Changeset 61412 in spip-zone for _plugins_/langonet/lang/langonet_sk.php


Ignore:
Timestamp:
May 19, 2012, 1:40:10 AM (8 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (langonet)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/langonet/lang/langonet_sk.php

  r59973 r61412  
  107107        'message_ok_non_definis_n' => '@nberr@ jazykových položiek modulu <em>"@module@"</em> uvedených nižšie sa používa v súboroch <em>"@ou_fichier@",</em> nie sú však definované v jazykovom súbore <em>"@langue@":</em>',
  108108        'message_ok_non_utilises_0' => 'Všetky jazykové položky definované v jazykovom súbore <em>"@langue@"</em> sa správne používajú v súboroch priečinka <em>"@ou_fichier@".</em>',
   109        'message_ok_non_utilises_0s' => 'Tous les items de langue définis  dans le fichier de langue «<em>@langue@</em>» sont bien utilisés dans les fichiers des répertoires «<em>@ou_fichier@</em>».', # NEW
  109110        'message_ok_non_utilises_1' => 'Táto jazyková položka je správne definovaná v jazykovom súbore <em>"@langue@",</em> ale nepoužíva sa v súboroch priečinka <em>"@ou_fichier@":</em> ',
   111        'message_ok_non_utilises_1s' => 'L\'item de langue ci-dessous est bien défini dans le fichier de langue «<em>@langue@</em>», mais n\'est pas utilisé dans les fichiers des répertoires «<em>@ou_fichier@</em>» :', # NEW
  110112        'message_ok_non_utilises_n' => 'Týchto @nberr@ jazykových položiek je správne definovaných v jazykovom súbore  <em>"@langue@",</em> ale nepoužíva sa v súboroch priečinka <em>"@ou_fichier@":</em>',
   113        'message_ok_non_utilises_ns' => 'Les @nberr@ items de langue ci-dessous sont bien définis dans le fichier de langue «<em>@langue@</em>», mais ne sont pas utilisés dans les fichiers des répertoires «<em>@ou_fichier@</em>» :', # NEW
  111114        'message_ok_nonmais_definis_0' => 'Súbory priečinka "<em>@ou_fichier@</em>" nepoužívajú žiadnu jazykovú položku, ktorá je správne definovaná v inom module ako "<em>@module@</em>".',
  112115        'message_ok_nonmais_definis_1' => 'Táto jazyková položka sa správne používa v súboroch priečinka <em>"@ou_fichier@",</em> ale je definovaná v inom module ako <em>"@module@".</em> Môžete to skontrolovať:',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.