Changeset 61160 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
May 9, 2012, 1:34:03 PM (9 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (paquet-tipafriend)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/tipafriend/spip_3/lang/paquet-tipafriend_sk.php

  r61096 r61160  
  99
  1010        // T
  11         'tipafriend_description' => 'Ce plugin propose un formulaire complet pour envoyer une page d\'un site SPIP ({n\'importe laquelle}) à une liste d\'adresses e-mail.
   11        'tipafriend_description' => 'Tento zásuvný modul ponúka kompletný formulár na poslanie ({akejkoľvek}) stránky v SPIPe priateľom, ktorých máte v zozname e-mailových adries.
  1212
  13 Il s\'utilise en plaçant la balise {{#TIPAFRIEND}} dans vos squelettes ; le formulaire apparaît en fenêtre popup par défaut, mais peut être intégré en div type {{thickbox}} ({plugin SPIP}) via le panneau de configuration accessible depuis le plugin {{[CFG : moteur de configuration->http://www.spip-contrib.net/?rubrique575]}} ({optionnel}).
   13Používa sa tak, že do svojich šablón umiestnite tag  {{#TIPAFRIEND;}} podľa predvolených nastavení sa formulár zobrazí vo vyskakovacom okne, ale môžete ho dať do divu typu {{thickbox}} ({zásuvného modulu SPIPu}) cez Ovládací panel, na ktorý sa dostanete zo zásuvného modulu {{[CFG: nastavovacieho nástroja->http://www.spip-contrib.net/?rubrique575]}} ({nepovinné}).
  1414
  15 Une documentation interne est disponible lorsque le plugin est actif sur la page publique [tipafriend_documentation->../?page=tipafriend_documentation].
   15Interná dokumentácia vám bude k dispozícii, ak zásuvný modul aktivujete na verejne prístupnej stránke [tipafriend_documentation->../?page=tipafriend_documentation].
  1616
  17 Logo et certaines images du plugin : [->http://pixel-mixer.com/]', # NEW
   17Logo a niekoľko obrázkov zásuvného modulu: [->http://pixel-mixer.com/]',
  1818        'tipafriend_nom' => 'Odporučiť priateľom',
  19         'tipafriend_slogan' => 'Pošlite stránku v SPIPe (akúkoľvek) priateľom v zozname e-mailových adries' # MODIF
   19        'tipafriend_slogan' => 'Pošlite stránku v SPIPe priateľom v zozname e-mailových adries'
  2020);
  2121
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.