Changeset 77685 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Oct 27, 2013, 11:52:52 AM (7 years ago)
Author:
jrynik@…
Message:

[Salvatore] clevermail Export depuis http://trad.spip.net de la langue sk

Location:
_plugins_/clevermail/trunk/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/clevermail/trunk/lang/clevermail.xml

  r77321 r77685  
  77        <langue code="fr" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/clevermail?lang_cible=fr" total="222" traduits="222" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  88        </langue>
  9         <langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/clevermail?lang_cible=sk" total="222" traduits="201" relire="0" modifs="21" nouveaux="0" pourcent="90.54">
   9        <langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/clevermail?lang_cible=sk" total="222" traduits="222" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  1010                <traducteur nom="jaro" lien="http://trad.spip.net/auteur/jaro" />
  1111        </langue>
 • _plugins_/clevermail/trunk/lang/clevermail_sk.php

  r77321 r77685  
  110110        'confirmation_votre_inscription_text_multiple' => 'Dobrý deň,
  111111
  112 na potvrdenie svojej registrácie na odoberanie týchto informačných materiálov:
   112na potvrdenie svojej registrácie na odoberanie týchto informačných materiálov
  113113
  114114 @@NOM_COMPLET@@
  115115
  116 veuillez cliquer sur ce lien :
   116prosím, kliknite na tento odkaz:
  117117
  118118 @@URL_CONFIRMATION@@
  119 (= prosím, kliknite na tento odkaz)
  120119
  121120Ďakujeme
  122 ', # MODIF
   121',
  123122        'confirme_desabonnement_multiple_lettre' => 'Chystáte sa odhlásiť niekoľkých používateľov z odoberania tohto materiálu. Určite to chcete urobiť?',
  124123        'confirme_suppression_multiple_base' => 'Chystáte sa vymazať databázu odberateľov. Určite to chcete urobiť?',
   
  127126túto správu ste dostali ako moderátor materiálu @@NOM_LETTRE@@.
  128127
  129 Pour valider l’inscription de @mail@ à cette lettre, veuillez cliquer sur ce lien :
  130 
  131  @@URL_CONFIRMATION@@
  132 
  133 = (Na potvrdenie registrácie na odoberanie tohto materiálu, prosím kliknite na uvedený odkaz.)
  134 
  135 Ďakujeme', # MODIF
   128Na potvrdenie registrácie na odoberanie tohto materiálu pre e-mailovú adresu @mail@, prosím, kliknite na tento odkaz:
   129
   130 @@URL_CONFIRMATION@@.
   131
   132Ďakujeme',
  136133        'cree' => 'Vytvorený',
  137134        'creer' => 'Vytvoriť',
   
  141138
  142139        // D
  143         'deja_inscrit' => 'Ak ste sa zaregistrovali na odoberanie informačného materiálu "@lst_name@". Váš spôsob registrácie bol aktualizovaný.', # MODIF
   140        'deja_inscrit' => 'Zaregistrovali ste sa na odoberanie informačného materiálu "@lst_name@". Váš spôsob registrácie bol aktualizovaný.',
  144141        'deja_validee' => 'Táto operácia už bola potvrdená. Je mi to ľúto.',
  145         'demande_transmise' => 'Vaša žiadosť o registráciu na odoberanie materiálu "@lst_name@" bude skontrolovaná tak skoro, ako to bude možné.', # MODIF
   142        'demande_transmise' => 'Vaša žiadosť o registráciu na odoberanie materiálu "@lst_name@" bude skontrolovaná tak skoro, ako to bude možné.',
  146143        'desabonner' => 'Odhlásiť z odoberania',
  147144        'desabonner2' => 'odhlásiť z odoberania',
   
  151148        'desinscription_confirmation_debut' => 'Odhlásiť sa z odoberania materiálu',
  152149        'desinscription_confirmation_fin' => 'sa vyžaduje. Dostanete správu so žiadosťou o potvrdenie.',
  153         'desinscription_validee' => 'Vaše odhlásenie z odoberania materiálu "@lst_name@" bolo potvrdené. Do skorého videnia.', # MODIF
   150        'desinscription_validee' => 'Vaše odhlásenie z odoberania materiálu "@lst_name@" bolo potvrdené. Do skorého videnia.',
  154151
  155152        // E
   
  178175        'infolettres' => 'Informačné materiály',
  179176        'informations' => 'Informácie',
  180         'inscription_deja_abonne_autre_mode' => 'Ak ste sa na odoberanie materiálu "@lst_name@" zaregistrovali iným spôsobom, nastala zmena.', # MODIF
  181         'inscription_deja_abonne_meme_mode' => 'Ak ste sa na odoberanie materiálu "@lst_name@" zaregistrovali rovnakým spôsobom. Oceňujeme však vaše zanietenie.', # MODIF
   177        'inscription_deja_abonne_autre_mode' => 'Ak ste sa na odoberanie materiálu "@lst_name@" zaregistrovali iným spôsobom, nastala zmena.',
   178        'inscription_deja_abonne_meme_mode' => 'Na odoberanie materiálu "@lst_name@" ste sa zaregistrovali rovnakým spôsobom. Oceňujeme však vaše zanietenie.',
  182179        'inscription_encours' => 'Vaša žiadosť o registráciu na odoberanie materiálu @nom_lettre@ sa kontroluje. Ďakujeme vám za trpezlivosť.',
  183         'inscription_mok' => 'Vaša žiadosť o registráciu na odoberanie materiálu "@lst_name@" bola odoslaná moderátorovi. O jeho rozhodnutí vás budeme informovať.', # MODIF
   180        'inscription_mok' => 'Vaša žiadosť o registráciu na odoberanie materiálu "@lst_name@" bola odoslaná moderátorovi. O jeho rozhodnutí vás budeme informovať.',
  184181        'inscription_nok' => 'Na odoberanie tohto informačného materiálu nie je povolená registrácia',
  185         'inscription_ok' => 'Dostanete správu so žiadosťou o potvrdenie svojej registrácie na odoberanie materiálu "@lst_name@".', # MODIF
  186         'inscription_ok_multiple' => 'Dostanete správu so žiadosťou o potvrdenie svojej registrácie na odoberanie materiálu "@lst_name@".', # MODIF
  187         'inscription_validee' => 'Vaša registrácia na odoberanie materiálu "@lst_name@" bola potvrdená. Ďakujeme.', # MODIF
   182        'inscription_ok' => 'Dostanete správu so žiadosťou o potvrdenie svojej registrácie na odoberanie materiálu "@lst_name@".',
   183        'inscription_ok_multiple' => 'Dostanete správu so žiadosťou o potvrdenie svojej registrácie na odoberanie materiálu "@lst_name@".',
   184        'inscription_validee' => 'Vaša registrácia na odoberanie materiálu "@lst_name@" bola potvrdená. Ďakujeme.',
  188185
  189186        // L
  190187        'label_contenu_html' => 'Text v HTML',
  191188        'label_contenu_text' => 'Obyčajný text',
  192         'label_inscription_email' => 'Vaša e-mailová adresa:', # MODIF
  193         'label_inscription_lettres' => 'Vyberte si z týchto informačných materiálov:', # MODIF
  194         'label_inscription_version' => 'Typ správy:', # MODIF
   189        'label_inscription_email' => 'Vaša e-mailová adresa:',
   190        'label_inscription_lettres' => 'Vyberte si z týchto informačných materiálov:',
   191        'label_inscription_version' => 'Typ správy:',
  195192        'le_format_des_adresses_email_ne_semble_pas_bon' => 'Zdá sa, že formát e-mailových adries nie je správny.',
  196193        'lettre_meme_nom' => 'Materiál s takým názvom už existuje',
   
  205202
  206203        // M
  207         'mail_info_desinscription_corps' => 'Varovanie odoslané cez zásuvný modul CleverMail zo stránky @nom_site@ (@url_site@):
  208 
  209 Odhlásenie @sub_email@ z odoberania materiálu "@lst_name@"', # MODIF
   204        'mail_info_desinscription_corps' => 'Upozornenie odoslané cez zásuvný modul CleverMail zo stránky @nom_site@ (@url_site@):
   205
   206Odhlásenie @sub_email@ z odoberania materiálu "@lst_name@"',
  210207        'mail_info_inscription_corps' => 'Varovanie odoslané cez zásuvný modul CleverMail zo stránky @nom_site@ (@url_site@):
  211208
  212 Registrácia @sub_email@ na odoberanie materiálu "@lst_name@"', # MODIF
   209Registrácia @sub_email@ na odoberanie materiálu "@lst_name@"',
  213210        'mail_info_inscription_sujet' => 'Registrácia @sub_email@',
  214211        'mail_inscription_multiple' => 'Dobrý deň,
   
  218215 @@NOM_COMPLET@@
  219216
  220 veuillez cliquer sur ce lien :
   217= prosím, kliknite na tento odkaz:
  221218
  222219 @@URL_CONFIRMATION@@
  223220
  224 (= prosím, kliknite na tento odkaz.)
  225 
  226 Ďakujeme', # MODIF
   221Ďakujeme',
  227222        'maj_inscription' => 'údaje o registrácii boli aktualizované',
  228223        'maj_inscriptions' => 'údaje o registráciách boli aktualizované',
   
  244239        'mod_email' => 'E-mail',
  245240        'mod_explication' => 'Nižšie sú opísané rôzne režimy spravovania.',
  246         'mod_explication_closed' => 'Uzavretý: nikto sa nemôže zaregistrovať', # MODIF
  247         'mod_explication_email' => 'E-mail: po overení e-mailu sa môže zaregistrovať každý', # MODIF
  248         'mod_explication_mod' => 'Moderovaný: registráciu musí potvrdiť moderátor', # MODIF
  249         'mod_explication_open' => 'Otvorený: každý sa môže zaregistrovať  bez potvrdzovania', # MODIF
   241        'mod_explication_closed' => 'Uzavretý: nikto sa nemôže zaregistrovať',
   242        'mod_explication_email' => 'E-mail: po overení e-mailu sa môže zaregistrovať každý',
   243        'mod_explication_mod' => 'Moderovaný: registráciu musí potvrdiť moderátor',
   244        'mod_explication_open' => 'Otvorený: každý sa môže zaregistrovať  bez potvrdzovania',
  250245        'mod_mod' => 'Moderovaný',
  251246        'mod_open' => 'Otvorený',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.