Changeset 62989 in spip-zone for _plugins_/abomailmans


Ignore:
Timestamp:
Jun 26, 2012, 1:38:20 AM (8 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (abomailmans)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/abomailmans/trunk/lang/abomailmans_sk.php

  r62943 r62989  
  3636        'email_oublie' => 'Zabudli ste svoju e-mailovú adresu',
  3737        'emailliste_abomailman' => 'E-mailová adresa skupiny',
  38         'emailliste_abosympa' => 'L\'adresse e-mail de l\'administrateur Sympa', # NEW
  39         'emailliste_subscribe' => 'Abonnement', # NEW
  40         'emailliste_unsubscribe' => 'Désabonnement', # NEW
   38        'emailliste_abosympa' => 'E-mailová adresa administrátora (Sympa)',
   39        'emailliste_subscribe' => 'Prihlásenie na odoberanie',
   40        'emailliste_unsubscribe' => 'Odhlásenie sa z odoberania',
  4141        'emails_a_renseigner' => 'E-maily pre informácie',
  4242        'envoi_apercu' => 'Anketa',
   
  5454        'erreur_nobot' => 'Registrácia sa z technických príčin neuskutočnila',
  5555        'explication_email_subscribe' => 'E-mail na prihlásenie sa na odoberanie v podobe<code>suffixe+subscribe@exemple.org</code>',
  56         'explication_email_sympa' => 'Si ce champ est renseigné, la liste est considérée comme une liste de serveur "Sympa", dans le cas contraire comme une liste "Mailman" ou "ezmlm".', # NEW
  57         'explication_email_unsubscribe' => 'Email de désabonnement', # NEW
   56        'explication_email_sympa' => 'Ak toto pole vyplníte, skupina bude považovaná za skupinu servera Sympa, v opačnom prípade za skupinu servera "Mailman" alebo "ezmlm".',
   57        'explication_email_unsubscribe' => 'E-mail na odhlásenie',
  5858
  5959        // I
   
  6565        'info_abomailmans_1' => 'Jedna skupina',
  6666        'info_abomailmans_nb' => '@nb@ skupín',
  67         'info_sisympa' => '[Obligatoire si liste Sympa]', # NEW
  68         'insciption_listes_legende' => 'Abonnement aux listes de diffusion', # NEW
  69         'inscription_lettres_legende' => 'Abonnement aux listes de diffusion et de discussions', # NEW
   67        'info_sisympa' => '(Povinné pre skupinu Sympa)',
   68        'insciption_listes_legende' => 'Odoberanie príspevkov e-mailových skupín',
   69        'inscription_lettres_legende' => 'Odoberanie príspevkov e-mailových a diskusných skupín',
  7070
  7171        // J
  72         'je_m_abonne' => 'Cochez pour valider l\'abonnement ou le désabonnement.', # NEW
   72        'je_m_abonne' => 'Označením príslušného poľa potvrďte svoje prihlásenie alebo odhlásenie.',
  7373
  7474        // L
   
  7878        'label_type_news' => 'E-mailová skupina',
  7979        'langue_liste' => 'Jazyk skupiny',
  80         'legende_inscription_ml' => 'Inscription à la liste de discussion', # NEW
  81         'legende_inscription_news' => 'Inscription à la liste de diffusion', # NEW
  82         'legende_inscriptions_ml' => 'Inscription aux listes de discussion', # NEW
  83         'legende_inscriptions_news' => 'Inscription aux listes de diffusion', # NEW
  84         'les_listes_mailmans' => 'Les listes mailmans, sympa ou ezmlm renseignées', # NEW
   80        'legende_inscription_ml' => 'Registrácia do diskusnej skupiny',
   81        'legende_inscription_news' => 'Registrácia do e-mailovej skupiny',
   82        'legende_inscriptions_ml' => 'Registrácia do diskusných skupín',
   83        'legende_inscriptions_news' => 'Registrácia do e-mailových skupín',
   84        'les_listes_mailmans' => 'Informované skupiny mailmans, sympa alebo ezmlm',
  8585        'lire_article' => 'Čítať článok',
  8686        'liste_creee' => 'Skupina číslo @id@ (@titre@) bola vytvorená.',
   
  9191
  9292        // M
  93         'message' => 'Introduction à votre courrier, avant le contenu issu du site', # NEW
  94         'message_confirm_suite' => 'Pour valider votre demande, répondez à la demande de confirmation que vous allez recevoir par mail.', # NEW
  95         'message_confirmation_a' => 'Une demande d\'abonnement aux listes suivantes vient d\'être envoyée :', # NEW
  96         'message_confirmation_d' => 'Une demande de désabonnement aux listes suivantes vient d\'être envoyée. ', # NEW
  97         'message_confirmation_unique_a' => 'Une demande d\'abonnement à la liste suivante vient d\'être envoyée :', # NEW
  98         'message_confirmation_unique_d' => 'Une demande de désabonnement à la liste suivante vient d\'être envoyée. ', # NEW
   93        'message' => 'Úvod do e-mailu pred obsahom stránky',
   94        'message_confirm_suite' => 'Ak chcete potvrdiť požiadavku, postupujte podľa pokynov, ktoré dostanete e-mailom.',
   95        'message_confirmation_a' => 'Bola odoslaná požiadavka na prihlásenie na odoberanie príspevkov týchto skupín:',
   96        'message_confirmation_d' => 'Požiadavka na odhlásenie z odoberania príspevkov týchto skupín bola odoslaná.',
   97        'message_confirmation_unique_a' => 'Bola odoslaná požiadavka na odoberanie príspevkov z tejto skupiny:',
   98        'message_confirmation_unique_d' => 'Požiadavka na odhlásenie sa z odoberania príspevkov z tejto skupiny bola odoslaná.',
  9999        'mot' => 'A vypísať články s kľúčovým slovom ',
  100100
   
  124124        'template' => 'Vyberte si šablónu a jej obsah',
  125125        'template_defaut' => 'Predvolená šablóna',
  126         'template_defaut_info' => 'Si le fichier modele_choisi.txt.html existe, la newsletter sera envoyée en mode html + texte. Sinon seule la version html sera expédiée.', # NEW
   126        'template_defaut_info' => 'Ak súbor modele_choisi.txt.html existuje, bulletin bude odoslaný vo verzii html aj ako text. Inak bude odoslaný iba vo verzii html.',
  127127        'texte_descriptif' => 'Popis',
  128128        'titre_abomailman' => 'Názov skupiny',
   
  132132        // V
  133133        'verifier_formulaire' => 'Skontrolujte, ako ste vyplnili formulár.',
  134         'veut_s_abonner' => 'veut s\'abonner', # NEW
  135         'veut_se_desabonner' => 'veut se désabonner', # NEW
  136         'voir_modele_depuis' => 'Voir un exemple du modèle avec', # NEW
   134        'veut_s_abonner' => 'chcem sa prihlásiť',
   135        'veut_se_desabonner' => 'chcem sa odhlásiť',
   136        'voir_modele_depuis' => 'Zobraziť príklad šablóny s ',
  137137        'votre_email' => 'Váš e-mail'
  138138);
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.