Changeset 60795 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Apr 30, 2012, 8:28:32 AM (9 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (paquet-fulltext)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/fulltext/lang/paquet-fulltext_sk.php

  r59735 r60795  
  1010        // F
  1111        'fulltext_description' => 'Tento poskytuje pomoc pri  FULLTEXTOVOM vyhľadávaní  MySQL a veľmi vylepšuje vyhľadávanie vo vzťahu k fungovaniu SPIPu ako takého a po druhé pri indexovaní obsahu niektorých súborov.
  12   -* využíva režim FULLTEXTOVÉ VYHĽADÁVANIE V BOOLEANOVSKOM REŽIME  MySQL, prečítajte si [->http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/fulltext-boolean.html]
  13 Kvôli optimálnemu výkonu si nainštalujte doplnkové programy a ich parametre nastavte v súbore  <code>mes_options.php</code> alebo cez ovládací panel:
  14 -* využíva režim FULLTEXTOVÉ VYHĽADÁVANIE V BOOLEANOVSKOM REŽIME MySQL, prečítajte si [->http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/fulltext-boolean.html]
  15 Kvôli optimálnemu výkonu si nainštalujte doplnkové programy a ich parametre nastavte v súbore  <code>mes_options.php</code> alebo cez ovládací panel:
  16 -** Všetky dokumenty musia byť rovnakého typu <code>_FULLTEXT_EXT_EXE</code> tak ako je to definované (alebo EXT je prípona súboru) alebo jeho ekvivalent v ovládacom paneli.
  17 -** Indexovanie súborov je v predvolených nastaveniach deaktivované (žiadna hodnota nie je definovaná).
  18 -* Pre {{PDF:}}
  19 -** nainštalujte [Xpdf,->http://www.foolabs.com/xpdf/]
  20 -*** na [Ubuntu,->http://packages.ubuntu.com/fr/hardy/xpdf-utils]
  21 -*** na Mac OS X cez [MacPorts->http://xpdf.darwinports.com/] alebo s touto [skompilovanou verziou,->http://users.phg-online.de/tk/MOSXS/xpdf-tools-3.dmg]
  22 -*** na [ostatné OS,->http://www.foolabs.com/xpdf/download.html]
  23 -** definujte tieto hodnoty (alebo použite ovládací panel):
  24 -*** <code>_FULLTEXT_PDF_EXE</code> (napríklad <code>/usr/bin/pdftotext:</code>) umiestnenie spúšťacieho súboru <code>pdftotext</code> z [Xdpf->http://www.foolabs.com/xpdf/] na konvertovanie súborov PDF na neformátovaný text
  25 -*** <code>_FULLTEXT_PDF_CMD_OPTIONS</code> (napríklad <code>-enc UTF-8:</code>) Možnosti na volanie spúšťacieho súboru:
  26 -*<code>_FULLTEXT_TAILLE:</code> maximálna veľkosť uloženej textovej verzie súborov (predvolená 50 000)
  27 -* Pre {{DOC, PPT, XLS:}}
  28 -** nainštalujte [Catdoc->http://www.wagner.pp.ru/~vitus/software/catdoc/]
  29 -*** na [Ubuntu/Linux,->http://www.wagner.pp.ru/~vitus/software/catdoc/]
  30 -*** na [Windows,->http://blog.brush.co.nz/2009/09/catdoc-windows/]
  31 -** definujte príslušné hodnoty (alebo použite ovládací panel) rovnako ako pri PDF,
  32 -* Pre {{ODT, DOCX, PPTX, XLSX:}}
  33 -** Využíva funkcie a triedy PHP (vyžaduje si minimálne PHP 5.2 a možnosť -enable-zip).', # MODIF
   12_ Na optimálne fungovanie potrebujete na serveri niektoré ďalšie programy a tie musia byť nastavené v súbore <code>mes_options.php</code> alebo cez ovládací panel.
   13 _ Viac podrobností nájdete v dokumentácii k zásuvnému modulu.',
  3414        'fulltext_slogan' => 'Indexovanie CELÉHO TEXTU na zrýchlenie vyhľadávaní'
  3515);
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.