Changeset 59972 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Apr 1, 2012, 1:03:02 PM (8 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (genespip)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/genespip_2_0/lang/genespip_sk.php

  r59874 r59972  
  5151        'dep' => 'Okr.',
  5252        'departement' => 'Okres',
  53         'depose_par' => 'Déposé par', # NEW
   53        'depose_par' => 'Poslal(a)',
  5454        'derniere_modif_le' => 'Naposledy zmenené',
  5555        'derniere_modification' => 'Posledná zmena súboru',
  5656        'descriptif_cfg' => '<p>Táto zóna sa používa na nastavenie základných premenných zásuvného modulu.</p><p> Na to, aby tento modul správne fungoval, musí byť nainštalovaný spolu so zásuvným modulom cfg</p>',
  5757        'detail_fiche' => 'Podrobnosti o súbore',
  58         'document' => 'Dokumenty', # MODIF
  59         'documents' => 'Documents', # NEW
   58        'document' => 'Dokument',
   59        'documents' => 'Dokumenty',
  6060
  6161        // E
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.