Changeset 61347 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
May 16, 2012, 1:39:58 AM (10 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (spipopup)

Location:
_plugins_/popup/spipopup_spip3/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/popup/spipopup_spip3/lang/spipopup_fr.php

  r61322 r61347  
  1818
  1919        // E
  20         // editor
  2120        'editor' => 'Editeur de lien popup',
   21        'editor_enregistrer' => 'Enregistrer',
   22        'editor_erreur_entree_obligatoire' => 'Cette entrée est obligatoire !',
   23        'editor_lien' => 'Lien à insérer (URL ou objet SPIP)',
   24        'editor_skel' => 'Squelette de page SPIP',
   25        'editor_texte' => 'Texte du lien',
   26        'editor_titre' => 'Titre du lien (au passage de la souris)',
  2227        'editor_titre_inserer_lien_popup' => 'Insérer un lien popup',
  23         'editor_lien' => 'Lien à insérer (URL ou objet SPIP)',
  24         'editor_texte' => 'Texte du lien',
  25         'editor_skel' => 'Squelette de page SPIP',
  26         'editor_titre' => 'Titre du lien (au passage de la souris)',
  27         'editor_erreur_entree_obligatoire' => 'Cette entrée est obligatoire !',
  28         'editor_enregistrer' => 'Enregistrer',
  2928
  3029        // H
 • _plugins_/popup/spipopup_spip3/lang/spipopup_sk.php

  r61197 r61347  
  1919        'descr_cfg' => 'Dokumentácia zásuvného modulu pre viac informácií: [spip-contrib.net/?article3573->http://www.spip-contrib.net/?article3573]',
  2020
   21        // E
   22        'editor' => 'Upraviť vyskakovací odkaz',
   23        'editor_enregistrer' => 'Uložiť',
   24        'editor_erreur_entree_obligatoire' => 'Tento údaj je povinný!',
   25        'editor_lien' => 'Odkaz, ktorý chcete vložiť (adresa alebo objekt SPIPu)',
   26        'editor_skel' => 'Šablóna stránky v SPIPe',
   27        'editor_texte' => 'Text odkazu',
   28        'editor_titre' => 'Nadpis odkazu (pri prejdení myšou)',
   29        'editor_titre_inserer_lien_popup' => 'Vložiť vyskakovací odkaz',
   30
  2131        // H
  2232        'height' => 'Výška (v pixeloch)',
   33
   34        // I
   35        'inserer_lien_popup' => 'Vložiť odkaz vo vyskakovacom okne',
  2336
  2437        // L
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.