Changeset 81296 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Mar 11, 2014, 4:40:26 AM (7 years ago)
Author:
jrynik@…
Message:

[Salvatore] piwik Export depuis http://trad.spip.net de la langue sk

Location:
_plugins_/spip_piwik/spip_piwik_2_0/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/spip_piwik/spip_piwik_2_0/lang/piwik.xml

  r79759 r81296  
  11<traduction module="piwik" gestionnaire="salvatore" url="http://trad.spip.net" source="svn://zone.spip.org/spip-zone/_plugins_/spip_piwik/spip_piwik_2_0/lang/" reference="fr">
  2         <langue code="ca" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/piwik?lang_cible=ca" total="35" traduits="28" relire="0" modifs="0" nouveaux="7" pourcent="80.00">
   2        <langue code="ca" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/piwik?lang_cible=ca" total="37" traduits="28" relire="0" modifs="0" nouveaux="9" pourcent="75.68">
  33        </langue>
  4         <langue code="de" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/piwik?lang_cible=de" total="35" traduits="28" relire="0" modifs="0" nouveaux="7" pourcent="80.00">
   4        <langue code="de" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/piwik?lang_cible=de" total="37" traduits="28" relire="0" modifs="0" nouveaux="9" pourcent="75.68">
  55        </langue>
  6         <langue code="en" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/piwik?lang_cible=en" total="35" traduits="35" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   6        <langue code="en" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/piwik?lang_cible=en" total="37" traduits="35" relire="0" modifs="0" nouveaux="2" pourcent="94.59">
  77        </langue>
  8         <langue code="es" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/piwik?lang_cible=es" total="35" traduits="35" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   8        <langue code="es" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/piwik?lang_cible=es" total="37" traduits="35" relire="0" modifs="0" nouveaux="2" pourcent="94.59">
  99                <traducteur nom="Raquel S. Bujaldón" lien="http://trad.spip.net/auteur/raquel-s-bujaldon" />
  1010        </langue>
  11         <langue code="fa" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/piwik?lang_cible=fa" total="35" traduits="35" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   11        <langue code="fa" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/piwik?lang_cible=fa" total="37" traduits="35" relire="0" modifs="0" nouveaux="2" pourcent="94.59">
  1212        </langue>
  13         <langue code="fr" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/piwik?lang_cible=fr" total="35" traduits="35" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   13        <langue code="fr" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/piwik?lang_cible=fr" total="37" traduits="37" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  1414        </langue>
  15         <langue code="fr_tu" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/piwik?lang_cible=fr_tu" total="35" traduits="35" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   15        <langue code="fr_tu" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/piwik?lang_cible=fr_tu" total="37" traduits="35" relire="0" modifs="0" nouveaux="2" pourcent="94.59">
  1616                <traducteur nom="beatnick" lien="http://trad.spip.net/auteur/beatnick" />
  1717        </langue>
  18         <langue code="nl" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/piwik?lang_cible=nl" total="35" traduits="35" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   18        <langue code="nl" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/piwik?lang_cible=nl" total="37" traduits="35" relire="0" modifs="0" nouveaux="2" pourcent="94.59">
  1919                <traducteur nom="Hanjo" lien="http://trad.spip.net/auteur/hanjo" />
  2020        </langue>
  21         <langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/piwik?lang_cible=sk" total="35" traduits="35" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   21        <langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/piwik?lang_cible=sk" total="37" traduits="37" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  2222                <traducteur nom="jaro" lien="http://trad.spip.net/auteur/jaro" />
  2323        </langue>
 • _plugins_/spip_piwik/spip_piwik_2_0/lang/piwik_sk.php

  r63926 r81296  
  2020        // E
  2121        'explication_adresse_serveur' => 'Zadajte adresu stránky bez "http://" alebo "https://" a bez lomky na konci',
   22        'explication_conformite_cnil' => 'Vloží <a href="http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/dossier/internet/Configuration_piwik.pdf"> JavaScriptovú funkciu,</a> ktorá umožňuje <a href="http://www.cnil.fr/vos-obligations/sites-web-cookies-et-autres-traceurs/outils-et-codes-sources/la-mesure-daudience/">nastaviť zhodu s kontrolnou cookie,</a> čo určuje CNIL.',
  2223        'explication_creer_site' => 'Odkaz vám umožňuje vytvoriť stránku na serveri s Piwikom, ktorá bude potom dostupná na zozname. Pred kliknutím skontrolujte, či ste správne zadali adresu a názov svojej stránky v SPIPe, lebo tieto údaje sa budú neskôr používať.',
  2324        'explication_exclure_ips' => 'Ak vymenujete niekoľko adries, ktoré majú byť vylúčené, oddeľte ich bodkočiarkami',
   
  3637        'label_adresse_serveur' => 'Internetová adresa servera (https:// alebo http://)',
  3738        'label_comptabiliser_prive' => 'Pridať návštevy súkromnej zóny',
   39        'label_conformite_cnil' => 'Dodržiavanie CNIL',
  3840        'label_creer_site' => 'Vytvoriť stránku na serveri s Piwikom',
  3941        'label_exclure_ips' => 'Vylúčiť určité IP adresy',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.