Changeset 61291 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
May 15, 2012, 1:36:36 AM (10 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (aveline)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _squelettes_/aveline/trunk/lang/aveline_sk.php

  r61247 r61291  
  123123        'item_extension' => 'prípona',
  124124        'item_fin' => 'na konci zoznamu',
  125         'item_format_date_affdate' => 'Texte (1er juillet 2012)', # NEW
  126         'item_format_date_affdate_court' => 'Texte sans l\'année en cours ou mois+année (1er juillet ou juillet 2010)', # NEW
  127         'item_format_date_affdate_jourcourt' => 'Texte sans l\'année en cours ou complet (1er juillet ou 1er juillet 2010)', # NEW
  128         'item_format_date_affdate_mois_annee' => 'Nom du mois suivi de l\'année (juillet 2012)', # NEW
  129         'item_format_date_annee' => 'Année uniquement (2012)', # NEW
  130         'item_format_date_nom_jour_affdate' => 'Texte précédé du nom du jour (dimanche 1er juillet 2012)', # NEW
  131         'item_format_date_numerique_slash' => 'Numérique avec un slash séparateur (01/07/2012)', # NEW
  132         'item_format_date_numerique_tiret' => 'Numérique avec un tiret séparateur (01-07-2012)', # NEW
   125        'item_format_date_affdate' => 'Text (1. júla 2012)',
   126        'item_format_date_affdate_court' => 'Text bez aktuálnehor roka alebo mesiaca a roka (1. júla alebo júl 2012)',
   127        'item_format_date_affdate_jourcourt' => 'Text bez roka alebo celý dátum (1. júl alebo 1. júl 2012)',
   128        'item_format_date_affdate_mois_annee' => 'Názov mesiaca a rok (júl 2012)',
   129        'item_format_date_annee' => 'Iba rok (2012)',
   130        'item_format_date_nom_jour_affdate' => 'Text, pred ktorým je deň v týždni (nedeľa 1. júl 2012)',
   131        'item_format_date_numerique_slash' => 'Číselný s lomkou ako oddeľovačom (01/07/2012)',
   132        'item_format_date_numerique_tiret' => 'Číselný so spojovníkom ako oddeľovačom (01-07-2012)',
  133133        'item_groupes_specifiques' => 'iba kľúčové slová, ktoré patria do určitých skupín',
  134134        'item_hasard' => 'náhoda (náhodné poradie)',
   
  293293        'label_filtrer_articles' => 'Pridať odkazy na triedenie prvkov podľa článkov?',
  294294        'label_filtrer_sous_rubriques' => 'Pridať odkazy na triedenie prvkov podľa podrubrík?',
  295         'label_format_date' => 'Choisir le format d\'affichage de la date', # NEW
   295        'label_format_date' => 'Vyberte si formát zobrazenie dátumu',
  296296        'label_formulaire_notation' => 'Ak hodnotiaci formulár, aký?',
  297297        'label_formulaire_reponse_volant' => 'Koliesko formulára na reakcie?',
   
  388388        'label_utiliser_logo_breve_rubrique' => 'Zobraziť logo nadradenej rubriky v prípade, ak táto nemá žiadne?',
  389389        'label_utiliser_logo_evenement_article_rubrique' => 'Zobraziť logo nadradeného článku v prípade, ak tento nemá žiadne?',
  390         'label_vignette_afficher_date' => 'Ajouter la date de l\'article à la suite du titre ?', # NEW
   390        'label_vignette_afficher_date' => 'Pridať dátum článku za nadpis?',
  391391        'label_vignette_ajout_css' => 'Pridať špeciálne CSS?',
  392         'label_vignette_nb_documents' => 'Ajouter à la suite le nombre de documents joints à l\'article ?', # NEW
   392        'label_vignette_nb_documents' => 'Pridať za počet pripojených súborov k článku?',
  393393        'label_width' => 'Šírka okna (v pixeloch):',
  394394
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.