailles:nom' => 'Memory limits',
  3551
   
  4056        'admins_seuls' => 'Only administrators',
  4157        'attente' => 'Waiting...',
  42         'auteur_forum:description' => 'Request all authors of public messages to fill in (with at least one letter!) a name and/or email in order to avoid completely anonymous messages. Note that the tool effectuates a Javascript validation on the user browser.[[%auteur_forum_nom%]][[->%auteur_forum_email%]][[->%auteur_forum_deux%]]
  43 {Caution : The third option cancel the others. It\'s important to verify that the forms of your template are compatibles with this tool.}', # MODIF
   58        'auteur_forum:description' => 'Request all authors of public messages to fill in (with at least one letter!) a name and/or email in order to avoid completely anonymous messages. Note that the tool effectuates a Javascript validation on the user\'s browser.[[%auteur_forum_nom%]][[->%auteur_forum_email%]][[->%auteur_forum_deux%]]
   59
   60{Caution: The third option cancels the 2 others. It\'s important to verify that the forms of your template are compatible with this tool.}',
  4461        'auteur_forum:nom' => 'No anonymous forums',
  4562        'auteur_forum_deux' => 'Or a least one of the two previous fields',
   
  4865        'auteurs:description' => 'This tool configures the appearance of [the authors\' page->./?exec=auteurs], in the private area.
  4966
  50 @puce@ Define here the maximum number of authors to display in the central frame of the author\'s page. Beyond this number page numbering will be triggered.[[%max_auteurs_page%]]
  51 
  52 @puce@ Which kinds of authors should be listed on the spages?
  53 [[%auteurs_tout_voir%[[->%auteurs_0%]][[->%auteurs_1%]][[->%auteurs_5%]][[->%auteurs_6%]][[->%auteurs_n%]]]]', # MODIF
   67
   68
   69@puce@ Define here the maximum number of authors to display in the central frame of the author\'s page. Beyond this number, page numbering will be triggered.[[%max_auteurs_page%]]
   70
   71
   72
   73@puce@ Which kinds of authors should be listed on these pages?
   74[[%auteurs_tout_voir%[[->%auteurs_0%]][[->%auteurs_1%]][[->%auteurs_5%]][[->%auteurs_6%]][[->%auteurs_n%]]]]',
  5475        'auteurs:nom' => 'Authors page',
  5576
   
  5778        'balise_set:description' => 'In order to reduce the complexity of code segments like <code>#SET{x,#GET{x}|a_filter}</code>, this tool offers you the following short-cut: <code>#SET_UN_FILTRE{x}</code>. The filter applied to a variable is therefore passed in the name of the tag.
  5879
  59 Examples: <code>#SET{x,1}#SET_PLUS{x,2}</code> or <code>#SET{x,avions}#SET_REPLACE{x,ons,ez}</code>.', # MODIF
   80
   81
   82Examples: <code>#SET{x,1}#SET_PLUS{x,2}</code> or <code>#SET{x,avions}#SET_REPLACE{x,ons,ez}</code>.',
  6083        'balise_set:nom' => 'Extended #SET tag',
  6184        'barres_typo_edition' => 'Editing contents',
   
  6689        'blocs:description' => 'Allows you to create blocks which show/hide when you click on the title.
  6790
   91
   92
  6893@puce@ {{In SPIP texts}}: authors can use the tags &lt;bloc&gt; (or &lt;invisible&gt;) and &lt;visible&gt; as shown below:
  6994
   95
   96
  7097<quote><code>
   98
  7199<bloc>
   100
  72101 Clickable title
   102
  73103 
   104
  74105 The text which is to be shown/hidden, after two new lines.
   106
  75107 </bloc>
   108
  76109</code></quote>
  77110
  78 @puce@ {{In templates}}: you can use the tags #BLOC_TITRE, #BLOC_DEBUT and #BLOC_FIN in this way:
   111
   112
   113@puce@ {{In templates}}: you can use the new tags #BLOC_TITRE, #BLOC_DEBUT and #BLOC_FIN in this way:
   114
  79115<quote><code> #BLOC_TITRE or #BLOC_TITRE(my_URL)
   116
  80117 My title
   118
  81119 #BLOC_RESUME    (optional)
   120
  82121 a summary of the following block
   122
  83123 #BLOC_DEBUT
   124
  84125 My collapsible block (which can be loaded by an AJAX URL, if needed)
   126
  85127 #BLOC_FIN</code></quote>
  86128
   129
   130
  87131@puce@ If you tick "yes" below, opening one block will cause all other blocks on the page to close. i.e. only one block is open at a time.[[%bloc_unique%]]
  88132
   133
   134
  89135@puce@ If you tick "yes" below, the state of the numbered blocks will be kept in a session cookie, in order to maintain the page\'s appearance as long as the session lasts.[[%blocs_cookie%]]
  90136
  91 @puce@ By default, the Swiss Knife plugin uses the HTML tag &lt;h4&gt; for the titles of the collapsible blocks. You can specify another tag here &lt;hN&gt;:[[%bloc_h4%]]
  92 
  93 @puce@ In order to obtain a smoother transition when you click on the title, your collapsible blocks can be animated with a "sliding" effect".[[%blocs_slide%]][[->%blocs_millisec% millisecondes]]', # MODIF
   137
   138
   139@puce@ By default, the Swiss Knife plugin uses the HTML tag &lt;h4&gt; for the titles of the collapsible blocks. You can specify another tag to use instead here &lt;hN&gt;:[[%bloc_h4%]]
   140
   141
   142
   143@puce@ In order to obtain a smoother transition when you click on the title, your collapsible blocks can be animated with a "sliding" effect".[[%blocs_slide%]][[->%blocs_millisec% millisecondes]]',
  94144        'blocs:nom' => 'Folding Blocks',
  95145        'boites_privees:description' => 'All the boxes described below appear somewhere in the editing area.[[%cs_rss%]][[->%format_spip%]][[->%stat_auteurs%]][[->%qui_webmasters%]][[->%bp_urls_propres%]][[->%bp_tri_auteurs%]]
  96 - {{Penknife updates}}: a box on this configuration page showing the last changes made to the code of the plugin ([Source->@_CS_RSS_SOURCE@]).
   146
   147- {{Swiss knife updates}}: a box on this configuration page showing the last changes made to the code of the plugin ([Source->@_CS_RSS_SOURCE@]).
   148
  97149- {{Articles in SPIP format}}: an extra folding box for your articles showing the source code used by their authors.
   150
  98151- {{Author stats}}: an extra box on [the authors\' page->./?exec=auteurs] showing the last 10 connected authors and unconfirmed registrations. Only administrators can view this information.
  99 - {{SPIP webmasters}} : a box on the [authors\' page->./?exec=auteurs] showing which administrators are also SPIP webmasters. Only administrators can see this information. If you are a webmaster, see also the the tool "[.->webmestres]".
  100 - {{Friendly URLs}}: a box for each objet type (article, section, author, ...) showing the clean URL associated with it and any existing aliases. The tool &laquo;&nbsp;[.->type_urls]&nbsp;&raquo; makes possible a fine adjustment of the site\'s URLs.- {{Order of authors}}: a folding box for articles which have more than one author, allowing you simply to adjust the order in which they are displayed.', # MODIF
   152
   153- {{SPIP webmasters}}: a box on the [authors\' page->./?exec=auteurs] showing which administrators are also SPIP webmasters. Only administrators can see this information. If you are a webmaster, see also the the tool "[.->webmestres]".
   154
   155- {{Friendly URLs}}: a box for each objet type (article, section, author, ...) showing the clean URL associated with it and any existing aliases. The tool "&nbsp;[.->type_urls]&nbsp;" makes possible a fine adjustment of the site\'s URLs.
   156
   157 {{Order of authors}}: a folding box for articles which have more than one author, allowing you simply to adjust the order in which they are displayed.',
  101158        'boites_privees:nom' => 'Private boxes',
  102159        'bp_tri_auteurs' => 'Order of authors',
   
  119176        'certaines_couleurs' => 'Only the tags defined below @_CS_ASTER@:',
  120177        'chatons:aide' => 'Smileys: @liste@',
  121         'chatons:description' => 'Replace <code>:name</code> with smiley images in the text.
  122 _ This tool will replace the shortcuts by the images of the same name found in the directory <code>mon_squelette_toto/img/chatons/</code>, or else, by default, in <code>couteau_suisse/img/chatons/</code>.', # MODIF
   178        'chatons:description' => 'Replace <code>:name</code> tags with smiley images in the text.
   179
   180_ This tool will replace the shortcuts by the images of the same name found in the directory <code>mon_squelette_toto/img/chatons/</code>, or else, by default, in <code>couteau_suisse/img/chatons/</code>.',
  123181        'chatons:nom' => 'Smileys',
  124182        'citations_bb:description' => 'In order to respect the HTML usages in the SPIP content of your site (articles, sections, etc.), this tool replaces the markup &lt;quote&gt; by the markup &lt;q&gt; when there are no line returns. In fact, quotations must be surrounded by &lt;q&gt; tags and the quotations containing paragraphs must be surrounded by &lt;blockquote&gt; tags.',
   
  127185        'class_spip:description2' => '@puce@ {{SPIP shortcuts}}.
  128186
  129 Here you can define some SPIP shortcuts. An empty value is equivalent to using the default.[[%racc_hr%]][[%puce%]]', # MODIF
   187
   188
   189Here you can define some SPIP shortcuts. An empty value is equivalent to using the default.[[%racc_hr%]][[%puce%]]',
  130190        'class_spip:description3' => '
  131191
   192
   193
  132194{N.B. If the tool "[.->pucesli]" is active, then the replacing of the hyphen "-" will no longer take place; a list &lt;ul>&lt;li> will be used instead.}
  133195
  134 SPIP normally uses the &lt;h3&gt; tag for subtitles. Here you can choose a different tag: [[%racc_h1%]][[->%racc_h2%]]', # MODIF
   196
   197
   198SPIP normally uses the &lt;h3&gt; tag for subtitles. Here you can choose a different tag: [[%racc_h1%]][[->%racc_h2%]]',
  135199        'class_spip:description4' => '
  136200
  137 SPIP normally uses &lt;strong> for marking boldface type. But &lt;b> could also be used. You can choose: [[%racc_g1%]][[->%racc_g2%]]
  138 
  139 SPIP normally uses &lt;i> for marking italics. But &lt;em> could also be used. You can choose: [[%racc_i1%]][[->%racc_i2%]]
   201
   202
   203SPIP normally uses the &lt;strong> tag for marking boldface type. But &lt;b> could also be used. You can choose: [[%racc_g1%]][[->%racc_g2%]]
   204
   205
   206
   207SPIP normally uses the &lt;i> tag for marking italics. But &lt;em> could also be used. You can choose: [[%racc_i1%]][[->%racc_i2%]]
   208
   209
  140210
  141211 You can also define the code used to open and close the calls to footnotes (N.B. These changes will only be visible on the public site.): [[%ouvre_ref%]][[->%ferme_ref%]]
   212
  142213 
   214
  143215 You can define the code used to open and close footnotes: [[%ouvre_note%]][[->%ferme_note%]]
  144216
  145 @puce@ {{SPIP styles}}. Up to version 1.92 of SPIP, typographical shortcuts produced HTML tags all marked with the class "spip". For exeample, <code><p class="spip"></code>. Here you can define the style of these tags to link them to your stylesheet. An empty box means that no particular style will be applied.
  146 
  147 {N.B. If any shortcuts above (horizontal line, subtitle, italics, bold) have been modified, then the styles below will not be applied.}
   217
   218
   219@puce@ {{The default SPIP styles}}. Up to version 1.92 of SPIP, typographical shortcuts produced HTML tags all marked with the class "spip". For example, <code><p class="spip"></code>. Here you can define the style of these tags to link them to your own stylesheets. An empty box means that no particular style will be applied.
   220
   221
   222
   223{N.B. If any of the above shortcuts (horizontal line, subtitle, italics, bold) have been modified, then the styles below will not be applied.}
   224
   225
  148226
  149227<q1>
   228
  150229_ {{1.}} Tags &lt;p&gt;, &lt;i&gt;, &lt;strong&gt;: [[%style_p%]]
   230
  151231_ {{2.}} Tags &lt;tables&gt;, &lt;hr&gt;, &lt;h3&gt;, &lt;blockquote&gt; and the lists (&lt;ol&gt;, &lt;ul&gt;, etc.):[[%style_h%]]
  152232
  153 N.B.: by changing the second parameter you will lose any standard styles associated with these tags.</q1>', # MODIF
   233
   234
   235N.B.: by changing the second parameter you will lose any standard styles associated with these tags.</q1>',
  154236        'class_spip:nom' => 'SPIP and its shortcuts...',
  155237        'code_css' => 'CSS',
   
  170252        'couleurs:description' => 'Provide short-cuts to add colours to any text on the site (articles, news items, titles, forums, ...) by using bracket tags as short-cuts: <code>[couleur]text[/couleur]</code>.
  171253
  172 Here are two identical examples to change the colour of text:@_CS_EXEMPLE_COULEURS2@
   254
   255
   256Here are two identical examples to change the colour of some text:@_CS_EXEMPLE_COULEURS2@
   257
   258
  173259
  174260In the same way, to change the background colour if the following option allows:@_CS_EXEMPLE_COULEURS3@
  175261
   262
   263
  176264[[%couleurs_fonds%]]
  177 [[%set_couleurs%]][[->%couleurs_perso%]]
  178 @_CS_ASTER@The format of these personalised tags have to be of existing colours or defined pairs "tag=colour", separated by comas. Examples: "grey, red", "smooth=yellow, strong=red", "low=#99CC11, high=brown" but also "grey=#DDDDCC, red=#EE3300". For the first and last examples, the allowed tags are: <code>[grey]</code> and <code>[red]</code> (<code>[fond grey]</code> and <code>[fond red]</code> if background colours are allowed).', # MODIF
   265
   266[[%set_couleurs%]][[-><set_couleurs valeur="1">%couleurs_perso%</set_couleurs>]]
   267@_CS_ASTER@The format of these personalised tags have to be of existing colours or defined pairs "tag=colour", separated by comas. Examples: "grey, red", "smooth=yellow, strong=red", "low=#99CC11, high=brown" but also "grey=#DDDDCC, red=#EE3300". For the first and last examples, the allowed tags are: <code>[grey]</code> and <code>[red]</code> (<code>[fond grey]</code> and <code>[fond red]</code> if background colours are allowed).',
  179268        'couleurs:nom' => 'Coloured text',
  180269        'couleurs_fonds' => ', <b>[fond&nbsp;coul]text[/coul]</b>, <b>[bg&nbsp;coul]text[/coul]</b>',
  181270        'cs_comportement:description' => '@puce@ {{Logs.}} Record a lot of information about the working of the Swiss Knife plugin in the {spip.log} files which can be found in this directory: {<html>@_CS_DIR_TMP@</html>}[[%log_couteau_suisse%]]
  182271
  183 @puce@ {{SPIP options.}} SPIP sorts the plugins in a particular order. To be sure that the Swiss Knife is at the head and is thus able to control certain SPIP options, check the following option. If the permissions on your server allow it, the file {<html>@_CS_FILE_OPTIONS@</html>} will be modified to include {/html>@_CS_DIR_TMP@couteau-suisse/mes_spip_options.php</html>}.
   272
   273
   274@puce@ {{SPIP options.}} SPIP sorts and applies the plugins in a particular order. To be sure that the Swiss Knife is at the top and is thus able to control certain SPIP options, tick the following checkbox option. If the permissions on your server allow it, the file {<html>@_CS_FILE_OPTIONS@</html>} will be modified to include {/html>@_CS_DIR_TMP@couteau-suisse/mes_spip_options.php</html>}.
   275
  184276[[%spip_options_on%]]@_CS_FILE_OPTIONS_ERR@
  185277
   278
   279
  186280@puce@ {{External requests.}} The Swiss Knife regularly checks for new versions of itself and shows available updates on its configuration page.  In addition, this plugin contains certain tools which may be required for importing remote libraries.
  187281
  188 If the external requests involved do not work from your server, check this box to turn this off.[[%distant_off%]][[->%distant_outils_off%]]', # MODIF
   282
   283
   284If the external requests involved do not work from your server, or you wish to lock down a possible security weakness, check this box to turn this off.[[%distant_off%]][[->%distant_outils_off%]]',
  189285        'cs_comportement:nom' => 'Behaviour of the Penknife',
  190286        'cs_distant_off' => 'Checks of remote versions',
   
  199295        'decoration:aide' => 'D&eacute;coration: <b>&lt;tag&gt;test&lt;/tag&gt;</b>, with<b>tag</b> = @liste@',
  200296        'decoration:description' => 'New, configurable styles in your text using angle brackets and tags. Example:
  201 &lt;mytag&gt;texte&lt;/mytag&gt; ou : &lt;mytag/&gt;.<br />Define below the CSS styles you need. Put each tag on a separate lign, using the following syntaxes:
  202 - {type.mytag = mon style CSS}
  203 - {type.mytag.class = ma classe CSS}
  204 - {type.mytag.lang = ma langue (ex : en)}
   297
   298&lt;mytag&gt;texte&lt;/mytag&gt; or : &lt;mytag/&gt;.<br />Define below the CSS styles you need. Put each tag on a separate line, using the following syntaxes:
   299
   300- {type.mytag = my CSS style}
   301
   302- {type.mytag.class = my CSS class}
   303
   304- {type.mytag.lang = my languagee (e.g. en)}
   305
  205306- {unalias = mytag}
  206307
   308
   309
  207310The parameter {type} above can be one of three values:
   311
  208312- {span} : inline tag
   313
  209314- {div} : block element tag
  210 - {auto} : tag chosen automtically by the plugin
  211 
  212 [[%decoration_styles%]]', # MODIF
   315
   316- {auto} : tag chosen automatically by the plugin
   317
   318
   319
   320[[%decoration_styles%]]',
  213321        'decoration:nom' => 'Decoration',
  214322        'decoupe:aide' => 'Tabbed block: <b>&lt;onglets>&lt;/onglets></b><br/>Page or tab separator: @sep@',
  215323        'decoupe:aide2' => 'Alias:&nbsp;@sep@',
  216         'decoupe:description' => '@puce@ Divides the display of an article into pages using automatic page numbering. Simply place four consecutive + signes (<code>++++</code>) where you wish a page break to occur.
  217 
  218 By default, the Penknife inserts the pagination links at the top and bottom of the page. But you can place the links elsewhere in your template by using the #CS_DECOUPE tag, which you can activate here:
   324        'decoupe:description' => '@puce@ Divides the display of an article into pages using automatic page numbering. Simply place four consecutive + characters (<code>++++</code>) where you wish a page break to occur.
   325
   326
   327
   328By default, the Swiss Knife plugin inserts the pagination links at the top and bottom of the page. But you can place the links elsewhere in your template by using the #CS_DECOUPE tag, which you can activate here:
   329
  219330[[%balise_decoupe%]]
  220331
  221 @puce@ If you use this separator between  &lt;onglets&gt; and &lt;/onglets&gt; tags, then you will receive a tabbed page instead.
   332
   333
   334@puce@ If you use this separator between &lt;onglets&gt; and &lt;/onglets&gt; tags, then you will receive a tabbed page instead.
   335
   336
  222337
  223338In templates you can use the tags #ONGLETS_DEBUT, #ONGLETS_TITRE and #ONGLETS_FIN.
  224339
  225 This tool may be combined with "[.->sommaire]".', # MODIF
   340
   341
   342This tool may be combined with "[.->sommaire]".',
  226343        'decoupe:nom' => 'Division in pages and tabs',
  227344        'desactiver_flash:description' => 'Deletes the flash objects from your site and replaces them by the associated alternative content.',
   
  237354        'detail_raccourcis' => 'Here is a list of the typographical short-cuts recognised by this tool.',
  238355        'detail_traitements' => 'Treatment:',
  239         'devdebug:description' => '{{Cet outil vous permet de voir les erreurs PHP &agrave; l\'&eacute;cran.}}<br />Vous pouvez choisir le niveau d\'erreurs d\'ex&eacute;cution PHP qui sera affich&eacute; si le d&eacute;bogueur est actif, ainsi que l\'espace SPIP sur lequel ces r&eacute;glages s\'appliqueront.', # NEW
  240         'devdebug:item_e_all' => 'Tous les messages d&#039;erreur (all)', # NEW
  241         'devdebug:item_e_error' => 'Erreurs graves ou fatales (error)', # NEW
  242         'devdebug:item_e_notice' => 'Notes d&#039;ex&#233;cution (notice)', # NEW
  243         'devdebug:item_e_strict' => 'Tous les messages + les conseils PHP (strict)', # NEW
  244         'devdebug:item_e_warning' => 'Avertissements (warning)', # NEW
  245         'devdebug:item_espace_prive' => 'Espace priv&eacute;', # NEW
  246         'devdebug:item_espace_public' => 'Espace public', # NEW
  247         'devdebug:item_tout' => 'Tout SPIP', # NEW
  248         'devdebug:nom' => 'D&eacute;bogueur de d&eacute;veloppement', # NEW
   356        'devdebug:description' => '{{This tool enables you to see any PHP errors on the screen.}}<br />You can choose the level of PHP execution errors that will be displayed whenever the debugger is active, as well as the SPIP space to which these settings will apply.',
   357        'devdebug:item_e_all' => 'All messages errors (all)',
   358        'devdebug:item_e_error' => 'Serious or fatal errors (error)',
   359        'devdebug:item_e_notice' => 'Execution notices (notice)',
   360        'devdebug:item_e_strict' => 'All PHP messages and warnings (strict)',
   361        'devdebug:item_e_warning' => 'Warnings (warning)',
   362        'devdebug:item_espace_prive' => 'Private space',
   363        'devdebug:item_espace_public' => 'Public space',
   364        'devdebug:item_tout' => 'All of SPIP',
   365        'devdebug:nom' => 'Development debugger',
  249366        'distant_aide' => 'This tool requires remote files which must all be correctly installed in the library. Before activating this tool or updating this frame, make sure that the required files really are available on the remote server.',
  250367        'distant_charge' => 'File correctly downloaded and installed in the library.',
   
  259376        'effaces' => 'Deleted',
  260377        'en_travaux:description' => 'Makes it possible to display a customised message on the public site and also in the editing area during maintenance work.
  261 [[%message_travaux%]][[%titre_travaux%]][[%admin_travaux%]][[-><admin_travaux valeur="1">%avertir_travaux%</admin_travaux>]][[%prive_travaux%]]', # MODIF
   378
   379[[%message_travaux%]][[%titre_travaux%]][[%admin_travaux%]][[-><admin_travaux valeur="1">%avertir_travaux%</admin_travaux>]][[%prive_travaux%]]',
  262380        'en_travaux:nom' => 'Site in maintenance mode',
  263381        'erreur:bt' => '<span style=\\"color:red;\\">Warning:</span> the typographical bar appears to be an old version (@version@).<br />The Penknife is compatible only with version @mini@ or newer.',
   
  278396        'f_jQuery:description' => 'Prevents the installation of {jQuery} on the public site in order to economise some "machine resources". The jQuery library ([->http://jquery.com/]) is useful in Javascript programming and many plugins use it. SPIP uses it in the editing interface.
  279397
  280 N.B: some Swiss Knife tools require {jQuery} to be installed. ', # MODIF
   398
   399
   400N.B: some Swiss Knife tools require {jQuery} to be installed. ',
  281401        'f_jQuery:nom' => 'Deactivate jQuery',
  282402        'filets_sep:aide' => 'Dividing lines: <b>__i__</b> or <b>i</b> is a number between <b>0</b> and <b>@max@</b>.<br />Other available lines: @liste@',
  283403        'filets_sep:description' => 'Inserts separating lines for any SPIP texts which can be customised with a stylesheet.
  284 _ The syntax is: "__code__", where "code" is either the identifying number (from 0 to 7) of the line to insert and which is linked to the corresponding style, or the name of an image in the plugins/couteau_suisse/img/filets directory.', # MODIF
   404
   405_ The syntax is: "__code__", where "code" is either the identifying number (from 0 to 7) of the line to insert and which is linked to the corresponding style, or the name of an image in the plugins/couteau_suisse/img/filets directory.',
  285406        'filets_sep:nom' => 'Dividing lines',
  286407        'filtrer_javascript:description' => 'Three modes are available for controlling JavaScript inserted directly in the text of articles:
   408
  287409- <i>never</i>: JavaScript is prohibited everywhere
  288 - <i>default</i>: the presence of Javascript is highlighted in red in the editing interface
   410
   411- <i>default</i>: the presence of JavaScript is highlighted in red in the editing interface
   412
  289413- <i>always</i>: JavaScript is always accepted.
  290414
  291 N.B.: in forums, petitions, RSS feeds, etc., JavaScript is <b>always</b> made secure.[[%radio_filtrer_javascript3%]]', # MODIF
   415
   416
   417N.B.: in forums, petitions, RSS feeds, etc., JavaScript is <b>always</b> made secure.[[%radio_filtrer_javascript3%]]',
  292418        'filtrer_javascript:nom' => 'JavaScript management',
  293419        'flock:description' => 'Deactivates the file-locking system which uses the PHP {flock()} function. Some web-hoting environments are unable to work with this function. Do not activate this tool if your site is functioning normally.',
  294420        'flock:nom' => 'Files are not locked',
  295421        'fonds' => 'Backgrounds:',
  296         'forcer_langue:description' => 'Forces the language context for multiligual templates which have a language menu able to manage the language cookie.
   422        'forcer_langue:description' => 'Forces the language context for multilingual templates which have a form or language menu able to manage the language cookie.
   423
   424
  297425
  298426Technically, this tool does this:
   427
  299428- deactivates the choice of template according to the object\'s language.
   429
  300430- deactivates the automatic <code>{lang_select}</code> criterion on SPIP objects (articles, news items, sections, etc.).
  301431
  302 Thus multi blocks are always displayed in the language requested by the visitor.', # MODIF
   432
   433
   434This means that multi blocks are always displayed in the language requested by the visitor.',
  303435        'forcer_langue:nom' => 'Force language',
  304436        'format_spip' => 'Articles in SPIP format',
   
  310442        'glossaire:description' => '@puce@ Use one or several groups of keywords to manage an internal glossary. Enter the names of the groups here, separating them by  colons (:). If you leave the box empty (or enter "Glossaire"), it is the "Glossaire" group which will be used.[[%glossaire_groupes%]]
  311443
   444
   445
  312446@puce@ You can indicate the maximum number of links to create in a text for each word. A null or negative value will mean that all instances of the words will be treated. [[%glossaire_limite% par mot-cl&eacute;]]
  313447
  314 @puce@ There is a choice of two options for generating the small window which appears on the mouseover. [[%glossaire_js%]]', # MODIF
   448
   449
   450@puce@ There is a choice of two options for generating the small window which appears for the mouseover or hover event. [[%glossaire_js%]]',
  315451        'glossaire:nom' => 'Internal glossary',
  316452        'glossaire_css' => 'CSS solution',
   
  326462        'help2' => 'Local version: @version@',
  327463        'help3' => '<p>Documentation links:<br/>• [{{Le&nbsp;Couteau&nbsp;Suisse}}->http://www.spip-contrib.net/?article2166]@contribs@</p><p>Resets:
   464
  328465_ • [Hidden tools|Return to the original appearance of this page->@hide@]
   466
  329467_ • [Whole plugin|Reset to the original state of the plugin->@reset@]@install@
  330 </p>', # MODIF
  331         'horloge:description' => 'Tool currently under development. It offers a Javascript clock. Tag: <code>#HORLOGE</code>. Model: <code><horloge></code>
  332 
  333 Available arguments: {zone}, {format} and/or {id}.', # MODIF
   468
   469</p>',
   470        'horloge:description' => 'Tool currently under development. It offers a JavaScript clock. Tag: <code>#HORLOGE</code>. Model: <code><horloge></code>
   471
   472
   473
   474Available arguments: {zone}, {format} and/or {id}.',
  334475        'horloge:nom' => 'Clock',
  335476
   
  337478        'icone_visiter:description' => 'Replaces the standard "Visit" button (top right on this page) with the site logo, if there is one.
  338479
  339 To set this logo, go to the page "<:titre_configuration:>" page by clicking the "<:icone_configuration_site:>" button.', # MODIF
   480
   481
   482To define this logo, go to the page "<:titre_configuration:>" page by clicking the "<:icone_configuration_site:>" button.',
  340483        'icone_visiter:nom' => '"<:icone_visiter_site:>" button',
  341484        'insert_head:description' => 'Activate the tag [#INSERT_HEAD->http://www.spip.net/en_article2421.html] in all templates, whether or not this tag is present between &lt;head&gt; et &lt;/head&gt;. This option can be used to allow plugins to insert javascript code (.js) or stylesheets (.css).',
   
  343486        'insertions:description' => 'N.B.: tool in development!! [[%insertions%]]',
  344487        'insertions:nom' => 'Auto-correct',
  345         'introduction:description' => 'This tag can be used in templates to generate short summaries of articles, new items, etc.</p>
  346 <p>{{Beware}} : If you have another plugin defining the fonction {balise_INTRODUCTION()} or you have defined it in your templates, you will get a compilation error.</p>
   488        'introduction:description' => 'This tag can be used in templates to generate short summaries of articles, new items, etc., typically on the home page or in sections</p>
   489
   490<p>{{Beware}} : If you have another plugin defining the function {balise_INTRODUCTION()} or you have defined it in your templates, you will get a compilation error.</p>
   491
  347492@puce@ You can specify (as a percentage of the default value) the length of the text generated by the tag #INTRODUCTION. A null value, or a value equal to 100 will not modify anything and return the defaults: 500 characters for the articles, 300 for the news items and 600 for forums and sections.
   493
  348494[[%lgr_introduction%&nbsp;%]]
  349 @puce@ By default, if the text is too long, #INTRODUCTION will end with 3 dots: <html>&laquo;&amp;nbsp;(…)&raquo;</html>. You can change this to a customized string which shows that there is more text available.
   495
   496@puce@ By default, if the text is too long, #INTRODUCTION will end with 3 dots (ellipsis): <html>"&amp;nbsp;(…)"</html>. You can change this to a customised string which shows that there is more text available.
   497
  350498[[%suite_introduction%]]
  351 @puce@ If the #INTRODUCTION tag is used to give a summary of an article, the Penknife can generate a link to the article on the 3 dots or string marking that there is more text available. For example : &laquo;Read the rest of the article…&raquo;
   499
   500@puce@ If the #INTRODUCTION tag is used to give a summary of an article, the Swiss Knife can generate a link to the article for the 3 dots or string  that indicates that there is more text available. For example: "Read the rest of the article…"
   501
  352502[[%lien_introduction%]]
  353 ', # MODIF
   503
   504',
  354505        'introduction:nom' => '#INTRODUCTION tag',
  355506
  356507        // J
  357508        'jcorner:description' => '"Pretty Corners" is a tool which makes it easy to change the appearance of the corners of {{coloured boxes}} on the public pages of your site. Almost anything is possible!
   509
  358510_ See this page for examples: [->http://www.malsup.com/jquery/corner/].
  359511
   512
   513
  360514Make a list below of the elements in your templates which are to be rounded. Use CSS syntax (.class, #id, etc. ). Use the sign "&nbsp;=&nbsp;" to specify the jQuery command to apply, and a double slash ("&nbsp;//&nbsp;") for comments. If no equals sign is provided, rounded corners equivalent to  <code>.ma_classe = .corner()</code> will be applied.[[%jcorner_classes%]]
  361515
  362 N.B. This tool requires the {Round Corners} jQuery plugin in order to function. The Penknife can install it automatically if you check this box. [[%jcorner_plugin%]]', # MODIF
   516
   517
   518N.B. This tool requires the {Round Corners} jQuery plugin in order to function. The Swiss Knife plugin can install it automatically if you check this box. [[%jcorner_plugin%]]',
  363519        'jcorner:nom' => 'Pretty Corners',
  364520        'jcorner_plugin' => '"&nbsp;Round Corners plugin&nbsp;"',
   
  391547        'label:decoration_styles' => 'Your personalised style tags:',
  392548        'label:derniere_modif_invalide' => 'Refresh immediately after a modification:',
  393         'label:devdebug_espace' => 'Filtrage de l\'espace concern&#233; :', # NEW
  394         'label:devdebug_mode' => 'Activer le d&eacute;bogage', # NEW
  395         'label:devdebug_niveau' => 'Filtrage du niveau d\'erreur renvoy&eacute; :', # NEW
   549        'label:devdebug_espace' => 'Filtering of the space in question:',
   550        'label:devdebug_mode' => 'Activate debugging',
   551        'label:devdebug_niveau' => 'Filtering of error severity reported:',
  396552        'label:distant_off' => 'Deactivate:',
  397553        'label:doc_Smax' => 'Maximum document size:',
   
  469625        'liens_orphelins:description' => 'This tool has two functions:
  470626
   627
   628
  471629@puce@ {{Correct Links}}.
  472630
  473 In French texts, SPIP follows the rules of French typography and inserts a space before question and exclamation marks. This tool prevents this from happening in URLs.[[%liens_interrogation%]]
   631
   632
   633In French texts, SPIP follows the rules of French typography and inserts a space before question and exclamation marks, and uses French-style quotation marks when appropriate. This tool prevents this from happening in URLs.[[%liens_interrogation%]]
   634
   635
  474636
  475637@puce@ {{Orphan links}}.
  476638
  477 Systematically replaces all URLs which authors have placed in texts (especially often in forums) and which are thus not clickable, by links in the SPIP format. For example, {<html>www.spip.net</html>} will be replaced by: [->www.spip.net].
   639
   640
   641Systematically replaces all URLs which authors have placed in texts (especially often in forums), and which are thus not clickable, by links in the SPIP format. For example, {<html>www.spip.net</html>} will be replaced by: [->www.spip.net].
   642
   643
  478644
  479645You can choose the manner of replacement:
   646
  480647_ • {Basic}: links such as {<html>http://spip.net</html>} (whatever protocol) and {<html>www.spip.net</html>} are replaced.
   648
  481649_ • {Extended}: additionally links such as these are also replaced:  {<html>me@spip.net</html>}, {<html>mailto:myaddress</html>} ou {<html>news:mynews</html>}.
   650
  482651_ • {By default}: automatic replacement (from SPIP version 2.0).
  483 [[%liens_orphelins%]]', # MODIF
   652
   653[[%liens_orphelins%]]',
  484654        'liens_orphelins:nom' => 'Fine URLs',
  485655
   
  489659        'maj_auto:description' => 'This tool is used to help you easily manage the updates of your various plugins, specifically be retrieving the version number located in your various local <code>svn.revision</code> files and comparing them with those found on the <code>zone.spip.org</code> site.
  490660
  491 The list above offers the possibility of running SPIP&nbsp;s automatic update process for each of the plugins already installed in the  <code>plugins/auto/</code> directory. The other plugins located in the  <code>plugins/</code> directory are simply listed for information purposes. If the remote version can not be located, then try to proceed with updating the plugin manually.
  492 
  493 Note: since the <code>.zip</code> files are not always instantly reconstructed, you might have to wait a while before you can carry out the total update of a recently modified plugin.', # MODIF
   661
   662
   663The list above offers the possibility of running SPIP\'s automatic update process for each of the plugins already installed in the  <code>plugins/auto/</code> directory. The other plugins located in the  <code>plugins/</code> directory are simply listed for information purposes. If the remote version can not be located, then try to proceed with updating the plugin manually.
   664
   665
   666
   667Note: since the <code>.zip</code> files are not always instantly reconstructed, you might have to wait a while before you can carry out the total update of a recently modified plugin.',
  494668        'maj_auto:nom' => 'Automatic updates',
  495         'masquer:description' => 'This tool is used for hiding specific editorial content (sections or articles) tagged with the keyword specified below from the public site without requiring any other modifications to your templates. If a section is hidden so is its entire sub-branch.[[%mot_masquer%]]
  496 
  497 To override and force the display of such hidden content, just add the <code>{tout_voir}</code> criteria to the loops in your template(s).', # MODIF
   669        'masquer:description' => 'This tool is used for hiding specific editorial content (sections or articles) tagged with the keyword specified below from the public site without requiring any other modifications to your templates. If a section is hidden, then so is its entire sub-branch.[[%mot_masquer%]]
   670
   671
   672
   673To override and force the display of such hidden content, just add the <code>{tout_voir}</code> criteria to the loops in your template(s).',
  498674        'masquer:nom' => 'Hide editorial content',
  499675        'meme_rubrique:description' => 'Define here the number of objects listed in the panel labelled "<:info_meme_rubrique:>" available on some of the private zone pages.[[%meme_rubrique%]]',
   
  548724        'pack_alt' => 'See the current configuration parameters',
  549725        'pack_delete' => 'Delete a configuration pack',
  550         'pack_descrip' => 'Your "Current configuration pack" brings together all the parameters activated for the Penknife plugin. It remembers both whether a tool is activated or not and, if so, what options have been chosen.
  551 
  552 This PHP code may be placed in the /config/mes_options.php file. It will place a reset link on the page of the "pack {@pack@}". Of course, you can change its name below.
  553 
  554 If you reset the plugin by clicking on a pack, the Penknife will reconfigure itself according to the values defined in that pack.', # MODIF
   726        'pack_descrip' => 'Your "Current configuration pack" brings together all the parameters activated for the Swiss Knife plugin. It remembers both whether a tool is activated or not and, if so, what options have been chosen.
   727
   728
   729
   730If write access privileges permit, this PHP code may be placed in the /config/mes_options.php file. It will place a reset link on the page of the "pack {@pack@}". Of course, you can change its name below.
   731
   732
   733
   734If you reset the plugin by clicking on a pack, the Swiss Knife plugin will reconfigure itself according to the values defined in that pack.',
  555735        'pack_du' => '• of the pack @pack@',
  556736        'pack_installe' => 'Installation of a configuration pack',
   
  569749        'paragrapher2:nom' => 'Insert paragraphs',
  570750        'pipelines' => 'Entry points used:',
  571         'previsualisation:description' => 'By default, SPIP enables previewing an article in its public and CSS-styled version, but only when it has been "proposed for publication". This tool, however, allows authors to also preview articles while they are being written. Anyone can therefore preview and modify their own text to their own liking.
  572 
  573 @puce@ Warning: this functionality does not modify the preview rights. In order for your editors to actually be able to preview their articles "in progress", you still need to authorise this function (in the {[Configuration&gt;Advanced functions->./?exec=config_fonctions]} menu in the private zone).', # MODIF
   751        'previsualisation:description' => 'By default, SPIP enables previewing an article in its public and CSS-styled version, but only when it has been "proposed for publication". However, this tool allows authors to also preview articles while they are still being written. Anyone can therefore preview and modify their own text to their own liking.
   752
   753
   754
   755@puce@ Warning: this functionality does not modify the preview rights. In order for your editors to actually be able to preview their articles "in progress", you still need to authorise this function (in the {[Configuration&gt;Advanced functions->./?exec=config_fonctions]} menu in the private zone).',
  574756        'previsualisation:nom' => 'Previewing articles',
  575757        'puceSPIP' => 'Enable the "*" typographical short-cut',
   
  577759        'pucesli:description' => 'Replaces "-" (single hyphen) bullets in articles with "-*" ordered lists (transformed into  &lt;ul>&lt;li>…&lt;/li>&lt;/ul> in HTML) whose style may be customised using CSS.
  578760
  579 To retain access to SPIP\'s original bullet image (the little triangle), a new "*" short-cut at the start of the line can be suggested to your editors:[[%puceSPIP%]]', # MODIF
   761
   762
   763To retain access to SPIP\'s original bullet image (the little triangle), a new "*" short-cut at the start of the line can be suggested to your editors:[[%puceSPIP%]]',
  580764        'pucesli:nom' => 'Beautiful bullets',
  581765
   
  607791        'smileys:aide' => 'Smileys: @liste@',
  608792        'smileys:description' => 'Inserts smileys in texts containing a short-cut in this form <code>:-)</code>. Ideal for use in forums.
   793
  609794_ A tag is available for displaying a table of smileys in templates: #SMILEYS.
  610 _ Images: [Sylvain Michel->http://www.guaph.net/]', # MODIF
   795
   796_ Images: [Sylvain Michel->http://www.guaph.net/]',
  611797        'smileys:nom' => 'Smileys',
  612798        'soft_scroller:description' => 'Gives a slow scroll effect when a visitor clicks on a link with an anchor tag. This helps the visitor to know where they are in a long text.
  613799
  614 N.B. In order to work, this tool needs to be used in &laquo;DOCTYPE XHTML&raquo; pages (not HTML!). It also requires two {jQuery} plugins: {ScrollTo} et {LocalScroll}. The Penknife can install them itself if you check the following two boxes. [[%scrollTo%]][[->%LocalScroll%]]
  615 @_CS_PLUGIN_JQUERY192@', # MODIF
   800
   801
   802N.B. In order to work, this tool needs to be used in "DOCTYPE XHTML" pages (not HTML!). It also requires two {jQuery} plugins: {ScrollTo} et {LocalScroll}. The Swiss Knife can install them itself if you check the following two boxes. [[%scrollTo%]][[->%LocalScroll%]]
   803
   804@_CS_PLUGIN_JQUERY192@',
  616805        'soft_scroller:nom' => 'Soft anchors',
  617806        'sommaire:description' => 'Builds a mini table-of-contents of your articles and sections in order to access the main headings quickly (HTML tags &lt;@h3@>A big title&lt;/@h3@>> or SPIP subtitle short-cuts in the form: <code>{{{My subtitle}}}</code>).
  618807
   808
   809
  619810For information purposes, the "&nbsp;[.->class_spip]&nbsp;" tool is used to select the &lt;hN> tag used for SPIP sub-titles.
  620811
   812
   813
  621814@puce@ You can define the depth retained for the sub-headings used to construct the summary (1 = &lt;@h3@>, 2 = &lt;@h3@> and &lt;@h4@>, etc.) :[[%prof_sommaire%]]
  622815
   816
   817
  623818@puce@ You can define the maximum number of characters of the subtitles used to make the summary:[[%lgr_sommaire% characters]]
  624819
   820
   821
  625822@puce@ The table of content anchors can be calculated from the title and not looking like: {tool_summary_NN}. This option also offers the syntax: <code>{{{My title<my_anchor}}}</code> which allows you to specify the anchor to be used.[[%jolies_ancres%]]
  626823
   824
   825
  627826@puce@ You can also determine the way in which the plugin constructs the summary:
   827
  628828_ • Systematically, for each article (a tag named <code>@_CS_SANS_SOMMAIRE@</code> placed anywhere within the text of the article will make an exception to the rule).
   829
  629830_ • Only for articles containing the <code>@_CS_AVEC_SOMMAIRE@</code> tag.
  630831
   832
   833
  631834[[%auto_sommaire%]]
  632835
   836
   837
  633838@puce@ By default, the Swiss Knife automatically inserts the summary at the top of the article. But you can place it elsewhere, if you wish, by using the #CS_SOMMAIRE tag, which you can activate here:
   839
  634840[[%balise_sommaire%]]
  635841
  636 The summary can be used in conjunction with : "{[.->decoupe]}" and "&nbsp;[.->titres_typo]&nbsp;".', # MODIF
   842
   843
   844The summary can be used in conjunction with: "{[.->decoupe]}" and "&nbsp;[.->titres_typo]&nbsp;".',
  637845        'sommaire:nom' => 'Automatic T.O.C.',
  638846        'sommaire_ancres' => 'Selected anchors: <b><html>{{{My Title&lt;my_anchor&gt;}}}</html></b>',
   
  642850        'spam:description' => 'Attempts to fight against the sending of abusive and automatic messages through forms on the public site. Some words and the &lt;a>&lt;/a> tags are prohibited. Train your authors to use SPIP short-cuts for links.
  643851
   852
   853
  644854@puce@ List here the sequences you wish to prohibit, separating them with spaces. [[%spam_mots%]]
   855
  645856<q1>• Expressions containing spaces should be placed within quotation marks.
   857
  646858_ • To specify a whole word, place it in parentheses. For example: {(asses)}.
   859
  647860_ • To use a regular expression, first check the syntax, then place it between slashes and quotation marks.
   861
  648862_ Example:~{<html>"/@test.(com|en)/"</html>}.
   863
  649864_ • To use a regular expression that works on HTML characters, place the text between "&amp;#" and ";".
   865
  650866_ Example:~{<html>"/&amp;#(?:1[4-9][0-9]{3}|[23][0-9]{4});/"</html>}.</q1>
  651867
  652 @puce@ Certain IP addresses can also be blocked at their source. But remember that being these addresses (often variable in nature) there may be a plethora of users or even an entire network.[[%spam_ips%]]
  653 <q1>• Use the "*" character to replace several unknown letters, "?" for a single one and brackets for classes of letters.</q1>', # MODIF
   868
   869
   870@puce@ Certain IP addresses can also be blocked at their source. But remember that behind these addresses (often variable in nature) there may be a plethora of users or even an entire network.[[%spam_ips%]]
   871
   872<q1>• Use the "*" character to replace several unknown letters, "?" for a single one and brackets for classes of letters.</q1>',
  654873        'spam:nom' => 'Fight against SPAM',
  655874        'spam_ip' => 'IP blocking of @ip@:',
   
  660879        'spip_cache:description' => '@puce@ The cache occupies disk space and SPIP can limit the amount of space taken up. Leaving empty or putting 0 means that no limit will be applied.[[%quota_cache% Mo]]
  661880
   881
   882
  662883@puce@ When the site\'s contents are changed, SPIP immediately invalidates the cache without waiting for the next periodic recalculation. If your site experiences performance problems because of the load of repeated recalculations, you can choose "no" for this option.[[%derniere_modif_invalide%]]
  663884
  664 @puce@ If the #CACHE tag is not found in a template then by default SPIP caches a page for 24 hours before recalculating it. You can modify this default here.[[%duree_cache% heures]]
  665 
  666 @puce@ If you are running several mutualised sites, you can specify here the default value for all the local sites (SPIP 2.0 mini).[[%duree_cache_mutu% heures]]', # MODIF
   885
   886
   887@puce@ If the #CACHE tag is not found in a template, then by default SPIP caches a page for 24 hours before recalculating it. You can modify this default here.[[%duree_cache% heures]]
   888
   889
   890
   891@puce@ If you are running several mutualised sites, you can specify here the default value for all the local sites (SPIP 2.0 mini).[[%duree_cache_mutu% heures]]',
  667892        'spip_cache:description1' => '@puce@ By default, SPIP calculates all the public pages and caches them in order to accelerate their display. It can be useful, when developing the site to disable the cache temporarily, in order to see the effect of changes immediately.[[%radio_desactive_cache3%]]',
  668893        'spip_cache:description2' => '@puce@ Four options to configure the cache: <q1>
   894
  669895_ • {Normal usage}: SPIP places all the calculated pages of the public site in the cache in order to speed up their delivery. After a certain time the cache is recalculated and stored again.
   896
  670897_ • {Permanent cache}: the cache is never recalculated (time limits in the templates are ignored).
   898
  671899_ • {No cache}: temporarily deactivating the cache can be useful when the site is being developed. With this option, nothing is cached on disk.
  672 _ • {Cache checking}: similar to the preceding option. However, all results are written to disk in order to be able to check them.</q1>[[%radio_desactive_cache4%]]', # MODIF
   900
   901_ • {Cache checking}: similar to the preceding option. However, all results are written to disk in order to be able to check them.</q1>[[%radio_desactive_cache4%]]',
  673902        'spip_cache:nom' => 'SPIP and the cache',
  674903        'spip_ecran:description' => 'Specify the screen width imposed on everyone in the private zone. A narrow screen will display two columns and a wide screen will display three. The default settings leaves the user to make their own choice which will be stored in a browser cookie.[[%spip_ecran%]]',
   
  685914        // T
  686915        'titre' => 'The Penknife',
  687         'titre_parent:description' => 'Within a loop it is common to want to show the title of the parent of the current object. You normally need to use a second loop to do this, but a new tag #TITRE_PARENT makes the syntax easier. In the case of a MOTS loop, the tag gives the title of the keyword group. For other objetcs (articles, sections, news items, etc.) it gives the title of the parent section (if it exists).
   916        'titre_parent:description' => 'Within a loop, it is common to want to show the title of the parent of the current object. You normally need to use a second loop to do this, but a new tag #TITRE_PARENT makes the syntax easier. In the case of a MOTS loop, the tag gives the title of the keyword group. For other objects (articles, sections, news items, etc.) it gives the title of the parent section (if it exists).
   917
   918
  688919
  689920Note: For keywords, #TITRE_GROUPE is an alias of #TITRE_PARENT. SPIP treats the contents of these new tags as it does other #TITRE tags.
  690921
   922
   923
  691924@puce@ If you are using SPIP 2.0, then you can use an array of tags of this form: #TITRE_XXX, which give you the title of the object \'xxx\', provided that the field \'id_xxx\' is present in the current table (i.e. #ID_XXX is available in the current loop).
  692925
  693 For example, in an (ARTICLES) loop, #TITRE_SECTEUR will give the title of the sector of the current article, since the identifier #ID_SECTEUR (or the field  \'id_secteur\') is available in the loop.[[%titres_etendus%]]', # MODIF
   926
   927
   928For example, in an (ARTICLES) loop, #TITRE_SECTEUR will give the title of the sector of the current article, since the identifier #ID_SECTEUR (or the field  \'id_secteur\') is available in the loop.
   929
   930
   931
   932The code <html>#TITRE_XXX{yy}</html> is also available to be used. Example: <html>#TITRE_ARTICLE{10}</html> will return the title of article #10.[[%titres_etendus%]]',
  694933        'titre_parent:nom' => '#TITRE_PARENT/OBJECT tags',
  695934        'titre_tests' => 'The Penknife - Test page',
  696935        'titres_typo:description' => 'Transform all of the intermediary headings <html>" {{{My sub-heading}}} "</html> into configurable typographical images.[[%i_taille% pt]][[%i_couleur%]][[%i_police%
  697936
   937
   938
  698939Available fonts: @_CS_FONTS@]][[%i_largeur% px]][[%i_hauteur% pt]][[%i_padding% px]][[%i_align%]]
  699940
  700 This tool is compatible with: &laquo;&nbsp;[.->sommaire]&nbsp;&raquo;.', # MODIF
   941
   942
   943This tool is compatible with: "&nbsp;[.->sommaire]&nbsp;".',
  701944        'titres_typo:nom' => 'Sub-headings as images',
  702945        'tous' => 'All',
   
  705948        'toutmulti:description' => 'Makes it possible to use the shortcut <code><:a_text:></code> in order to place multilingual blocks from language files, whether SPIP\'s own or your customised ones, anywhere in the text, titles, etc. of an article.
  706949
   950
   951
  707952More information on this can be found in [this article->http://www.spip.net/en_article2444.html].
  708953
   954
   955
  709956User variables can also be added to the shortcuts. This was introduced with SPIP 2.0. For example, <code><:a_text{name=John, tel=2563}:></code> makes it possible to pass the values to the SPIP language file: <code>\'a_text\'=>\'Please contact @name@, the administrator, on @tel@.</code>.
  710957
  711 The SPIP function used is: <code>_T(\'a_text\')</code> (with no parmameters), and <code>_T(\'a_text\', array(\'arg1\'=>\'some words\', \'arg2\'=>\'other words\'))</code> (with parameters).
  712 
  713 Do not forget to check that the variable used <code>\'a_text\'</code> is defined in the language files.', # MODIF
   958
   959
   960The SPIP function used is: <code>_T(\'a_text\')</code> (with no parameters), and <code>_T(\'a_text\', array(\'arg1\'=>\'some words\', \'arg2\'=>\'other words\'))</code> (with parameters).
   961
   962
   963
   964Do not forget to check that the variable used <code>\'a_text\'</code> is defined in the language files.',
  714965        'toutmulti:nom' => 'Multilingual blocks',
  715966        'travaux_masquer_avert' => 'Hide the frame indicating on the public site that maintenance is currently being carried out',
  716967        'travaux_nom_site' => '@_CS_NOM_SITE@',
  717968        'travaux_prochainement' => 'This site will be back online soon.
  718 _ Thank you for your understanding.', # MODIF
   969
   970_ Thank you for your understanding.',
  719971        'travaux_titre' => '@_CS_TRAVAUX_TITRE@',
  720972        'tri_articles:description' => 'Choose the sort order to be used for displaying certain types of objects in the editing interface ([->./?exec=auteurs]), within the sections.
  721973
   974
   975
  722976The options below use the SQL function \'ORDER BY\'. Only use the customised option if you know what you are doing (the available fields are: {id_article, id_rubrique, titre, soustitre, surtitre, statut, date_redac, date_modif, lang, etc.})
  723977
   978
   979
  724980@puce@ {{Order of the articles inside the sections}} [[%tri_articles%]][[->%tri_perso%]]
  725981
  726 @puce@ {{Order of the groups in the add-a-keyword form}} [[%tri_groupes%]][[->%tri_perso_groupes%]]', # MODIF
   982
   983
   984@puce@ {{Order of the groups in the add-a-keyword form}} [[%tri_groupes%]][[->%tri_perso_groupes%]]',
  727985        'tri_articles:nom' => 'SPIP\'s sort orders',
  728986        'tri_groupe' => 'Sort on the group id (ORDER BY id_groupe)',
   
  733991        'trousse_balises:description' => 'Tool currently under development. It offers a few simple and practical tags to improve the legibility of your templates.
  734992
   993
   994
  735995@puce@ {{#BOLO}}: generates a dummy text of about 3000 characters ("bolo" ou "[?lorem ipsum]") for use with templates in development. An optional argument specifies the length of the text, e.g. <code>#BOLO{300}</code>. The tag accepts all SPIP\'s filters. For example, <code>[(#BOLO|majuscules)]</code>.
   996
  736997_ It can also be used as a model in content. Place <code><bolo300></code> in any text zone in order to obtain 300 characters of dummy text.
  737998
   999
   1000
  7381001@puce@ {{#MAINTENANT}} (or {{#NOW}}): returns the current date, just like: <code>#EVAL{date(\'Y-m-d H:m:s\')}</code>. An optional argument specifies the format. For example, <code>#MAINTENANT{Y-m-d}</code>. As with <code>#DATE</code> the display can be customised using filters: <code>[(#MAINTENANT|affdate)]</code>.
  7391002
   1003
   1004
  7401005@puce {{#CHR<html>{XX}</html>}}: a tag equivalent to <code>#EVAL{"chr(XX)"}</code> which is useful for inserting special characters (such as a line feed) or characters which are reserved for special use by the SPIP compiler (e.g. square and curly brackets).
  7411006
  742 @puce@ {{#LESMOTS}}: ', # MODIF
   1007
   1008
   1009@puce@ {{#LESMOTS}}: ',
  7431010        'trousse_balises:nom' => 'Box of tags',
  7441011        'type_urls:description' => '@puce@ SPIP offers a choice between several types of URLs to generate the access links for pages on your site:
  7451012
   1013
   1014
  7461015More information: [->http://www.spip.net/en_article3588.html] The "[.->boites_privees]" tool allows you to see on the page of each SPIP object the clean URL which is associated with it.
   1016
  7471017[[%radio_type_urls3%]]
   1018
  7481019<q3>@_CS_ASTER@to use the types {html}, {propres}, {propres2}, {libres} or {arborescentes}, copy the file "htaccess.txt" from the root directory of the SPIP site to a file (also at the root) named ".htaccess" (be careful not to overwrite any existing configuration if there already is a file of this name). If your site is in a subdirectory, you may need to edit the line "RewriteBase" in the file in order for the defined URLs to direct requests to the SPIP files.</q3>
  7491020
   1021
   1022
  7501023<radio_type_urls3 valeur="page">@puce@ {{URLs &laquo;page&raquo;}}: the default type for SPIP since version 1.9x.
   1024
  7511025_ Example: <code>/spip.php?article123</code>.
  7521026[[%terminaison_urls_page%]][[%separateur_urls_page%]]</radio_type_urls3>
  7531027
   1028
   1029
  7541030<radio_type_urls3 valeur="html">@puce@ {{URLs &laquo;html&raquo;}}: URLs take the form of classic html pages.
   1031
  7551032_ Example: <code>/article123.html</code></radio_type_urls3>
  7561033
  757 <radio_type_urls3 valeur="propres">@puce@ {{URLs &laquo;propres&raquo;}}: URLs are constructed using the title of the object. Markers (_, -, +, @, etc.) surround the titles, depending on the type of object.
   1034
   1035
   1036<radio_type_urls3 valeur="propres">@puce@ {{URLs "propres"}}: URLs are constructed using the title of the object. Markers (_, -, +, @, etc.) surround the titles, depending on the type of object.
   1037
  7581038_ Examples: <code>/My-article-title</code> or <code>/-My-section-</code> or <code>/@My-site@</code>[[%terminaison_urls_propres%]][[%debut_urls_propres%]][[%marqueurs_urls_propres%]][[%url_max_propres%]]</radio_type_urls3>
  7591039
  760 <radio_type_urls3 valeur="propres2">@puce@ {{URLs &laquo;propres2&raquo;}}: the extension \'.html\' is added to the URLs generated.
   1040
   1041
   1042<radio_type_urls3 valeur="propres2">@puce@ {{URLs "propres2"}}: the extension \'.html\' is added to the URLs generated.
   1043
  7611044_ Example: <code>/My-article-title.html</code> or <code>/-My-section-.html</code>
   1045
  7621046[[%debut_urls_propres2%]][[%marqueurs_urls_propres2%]][[%url_max_propres2%]]</radio_type_urls3>
  7631047
   1048
   1049
  7641050<radio_type_urls3 valeur="libres">@puce@ {{URLs &laquo;libres&raquo;}} : the URLs are like {&laquo;propres&raquo;}, but without markers  (_, -, +, @, etc.) to differentiate the objects.
   1051
  7651052_ Example: <code>/My-article-title</code> or <code>/My-section</code>
   1053
  7661054[[%terminaison_urls_libres%]][[%debut_urls_libres%]][[%url_max_libres%]]</radio_type_urls3>
  7671055
   1056
   1057
  7681058<radio_type_urls3 valeur="arbo">@puce@ {{URLs &laquo;arborescentes&raquo;}}: URLs are built in a tree structure.
   1059
  7691060_ Example: <code>/sector/section1/section2/My-article-title</code>
   1061
  7701062[[%url_arbo_minuscules%]][[%urls_arbo_sans_type%]][[%url_arbo_sep_id%]][[%terminaison_urls_arbo%]][[%url_max_arbo%]]</radio_type_urls3>
  7711063
  772 <radio_type_urls3 valeur="propres-qs">@puce@ {{URLs &laquo;propres-qs&raquo;}}:  this system functions using a "Query-String", in other words, without using the .htaccess file. URLs are similar in form to {&laquo;propres&raquo;}.
   1064
   1065
   1066<radio_type_urls3 valeur="propres-qs">@puce@ {{URLs "propres-qs"}}:  this system functions using a "Query-String", in other words, without using the .htaccess file. URLs are similar in form to {&laquo;propres&raquo;}.
   1067
  7731068_ Example: <code>/?My-article-title</code>
   1069
  7741070[[%terminaison_urls_propres_qs%]][[%url_max_propres_qs%]]</radio_type_urls3>
  7751071
  776 </radio_type_urls3>
  777 
  778 <radio_type_urls3 valeur="standard">@puce@ {{URLs &laquo;standard&raquo;}}: these now discarded URLs were used by SPIP up to version 1.8.
   1072
   1073
   1074<radio_type_urls3 valeur="standard">@puce@ {{URLs "standard"}}: these now discarded URLs were used by SPIP up to version 1.8.
   1075
  7791076_ Example: <code>article.php3?id_article=123</code>
  7801077</radio_type_urls3>
  7811078
   1079
   1080
  7821081@puce@ If you are using the type  {page} described above or if the object requested is not recognised, you can choose the {{calling script}} for SPIP. By default, SPIP uses {spip.php}, but {index.php} (format: <code>/index.php?article123</code>) or an empty value (format: <code>/?article123</code>) are also possible. To use any other value, you need to create the corresponding file at the root of your site with the same contents as in the file {index.php}.
  783 [[%spip_script%]]', # MODIF
  784         'type_urls:description1' => '@puce@ If you are using a format based on URLs &laquo;propres&raquo; ({propres}, {propres2}, {libres}, {arborescentes} ou {propres_qs}), the Penknife can:
   1082
   1083[[%spip_script%]]',
   1084        'type_urls:description1' => '@puce@ If you are using a format based on "propres" URLs ({propres}, {propres2}, {libres}, {arborescentes} ou {propres_qs}), the Swiss Knife can:
   1085
  7851086<q1>• make sure the URL is in {{lower case}}.</q1>[[%urls_minuscules%]]
   1087
  7861088<q1>• systematically add the {{ID of the object}} to the URL (as a suffix, prefix, etc.).
  787 _ (examples: <code>/My-article-title,457</code> or <code>/457-My-article-title</code>)</q1>', # MODIF
   1089
   1090_ (examples: <code>/My-article-title,457</code> or <code>/457-My-article-title</code>)</q1>',
  7881091        'type_urls:nom' => 'Format of URLs',
  789         'typo_exposants:description' => '{{Text in French}}: improves the typographical rendering of common abbreviations by adding superscript where necessary (thus, {<acronym>Mme</acronym>} becomes {M<sup>me</sup>}). Common errors corrected:  ({<acronym>2&egrave;me</acronym>} and  {<acronym>2me</acronym>}, for example, become {2<sup>e</sup>}, the only correct abbreviation).
   1092        'typo_exposants:description' => '{{Text in French}}: improves the typographical rendering of common abbreviations by adding superscript where necessary (thus, {<acronym>Mme</acronym>} becomes {M<sup>me</sup>}). Common errors corrected: ({<acronym>2&egrave;me</acronym>} and {<acronym>2me</acronym>}, for example, become {2<sup>e</sup>}, the only correct abbreviation).
   1093
   1094
  7901095
  7911096The rendered abbreviations correspond to those of the Imprimerie nationale given in the {Lexique des r&egrave;gles typographiques en usage &agrave; l\'Imprimerie nationale} (article &laquo;&nbsp;Abr&eacute;viations&nbsp;&raquo;, Presses de l\'Imprimerie nationale, Paris, 2002).
  7921097
   1098
   1099
  7931100The following expressions are also handled: <html>Dr, Pr, Mgr, St, Bx, m2, m3, Mn, Md, St&eacute;, &Eacute;ts, Vve, bd, Cie, 1o, 2o, etc.</html>
  7941101
   1102
   1103
  7951104You can also choose here to use superscript for some other abbreviations, despite the negative opinion of the Imprimerie nationale:[[%expo_bofbof%]]
  7961105
  797 {{English text}}: the suffixes of ordinal numbers are placed in superscript: <html>1st, 2nd</html>, etc.', # MODIF
   1106
   1107
   1108{{English text}}: the suffixes of ordinal numbers are placed in superscript: <html>1st, 2nd</html>, etc.',
  7981109        'typo_exposants:nom' => 'Superscript',
  7991110
   
  8441155        'version_update_title' => 'Downloads the latest version of the plugin and updates it automatically.',
  8451156        'verstexte:description' => '2 filters for your templates which make it possible to produce lighter pages.
  846 _ version_texte : extracts the text content of an HTML page, excluding some basic tags.
  847 _ version_plein_texte : extracts the full text content from an html page.', # MODIF
   1157
   1158_ version_texte: extracts the text content of an HTML page, excluding some basic tags.
   1159
   1160_ version_plein_texte: extracts the full text content from an HTML page.',
  8481161        'verstexte:nom' => 'Text version',
  849         'visiteurs_connectes:description' => 'Creates an HTML fragment for your templates which displays on the public site the number of vistors logged in.
  850 
  851 Simply add <code><INCLURE{fond=fonds/visiteurs_connectes}></code> in the template.', # MODIF
   1162        'visiteurs_connectes:description' => 'Creates an HTML fragment for your templates which displays on the public site the number of visitors currently logged in.
   1163
   1164
   1165
   1166Simply add <code><INCLURE{fond=fonds/visiteurs_connectes}></code> in the template.',
  8521167        'visiteurs_connectes:nom' => 'Vistors logged in',
  8531168        'voir' => 'See: @voir@',
   
  8551170
  8561171        // W
  857         'webmestres:description' => 'For SPIP, a {{webmaster}} means an {{administrator}} who has an FTP access to the site. By default, from SPIP 2.0 on, this is assumed to be the administrator whose <code>id_auteur=1</code>. Webmasters defined here have the privelege of no longer needing to use FTP to validate important actions on the site, such as upgrading the database format or restoring a backup.
   1172        'webmestres:description' => 'For SPIP, the term {{webmaster}} refers to an {{administrator}} who has FTP access to the site. By default, from SPIP 2.0 on, this is assumed to be the administrator whose <code>id_auteur=1</code>. Webmasters defined here have the privilege of no longer needing to use FTP to validate important actions on the site, such as upgrading the database format or restoring a backup.
   1173
   1174
  8581175
  8591176Current webmasters: {@_CS_LISTE_WEBMESTRES@}.
   1177
  8601178_ Eligible administrators: {@_CS_LISTE_ADMINS@}.
  8611179
  862 As a webmaster yourself, you can change this list od IDs. Use a colon as a separator if there are more than one. e.g. "1:5:6".[[%webmestres%]]', # MODIF
   1180
   1181
   1182As a webmaster yourself, you can change this list of IDs. Use a colon as a separator if there are more than one. e.g. "1:5:6".[[%webmestres%]]',
  8631183        'webmestres:nom' => 'list of webmasters',
  8641184
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.